Constantin STOENESCU

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Prof.univ.dr. Constantin Stoenescu este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din 1999, cu o teză la intersecţia dintre epistemologie şi filosofia limbajului. Activitatea sa de cercetare în domeniul filosofiei teoretice s-a concentrat asupra epistemologiei, filosofiei ştiinţei şi managementului cunoaşterii. De asemenea, Profesorul Stoenescu este specialist în etica mediului şi sustenabilitate şi a coordonat sau participat la diverse proiecte de cercetare dedicate acestor teme. În prezent este Directorul Departamentului de Filosofie Teoretică.

Studii

1994-1999                   Doctor în filosofie, specializarea epistemologie şi filosofia ştiinţei, Universitatea din Bucureşti.

1981-1985                   Licenţiat în filosofie, Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

Parcurs profesional

            Perioada                     2016 – prezent

            Funcția/Postul            Profesor abilitat – Conducător de doctorat

            Numele angajatorului Facultatea de Filosofie/ Universitatea din București 

 

            Perioada                      2014 – prezent

            Funcţia/postul             Profesor universitar

            Numele angajatorului Facultatea de Filosofie/Universitatea din Bucureşti

 

            Perioada                      2007 – 2014

            Funcţia/postul              Conferenţiar universitar

            Numele angajatorului  Facultatea de Filosofie/Universitatea din Bucureşti 

 

            Perioada:                     2000 – 2007

            Fucţia/postul:              Lector universitar

            Numele angajatorului: Facultatea de Filosofie/Universitatea din Bucureşti

           

            Perioada:                     1997-2000

            Funcţia/postul:            Asistent universitar

            Numele angajatorului: Facultatea de Filosofie/Universitatea din Bucureşti

 

            Perioada:                     1991-1997

            Funcţia/postul:            Profesor

            Numele angajatorului: Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu

 

            Perioada:                     1990-1991

            Funcţia/postul:            Profesor

            Numele angajatorului: Şcoala generală nr. 10 Giurgiu

 

            Perioada:                     1985-1990

            Funcţia/postul:            Profesor

            Numele angajatorului: Şcoala generală nr. 2 Câmpina

 

Funcţii deţinute

            Perioada                      2022 – prezent

            Funcția/postul             Membru în Consiliul Școlii Doctorale

Numele angajatorului Facultatea de Filosofie și Științe sociale, Universitatea „Al.     I. Cuza” din Iași

 

Perioada                      2019 – prezent

            Funcția/postul             Director de Departament

            Numele angajatorului  Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

 

            Perioada                      2018 – prezent

            Funcția/Postul             Membru în consiliul Școlii Doctorale de Filosofie

            Numele angajatorului  Facultatea de Filosofie, Universitatea din București                        

Perioada                      2008 – 2019

            Funcţia/postul              Prodecan

            Numele angajatorului  Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

  

            Perioada                      2007 – 2009

            Funcţia/postul              Consilier al preşedintelui

            Numele angajatorului  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

            Perioada                      2007 – 2008

            Funcţia/postul            Şef al Catedrei de Filosofie Teoretică şi Logică

            Numele angajatorului Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

  

            Perioada:                     2000 – prezent

            Funcţia/postul:            Membru în Consiliul facultăţii

Numele angajatorului: Facultatea de Filosofie, Universitatea din  Bucureşti

 

Perioada:                     1999 – 2007

Funcţia/postul:            Secretar ştiinţific al Catedrei de Filosofie Teoretică şi Logică

Numele angajatorului: Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

Perioada:                     1999 – 2002

Funcţia/postul:            Director de programe

Numele angajatorului: Fundaţia Română pentru Democraţie prin  Drept

 

Perioada:                     1996 – prezent

Funcţia/postul:            Preşedinte al Consiliului Director

Numele angajatorului: Societatea Ecologistă „Noua alianţă”

 

Perioada:                     1993-1997

Funcţia/postul:            Inspector şcolar de specialitate

Numele angajatorului: Inspectoratul şcolar al judeţului Giurgiu

 

Apartenenţa la organizaţii

            1994-2001                   Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din  România

            1996-prezent               Membru fondator al Societăţii Ecologiste „Noua Alianţă”

1999-2016                   Membru fondator al Fundaţiei Române pentru Democraţie prin Drept

2007-prezent               Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie

2007-prezent            Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie Analitică

2022-prezent             Membru  în Comitetul român de Istoria și filosofia Științei și a Tehnologiei – CRIFST, Academia Română    

2001-2003                   Membru în Comitetul de Selecţie a proiectelor în cadrul Programului de Activitate Comunitară Tineret al Agenţiei EUROTIN

