Alegerilor studențești pentru funcțiile de studenți reprezentanți în structurile de conducere ale Universității din București.

 

Dragi studenți ai Facultății de Filosofie,

Mâine, 27 octombrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00, se va desfășura primul tur al alegerilor studențești pentru funcțiile de studenți reprezentanți în structurile de conducere ale Universității din București.

Pentru a fi valabile rezultatele primului tur de alegeri, prezența la vot a studenților trebuie să fie de 1/3 + 1 din totalul acestora. Candidații declarați căștigători trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor studenților prezenți la primul tur al alegerilor.

În cazul care cele două criterii de mai sus nu sunt îndeplinite, se va desfășura cel de-al doilea tur al alegerilor studențești pe data de 29 octombrie 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00. Pentru ca rezultatele alegerilor să fie valabile, prezența la vot a studenților trebuie să fie de 15% + 1 din totalul acestora. Criteriul majorității votului trebuie îndeplinit și în acest tur al alegerilor studențești.

În cazul în care criteriile nu sunt îndeplinite în cel de-al doilea tur, Comisia Electorală a Facultății de Filosofie, Universitatea din București, va organiza al treilea tur de alegeri studențești pe data de 30 octombrie 2020.

Regulamentul pe baza căruia sunt organizate alegerile studențești poate fi consultat accesând următorul link: https://unibuc.ro/…/Regulament-alegere-studenti-in…

Alegerile studențești se desfășoară pe platforma Helios Voting. Fiecare student va primi un link cu informațiile necesare depre modalitatea în care se votează pe mail de la Comisia Electorală. Studenții care nu primec acest link până mâine 27 octombrie 2020, ora 08:00, sunt rugați să trimită mail către adresa comisiaelectoralafilosofie@gmail.com

Program cu publicul

LUNI – JOI: 12.00 – 14.00

VINERI : 12.00 – 13.00

 

EVENTUALELE SOLICITĂRI SE TRIMIT LA ADRESELE:

Secretar IULIANA ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE 
 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

 Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Burse 2020-2021

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și care vor dori să depună cereri pentru obținerea unei burse pentru anul universitar 2020-2021, trebuie să transmită online secretarei de an, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2020-2021.

Nedepunerea adeverinței duce la neacordarea bursei.

______________________________________________________________________________________

Dosarele se depun online la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE
 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2021 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021;

Decontări abonamente STB – octombrie 2020

Studenții Facultății de Filosofie înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 își pot deconta abonamentele STB (RATB) la Casieria Universității din București (Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5).

ORAR CASIERIE  DECONTĂRI ABONAMENTE

marți 27.10.2020, între orele 10.00 și 14.00