Dorina Mihaela PĂTRUNSU

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

A. Numele şi prenumele: DORINA MIHAELA PĂTRUNSU
B. Data şi locul naşterii: 8 ianuarie 1970, Tecuci, jud. Galaţi
C. Studii medii şi superioare:
 • Liceul de matematică-fizică “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui (1988).
 • Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2002).
 • Masterat Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2003).
 • Doctor în filosofie al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2009).
D. Activitate profesională:
 • Preparator, Catedra de Filosofie morală şi politică a Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; seminarii „Filosofia ştiinţelor umane”, „Filosofia istoriei”, „Filosofie politică şi socială”, „Instituţii politice şi sociale”, „Doctrine politice” (2003-2007).
 • Asistent universitar, Catedra de Filosofie morală şi politică a Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; seminarii „Filosofia ştiinţelor umane”, „Filosofia istoriei”, „Filosofie politică şi socială”, „Instituţii politice şi sociale”, „Doctrine politice contemporane”, „Libertate şi mentalităţi”, „Cultură şi educaţie civică” (2007-2011).
 • Lector universitar, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București; cursuri și seminarii: „Instituţii politice şi sociale”, „Libertate şi mentalităţi”, „Dezvoltare și instituții”, „Filosofie politică şi socială”, „Introducere în științele politice” (2011-2017) (nivel licenţă şi masterat).
 • Conferențiar universitar, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București; cursuri și seminarii: „Instituţii politice şi sociale”, „Libertate şi mentalităţi”, „Dezvoltare și instituții”, „Filosofie politică şi socială”, „Introducere în științele politice” (2017-) (nivel licenţă şi masterat).
E. Alte activităţi şi demnităţi profesionale:
 • Membru fondator al grupului de cercetare „Caracteristici ale culturii politice româneşti: influenţa unor modele şi tradiţii culturale asupra instituţiilor politice româneşti în tranziţie”, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (2000).
 • Cercetător în cadrul proiectului de cercetare Caracteristici ale culturii politice româneşti: influenţa unor modele şi tradiţii culturale asupra instituţiilor politice româneşti în tranziţie, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti / Asociaţia Română de Studii Politice Aplicate (AROSPA), Grant C 334 al CNCSIS, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României (2001-2002).
 • Membru fondator al grupului „Asociaţia Română de Ştiinţe Politice Aplicate” (2001).
 • Membru fondator al Centrului de cercetare “Structura universităţii – structura cunoaşterii“ (CSUSC) (2005).
 • Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie (2008).
 • Membru fondator al Centrului de cercetare „Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor” (CSRC) (2008).
 • Membru fondator al grupului de cercetare „Ordoliberalism şi economie socială de piaţă în România” organizat de Fundaţia Konrad Adenauer şi de Institutul de Studii Populare (2010-2011).
 • Cercetător colaborator în cadrul proiectului de cercetare (dezvoltat în cadrul CSUSC) – Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamente cultural – valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi (2005-2007).
 • Co-organizator al Sesiunii de comunicări ştiinţifice: Structura cunoaşterii – structura universităţii (2007).
 • Cercetător în cadrul proiectului de cercetare (dezvoltat în cadrul CSRC) Raţiune şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală (2008-2011) (http://publicreason.ro/team.php; http://ratiunepublica.ro/echipa8).
 • Membru în bordul editorial al revistei Public Reason, editată de CSRC (http://www.publicreason.ro/home).
 • Secretar al Catedrei de filosofie morală şi politică (2003-2009).
F. Granturi / proiecte de cercetare:
 • Membru în cadrul proiectului de cercetare Caracteristici ale culturii politice româneşti: influenţa unor modele şi tradiţii culturale asupra instituţiilor politice româneşti în tranziţie, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti / Asociaţia Română de Studii Politice Aplicate (AROSPA), Grant C 334 al CNCSIS, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României (director grant: prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu), 2001-2002.
 • Membru în cadrul proiectului CNCSIS – 872 „Universitatea Europeană şi Instituţionalizarea Cunoaşterii: Fundamente Culturale şi Valorice ale Învăţământului Superior Modern şi Schimbarea Instituţională în Universitatea de Astăzi” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu), 2005-2007.
 • Vizită de cercetare şi documentare desfăşurată în 2007 la Universitatea „Jean Moulin” – Lyon 3, Universitatea din Geneva şi la Centrul pentru Educaţie din cadrul UNESCO, de la Geneva, în cadrul proiectului CNCSIS – 872 „Universitatea Europeană şi Instituţionalizarea Cunoaşterii: Fundamente Culturale şi Valorice ale Învăţământului Superior Modern şi Schimbarea Instituţională în Universitatea de Astăzi” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu).
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Paris XII, mai-iunie 2007.
 • Membru în cadrul proiectului de cercetare CNCSIS – 951 „Raţiune şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu) (2008-2011).
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Maltepe, Istanbul, mai 2009.
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea „Sf. Chiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, iunie 2013.
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea „Sf. Chiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, iunie 2016.
 • Chair la Workshop-ul “Moral Education and Ethical Evaluation”, 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference “Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values”, 19 November 2016, Târgovişte (http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final_Program_LUMEN_MEPDEV2016_associated-events.pdf).
G. Conferinţe şi comunicări ştiinţifice internaţionale şi naţionale:
 • Despre necesitatea egalității între femei și bărbați. Presupoziții, argumente, dileme filosofice, Colocviul internațional „Egalitatea dintre femei și bărbați în și prin educație: Perspective încrucișate. Angajamente naționale și internaționale în și pentru Europa Centrală și Orientală”, 25-26 noiembrie 2016, CEREFREA Villa Noël, București (http://infoub.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/11/Program-colocviu-egalitate-de-sanse-FB.pdf)
 • The Need of Moral Education. An Intrinsic Perspective, Workshop “Moral Education and Ethical Evaluation”, 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference “Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values”, 19 November 2016, Târgovişte (http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final_Program_LUMEN_MEPDEV2016_associated-events.pdf)
 • Democratization on Large Scale. An Institutional Approach, International Conference „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 17th-18th November 2016 (http://www.uni-vt.bg/npres/61/165/pr_International_Conference_Veliko_T._17-18.11-BG.pdf).
 • Inclusive or Dominant Scope? An Analytical Approach of Aristotle’s Eudaimonia, International Conference 2400 Aristotle, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 noiembrie 2016 (http://filosofie.unibuc.ro/conference-2400-aristotle/).
 • The Majority Rule: Philosophical Dilemmas, International Workshop “The Ethics of Political Life Today”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 27th June 2016 (http://www.uni-vt.bg/pages/11243/uplft/International%20Workshop%20VTU-Bucharest.pdf)
 • Is Moral Bioenhancement compatible with democracy? The test of egalitarianism, Bucharest – Oxford Workshop in Applied Ethics “Does Applied Ethics Need A Better Moral Philosophy?”, Centrul de Cercetare în Etică aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 3-4 decembrie 2015 (http://www.ccea.ro/bucharest-oxford-workshop-in-applied-ethics/)
 • Has the Principle of Fair Equal Opportunities Practical Value? The Case of a Society Rather Unjust, Jubilee International Conference “20th Years of the Faculty of Philosophy in the University of Veliko Turnovo”, 5-6 noiembrie 2015, Veliko Târnovo, Bulgaria (http://www.uni-vt.bg/2/?page=10283&zid=12)
 • Are Fair Equal Opportunities Necessary in an Unfair Society?, International Conference “Social and Academic Policies for Women”, Academia Română, Filiala Iaşi, 10-13 September 2015 (http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2015/09/final-detailed-conference-programme.pdf)
  Why do We Need Institutional Reform: Some critical observations about global responsibility, Bucharest Colloquium on Political and Moral Philosophy “Global Justice”, Universitatea din București, 26 mai 2015.
 • Global Justice: Facts, Arguments and Entrapments, Conferinţa internaţională “Humanities and the Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi & Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 7-10 mai 2015 (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/international-conference/).
 • The Majoritarian Rule: The Hidden Side of Democracy, International Workshop „The Interplay between the Political and the Cultural in Globalization”, University of Bucharest, 12-13 decembrie 2014 (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2015/08/program-Workshop-GC10.jpg).
 • Justice as Fair Maximal Utility. Rationality vs. Reasonability, International Conference „Democracy and Truth”, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 5-6 octombrie 2013 (http://publicreason.net/2013/10/01/democracy-and-truth-conference-5-6-october-2013-in-belgrade-serbia/).
 • Civil Disobedience. A Challenge for any Democratic Society, Conferinţa internaţională Rethinking Politics for the Knowledge Society, Academia Română, Filiala Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 30 nov.-4 dec. 2011 (http://proiectsbc.ro/sites/default/files/ProgramAndAbstractsIasi2011.pdf).
 • The Human Value of Civil Disobedience in a Democratic Society, Conferinţa internaţională Values of the Human Person. Contemporary Challenges, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 3-4 iunie 2011.
 • Justice as fair maximal utility, conferinţă susţinută în cadrul grantului de mobilităţi Erasmus la Universitatea Maltepe din Istanbul, Turcia, mai 2009.
 • The postcomunist transition after 20 years: Why what we have is not what we’ve wanted?, Simpozionul internaţional The Fall of the Communism. After 20 years – Philosophical perspectives, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 4-5 decembrie 2009.
 • Modelări sociale. Raţionalitate economică vs. Raţionalitate sociologică, Conferinţa internaţională Reason in Contemporary Public Space, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 14-15 noiembrie 2008.
  Civil Disobedience. An extreme form of democracy, conferinţă susţinută în cadrul grantului de mobilităţi Erasmus, la Universitatea Paris XII, aprilie 2007.
 • Antreprenoriatul public: pragmatism sau utopie? Dileme ale schimbării instituţionale universitare din perspectiva teoriilor neoinstituţionale, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Structura cunoaşterii – structura universităţii, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 21 aprilie, 2007.
 • O apărare sui generis a utilitarismului, Conferinţa internaţională „John Stuart Mill”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti / Colegiul „Noua Europă”, 3-4 noiembrie 2006.
 • Nesupunerea civilă – un apel la recunoaştere, Conferinţa internaţională „Premisele spirituale ale unei culturi a recunoaşterii”, organizată de Institutul Goethe şi Colegiul Noua Europă, Sibiu, aprilie 2003.
 • Ordinea socială ca alegere publică, Sesiunea de comunicări „Liberty, Mind and Institutions”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, martie 2002.
 • Evoluţionism vs. constructivism instituţional, Conferinţa „Caracteristici ale culturii politice româneşti”, organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Ştiinţe politice din Iaşi, Tg. Neamţ, aprilie 2002.
I. Lista lucrărilor publicate:

a) Lucrări de autor:

 • Eficacitate sau democraţie? Dileme filosofice privind rolul instituţiilor politice, Editura Universității din București, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-16-0763-1, 332 p (teza de doctorat).
 • Evoluționism vs. constructivism instituțional. Perspective privind schimbarea instituțională în România postcomunistă, Editura Universității din București, Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-16-0830-0.

b) Capitole / studii în volume colective:

 • „Perspectiva economică asupra organizaţiilor politice: temeiuri, valori şi consecinţe ale comportamentelor decizionale”, în Marius Drăghici, Gabriel Nagâț (coordonatori), Studii de Epistemologie și de Teoria Valorilor, Vol. 2, Editura Academiei Române, București, 2015, ISBN 978-973-27-2715-7, pp. 113-124 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?94).
 • „Narațiunea democrației sau despre fundamentul logic al unei structuri de impunere legitime”, în Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică (editori), Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Editura Universității din București, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-16-0612-2, pp. 225-251 (disponibil la http://filosofie.unibuc.ro/fsu-mrs/).
 • „Democrația reflectivă: presupoziții epistemologice și implicații morale”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coordonatori), Studii de Epistemologie și de Teoria Valorilor, Vol. 1, Editura Academiei Române, București, 2015, ISBN 978-973-27-2605-1, pp. 171-179 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?94).
 • „The Human Value of Civil Disobedience in Democratic Societies”, în Mihaela Pop (ed.), Values of the Human Person: Contemporary Challenges, Romanian Philosophical Studies, VIII, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2013, pp. 159-166.
 • „Participare şi contestare. O analiză critică a condiţiilor de posibilitate a democraţiei şi democratizării deciziilor colective”, în Constantin Stoenescu (editor), Managementul cunoaşterii. Teme actuale, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-16-0041-0, pp. 147-166.
 • „Antreprenoriatul public: pragmatism sau utopie? Dileme ale schimbării instituţionale universitare din perspectiva teoriilor neoinstituţionale“, în Romulus Brâncoveanu (editor), Structura universităţii, Structura cunoaşterii, Editura Universităţii din București, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-737-599-5, pp. 176-217 (capitol din teza de doctorat).
 • Capitolul 2.3.2. „Tipuri de costuri”, în Romulus Brâncoveanu et al. (coordonatori), Managementul Cunoaşterii, Editura Universităţii din București, Bucureşti, ISBN 973-737-391-5, 2007.
 • Capitolul 3.7. „Instituţii”, în Romulus Brâncoveanu et al. (coordonatori), Managementul Cunoaşterii, Editura Universităţii din București, Bucureşti, ISBN 973-737-391-5, 2007.