2005- 2007                  Membru în Grupul consultativ pentru elaborarea strategiei „Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale” din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013

2007 – 2011            Membru al Comitetului comun de Monitorizare pentru programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria, 2007 – 2013

 

Burse de studii/mobilităţi

            1994-1995                   Bursă HESP, Fundaţia pentru o Societate Deschisă

2002                            Stagiu de documentare la Universitatea Oxford în cadrul proiectului major de cercetare „Teoria complexităţii şi implicaţiile ei”, CNCSIS-Banca Mondială, nr. 241

2006                            Stagiu de documentare şi activităţi doctorale la Universitatea din Dijon-Franţa, grant Erasmus/mobilităţi TS

2007, 2009                Vizite de documentare la Universitatea din Lyon – Franţa, proiect CNCSIS

2007, 2009                 Vizite de documentare la Institutul Internaţional al Educaţiei

                                    Geneva – Elveţia, proiect CNCSIS

2009                            Vizită de documentare la City University of New York – Statele Unite ale Americii, proiect CNCSIS

2010                         Vizită de documentare la Universitatea din Grenoble – Franţa, proiect CNCSIS

2011                            Vizită de documentare la Universitatea din Zurich, Elveţia, proiect CNCS

2011                            Vizită de documentare la Universitatea din Londra, proiect CNCS

2014                            Vizită de documentare şi conferinţe la Universitatea din Bratislava, proiect CEEPUS

2014                            Vizită de documentare şi activităţi didactice, Universitatea din Veliko Tarnovo, ERASMUS

2016                            Vizită de documentare, Universitatea din Tbilisi, Georgia

2017                            Vizită de documentare, Universitatea din Lviv, Ucraina

2017                          Vizită de documentare și activități didactice, Universitatea de stat din Chișinău, Republica Moldova, ERASMUS

2018                            Vizită de documentare, Universitatea din Salamanca, Spania

 

Granturi/contracte de cercetare

-„Concepte, reprezentări, conţinut mental. Teme actuale în fundamentele ştiinţelor cognitive”, cod CNCSIS 231, membru în colectivul de cercetare.

-„Universitatea Europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamentele cultural-valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi”, tema grantului 2 A – cod CNCSIS 872, membru în colectivul de cercetare.

– „Centru de informare, consultanţă şi asistenţă juridică pentru cetăţeni şi instituţii”, proiect naţional desfăşurat în cadrul Programului PHARE pentru democraţie, nr. PDP 297, director de proiect.

– “Teme ale complexităţii”, proiect de cercetare finanţat de Banca mondială, membru în colectivul de cercetare.

– „Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România”, proiect nr. 033238, finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Marii Britanii şi Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională, director de proiect.

-„Creşterea capacităţii cetăţenilor de a influenţa şi contribui la dezvoltarea comunităţii”, proiect finanţat de Banca  Mondială, contract nr. 73/2003, responsabil pentru domeniul Educaţie.

-„Dezvoltarea capacităţii pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria”, proiect nr. 38954, finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Capacity 2015, coordonator al activităţilor în România.

– “Raţionalitate şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală”, proiect CNCSIS de cercetare exploratorie în cadrul programului PN II IDEI, cod proiect ID-951, membru în echipa de implementare, 2008-2010.

– “Fundamente teoretice şi metodologice ale modelării dinamicii sistemelor complexe socio- economice”, grant CNCSIS de tip A, cod 1028, membru în colectivul de cercetare.

– “Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii”, proiect CNCSIS de cercetare exploratorie în cadrul programului PN-II-IDEI-PCE 2008-2, cod proiect 1976, director de proiect, 2009-2011.

– “Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării din universităţi şi creşterea viabilităţii prin publicare ştiinţifică”, expert evaluator, 2010-2011.

– “Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”, Proiect POSDRU/86/1.2/S/6028, membru grup de cercetare, 2010-2011

– “Academic Reputation Survey”, cercetare realizată de Thomson Reuters, 2010-2011

– “Education for sustainable development project initiative”, Network of Education – Policy Center,  Croaţia, Centrul Educaţia 2000+, Romania, 2011 – 2012

– ”Rights to a Green Future: Uncertainty, Intergenerational Human Right and Pathways to Realization. (ENRI – Future)”, reţea de cercetare cu participanţi din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda, Polonia, România, Norvegia, proiect finanţat de European Science Foundation, FP 7, 2011 – 2015.

– “University Educators for Sustainable Development – UE4SD”, consorţiu universitar european, finanţat de Comisia Europeană prin “Lifelong Learning Programme”, 2013 – 2015.

