Conferențiar Dr. Dorina Patrunsu

A. Numele şi prenumele: DORINA MIHAELA PĂTRUNSU
B. Data şi locul naşterii: 8 ianuarie 1970, Tecuci, jud. Galaţi
C. Studii medii şi superioare:
 • Liceul de matematică-fizică “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui (1988).
 • Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2002).
 • Masterat Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2003).
 • Doctor în filosofie al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2009).
D. Activitate profesională:
 • Preparator, Catedra de Filosofie morală şi politică a Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; seminarii „Filosofia ştiinţelor umane”, „Filosofia istoriei”, „Filosofie politică şi socială”, „Instituţii politice şi sociale”, „Doctrine politice” (2003-2007).
 • Asistent universitar, Catedra de Filosofie morală şi politică a Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; seminarii „Filosofia ştiinţelor umane”, „Filosofia istoriei”, „Filosofie politică şi socială”, „Instituţii politice şi sociale”, „Doctrine politice contemporane”, „Libertate şi mentalităţi”, „Cultură şi educaţie civică” (2007-2011).
 • Lector universitar, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București; cursuri și seminarii: „Instituţii politice şi sociale”, „Libertate şi mentalităţi”, „Dezvoltare și instituții”, „Filosofie politică şi socială”, „Introducere în științele politice” (2011-2017) (nivel licenţă şi masterat).
 • Conferențiar universitar, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București; cursuri și seminarii: „Instituţii politice şi sociale”, „Libertate şi mentalităţi”, „Dezvoltare și instituții”, „Filosofie politică şi socială”, „Introducere în științele politice” (2017-) (nivel licenţă şi masterat).
E. Alte activităţi şi demnităţi profesionale:
 • Membru fondator al grupului de cercetare „Caracteristici ale culturii politice româneşti: influenţa unor modele şi tradiţii culturale asupra instituţiilor politice româneşti în tranziţie”, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (2000).
 • Cercetător în cadrul proiectului de cercetare Caracteristici ale culturii politice româneşti: influenţa unor modele şi tradiţii culturale asupra instituţiilor politice româneşti în tranziţie, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti / Asociaţia Română de Studii Politice Aplicate (AROSPA), Grant C 334 al CNCSIS, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României (2001-2002).
 • Membru fondator al grupului „Asociaţia Română de Ştiinţe Politice Aplicate” (2001).
 • Membru fondator al Centrului de cercetare “Structura universităţii – structura cunoaşterii“ (CSUSC) (2005).
 • Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie (2008).
 • Membru fondator al Centrului de cercetare „Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor” (CSRC) (2008).
 • Membru fondator al grupului de cercetare „Ordoliberalism şi economie socială de piaţă în România” organizat de Fundaţia Konrad Adenauer şi de Institutul de Studii Populare (2010-2011).
 • Cercetător colaborator în cadrul proiectului de cercetare (dezvoltat în cadrul CSUSC) – Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamente cultural – valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi (2005-2007).
 • Co-organizator al Sesiunii de comunicări ştiinţifice: Structura cunoaşterii – structura universităţii (2007).
 • Cercetător în cadrul proiectului de cercetare (dezvoltat în cadrul CSRC) Raţiune şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală (2008-2011) (http://publicreason.ro/team.php; http://ratiunepublica.ro/echipa8).
 • Membru în bordul editorial al revistei Public Reason, editată de CSRC (http://www.publicreason.ro/home).
 • Secretar al Catedrei de filosofie morală şi politică (2003-2009).
F. Granturi / proiecte de cercetare:
 • Membru în cadrul proiectului de cercetare Caracteristici ale culturii politice româneşti: influenţa unor modele şi tradiţii culturale asupra instituţiilor politice româneşti în tranziţie, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti / Asociaţia Română de Studii Politice Aplicate (AROSPA), Grant C 334 al CNCSIS, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României (director grant: prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu), 2001-2002.
 • Membru în cadrul proiectului CNCSIS – 872 „Universitatea Europeană şi Instituţionalizarea Cunoaşterii: Fundamente Culturale şi Valorice ale Învăţământului Superior Modern şi Schimbarea Instituţională în Universitatea de Astăzi” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu), 2005-2007.
 • Vizită de cercetare şi documentare desfăşurată în 2007 la Universitatea „Jean Moulin” – Lyon 3, Universitatea din Geneva şi la Centrul pentru Educaţie din cadrul UNESCO, de la Geneva, în cadrul proiectului CNCSIS – 872 „Universitatea Europeană şi Instituţionalizarea Cunoaşterii: Fundamente Culturale şi Valorice ale Învăţământului Superior Modern şi Schimbarea Instituţională în Universitatea de Astăzi” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu).
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Paris XII, mai-iunie 2007.
 • Membru în cadrul proiectului de cercetare CNCSIS – 951 „Raţiune şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu) (2008-2011).
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Maltepe, Istanbul, mai 2009.
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea „Sf. Chiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, iunie 2013.
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea „Sf. Chiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, iunie 2016.
 • Chair la Workshop-ul “Moral Education and Ethical Evaluation”, 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference “Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values”, 19 November 2016, Târgovişte (http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final_Program_LUMEN_MEPDEV2016_associated-events.pdf).
G. Conferinţe şi comunicări ştiinţifice internaţionale şi naţionale:
 • Despre necesitatea egalității între femei și bărbați. Presupoziții, argumente, dileme filosofice, Colocviul internațional „Egalitatea dintre femei și bărbați în și prin educație: Perspective încrucișate. Angajamente naționale și internaționale în și pentru Europa Centrală și Orientală”, 25-26 noiembrie 2016, CEREFREA Villa Noël, București (http://infoub.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/11/Program-colocviu-egalitate-de-sanse-FB.pdf)
 • The Need of Moral Education. An Intrinsic Perspective, Workshop “Moral Education and Ethical Evaluation”, 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference “Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values”, 19 November 2016, Târgovişte (http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final_Program_LUMEN_MEPDEV2016_associated-events.pdf)
 • Democratization on Large Scale. An Institutional Approach, International Conference „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 17th-18th November 2016 (http://www.uni-vt.bg/npres/61/165/pr_International_Conference_Veliko_T._17-18.11-BG.pdf).
 • Inclusive or Dominant Scope? An Analytical Approach of Aristotle’s Eudaimonia, International Conference 2400 Aristotle, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 noiembrie 2016 (http://filosofie.unibuc.ro/conference-2400-aristotle/).
 • The Majority Rule: Philosophical Dilemmas, International Workshop “The Ethics of Political Life Today”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 27th June 2016 (http://www.uni-vt.bg/pages/11243/uplft/International%20Workshop%20VTU-Bucharest.pdf)
 • Is Moral Bioenhancement compatible with democracy? The test of egalitarianism, Bucharest – Oxford Workshop in Applied Ethics “Does Applied Ethics Need A Better Moral Philosophy?”, Centrul de Cercetare în Etică aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 3-4 decembrie 2015 (http://www.ccea.ro/bucharest-oxford-workshop-in-applied-ethics/)
 • Has the Principle of Fair Equal Opportunities Practical Value? The Case of a Society Rather Unjust, Jubilee International Conference “20th Years of the Faculty of Philosophy in the University of Veliko Turnovo”, 5-6 noiembrie 2015, Veliko Târnovo, Bulgaria (http://www.uni-vt.bg/2/?page=10283&zid=12)
 • Are Fair Equal Opportunities Necessary in an Unfair Society?, International Conference “Social and Academic Policies for Women”, Academia Română, Filiala Iaşi, 10-13 September 2015 (http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2015/09/final-detailed-conference-programme.pdf)
  Why do We Need Institutional Reform: Some critical observations about global responsibility, Bucharest Colloquium on Political and Moral Philosophy “Global Justice”, Universitatea din București, 26 mai 2015.
 • Global Justice: Facts, Arguments and Entrapments, Conferinţa internaţională “Humanities and the Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi & Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 7-10 mai 2015 (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/international-conference/).
 • The Majoritarian Rule: The Hidden Side of Democracy, International Workshop „The Interplay between the Political and the Cultural in Globalization”, University of Bucharest, 12-13 decembrie 2014 (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2015/08/program-Workshop-GC10.jpg).
 • Justice as Fair Maximal Utility. Rationality vs. Reasonability, International Conference „Democracy and Truth”, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 5-6 octombrie 2013 (http://publicreason.net/2013/10/01/democracy-and-truth-conference-5-6-october-2013-in-belgrade-serbia/).
 • Civil Disobedience. A Challenge for any Democratic Society, Conferinţa internaţională Rethinking Politics for the Knowledge Society, Academia Română, Filiala Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 30 nov.-4 dec. 2011 (http://proiectsbc.ro/sites/default/files/ProgramAndAbstractsIasi2011.pdf).
 • The Human Value of Civil Disobedience in a Democratic Society, Conferinţa internaţională Values of the Human Person. Contemporary Challenges, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 3-4 iunie 2011.
 • Justice as fair maximal utility, conferinţă susţinută în cadrul grantului de mobilităţi Erasmus la Universitatea Maltepe din Istanbul, Turcia, mai 2009.
 • The postcomunist transition after 20 years: Why what we have is not what we’ve wanted?, Simpozionul internaţional The Fall of the Communism. After 20 years – Philosophical perspectives, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 4-5 decembrie 2009.
 • Modelări sociale. Raţionalitate economică vs. Raţionalitate sociologică, Conferinţa internaţională Reason in Contemporary Public Space, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 14-15 noiembrie 2008.
  Civil Disobedience. An extreme form of democracy, conferinţă susţinută în cadrul grantului de mobilităţi Erasmus, la Universitatea Paris XII, aprilie 2007.
 • Antreprenoriatul public: pragmatism sau utopie? Dileme ale schimbării instituţionale universitare din perspectiva teoriilor neoinstituţionale, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Structura cunoaşterii – structura universităţii, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 21 aprilie, 2007.
 • O apărare sui generis a utilitarismului, Conferinţa internaţională „John Stuart Mill”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti / Colegiul „Noua Europă”, 3-4 noiembrie 2006.
 • Nesupunerea civilă – un apel la recunoaştere, Conferinţa internaţională „Premisele spirituale ale unei culturi a recunoaşterii”, organizată de Institutul Goethe şi Colegiul Noua Europă, Sibiu, aprilie 2003.
 • Ordinea socială ca alegere publică, Sesiunea de comunicări „Liberty, Mind and Institutions”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, martie 2002.
 • Evoluţionism vs. constructivism instituţional, Conferinţa „Caracteristici ale culturii politice româneşti”, organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Ştiinţe politice din Iaşi, Tg. Neamţ, aprilie 2002.
I. Lista lucrărilor publicate:

a) Lucrări de autor:

 • Eficacitate sau democraţie? Dileme filosofice privind rolul instituţiilor politice, Editura Universității din București, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-16-0763-1, 332 p (teza de doctorat).
 • Evoluționism vs. constructivism instituțional. Perspective privind schimbarea instituțională în România postcomunistă, Editura Universității din București, Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-16-0830-0.

b) Capitole / studii în volume colective:

 • „Perspectiva economică asupra organizaţiilor politice: temeiuri, valori şi consecinţe ale comportamentelor decizionale”, în Marius Drăghici, Gabriel Nagâț (coordonatori), Studii de Epistemologie și de Teoria Valorilor, Vol. 2, Editura Academiei Române, București, 2015, ISBN 978-973-27-2715-7, pp. 113-124 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?94).
 • „Narațiunea democrației sau despre fundamentul logic al unei structuri de impunere legitime”, în Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică (editori), Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Editura Universității din București, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-16-0612-2, pp. 225-251 (disponibil la http://filosofie.unibuc.ro/fsu-mrs/).
 • „Democrația reflectivă: presupoziții epistemologice și implicații morale”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coordonatori), Studii de Epistemologie și de Teoria Valorilor, Vol. 1, Editura Academiei Române, București, 2015, ISBN 978-973-27-2605-1, pp. 171-179 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?94).
 • „The Human Value of Civil Disobedience in Democratic Societies”, în Mihaela Pop (ed.), Values of the Human Person: Contemporary Challenges, Romanian Philosophical Studies, VIII, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2013, pp. 159-166.
 • „Participare şi contestare. O analiză critică a condiţiilor de posibilitate a democraţiei şi democratizării deciziilor colective”, în Constantin Stoenescu (editor), Managementul cunoaşterii. Teme actuale, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-16-0041-0, pp. 147-166.
 • „Antreprenoriatul public: pragmatism sau utopie? Dileme ale schimbării instituţionale universitare din perspectiva teoriilor neoinstituţionale“, în Romulus Brâncoveanu (editor), Structura universităţii, Structura cunoaşterii, Editura Universităţii din București, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-737-599-5, pp. 176-217 (capitol din teza de doctorat).
 • Capitolul 2.3.2. „Tipuri de costuri”, în Romulus Brâncoveanu et al. (coordonatori), Managementul Cunoaşterii, Editura Universităţii din București, Bucureşti, ISBN 973-737-391-5, 2007.
 • Capitolul 3.7. „Instituţii”, în Romulus Brâncoveanu et al. (coordonatori), Managementul Cunoaşterii, Editura Universităţii din București, Bucureşti, ISBN 973-737-391-5, 2007.

