Studenții Facultății de Filosofie înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat își pot deconta abonamentele STB (RATB) la Casieria Universității din București (Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5).

ORAR CASIERIE  DECONTĂRI ABONAMENTE

03.02.2022, între orele 10.00 și 14.00