– “Building a Platform for Enhanced Societal Research related to Nuclear Energy in Central and Eastern Europe – PLATENSOO”, reţea de cercetare cu participanţi din Anglia, Belgia, Bulgaria, Cehia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, proiect finanţat prin FP 7, tema “Widening Involvement in the Fission, Safety, and Radiation Protection Programme”, 2013 – 2016.

– “Culture and values in late modernity project. Interdisciplinary approaches to process philosophy”,  proiect de cercetare interacademică, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, şi Institute of Philosophy, Romanian Academy, cu sprijinul Facultății de Filosofie a Universității din București, 2015-2017.

– Ideea filosofiei ca știință, Brentano-Comte-Mill, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0473, PNCDI III, finanțat de CNCS – UEFISCDI , 2017-2019

– PATCULT – Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, PATCULT#RO, cod proiect 33495, nr. 52PCCDI/2018, 2018-2021.

– „Epistemologia modală și problema post-persoanelor”, mentor proiect post-doctoral Alexandru Dragomir PN-III-PD-2019-0004, finanțator UEFISCDI, 2020-2022

– Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova (codul proiectului: 20.80009.1606.08), 2020-2023.

 

Membru comitete de redacție reviste

– Revista de Filosofie Analitică  – redactor șef (Universitatea din București, Facultatea de filosofie, Societatea de Filosofie Analitică)

– Public Reason (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Centru de Studiere a Raționalității și Credințelor)

– Noema (Academia Română, Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei)

– Humanitarian Vision (Universitatea Politehnică din Lviv, Ucraina)

– Diogene (Universitatea din Veliko Tarnovo, Bulgaria)

– Deliberatio. Studies in Contemporary Philosophical Challenges (Universitatea de Vest din Timișoara)

– Minerva. Journal of History and Philosophy

Cărți de autor

– Filosofie și ecologie. Concepte, explorări, aplicații (Editura Universității din București, București, 2019) ISBN 978-606-16-1098-3.

Încercări de istoria filosofiei românești (Editura Universității din București, București, 2017) ISBN 978-106-16-0834-8. 

– Etica mediului. Argumente rezonabile şi întâmpinări critice (Editura Institutul European, Iaşi, 2016), ISBN 978-606-24-0149-8.

O perspectivă epistemologică asupra managementului cunoaşterii (Editura Universităţii din Bucureşti, București, 2011), ISBN 978-606-16-0043-4

Denumire şi extensionalitate. Perspectivă comparativă asupra teoriilor semantice ale lui Frege şi Carnap (Editura Pelican, 2010), ISBN 978-973-1993-16-4.

– Limbaj, experienţă, cunoaştere. Cercetări asupra empirismului logic (Editura Pelican, 2009), ISBN 978-973-1993-04-1.

– Experienţă şi semnificaţie. Cercetare asupra posibilităţii formulării unui criteriu empirist al semnificaţiei cognitive (Editura Pelican, 1998, 2002), ISBN 973-98219-8-7.

Ce-ar mai fi de spus, (Editura Tentant, 2000).

 

Cărţi în colaborare

Managementul cunoaşterii (în colaborare cu Romulus Brâncoveanu, Adrian Paul Iliescu, Mihail Radu Solcan, Laurenţiu Staicu), Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, ISBN 9737373915.

Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice. Contemporanii. 1945-1970, coordonator Ion Goian, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2005, capitolul „K.R. Popper (1902-1994)  Societatea deschisă şi duşmanii ei (1945)”, ISBN 973-7745-07-8.

 

Manuale universitare

Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-16-0042-7.

Teoria cunoaşterii. Teme. Texte. Literatură, (în colaborare cu Mircea Flonta şi Gheorghe Ştefanov), Editura Universităţii din Bucureşti, 1999, 2005, ISBN 973-575-981-0.

 

 Coordonări şi editări de volume

Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill. With Translations of Original Writings on Philosophy as Science by Franz Brentano, în colaborare cu Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Editura De Gruyter, Berlin, Boston, 2022, ISBN 978-3-11-073885-8.  

Etica cercetării şi proprietatea intelectuală, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-16-0593-4.

Managementul cunoaşterii. Teme actuale, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-16-0041-0

Cuvinte, teorii şi lucruri. Quine în perspectivă. (în colaborare cu Mircea Dumitru), Editura Pelican, 2009, ISBN 978-973-1193-09-6.

Filosofia lui Karl Popper. Analize şi interpretări, (în colaborare cu  D. Stoianovici, G. Flonta),  Editura Pelican, 2007, ISBN 978-973-88115-3-9.

Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, (în colaborare cu I. Tănăsescu) , Editura Pelican, 2005, ISBN 9738618177.

 

Studii în volume

„Brentano’s View about Natural Science and the Methodological Phenomenalism. A Comparison with John St. Mill’s Approach”, în volumul Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill. With Translations of Original Writings on Philosophy as Science by Franz Brentano, editori Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu, Editura De Gruyter, Berlin, Boston, 2022, pp. 223-243, ISBN 978-3-11-073885-8.

– „Disciplină științifică, distanță și transdisciplinaritate”, în volumul Filosofie, Educație, Distanță, coordonator Marin Bălan, Editura Universității din București,  București, 2022, pp. 30-48, ISBN 978-16-1359-5.

– „Cunoașterea ca bun public. Întâmpinări etice”, în volumul Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale. Materialele Conferinței științifice internaționale, 15 aprilie 2022, coordonatori Ecaterina Lozovanu et al., Editura Tehnică UTM, Chișinău, 2022, pp. 8-15, ISBN 978-9975-45-821-4. 

– „From human knowledge to information technologies: some epistemological remarks”, în volumul Proceedings of the 11th International Conference on Electronics, Communications and computing (IC)-ECCO-2021, Techinical University of Moldova, 2022, p. 67, pp. 246-248, ISBN 978-9975-45-726-7.   

– „Ce este filosofia analitică? Școală filosofică, metodă, stil de gândire, tradiție”, în volumul  Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2021, pp. 17-19, ISBN978-9975-152-48-8.

– „Ideea posibilităților permanente ale senzației. O introducere la capitolul 11 din cartea lui Mill despre Hamilton”, în Studii de istoria filosofiei universale, volumul al XIX-lea, editori Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu, Editura Academiei Române, București, 2021, pp. 171-184.  

– „The Virtual Agora, Deliberation and Competence”, în volumul Thematic Papers. Philosophy Nowadays: Reflection on Education and the Digital Transformation of Knowledge, editori Slobodan Neskovic, Bogdana Todorova, Institute of Philosophy and Sociology – Bulgarian Academy of Sciences, Center for Strategic Research on National Security – CESNA B, Serbia, Belgrade, Sofia, 2021, pp. 193-202, ISBN 978-86-85985-49-2, respectiv 978-954-8765-15-2.

– „N. Bagdasar – Critica empirismului consecvent al lui John St. Mill”, în volumul Studii de istorie a filosofiei românești, XVII, Teorii ale adevărului, editori Mona Mamulea, Titus Lateș, Viorel Cernica, Mihai Popa, Editura Academiei Române, București, 2021, pp. 13-24, ISSN 2065-4405

– „Etica globală și noile tehnologii ale informației”, în volumul Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale. Materialele Conferinței științifice internaționale, 16 aprilie 2021, coordonatori Ecaterina Lozovanu et al., Editura Tehnică UTM, Chișinău, 2021, pp. 8-14, ISBN 978-9975-45-703-3.   

– „Știința și învățarea obiectivității”, în volumul Deontologie academică și etică aplicată, coordonator George Colang, Editura Eikon, București, 2021, pp. 28-38, ISBN 978-606-49-0472-0.

„The Aristotelean Essential Explanation and its Challenges”, în volumul 2400 Years of Thinking with Aristotle, editori Mircea Dumitru, Cristian Iftode, Savu Totu,  Editura Universității din București, 2020, pp. 197-212, ISBN 978-606-16-1199-7.  

– „C. Rădulescu-Motru și proiectul pozitivist al psihologiei ca știință”, în volumul Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, București, 2019, pp. 29-42, ISSN 2065-4405

– „Locul Logicii în proiectul maiorescian al culturii critice. Reverberații contemporane”, în volumul Tradiție și creativitate în școală, II, Editura Sigma, București, 2018, ISBN 978-606-727-314-4, pp. 202-206.

– „Antim the Iberian and the Emergence of Romanian Humanism”, în volumul Georgia and European World, Philosophical – Cultural Dialogue, volume II, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, 2017, pp. 138-149, ISBN 978-9941-13-663-4, respectiv 978-9941-13-664-1.

– „Tăietura epistemologică și tradiția rupturii. Sexualitate, erotism și iubire”, în volumul Octavio Paz: Culture and Modernity, editori Romulus Brâncoveanu, Laurențiu Gheorghe, Oana Șerban, Mariana Zamfir, Editura Universității din București, București, 2017, pp. 227-240, ISBN 978-696-16-0919-2.

– „Viitorul filosofiei, universitatea managerială și revigorarea spațiului public”, în volumul Filosofia în universitatea contemporană, coordonator Claudiu Mesaroș, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017, pp. 37-50, ISBN 978-973-125-545-3.

– „Analiză filosofică și filosofie analitică”, în volumul Filosofie și economie, 3, Sensuri ale utilității în științele socioumane, coordonator Vasile Macoviciuc, Editura ASE, Colecția Et in Arcadia ego, București, 2017, pp. 382-395, ISBN 978-606-34-0180-0.

– „Metafora Pământului Mumă în cultura populară”, în volumul Cultura populară – Concepte, teme, puncte de vedere, coordonatori Marin Bălan, Loredana Niculeț, Ioan Pânzaru, Editura Universității din București, București, 2017, pp. 163-180, ISBN 978-606-16-0812-6.

– „Devenirea ca procesualitate la Constantin Noica. Cum este posibilă ireversibilitatetea în modelul logic al determinațiilor”, în volumul Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XIII, Ipostaze ale transcendenței, Editura Academiei Române, București, 2017, pp. 109-120, ISSN 2065-4405.

– „Ecologia profundă și critica modernității”, în volumul Critică, marginalitate, cinism, editori Cristian Iftode, Cristina Voinea, Editura Universității din București, București, 2016, pp. 245-264, ISBN 978-606-16-0828-7.

– “Ion Petrovici despre Henri Poincaré sau despre rolul presupozițiilor filosofice în cercetarea științifică”, în volumul Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XII, Teorii și categorii ale cunoașterii, coordonatori Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lateş, Editura Academiei Române, Bucureşti, Bucureşti, 2016, pp. 78-89, ISSN 2065-4405.

– “Începutul drumului către Structură şi două scrisori ale lui Feyerabend către Kuhn”, în 60 de ani în Universitate. O carte dedicată profesorului Mircea Flonta, 2 volume, editori Mircea Dumitru, Adrian Paul Iliescu, Valentin Mureșan, Cosmin Văduva, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, vol. I, pp. 317-344, ISBN 978-606-16-0684-9.

“Critica făcută de Stăniloae teoriei lui Blaga despre cunoaşterea prin revelaţie”, în volumul  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XI, Lucian Blaga, 120 de ani de la naştere,  coordonatori Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lateş, Editura Academiei Române, Bucureşti, Bucureşti, 2015, pp. 78-89, ISSN 2065-4405.

– “Ce înseamnă a fi românesc în filosofie? Reflexivitatea identitară a filosofiei şi recursul la tema specificului naţional”, în volumul Hermeneutica ideii de filosofie românească, editori Constantin Aslam, Viorel Cernica, Oana Şerban, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015, pp. 49-66, ISBN 978-606-16-0645-0.  

– “Conceptul de dreptate în filosofia morală analitică”, în volumul Despre dreptate: perspectivă multidisciplinară, coordonator Ana Bazac, Editura Aius, Craiova, 2015, pp. 106-121, ISBN 978-606-562-531-0.       

– “Arta răului cel mai mic şi etica mediului”, în volumul Filosofia ştiinţelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, editori Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015, pp. 253-276, ISBN 978-606-16-0612-2.

“Principiul antropic, argumentul finalist şi ştiinţa contemporană”, în volumul Viaţă şi conştiinţă în orizontul temporalităţii, seria Ştiinţă, Filosofie, Teologie – Dialog pentru Cunoaştere, nr. 1, editori Adrian Lemeni, Adrian Sorin Mihalache, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Editura Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015, pp. 207–220, ISSN-L-2286-0215, ISBN 978-973-703-856-2, ISBN 978-606-16-0214-8, ISBN 978-606-8495-02-6.  

– “Etica cercetării ştiinţifice şi recunoaşterea meritelor. Teoria lui Merton”, în volumul Etica cercetării şi proprietatea intelectuală, coordonator Constantin Stoenescu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015, pp. 85-124, ISBN 978-606-16-0593-4.

– “The Future of Philosophy and the Managerial University”, în volumul Philosophy After – Postmodern Situation – Applications and Perspectives, Proceedings of the International Conference, 20 – 21 May 2014, Sf. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 83-95. ISBN 978-954-524-990-7.

– “Sensuri etice ale metaforei lanţul iubirii”, în volumul Etica în ştiinţă, religie şi societate, coordonatori Marin Bălan, Valentin Mureşan, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014, pp. 351-364, ISBN 978-606-16-0571-2.

Cred că şi cred în – o analiză epistemologică”, în volumul Realitatea şi semnificaţia spaţiului. Abordare filosofică, teologică şi ştiinţifică, seria Ştiinţă, Filosofie, Teologie – Dialog pentru Cunoaştere, nr. 1, editori Adrian Lemeni, Adrian Sorin Mihalache, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Editura Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014, pp. 297–310, ISSN-L-2286-0215, ISBN 978-973-703-855-5, ISBN 978-606-16-0213-1, ISBN 978-606-8495-01-9.    

– “Teza Merton şi problema valorilor în ştiinţă”, în volumul Atena şi/sau Ierusalim. Eseuri despre relaţia dintre ştiinţă şi religie, coordonator Marin Bălan, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, pp. 65-78, ISBN 978-606-16-0401-2.

“Was the Modern Cosmopolis Transformed into a Post-modern Global Village?”, în volumul Values of the Human Person – Contemporary Challenges, Romanian Philosophical Studies, VIII,  edited by Mihaela Pop, Cultural Heritage and Contemporary Change, series IV A, Eastern and Central European Philosophical Studies, volume 47, general editor George F. McLean, The University of Bucharest, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, U.S.A., 2013, pp. 89-100, ISBN 978-1-56518-284-4, respectiv, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 978-606-16-0332-9. Republicat în Minerva – Journal of History and Philosophy, volume 2, issue 1, February 2022.

– “The Ethos of Sustainable Development and the Educational System . A Research Report Regarding Romania” (în colaborare cu Daniela Dumitru), în volumul Applied Ethics. Perspectives from Romania, editori Valentin Mureşan, Shunzo Majima, Center for Applied Ethics and Philosophy, Hokkaido University, Sapporo, Japonia, 2013, pp. 144-175, ISBN 978-9904046-9-7.

Eon dogmatic, cuplu metodologic şi teorie ştiinţifică”, în volumul Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, coordonatori Georgeta Marghescu, Viorel Cernica,  Editura Printech, Bucureşti, 2012, pp. 95-106, ISBN 978-606-521-934-2

“Datorie şi moralitate. Probleme şi elucidări în filosofia analitică”, în volumul Datoria – perspectivă multidisciplinară, coordonator Ana Bazac,  Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, pp. 33-53, ISBN 978-973-27-2153-7

“Teoriile ca modele. O perspectivă integrativă”, în volumul Metafizică şi filosofia ştiinţei. Volum dedicat profesorului Ilie Pârvu, editori M. Flonta, M. Dumitru, V. Mureşan,  Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, pp. 193-206, ISBN 978-606-16-0069-4.   

“Cunoaştere personală şi cunoaştere organizaţională”, în volumul  Managementul cunoaşterii. Teme actuale, editor Constantin Stoenescu,  Editura Universităţii din Bucureşti, 2011,  pp. 97-116, ISBN 978-606-16-0041-0

– “Plictiseala ca exces metafizic şi căderea în aforism”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, volumul al VII-lea, coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, pp. 19-25, ISSN 2065-4405.    

– “Progresul în ştiinţă şi eliminarea selectivă a teoriilor. Proiectul unei epistemologii evoluţioniste la Karl R. Popper”, în volumul Darwin şi gândirea evoluţionistă, editori Mircea Flonta, Laurenţiu Staicu, Virgil Iordache, Editura Pelican, 2010, pp. 159-188, ISBN 978-973-1193-15-7.

– “Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea Florian”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, volumul al VI-lea, coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 98-109, ISSN 2065-4405.    

– “Statul bunăstării generale şi critica post-modernă a birocraţiei”, în volumul Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, coordonatori Georgeta Marghescu, Viorel Cernica, Editura Printech, Bucureşti, 2010, pp. 69-80, ISBN 978-606-521-615-0

– “Reconstrucţia filosofică a conceptului de experienţă la Mircea Florian”, în volumul Mircea Florian, reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, coordonatori Mihaela Pop, Viorel Cernica, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, pp. 180-195, ISBN 978-973-737-891-0  

– “Filosofia ca avantaj competitiv în societatea cunoaşterii”, în volumul Criza instituţională a filosofiei, coordonatori Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2010, pp. 17-34, ISBN 978-973-726-555-5.   

– “Unde ajungem în teoria adevărului corespondenţă după urcuşul semantic?”, în volumul Cuvinte, teorii şi lucruri. Quine în perspectivă, editori Mircea Dumitru, Constantin Stoenescu, Editura Pelican, 2009, pp.431-448, ISBN 978-973-1193-09-6.

– “Omul suplimentar şi maladia nelocuirii”, în volumul Constantin Noica în filosofia românească, coordonatori Georgeta Marghescu, Viorel Cernica, Editura Printech, 2009, pp. 154-168, ISBN 978-606-521-406-4.

– “Cum e cu putinţă ceva nou şi problema empirismului” în Studii de istorie a filosofiei româneşti, volumul al V-lea, Centenar Constantin Noica (1909- 2009),  coordonatori Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lateş, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pp. 411-419, ISBN 978-606-521-406-4.

“Explicaţie şi complexitate. Reconstrucţii conceptuale ale explicaţiei ştiinţifice” în Raţionalitate şi evoluţie. Explorări filosofice ale complexităţii, volumul I, editor Laurenţiu Staicu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 45-82, ISBN 978-973-737-665-7.                      .

– “Modul teandric şi relaţia dintre religie şi cultură la Nichifor Crainic” în volumul Dialogul dintre teologie şi filosofie 2, Editura Basilica, Bucureşti, 2009, pp.168-185, ISBN 978-973-88968-7-1.

– “ Disciplină ştiinţifică şi interdisciplinaritate. O perspectivă epistemologică asupra predării, învăţării şi cercetării în universitate” în volumul  Structura universităţii, structura cunoaşterii, editor Romulus Brâncoveanu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp.47-70, ISBN 978-973-737-599-5.       
– “Oare ne imaginăm ceva atunci când gândim? Cercetare asupra relaţiei dintre imaginaţie şi cogniţie” în volumul Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico – fenomenologice şi sistematice, editor Ion Tănăsescu, Editura Pelican, 2008, pp. 203- 216, ISBN 978-973-1993-02-7.

– “Idealul doxastic în epistemologia tradiţională şi proiectul unei epistemologii a religiei” în volumul Dialogul dintre teologie şi filosofie, Editura Trinitas, Iaşi, 2008, pp.289-301.  

“Knowledge and communication. Preliminaries to a consensual theory of truth”, în volumul Language, Shaping, Communication, editor Gh. Ungureanu, Editura Universităţii din Piteşti, 2007, pp.295-302.

– “Demarcaţie şi criticabilitate”, în volumul Filosofia lui Karl Popper. Analize şi interpretări, editori D. Stoianovici, G. Flonta, C. Stoenescu, Ed. Pelican, 2007, pp.84-95, ISBN 978-973-88115-3-9.

– “Adevărul ca valoare. O interpretare din perspectiva teoriei valorilor a lui Tudor Vianu”, în volumul Cultură şi adevăr. Studii despre filosofia lui Tudor Vianu, coordonator Ana Bazac, Editura Academiei Române, 2007, pp.82-93, ISBN 978-973-27-1614-4.

“Problema irealităţii timpului la McTaggart şi posibilitatea unei soluţii din partea epistemologiei empiriste”, în volumul Memoria filozofilor de la Platon la Derrida, editori Marilena Vlad, Adrian Sandu, Zeta Books, 2007, pp.121-132, ISBN 978-973-87980-7-6. 

– „Se poate spune ceva despre timp dintr-o perspectivă riguros fenomenalistă?”, în volumul Natura timpului, coordonator Adrian Niţă, Editura Pelican, 2006, pp. 145-154, ISBN 973-86181-9-3.

– „Între Dej şi Hruşciov sau jocul politic de-a şoarecele şi pisica la Dunărea de Jos” în volumul Pamfil Şeicaru – Dunărea, fluviu la cinci mări. O problemă europeană în lumina co troverselor româno-sovietice, Editura Pelican, 2006.

– „Proiectul «dizolvării sinteticului a priori» în scrierile lui Moritz Schlick”, în volumul Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, editori C. Stoenescu, I. Tănăsescu, Editura Pelican, 2005, pp. 104-117, ISBN 9738618177.

– „Kant şi Hume. Începutul « dramei transcendentale »” în Studii de istorie a filosofiei universale, vol al XII-lea, editori A. Boboc şi N.I. Mariş, Editura Academiei Române Bucureşti, 2004, pp. 500-511, ISSN 973-27-1126-4.

– „Argumentul ontologic şi întemeierea eticii ca ştiinţă demonstrativă la John Locke” în volumul Argumentul ontologic. Aspecte tradiţionale şi interpretări moderne, editor Ion Tănăsescu, Editura Pelican, 2004, pp. 91- 101, ISBN 973-86181-6-9.

– „Wittgenstein şi Cercul de la Viena. Interpretarea propoziţiilor elementare ca propoziţii de observaţie” în volumul Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, (eds) M. Flonta şi Gh. Ştefanov, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 29-42, ISBN 973-683-853-6.

