ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ

sesiuni: iulie și septembrie 2020

Programul de Licenţă în Filosofie cu liniile de studii Filosofie și Filosofie și Studii Europene se desfăşoară pe durata a 3 ani (cursuri de zi, 180 credite ECTS) şi oferă o specializare în domeniile esenţiale ale filosofiei, cu un fundament teoretic solid construit prin pachetul de discipline formatoare ca: logică, ontologie, teoria cunoaşterii, etică, estetică, istoria ideilor, filosofia limbajului.

În anul al III-lea, studenţii de la specializarea Filosofie pot opta pentru unul dintre cele trei module de studiu:

  • Filosofie teoretică
  • Filosofie politică şi morală
  • Istoria filosofiei şi filosofia culturii

Începând cu data de 04 mai 2020 candidații se pot pre-înscrie online în vederea participării la examenul de admitere prin completarea formularului online.
Pre-înscrierea vă ajută să fiți în contact cu noi și să fiți la curent cu noutățile referitoare la procesul de admitere.
În perioada oficială de înscrieri veți fi contactați de noi pentru a completa dosarul cu documentele necesare.

  • 128 locuri la buget
  • 2 locuri la buget pentru romi
  • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
  • 26 locuri cu taxă (3700 lei/an)
  • 20 locuri pentru românii de pretutindeni (10 cu bursă și 10 la buget)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

  • 01-21 iulie 2020 – înscriere online, accesând următorul link
  • 08-21 iulie 2020 – depunere dosar de înscriere la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204