SESIUNE de examene IANUARIE-FEBRUARIE 2021

 

Lect. univ. dr. Marin Bălan  Colocviu de practică – 29 ianuarie, ora 16,00.
Prof. univ. dr. Vasile Romlus Brâncoveanu

Anul I – licență – Filosofia istoriei (lect.univ. dr. Ileana Dascălu) – 21 ianuarie 2021, ora 9.00, online.
Anul III – licență – Filosofie politică contemporană – 22 ianuarie 2021, ora 10.00
Anul II SE – licență – Modele ale democrației – 20 ianuarie 2021, ora 10.00

Master:
An I SDIERI Teoria organizațiilor internaționale – 25 ianuarie
An I EASAO Deontologie profesională – 26 ianuarie

Doctorat:
Realismul politic în literatura și film doctorat – 27 ianuarie

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 Istoria filosofiei românești – Anul III FC, vineri, 22.01.21, ora 12.00;

Hermeneutica filosofică a culturii – Master ICIF, Anul I, vineri, 22.01.21, ora 16.00.

Lect. univ. dr. Cătălin Cioabă

Fenomenologie germană, master ICIF an II: 21 ianuarie (examen scris online)

Fenomenologie, licență, an III, 1 februarie (ca termen de predare a eseurilor)

Conf. univ. dr. Sorin Costreie Critical Thinking in the Social Sciences (master PPE) miercuri, 27 februarie, ora 4 pm. Examenul este oral, studenții eligibili intrând toți în ședință de la bun început.
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Introducere în Logică Modernă (an II licență) – 5 februarie 2020, ora 10 am. Examenul este scris. (asist. dr. Andrei Mărășoiu)
Conf. univ. dr. Sebastian Grama

– Filosofia Imaginarului (licenţă, an III):

– termen pentru predarea lucrărilor de seminar: 21 ianuarie;

– termen pentru predarea eseurilor: 4 februarie.

– Istoria filosofică a retoricii (Master ICIF, an I):

– termen pentru predarea lucrărilor de seminar: 5 ianuarie;

– termen pentru predarea eseurilor: 28 ianuarie.

– Etica în Mass Media (Master EASAO, an II):

– termen pentru predarea lucrărilor de seminar: 15 ianuarie;

– termen pentru predarea eseurilor: 30 ianuarie .

Conf. univ. dr. Cristian Iftode Introducere în etică, anul 1 Licenţă: examen scris online, 1 februarie orele 12-14;
Conf. univ. dr. Dana Jalobeanu

Licență:

Anul III (FT)  Filosofia științei (seminarul ținut de Alexandru Liciu)

Examen oral online (pe zoom), miercuri 20 ianuarie ora 10;

Master:

Master anul II (AP) New trends in philosophy of science, Joi 21 ianuarie ora 12 (examen scris de tip referat, data limită de predare 15 ianuarie);

Master anul I (FGC) Arta de a pune întrebări

Joi 21 ianuarie ora 14 (examen scris de tip referat, data limită de predare 17 ianuarie).

Conf. univ. dr.
Bogdan Mincă

Licență:
Originile Filosofiei Europene, an I: data examenului (deadline trimitere eseuri pentru curs): 31 ianuarie, ora 23:59

Master: Gândirea Filosofică Greacă, an I, master ICIF: data examenului (deadline trimitere eseuri pentru curs): 31 ianuarie, ora 23:59

Lect. dr. Emilian Mihailov

Etică biomedicală, masterat EASAO – 25 ianuarie, ora 17,00;

Analiză și argumentare în etică, master EASAO – 29 ianuarie, ora 16;

Teorii etice, licență – 1 februarie, ora 14,00.

Lect. dr. Cristina Pop

Drept Constituțional Comparat –  5 februarie 2021, la ora 17,00

Teoria generală a dreptului, an II S.E. – 6 februarie 2021, la ora 10,00

Prof. univ. dr. Mihaela Pop

Anul III- licență

Estetică (prof. univ. dr. Mihaela Pop, asist. univ. dr. Oana Șerban)

deadline predare referat: 19 ianuarie 2021, ora 12.00;

examen: 22 ianuarie 2021, ora 12.00;

Master:

I.C.I.F (anul II) – Idei filosofice în artă – 3 februarie 2021- examen scris pe baza de referate+ activitate de seminar;

Doctorat:

Filosofia operei de artă – 12 ianuarie 2021 – examen scris (pe bază de referate) – ultima ora de curs.

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu

Licență:

1. Introducere în filosofie, anul I: 3 si 4 februarie, ora 10  – Examenul este oral, studenții eligibili intrând în ședință în ordine alfabetică. (asist. dr. Andrei Mărășoiu)

2. Metafizică, anul II: 28 si 29  ianuarie, ora 10,00

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

– Etica mediului și dezvoltare durabilă, Masterat SDIERI, EASAO, an II, luni, 1 februarie 2021, ora 16.00;

– Filosofie analitică și filosofie continentală, Școala doctorală, marți, 2 februarie, ora 18.00

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

Argumentare și gândire critică (anul I, licență): 26 ianuarie, ora 10 (asist. dr. Andrei Mărășoiu)

Fundamental texts in philosophy II (master AP, anul II): 4 februarie, ora 16

Ambele examene se vor desfășura online.

Prof. univ. dr. Savu Totu

Istoria filosofiei (Master) – 03. 02. 2021

Imaginile Invizibilului (Master) – 04. 02. 2021

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu

Licență:

–       an II, Filosofia minții și a științei cognitive – 22 ianuarie 2021 – orele 10:00/11:00/12:00 (15.01.2021 deadline);

–        an III, Teoria cunoașterii științifice – 27 ianuarie 2021 – ora 10:00;

Master: Analytic Philosophy- 25 ianuarie 2021 – ora 16:00(15.01.2021 deadline).

Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

Anul II – licență

Modernitate și europenitate (prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, asist. univ. dr. Oana Şerban)

deadline predare referat:15 ianuarie, ora 12.00 (via email: viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.rooana.serban@filosofie.unibuc.ro)

examen oral: 18 ianuarie, ora 8.00

examen scris: 19 ianuarie, ora 9.00

SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 17.01.2021 să transmită în format electronic cererile de susținere a restanțelor și dovezile de plată a taxei* de restanță (50 de lei/examen).

Cererea în care vor fi menționate restanțele pe care le vor susține în sesiunea ianuarie-februarie 2021 (în intervalul 18.01-07.02), însoțită de copia scanată a OP-ului sau a chitanței, va fi transmisă pe adresa de e-mail a persoanei de la secretariat care are în atribuție rezolvarea problemelor administrative pentru anul / grupa din care face parte studentul, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul II, III FILOSOFIE

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul II, III STUDII EUROPENE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: anul II

Secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro ; iuliailiescu2003@yahoo.com

MASTER CATEDRA UNESCO

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor din această sesiune se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa.

 

* Examenele din anii anteriori se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1).

În atenția studenților din anii III licență și II master

Studenţii din anul III, studii de licenţă (an universitar 2020/2021) şi anul II, master (an universitar 2020/2021) sunt rugaţi să trimită pe email la secretarul de an,  cererea cu titlul și aprobarea profesorului coordonator, pentru susținerea examenului de  licență  și disertație sesiunile anului universitar 2020/2021.

Cererile vor fi trimise în perioada 02 – 18 decembrie 2020 23 decembrie 2020.

Decontări abonamente STB

Studenții Facultății de Filosofie înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 își pot deconta abonamentele STB (RATB) la Casieria Universității din București (Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5).

ORAR CASIERIE  DECONTĂRI ABONAMENTE

07-09.12.2020, între orele 10.00 și 14.00

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2021

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2021

Calendar:

 • Înscriere candidați: 25 ianuarie – 8 februarie 2021, până la ora 12.00
 • Susținerea lucrării de licență: 9 februarie 2021, ora 10.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Examenul de licență constă în două probe:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: 

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de licență – sesiunea ianuarie – februarie 2021 vor transmite, în perioada 25 ianuarie – 8 februarie  2021, pâna la ora 12.00, pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro ; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Certificatul de competență lingvistică;
 • Fișa de lichidare cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate;
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de licență .

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro ; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

LICENȚĂ: Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență ianuarie-februarie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_ianuarie-februarie 2021

Lucrarea de licență va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele tezelicenta@filosofie.unibuc.ro ; licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro 

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență  cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu restul documentelor trimise prin e-mail, plus cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 15 – 19 februarie 2021, după un program care va fi anunţat ulterior.

Adeverințele de licență  nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu restul documentelor trimise prin e-mail, plus cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

 

Calendar:

 • Înscriere candidați: 25 IANUARIE – 8 FEBRUARIE 2021, până la ora 12.00
 • Susținerea lucrării de disertație: 9 FEBRUARIE 2021, ora 12.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

 • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea ianuarie – februarie 2021 vor transmite, în perioada 25 IANUARIE – 8 FEBRUARIE 2021, până la ora 12.00, pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Fișa de lichidare;
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de disertație.

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

MASTERAT: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație ianuarie-februarie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_ ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM / IC / IM / MBA / _înscriere disertație _ ianuarie – februarie 2021;

 Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la următoarele  adrese: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la  disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 15 – 19 februarie 2021, după un program pe care îl vom anunța ulterior.

Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).