c) Articole în reviste de specialitate:

 • „The Religious Experience as a Positioning of the Human Being at the Interplay of the Sacred and the Profane”, în Revue Roumaine de Philosophie, Vol. 60, Nr. 2, 2016, pp. 275-286 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?51).
 • „Instituții și dezvoltare. Dileme ale strategiilor de schimbare instituțională”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 2, 2016, ISSN 2066-7566, pp. 55-72 (disponibil la http://www.cercetari.institutuldefilosofie.ro/news.php).
 • „Justice as Fair Maximal Utility. Rationality vs. Reasonability in the Political Democratic Institutions”, în Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, Vol. 65, No. 2, 2016, ISSN 0068-3175, pp. 3-23 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „Modelul majoritarist. O analiză din perspectiva eficienţei sociale”, în Revista de filosofie, Vol. LXIII, Nr. 4, 2016, ISSN 0034-8260, pp. 431-442 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91).
 • „Explicaţie cauzală vs. explicaţie teleologică. O analiză din perspectiva lui G.H. von Wright”, în Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXIV, 2016, ISSN 1583-8536, pp. 195-207 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?10).
 • „Din nou despre democrație: provocări vechi și controverse actuale”, în Revista de filosofie, Vol. LXII, Nr. 5, 2015, ISSN 0034-8260, pp. 648-658 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?89).
 • „Virtutea: obiect de schimb sau de cunoaştere ?”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 57, 2008, ISSN 0068-3175, pp. 71-84 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „O apărare sui generis a utilitarismului”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 56, ISSN 0068-3175, 2007, pp. 9-18 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „Occidentul şi obsesia revoluţiei”, în Sfera Politicii, 2007, nr. 126-127, pp. 131-136 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/126-127/art13-cucu.html).
 • „Tranziţie spre succes vs. tranziţie spre dezastru”, în Cultura, nr. 2, 2005 (http://revistacultura.ro/nou/arhiva-pe-numere/).
 • „Modelări sociale: Raţionalitate sociologică vs. raţionalitate economică”, în Sfera Politicii, nr. 118, 2005, pp. 37-44 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/118/art7-cucu.html).
 • „Putere şi prosperitate: creşterea comunistă şi dictatura capitalistă”, în Sfera Politicii, nr. 114, 2005, pp. 25-32 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/114/art5-cucu.html).
 • „Stat minimal sau utopie? O incursiune în viziunea lui Robert Nozick privind conceptul de asociaţie stabilă”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 53, 2004, ISSN 0068-3175, pp. 115-125 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „Ordinea socială ca alegere publică”, în Sfera Politicii, 2003, nr. 102-103, pp. 83-89 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/arhiva.php).
 • „Eudaimonia – scop inclusiv sau dominant? O investigaţie asupra conceptului de fericire aristoteliană”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 51, 2002, ISSN 0068-3175, pp. 9-19 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
J. Prezenţe semnificative în mass media:

Invitată în emisiunea „Izvoarea de filosofie”, redactor Constantin Aslam, Radio România Cultural, 16 decembrie 2016; tema emisiunii: „între bunăstare şi libertate. Explorări filosofice în lumea instituţiilor democraţiei” (disponibilă la http://izvoaredefilosofie.blogspot.ro/2016/12/editia-din-16-dec-2016-intre-bunastare.html).