c) Articole în reviste de specialitate:

 • „The Religious Experience as a Positioning of the Human Being at the Interplay of the Sacred and the Profane”, în Revue Roumaine de Philosophie, Vol. 60, Nr. 2, 2016, pp. 275-286 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?51).
 • „Instituții și dezvoltare. Dileme ale strategiilor de schimbare instituțională”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 2, 2016, ISSN 2066-7566, pp. 55-72 (disponibil la http://www.cercetari.institutuldefilosofie.ro/news.php).
 • „Justice as Fair Maximal Utility. Rationality vs. Reasonability in the Political Democratic Institutions”, în Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, Vol. 65, No. 2, 2016, ISSN 0068-3175, pp. 3-23 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „Modelul majoritarist. O analiză din perspectiva eficienţei sociale”, în Revista de filosofie, Vol. LXIII, Nr. 4, 2016, ISSN 0034-8260, pp. 431-442 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91).
 • „Explicaţie cauzală vs. explicaţie teleologică. O analiză din perspectiva lui G.H. von Wright”, în Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXIV, 2016, ISSN 1583-8536, pp. 195-207 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?10).
 • „Din nou despre democrație: provocări vechi și controverse actuale”, în Revista de filosofie, Vol. LXII, Nr. 5, 2015, ISSN 0034-8260, pp. 648-658 (disponibil la http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?89).
 • „Virtutea: obiect de schimb sau de cunoaştere ?”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 57, 2008, ISSN 0068-3175, pp. 71-84 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „O apărare sui generis a utilitarismului”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 56, ISSN 0068-3175, 2007, pp. 9-18 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „Occidentul şi obsesia revoluţiei”, în Sfera Politicii, 2007, nr. 126-127, pp. 131-136 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/126-127/art13-cucu.html).
 • „Tranziţie spre succes vs. tranziţie spre dezastru”, în Cultura, nr. 2, 2005 (http://revistacultura.ro/nou/arhiva-pe-numere/).
 • „Modelări sociale: Raţionalitate sociologică vs. raţionalitate economică”, în Sfera Politicii, nr. 118, 2005, pp. 37-44 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/118/art7-cucu.html).
 • „Putere şi prosperitate: creşterea comunistă şi dictatura capitalistă”, în Sfera Politicii, nr. 114, 2005, pp. 25-32 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/114/art5-cucu.html).
 • „Stat minimal sau utopie? O incursiune în viziunea lui Robert Nozick privind conceptul de asociaţie stabilă”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 53, 2004, ISSN 0068-3175, pp. 115-125 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
 • „Ordinea socială ca alegere publică”, în Sfera Politicii, 2003, nr. 102-103, pp. 83-89 (disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/arhiva.php).
 • „Eudaimonia – scop inclusiv sau dominant? O investigaţie asupra conceptului de fericire aristoteliană”, în Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 51, 2002, ISSN 0068-3175, pp. 9-19 (disponibil la http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals).
J. Prezenţe semnificative în mass media:

Invitată în emisiunea „Izvoarea de filosofie”, redactor Constantin Aslam, Radio România Cultural, 16 decembrie 2016; tema emisiunii: „între bunăstare şi libertate. Explorări filosofice în lumea instituţiilor democraţiei” (disponibilă la http://izvoaredefilosofie.blogspot.ro/2016/12/editia-din-16-dec-2016-intre-bunastare.html).

K. Date de contact:

Adresă de mail: patrunsu@yahoo.com; dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort