Conf. univ. dr. Cristian Iftode este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2007, cu o teză despre rolul analogiei în metafizica lui Aristotel. Este specializat în filosofie greacă antică, etică, estetică, precum şi filosofie contemporană, cu un interes special pentru Michel Foucault. Cursurile şi seminariile sale la nivel de licenţă şi de master acoperă numeroase problematici, printre care, mai recent, etică şi negociere interculturală, perspective filosofice asupra modernismului, antimodernismului, postmodernismului, precum şi privind relaţia dintre ştiinţele umaniste, filosofie şi viaţa practică.

 

 1. DATE PERSONALE:

E-mail: cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Ocupaţie: conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 1. EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

August 2014

– Diplomă de formator

Core Fusion S.R.L. / Ministerul Muncii / Ministerul Educaţiei Naţionale

2007 şi 2012

– Stagii de cercetare şi predare la Université Paris-Est Créteil

2002-2007

– Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

– Doctor în filosofie din 2007, în urma susţinerii publice a tezei de doctorat cu titlul Rolul  analogiei în elaborarea metafizicii aristotelice, sub conducerea ştiinţifică a acad. Gh. Vlăduţescu

– Doctorand cu frecvenţă (bursier) între 2002-2006

2001-2002

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

Studii aprofundate (masterat) în Filosofia culturii

1996-2001

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

Licențiat în filosofie, şef de promoţie,  media generală 10

Studii de licență

1993-1997

Colegiul Naţional Spiru Haret din Bucureşti

Studii liceale şi Bacalaureat, şef de promoţie

 

 1. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2019 – prezent

Director al Departamentului de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei

2018 – 2019

Director al Centrului de cercetare a istoriei ideilor filosofice (CCIIF), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

2016- prezent

Conferenţiar universitar dr.

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei

Activitate didactică – Învăţământ superior: predare de cursuri şi seminarii, tutorat, coordonare de lucrări de licenţă, master şi gradul I; din 2016, referent ştiinţific al mai multor lucrări de doctorat.

Discipline predate:

Introducere în etică (licenţă)

Introducere în estetică (licenţă)

Filosofie contemporană (licenţă)

Filosofie greacă – filosofie romană (master: Istoria şi circulaţia ideilor filosofice) (până în 2018-2019)

Concepte şi terapii filosofice în Antichitate (master: Istoria şi circulaţia ideilor filosofice) (din 2019-2020)

Ethics and Intercultural Negotiation (master UNESCO: Intercultural Management)

Retorică și argumentare (master: Tehnici diplomatice, Facultatea de Istorie, U.B.) (până în 2016-2017)

decembrie 2016-septembrie 2017

Cercetător ştiinţific (echivalent Conferenţiar univ.) pe perioadă determinată

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

Departamentul de Cercetare al UNAB

2011 – 2015

Lector universitar dr.

Filosofie contemporană (licenţă)

Introducere în etică (licenţă)

Introducere în estetică (licenţă)

Modernism, antimodernism, postmodernism (master: Istoria şi circulaţia ideilor filosofice)

Ethics and Intercultural Negotiation (master UNESCO: Intercultural Management)

Relaţia dintre ştiinţele umaniste, filosofie şi viaţa practică (curs pentru doctoranzi şi postdoctoranzi, sub egida Şcolii postdoctorale în ştiinţe social-umane şi politice a Universităţii din Bucureşti)

2011 – 2017

Cadru didactic asociat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

Titular al cursului Retorică și argumentare, master: Tehnici diplomatice

2007 – 2011

Asistent universitar dr., Catedra de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Predare cursuri/seminarii, nivel licență:

Filosofie contemporană

Introducere în etică

Introducere în estetică

Filosofie greacă

Etica autenticităţii (curs opțional)

Filosofia ca mod de viaţă (curs opțional)

2007 – 2008

Cadru didactic asociat, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Facultatea de Film

Predare cursuri: Istoria filosofiei; Estetică generală

2007 – 2014

Coordonator Erasmus în Facultatea de Filosofie

2007 – prezent

Cercetător ştiinţific

Activităţi de cercetare ca parte a unor proiecte derulate prin intermediul centrului

Activităţi de cercetare şi perfecţionare desfăşurate în afara centrului:

– Managing Editor (din anul 2013) al revistei Annals of the University of Bucharest – Philosophy Series (indexată WoS, ERIH Plus etc.).

– menbru în echipa proiectului „The Message is the medium” – ateliere dedicate raportului dintre filosofia și arta contemporană, produs de Centrul Cultural / Imagine şi sunet şi co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN P0138/05.02.2020 – The message is the medium, Aria culturala „Educație prin Cultura”), derulare: 2020.

– membru în echipa proiectului cultural eARTheory, reunind profesori de la Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea de Arte George Enescu – Iași, UNATC – București, Universitatea din București – Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Film și Media, Cluj; aria tematică Artă Digitală și Noile Media (finanțare AFCN Nr. P1363/14.06.2019), derulare: 2019-2020. Pentru rezultate, a se vedea: http://www.eartheory.ro/

– membru în echipa proiectului A truth, a lie, and a list of possibilities, produs de asociația Developing Art în parteneriat cu CNDB şi co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN Nr.13/01.09. 2018), derulat în 2018.

– membru în echipa proiectului Archive4U, reunind membri din câteva mari universităţi (2 universităţi partenere – UNARTE Bucuresti si UNAGE Iasi – plus membri proiect din UB, Facultatea de Filosofie şi SNSPA), în parteneriat cu instituţii specializate în educatia culturala informală – Asociaţia AltIasi (partener) – şi în interacţiunea cu arhive şi colecţii provenite din comunităţi sursă, derulat în 2018, cu finanţare AFCN nr. P0583 / 20 martie 2018. Pentru rezultate (workshop-uri, dezbateri publice, expoziţii), a se vedea: http://arhivart.ro/archive4you/

– membru în echipa proiectului  D Platform – Instrument cultural şi portal interdisciplinar dedicat arealului dunărean (PN-II-RU-TE-2014-4-2601), reunind membri din Universitatea București, Universitățile de Artă din Iași şi București, Universitatea de Agronomie, SNSPA, proiect demarat în decembrie 2015.

– participare la cursurile de formare IISOC (2012-2013) Universitatea din București, Facultatea de Psihologie.

– membru în echipa proiectului „Artă. Consum. Finitudine”, proiect derulat sub egida Universității Naționale de Arte din București în parteneriat cu Universitatea de Arte George Enescu Iași, Muzeul Național de Artă Contemporană, Asociația Doctoranzilor și Cercetătorilor în Filosofie, finanţare AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional (cf. Contract 216/19.04.2013), perioada: mai – noiembrie 2013. Pentru rezultate (workshop-uri, dezbateri publice, expoziţii), a se vedea: http://acofin.wordpress.com/

– membru în echipa proiectului: „Implementarea Procesului Bologna la Universitatea din Bucureşti” (2005), cu proiectul: DECUFIL – Dezvoltarea curriculară în cadrul Catedrei de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii în conformitate cu prevederile Programului Bologna (director grant: acad. Gheorghe Vlăduţescu), SP-C2005-P01

 

 1. AFILIERI

Membru în Biroul de conducere al Departamentului de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei (2011- prezent) şi Director al Departamentului (începând din noiembrie 2019);

Membru în Consiliului de conducere al Facultăţii de Filosofie (2011 – prezent);

Responsabil ERASMUS în cadrul Facultăţii de Filosofie între anii 2007-2014;

Membru fondator în Societatea Română de Filosofie şi membru în Comitetul Director al acestei organizaţii;

Membru fondator în Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie;

Membru fondator in Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti şi director al centrului in perioada 2018-2019.

Membru al Centrului de cercetare in etică aplicată (CCEA), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, incepand cu 2020.

Membru in Sindicatul ALMA MATER.

Autor la Revista–ARTA a Uniunii Artiştilor Plastici din România (https://revistaarta.ro/ro/author/cristianiftode/), la Scena9 (https://www.scena9.ro/articles/by/cristian-iftode) şi la Dilema Veche (https://dilemaveche.ro/autor/cristian-iftode).

 1. ACTIVITATE ACADEMICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ:
 • Prelegeri susţinute în străinătate:

invitat al Uehiro Center for Practical Ethics, Universitatea din Oxford, pentru tutoriale cu studenţi doctoranzi în etică aplicată şi susţinerea unei prezentări în cadrul workshop-ului Neurotech Now, and Beyond the Horizon, Oxford Martin School (21 iunie 2018)

invitat al Departamentului de Filosofie al Universităţii Paris-Est Créteil, susţinând o prelegere pe tema: Les pieges de l’authenticité (17 februarie 2012)

– invitat al Departamentului de Filosofie al Universităţii Paris XII – Val de Marne, susţinând o prelegere pe tema: Y a-t-il une éthique postmoderne? (9 mai 2007) în cadrul programului masteral

 • Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale

 – participant la Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoşi”, ediţia a VII-a: „(Re)Formele Modernității: Artă și Societate”, organizatori: Facultatea de Filosofie, U.B. şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF), 17 mai 2019, susţinând comunicarea: „Veneţia 2019: o Bienală cu dublă personalitate?”, în colaborare cu Daria Ghiu.

Neuroexistenţialism: Alegere de sine fără liber arbitru?, conferinţă şi dezbatere din seria organizată de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 16 mai 2019.

– participant la Conferințele București-Chișinău, Ediția I: “IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE IN CONTEXT EUROPEAN”, organizatori: Facultatea de Filosofie a Universității din București și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, 29 martie 2019, susţinând comunicarea: „Sensuri divergente ale multiculturalismului”.

– participant la Congreso Internacional de Historia y Pensamiento Moderno: „Barroco, crisis, pliegue”, organizator: Universidad Complutense Madrid, 11-14 decembrie 2018, susţinând comunicarea: „Folds of Subjectivation: Post-structuralist Readings of a Baroque Metaphor”.

– participant la Conferinţa naţională Gânditori români în cultura universală, organizatori: Universitatea Politehnica din Bucureşti, CCIIF şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 2 noiembrie 2018, susţinând comunicarea: Cum va arăta filosofia românească de mâine?

– participant la colocviul naţional Artă. Arhivă. Comunitate, organizat de ArhivART, 1 noiembrie 2018, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, susţinând comunicarea: Lucrul cu arhiva: asceză artistică, rezistenţă, autocreaţie.

– participant la conferința națională : Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), 21‐22 septembrie 2018, Departamentul de Filosofie & Centrul de Filosofie Aplicată, Universitatea „Babeș‐Bolyai” Cluj‐Napoca, susţinând comunicarea: Crizele de reprezentare ale artei contemporane şi problema criteriilor estetice.

– participant la Bucharest-Oxford Workshop in Applied Ethics, 21 iunie 2018, Oxford Martin School, organizatori: Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics şi CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Experimental” Authenticity and the Challenge of Human Enhancement.

– coorganizator al Conferinţei naţionale Mapping Posthumanism Starting from the Danube Delta, 24 noiembrie 2017, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: Transhumanism vs. Postumanism: dileme etice.

– participant la Conferinţa naţională Gânditori români în cultura universală, organizatori: Universitatea Politehnica din Bucureşti, CCIIF şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 27 octombrie 2017, susţinând comunicarea: Cioran ca ascet şi „artist al foamei”.

– participant la conferința națională : Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), 22‐23 septembrie 2017, Departamentul de Filosofie & Centrul de Filosofie Aplicată, Universitatea „Babeș‐Bolyai” Cluj‐Napoca, susţinând comunicarea: Câtă noimă are să vorbim despre artă ca „rezistenţă per se”? Reflecţii pe marginea celei de-a 57-a Bienale de arte de la Veneţia.

– participant la Bucharest-Oxford Workshop in Applied Ethics, 13-14 iunie 2017, organizatori: Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics şi CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: Authenticity as a Social Virtue.

Ce este o regulă morală? Despre înţelegeri diferite ale normativităţii, conferinţă şi dezbatere organizată de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 9 martie 2017

– coorganizator al Conferinţei naţionale: (Anti)natură şi (post)umanism, 7 decembrie 2016, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Pentru o arheologie a conceptului de postumanism: semnificaţia disputei umanism/antiumanism în secolul XX”.

– coorganizator al Conferinţei naţionale: (Anti)natură şi (post)umanism, 7 decembrie 2016, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Pentru o arheologie a conceptului de postumanism: semnificaţia disputei umanism/antiumanism în secolul XX”.

– membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale 2400 Aristotle, 25-26 noiembrie 2016, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Aristotle’s Approach to Metaphor: Cognitive, yet «Non-cognitive»”.

– participant la Conferința națională : Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), 23‐24 septembrie 2016, Departamentul de Filosofie & Centrul de Filosofie Aplicată, Universitatea „Babeș‐Bolyai” Cluj‐Napoca, susţinând comunicarea: „Estetica existenţei şi transgresiunea cinică”.

– participant la conferinţa internaţională: Bioethics in European Context, 19-20 mai 2016, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Bioethics as Biopolitics: A Foucauldian Perspective”.

– participant la conferinţa naţională: Natură. Cultură. Locuire, 18 mai 2016, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Despre physis la Aristotel: «Imitaţia naturii» şi miza metaforei”.

– participant la Conferinta Nationala de Estetica si Filosofia Artei Ion Ianosi, editia a IV-a, 13 mai 2016: Categoria Noului: Impactul asupra artei si gandirii estetice in secolul XX, susţinând comunicarea: „Estetica avangardei: de la transgresiune la rendez-vous”.

– participant la simpozionul naţional Transcendenţă şi imanenţă în filosofia şi teologia românească recentă, 3 martie 2016, Arhiepiscopia Tomisului, Constanţa, susţinând comunicarea: „Surse areopagitice în gândirea lui Toma de Aquino: problema analogiei”.

– organizator al Conferinţei naţionale: Critică, marginalitate, cinism, 25-26 noiembrie 2015, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Cinismul şi practica adevărului”.

Keynote speaker la International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC), Romanian Association of Young Scholars (RAYS), 25-26 septembrie 2015, Bucureşti, susţinând comunicarea: „From Biopolitics to Aesthetics of the Self: A Foucauldian Approach”.

– participant la Conferința națională : Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), 11‐12 Septembrie 2015, Departamentul de Filosofie & Centrul de Filosofie Aplicată, Universitatea „Babeș‐Bolyai” Cluj‐Napoca, susţinând comunicarea : „Kant despre artele frumoase: o reconstrucţie”.

– participant la colocviul: (În)semnele autorității. Între retorica crizei și imperativul consolidării, 19 iunie 2015, Universitatea Națională de Arte din București, susţinând comunicarea : „Tentaţiile autorităţii”.

– participant la Bucharest Colloquium on Moral and Political Philosophy „Global Justice”, 26-27 mai 2015, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „The Multiple Self as a Condition for Democratic Pluralism”.

– participant la Conferinţa internaţională „Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, Iaşi, 7-10 mai 2015, susţinând comunicarea: „The Ethical Meaning of Foucault’s Aesthetics of Existence”.

– conferinţă pe tema: Etică vs. (?) morală, 19 martie 2015, organizată de Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

– participant la Conferinţa internaţională Engaging Foucault, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade, 5-7 decembrie 2014, susţinând comunicarea: „The Aesthetics of Existence”: Is It Really Ethics?”

– participant la „Seriozitatea jocului”, colocviu anual al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi, 13-14 noiembrie 2014, susţinând comunicarea: „Autocreaţia ca joc serios”, fiind și moderator al unei secţiuni.

– participant la Colocviul internaţional The Tradition of Rupture, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 29-30 octombrie 2014, susţinând comunicarea: „The Genealogy of the Ethical Subject: A Case Study of Discontinuities and Epistemic Ruptures”.

– participant la ECAP 8 – Eighth European Conference of Analytic Philosophy, Bucharest, 28 august – 2 septembrie 2014, Chair al Workshop-ului „Analytic Ethics, Life and Science”.

– participant la conferinţa: „Philosophy in Afterpostmodern Situation – Applications and Perspectives”, 19-20 May 2014, Faculty of Philosophy, Veliko Turnovo University, Bugaria, susţinând comunicarea: „The Concept of ‘Biopolitics’ in Foucault’s Work”.

– participant la Conferința internațională Le Sujet Digital. In-scription, Ex-scription, Télé-scription, LABEX-ARTS-H2H.FR, 18-21 nov. 2013, Université Paris 8, susţinând comunicarea: „Facebook: Self-Writing in a Digital Social Network”, în colaborare cu Constantin Vică.

– participant la conferinţa „Sens şi nonsens în viaţa şi cultura contemporană”, UNARTE, Bucureşti, 12 oct 2013, susţinând comunicarea: „Arta ca transgresiune şi estetica avangardei”.

– participant la simpozionul Gustul pentru Filosofie ediţia a 3-a, 2 iunie 2013, susținând conferința: „Elitismul geniului şi democraţia gustului”.

– Grant Erasmus, Veliko Turnovo University, 27 mai – 2 iunie 2013, susţinând prelegeri de Filosofie morală şi Metafilosofie.

– participant la conferinţa susţinută în cadrul cursului de vară „Etica în ştiinţă, religie şi politică”, 2-6 sept. 2013, susținând comunicarea „Capcanele autenticităţii şi rădăcinile creştine ale ideii de «sine autentic»”.

– participant la conferinţa: „Artă. Consum. Finitudine”, UNARTE, Bucureşti, 25 mai 2013, susţinând comunicarea: „Moartea omului şi naşterea biopoliticii”.

– participant la workshop-ulEnthousiasmos: Teatrul şi comunitatea”, din cadrul celei de-a treia ediţii a conferinţei „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România” (26-27 septembrie 2012, Universitatea Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti), susţinând comunicarea: „Parrhêsia şi funcţia socială a teatrului”.

– participant la workshop-ul internaţional Historiograpy of Philosophy: Representations and Cultural Constructions (22-23 septembrie 2012, Universitatea de Vest, Timişoara), susţinând comunicarea: „Foucault’s Idea of Philosophy as ‘Care of the Self’: Critical Assessment and Conflicting Metaphilosophical Views”.

– participant la workshop-ul Romanian Development Cooperation: 2015 and Beyond: The Roadmap to Effectiveness (11-13 iulie 2012, Predeal).

– participant la Conferinţa internaţională Global Justice and Norms (10-12 mai 2012, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea: „Philosophy, Terror, and Biopolitics”.

– participant la Conferinţa internaţională Values of the Human Person: Contemporary Challenges (3-4 iunie 2011, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Council for Research in Values and Philosophy, Washington, U.S.A.), susţinând comunicarea: „Monadological Individualism or Relational Personalism? Ways of Subjectivation in the World of Today”.

– participant la Simpozionul „Exerciţii de lămurire a sarcinilor filosofiei” (27 februarie 2010, Facultatea de Filosofie, Bucureşti), susţinând conferinţa: „Te(a)ma vremii noastre: condiţii de spiritualitate şi modele de subiectivare în «postmodernism»”.

– participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie (ediţia a III-a): „Semnificaţia Universului şi valoarea vieţii umane – abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică actuală”, Palatul Patriarhal din Bucureşti, 14-15 mai 2009, susţinând comunicarea „Virtutea umilinţei şi rolul ei în modelarea caracterului”.

– participant la Simpozionul internaţional „Reason in Contemporary Public Space”, 14-15 noiembrie., 2008, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Secularisation and Post-Secularisation”.

– participant la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Argumentare. Comunicare, educaţie. Noi controverse în filosofia contemporană” (31 octombrie 2008, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti în colaborare cu Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice), susţinând comunicarea: „Două tipuri de filosofie socială şi similitudinea lor structurală”.

– participant la Simpozionul international „Jewish Culture: Between Local and Universal”, 26-27 iunie 2008, The Second Goldstein-Goren Conference, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Giorgio Agamben despre Holocaust şi aporia mărturiei”.

– participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie (ediţia a II-a): „Religia în operele unor filosofi români şi filosofia în operele unor teologi români”, Palatul Patriarhal din Bucureşti, 19-20 iunie 2008, susţinând comunicarea „Sensul credinţei la Mircea Florian şi în filosofiile modernităţii târzii”.

– participant la Conferinţa internaţională Viaţa evreiască în diaspora înaintea celui de-al doilea razboi mondial – Europa și spaţiul mediteranean (28-29 mai 2007, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea: „Teoria sociologică a moralităţii şi Holocaustul şi coordonând secţiunea consacrată studenţilor şi doctoranzilor”.

– participant la Simpozionul internaţional The Philosophical Relevance of Contemporary Challenges (19 octombrie 2007, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti în colaborare cu Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice), susţinând o comunicare pe tema: „Y a-t-il une éthique postmoderne?”

– participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie, Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” din Durău (jud. Neamţ), 15-16 mai 2007, susţinând comunicarea: „«Metoda» dogmatică în concepţia lui L. Blaga”.

– participant la simpozionul naţional C. Rădulescu-Motru în „posteritatea critică” (16 martie 2007, Centrul de Cercetare a Ideilor Filosofice în colaborare cu Facultatea de Filosofie), susţinând comunicarea: „Conceptul de vocaţie la C. Rădulescu-Motru. Surse, conexiuni, dezvoltări”.

– participant la Colocviul internaţional Systèmes, Images, Langages (14-15 iunie 2006, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Universitatea Jean Moulin – Lyon 3), susţinând comunicarea: „Philosophie des «images» et aporétique de la phantasia chez Aristote”.

– participant la Seminarul Internaţional Evrei, Creştini şi Musulmani: Coabitare şi Confruntare de-a lungul Secolelor (18-19 mai 2006, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea: „Calea Sfinţeniei” şi „Amurgul Datoriei”. Pentru o reconsiderare a premiselor eticii postmoderne.

– unul dintre organizatorii Sesiunii ştiinţifice „Filosofia integrării europene – Procesul Bologna” (Şcoala Centrală, 16-17 martie 2006).

– participant la simpozionul Morală şi violenţă (5 mai 2003, Facultatea de Filosofie), susţinând comunicarea: „Despre ospitalitate şi violenţă”.

– participant la simpozionul Acte ale filosofiei europene (17 aprilie 2003, Facultatea de Filosofie), susţinând comunicarea: Despre „diafan”. De anima, II, 7.

– participant la Simpozionul de Filosofie Greacă, organizat sub egida Facultăţii de Filosofie, în anul 1999, susţinând comunicarea: „Focul şi Logos-ul. Heraclit”.

– participant la Simpozionul de Filosofie Greacă, organizat sub egida Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în anul 1998, susţinând comunicarea: „Fiinţă, adevăr şi limbaj”.

Teza de doctorat:

Rolul analogiei în elaborarea metafizicii aristotelice (Universitatea din Bucureşti, 2007, Domeniul: Filosofie, coordonator: Acad. Gh. Vlăduţescu)

Volume de autor:

 1. Aristotel: Problema analogiei şi filosofia donaţiei, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015, 329 p., ISBN 978-606-16-0668-9 (varianta revăzută şi extinsă a tezei de doctorat).
 2. Filosofia ca mod de viaţă: Sursele autenticităţii, Piteşti, Editura Paralela 45, 2010, 272 p., ISBN 978-973-47-0934-2.
 3. Metafora şi discursul metafizic, cu o prefaţă de Acad. Gh. Vlăduţescu, Bucureşti, Editura Antet, 2002, 103 p., ISBN 973-8203-93-7.

Volume editate:

Cristian Iftode, Cristina Voinea (editori), Critică, marginalitate, cinism, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2016, 456 p., ISBN 978-606-16-0828-7.

Capitole de căţi publicate la edituri naţionale şi internaţionale:

 1. „Bioethics as Biopolitics: A Foucauldian Perspective”, în E. Mihailov, T. Wangmo, V. Federiuc, B. Elger (editori), Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, Berlin şi Warsaw: Sciendo / De Gruyter, pp. 145-159, ISBN 978-3-11-057120-2.
 2. „Genealogia subiectului etic: un studiu de caz al discontinuităţilor şi rupturilor epistemice”, în R. Brâncoveanu, L. Gheorghe, O. Şerban, M. Zamfir (editori), Octavio Paz: Culture and Modernity, Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2017, pp. 241-258, ISBN 978-606-16-0919-2.
 3. „De la metafizica substanţei la metafizica subiectului: o evaluare critică a interpretării heideggeriene”, în S. Totu (ed.), Acad. Gheorghe Vlăduţescu – 80 de ani, Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2017, pp. 429-447, ISBN 978-606-16-0910-9.
 4. „Cinismul şi practica adevărului”, în C. Iftode, C. Voinea (editori), Critică, marginalitate, cinism, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2016, pp. 37-81, ISBN 978-606-16-0828-7.
 5. „Etică şi morală: precizări terminologice, paliere ale filosofiei morale, perspective divergente cu privire la sensul eticii şi sfera moralităţii”, în M. Pop şi O. Şerban (ed.), 50 de ani în Facultatea de Filosofie: Pe calea moralei elementare, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2016, pp. 81-97, ISBN 978-606-16-0793-8.
 6. Prefaţă la Daniel Nica, Pastila roşie. Eseu despre moralitate şi fericire, Ed. Trei, Bucureşti, 2015, pp. 11-18, ISBN 978-606-719-208-7.
 7. „Capcanele autenticităţii şi rădăcinile creştine ale ideii de «sine autentic»”, în V. Mureşan şi M. Bălan (ed.), Etica în ştiinţă, religie şi politică, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015, pp. 241-270, ISBN 978-606-16-0571-2.
 8. „What is Wrong with Being Authentic?”, în V. Mureşan și S. Majima (ed.), Applied Ethics: Perspectives from Romania, Center for Applied Ethics and Philosophy, Hokkaido University, Sapporo, 2013, ISBN 978-4-9904046-9-7, pp. 94-112.
 9. Aristotel. Program filosofic şi prelungiri doctrinare (în colaborare cu S. Grama, M. Pop, V. Vizureanu şi A. Găitănaru), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, secţiunea: Problema analogiei şi unitatea semnificaţiilor fiinţei în filosofia aristotelică, pp. 9-91, ISBN 973-737-129-1.
 10. „Pentru ce istoria filosofiei?”, capitol în Gh. Vlăduţescu (coord.), Pentru ce istoria filosofiei?, Bucureşti, Editura Paideia, 2003, pp. 69-104, ISBN 973-596-156-3

Articole şi studii publicate în reviste ştiinţifice

 1. „Assessing Enhancement Technologies: Authenticity as a Social Virtue and Experiment”, în The New Bioethics, Taylor & Francis Group, London, vol. 25, nr. 1, 2019, ISSN: 2050-2877, 1-15, DOI: 10.1080/20502877.2019.1565472 (indexată Web of Science ESCI, Scopus şi PubMed).
 2. „Cioran as an Ascetic and «Hunger Artist». An Assessment of Sloterdijk’s Interpretation”, în Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, nr. 20, Iaşi, 2018, pp. 32-41, ISSN: 1453-9047 (indexată Clarivate Analytics).
 3. „Foucault’s Interpretation of Christian Self and askêsis: A Critical Assessment”, în Revue Roumaine de Philosophie, vol. 61, nr. 1, pp. 65-77, 2017, ISSN: 1220-5400 (indexată Clarivate Analytics).
 4. „Experienţa Facebook: expresivismul digital şi cyber-bioputerea”, în Revista de filosofie, Editura Academiei Române, Vol. LXIII, Nr. 5, pp. 555–570, Bucureşti, 2016, ISSN 0034-8260 (indexată EBSCO, The Philosopher’s Index).
 5. „Postmodern Ethics, Multiple Selves, and the Future of Democracy”, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 14, issue 42 (Winter 2015), pp. 3-26, ISSN: 1583-0039 (indexată Clarivate Analytics).
 6. „The Ethical Meaning of Foucault’s Aesthetics of Existence”, în International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Peter Lang Edition, vol. 12, issue 2, 2015, pp. 145-162, ISSN: 1584-1057 (indexată Clarivate Analytics).
 7. „Sartre şi problema libertăţii”, în Revista de filosofie, Editura Academiei Române, Vol. LXI, Nr. 6, pp. 681–696, Bucureşti, 2014, ISSN 0034-8260 (indexată EBSCO, The Philosopher’s Index).
 8. „Parrhêsia și funcția socială a teatrului”, în Viaţa românească, 11-12/2013, pp. 95-103, ISSN 1220-6377.
 9. „Philosophy, Terror, and Biopolitics”, în Public Reason, 4, No. 1-2, June-December 2012, pp. 229-239, ISSN 2065-7285, disponibil la: http://publicreason.ro (indexată EBSCO).
 10. „The Double Meaning of Analogy in Plato’s Work” (Rom.), în Annals of University of Bucharest, Philosophy, 2/2011 (nr. apărut în 2012), pp. 13-27, ISSN 0068-3175.
 11. „Alex Voorhoeve’s Conversations on Ethics”, în Public Reason, 2, No. 1, 2010, pp. 96-­100, ISSN 2065-7285 (indexată EBSCO).
 12. „Conceptul de vocaţie la C. Rădulescu-Motru. Surse, conexiuni, dezvoltări”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2009, pp. 119-131, ISSN 0068-3175.
 13. „Confluenţe şi disensiuni între abordările feministe şi teoriile contemporane ale virtuţii”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2007 (număr tipărit în 2009), pp. 135-164, ISSN 0068-3175.
 14. „Proiectul unei etici minimale. Dificultăţi şi ambiguităţi”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2006 (număr tipărit în 2008), pp. 21-43, ISSN 0068-3175.
 15. „Observaciones sobre la dicotomía «analítico»/«continental»”, în Kath’auton. Revista de la Facultad de Filosofia, Universidad de Salamanca, 1/2007, pp. 5-9, , ISSN 1888-0592; varianta extinsă a acestui articol, cu titlul „Observaţii pe marginea dihotomiei «analitic»/«continental»”, a apărut în Revista cu filosofie, nr. 2/2006, relansat în aprilie 2008.
 16. „Platonismul ca «operă deschisă»”, în Revista de filosofie, Editura Academiei Române,
  3-4/2006 (număr tipărit în 2007), pp. 773-783, ISSN 0034-8260.
 17. „Natură, cultură, structură. Lévi-Strauss şi «spectrul» deconstrucţiei”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2004 (număr tipărit în 2007), pp. 105-114, ISSN 0068-3175
 18. „Ethics after Auschwitz (Etica după «Auschwitz»)”, în Studia Hebraica, 6, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 249-259, ISSN 1582-8158.
 19. „Filosofia românească între «începuturi» şi aşteptări”, în Revista de filosofie, Editura Academiei Române, nr. 5-6/2003, pp. 823-830, ISSN 0034-8260.
 20. Articulaţii şi conexiuni pornind de la Kritik der Urteilskraft”, în Origini. Caiete silvane, nr.2/2002, pp. 99-106, ISSN 1454-3028.
 21. „Focul şi Logosul. Heraclit”, în Caiete de istoria filosofiei şi filosofia culturii, Bucureşti, Editura Paideia, 2001, pp. 39-55, ISBN 973-8064-86-4.

Publicaţii apărute în volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale

 1. „The Concept of ‘Biopolitics’ in Foucault’s Work”, în Philosophy in Afterpostmodern Situation – Applications and Perspectives (Proceedings of the International Conference 20-21 May 2014, Veliko Turnovo), Veliko Turnovo, St. Cyril and St. Methodius University Press, 2014, pp. 49-55, ISBN 978-954-524-990-7.
 2. „The Ends of Philosophy in the Context of Contemporary Biopolitics”, în M. Pop (ed.), Values of the Human Person, The University of Bucharest and The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 2013, pp. 137-157, ISBN 978-1-56518-284-4.
 3. „Foucault’s Idea of Philosophy as ’Care of the Self‘: Critical Assessment and Conflicting Metaphilosophical Views”, în Procedia: Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 71 (2013) 76 – 85 (10 p.), ISSN 1877-0428 (indexată ScienceDirect).
 4. „Sensul credinţei la Mircea Florian şi în filosofiile modernităţii «târzii»”, în Dialogul dintre teologie şi filosofie 2, Bucureşti, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, 2009, pp. 201-221, ISBN 978-973-88968-7-1.
 5. „Două tipuri de filosofie socială şi similitudinea lor structurală”, în volumul simpozionului Argumentare, comunicare, educaţie (coord. M. Oancea), Bucureşti, Editura Printech, 2008, pp. 75-79, ISBN 978-606-521-172-8.
 6. „Y a-t-il une éthique postmoderne?”, în volumul simpozionului The Philosophical Relevance of Contemporary Challenges, Editura Printech, Bucureşti, 2008, pp. 88-106, ISBN 978-973-718-890-8.
 7. „«Metoda» dogmatică în concepţia lui L. Blaga”, în volumul colectiv Dialogul dintre teologie şi filosofie, Editura Trinitas, Iaşi, 2008, pp. 322-335, ISBN 978-973-155-049-7.
 8. „Philosophie des «images» et aporétique de la phantasia chez Aristote”, în M. Pop, S. Totu, V. Vizureanu (ed.), Les Actes du Colloque International «Systèmes, Images, Langages»: Bucarest, 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 221-242, ISBN 978-973-737-459-2.

Publicistică

 • „Mereu mai bun”, în revista print Scena9, nr. 2/2019-2020.
 • „Ce înseamnă să fii un corp docil?”, în Scena9, 19 noiembrie 2019, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/corp-docil-control-iftode
 • „E coadă mică la moaştele sexo-marxismului”, în Dilema veche, nr. 801, 27 iunie-3 iulie 2019.
 • „Bienala cu dublă personalitate: o călătorie artistică prin Veneţia 2019”, în Scena9, 22 mai 2019, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/bienala-venetia-2019-incalzire-globala
 • „Leacuri filozofice pentru criza vîrstei de mijloc”, în Dilema veche, nr. 788, 28 martie-3 aprilie 2019.
 • „Ce facem cu (i)mor(t)alitatea artistului?”, în Scena9, 21 martie 2019, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/arta-moralitate-michael-jackson
 • „Sensul vieţii ca profit”, în Scena9, 27 decembrie 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/sensul-vietii-consum-fericire
 • „Provocarea altruismului”, în revista print Scena9, nr. 1/2018-2019.
 • „Nimic despre centenar”, în Almanahul Starea naţiei, decembrie 2019: Fericirea la români.
 • Update: Sensul timpului pentru omul contemporan”, în Dilema veche, nr. 768, 8-15 noiembrie 2018.
 • „Despre frumuseţea care nu ne dă pace”, în Scena9, 7 noiembrie 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/frumusete-arta
 • „Ură la superofertă: Cum să nu cedăm”, în Scena9, 16 octombrie 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/ura-la-superoferta-cum-sa-nu-cedam
 • „Filozofia se naşte din uimire, dar se hrăneşte din prietenie”, în Dilema veche, nr. 760, 13-19 septembrie 2018.
 • „Când devenim oameni mari?”, în Scena9, 31 iulie 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/maturizare-oameni-mari
 • „O genealogie a supravegherii”, în Dilema veche, nr. 747, 14-20 iunie 2018.
 • How Much Sense Does It Make To Speak about Art as Resistence per se? Reflections on the 57th Venice Biennale”, în Revista – ARTA a Uniunii Artiştilor Plastici din România, nr. 31 (378), Anul IX (52), 2018, pp. 8-11, ISSN: 0004 – 3354; varianta completă în Revista – ARTA online, 8 iunie 2018 (http://revistaarta.ro/en/how-much-sense-does-it-make-to-speak-about-art-as-resistance-per-se/).
 • „Elogiu filozofiei practice”, în Dilema veche, nr. 748, 21-27 iunie 2018.
 • „Viralitatea unui protest legendar”, în Dilema veche, nr. 745, 31 mai-6 iunie 2018.
 • „Două fericiri şi două euri”, în Scena9, 29 mai 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/doua-fericiri-si-doua-euri
 • „Curajul ca rezistenţă”, în Scena9, 5 aprilie 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/curajul-ca-rezistenta-cristian-iftode
 • „Tu ştii cine eşti?”, în Scena9, 15 februarie 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/stii-cine-esti-autenticitate-cristian-iftode
 • „Ce mai putem învăţa în 2018 de la filosofii greci?”, în Scena9, 12 ianuarie 2018, disponibil la: https://www.scena9.ro/article/2018-invatam-filosofi-greci
 • „Danube, Posthuman, Hypertext”, cronică în Revista – ARTA online, 6 decembrie 2017 (http://revistaarta.ro/en/danube-posthuman-hypertext/).
 • „Părinţii spun: «Ce faci cu filosofia?»”, interviu acordat Biancăi Dragomir pentru Dilema veche, nr. 708, 14-20 septembrie 2017.
 • „Disputa gusturilor sau despre cum rămânem împreună când ne simţim singuri”, în Dilema veche, nr. 700, 20-26 iulie 2017.
 • „Cinismul şi problema practicii filosofice”, în Revistă de cultură contemporană, nr. 220, mai-iulie 2017
 • „Un veac de «pisoar»”, în Revistă de cultură contemporană, nr. 218-219, mai-iunie 2017
 • „Vechile stereotipuri nu au fost abandonate în societatea românească, ci par să fi fost chiar amplificate”, interviu acordat lui Vladimir Costea pentru platforma euroPunkt.ro, 28 mai 2017 (http://europunkt.ro/2017/05/28/interviu-cu-cristian-iftode-conferentiar-la-facultatea-de-filosofie-din-bucuresti-vechile-stereotipuri-nu-au-fost-abandonate-in-societatea-romaneasca-ci-par-sa-fi-fost-chiar-amplificate/)
 • „Ce se întâmplă cu capacităţile morale elementare ale absolvenţilor noştri?”, interviu acordat lui Vladimir Costea pentru platforma euroPunkt.ro, 25 ianuarie 2017 (http://europunkt.ro/2017/01/25/interviu-cu-cristian-iftode-conferentiar-la-facultatea-de-filosofie-din-bucuresti-ce-se-intampla-cu-capacitatile-morale-elementare-ale-absolventilor-nostri/)
 • „Dadaismul ca avangardă (neo)kynică”, în Revista – ARTA a Uniunii Artiştilor Plastici din România, nr. 26-27 (373-374), Anul VII (50), 2017, pp. 48-53, ISSN: 0004 – 3354
 • Fericire sau «viaţă bună»?”, articol publicat pe site-ul Centrului de cercetare în etică aplicată (CCEA), 18 iulie 2016, disponibil la: http://www.ccea.ro/fericire-sau-viata-buna/
 • „Viaţa adevărată a cinicului”, în Revistă de cultură contemporană, nr. 202, ianuarie 2016
 • „O poveste despre originea limbajului, autenticitate şi comunitatea «absentă»”, în Cultura, nr. 41-42 (539-540), 5 noiembrie 2015
 • „Nevoia de cinici «răi»”, în Revistă de cultură contemporană, nr. 194, mai 2015
 • „Autocreaţia ca joc serios”, în Revistă de cultură contemporană, nr. 191, februarie 2015
 • „Tribulaţiile autenticităţii” şi „Eveniment”, eseuri, Viaţa românească, 1-2/2014, pp. 103-107
 • „«Dilema prizonierului» şi dilema libertăţii”, studiu publicat în Argumente şi fapte, 4 noiembrie 2013, disponibil la: http://www.argumentesifapte.ro/2013/11/04/dilema-prizonierului-si-dilema-libertatii/
 • „Ce ar trebui să avem în vedere atunci când ţinem cursuri de etică”, articol publicat în: Argumente şi fapte, 27 oct 2013, disponibil la:

http://www.argumentesifapte.ro/2013/10/27/ce-ar-trebui-sa-avem-in-vedere-atunci-cand-tinem-cursuri-de-etica/

 • „Filosofia – o boală contagioasă, fără leac”, interviu în Dilema veche, 27 iunie – 3 iulie 2013, reprodus pe adevarul.ro

(http://adevarul.ro/cultura/arte/filosofia-e-boala-contagioasa-leac-functioneazadeseori-medicament-1_5190cb03053c7dd83f94119b/index.html)

 • „Asasinarea limbii române”, eseu publicat online

 (http://adevarul.ro/news/societate/asasinarea-limbii-romane-1_501547ca7045b4ba089b90c8/index.html)

 • „De ce filosofie?”, interviu din 8 aprilie 2012 disponibil la: 

http://www.academiclink.ro/Interviuri/De-ce-Filosofie-Cristian-Iftode.html