 

Studii în reviste de specialitate

– „Principiul cunoașterii nemijlocite și trecerea de la concepte denotative la teoria descripțiilor în filosofia timpurie a lui Bertrand Russell”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, nr. 2, 2022, pp. 147-157 (BDI Philosopher’s Index, EBSCO, ISSN 0034-8260)

– „Acquaintance and Descriptions in Russell’s Early Philosophy”, Humanitarian Vision, Lviv National Polytechnic University, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 25-32. (BDI ERIH PLUS, ULRICHS WEB, Copernicus, ISSN 2411-8060).

– „Varietățile analizei în filosofia analitică”, Analele Universității din Craiova, seria Filosofie, nr. 48, 2021, pp. 33-58, (SCOPUS, ERIH, ISSN 1841-8325).

– „The Biocultural Ethics and the Homogeneous Sustainable Society”, Public Reson, vol. 12, nr. 1, 2020, pp. 7-17, ISSN 2065-7285/2065-8958 versiunea elctronică.

– „Derivare empirică și deducție transcendentală. Despre diferența epistemologică dintre Locke și Kant”, Revista de Filosofie,  Tomul LXVII, nr. 5, 2020, pp. 521-536, (BDI Philosopher’s Index, EBSCO, CEEOL, ISSN 0034-8260).

– „Reconstrucția paradigmatică a sociologiei cunoașterii și proiectul lui Robert K. Merton al unei revoluții copernicane disciplinare”, Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 45, 2020, pp. 92-120, (SCOPUS, ERIH, ISSN 1841-8325).

– „Criza COVID-19 și societatea bazată pe cunoaștere”, Revista de Filosofie Aplicată, volum 3, Supplementary Issue, Summer, 2020, pp. 118-135. (BDI Philosopher’s Index).

– „Under Authorities. Philosophy and Ideology in The Obsessive Decade of `50 in Romania”, Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series, volum LXVIII, nr. 2, 2019, pp. 73-85. (BDI ERIH, EBSCO, ISSN 2357-4044, ISSN-L 0068-3175)

– „Constituirea tradiției pozitiviste și problema matematizării științelor omului”, Revista de Filosofie, Tomul LXVI, nr. 2, 2019, pp. 150-165, (BDI Philosopher’s Index, EBSCO, ISSN 0034-8260).

– „Phenomenalism and the metaphysical question of the external world. The strange case of John St. Mill”, Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, volum LXVII, nr. 2, 2018, pp. 157-176. (BDI ERIH, EBSCO, ISSN 2357-4044, ISSN-L 0068-3175) (O versiune prescurtată a fost publicată în Proceedings of the Seventh World Conference on Metaphysics, Salamanca, Spain, 2018)

– „Despre ideea invariabilității legilor naturale la Comte și Mill”, Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 42, 2018, pp. 67-95, (SCOPUS, ERIH, ISSN 1841-8325).

– „Twardowski and Russell about non-existent entities, truth and predication. A comparative study”, Humanitarian Vision, Lviv National Polytechnic University, vol. 3, nr. 2, 2017, pp. 111-116, (BDI ULRICHS WEB, ISSN 2411-8060).

– „The Tacit Dimension of Knowledge Management”, Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 39, 2017, pp. 76-99, (SCOPUS, ERIH, ISSN 1841-8325).

– “The Knowledge-Based Society and the Reverse Transition from Knowledge to Information” , Balkan Journal of Philosophy, vol. 8, nr. 2, 2016, pp. 135-142, (BDI ERIH Plus, Philosopher’s Index, CEEOL, EBSCO, ISSN 1313 – 888X print, ISSN 2367 – 5438 online).

– „Feminist Epistemology. About Male, Female and Knowledge”, Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, volum LXV, nr. I, 2016, pp. 3-16. (BDI EBSCO, ISSN 2357-4044, ISSN-L 0068-3175).

– “Realismul epistemologic ca realism convergent. O abordare critică a problemei referinţei”, Revista de Filosofie, Tomul LXIII, nr. 3, 2016, pp. 331-341, (BDI Philosopher’s Index, EBSCO, ISSN 0034-8260).

“The Extension of Moral Community in Environmental Ethics: Inclusion and Hierarchy”, Balkan Journal of Philosophy, vol. 8, nr. 1, 2016, pp. 55-60, (BDI ERIH Plus, Philosopher’s Index, CEEOL, EBSCO, ISSN 1313 – 888X print, ISSN 2367 – 5438 online).

“Conjuncturi şi fapte esenţiale. Mircea Vulcănescu, cronicar şi filosof al istoriei”, Revista de Filosofie, Tomul LXIII, nr. 1, 2016, pp. 5-16, (BDI Philosopher’s Index, EBSCO, ISSN 0034-8260).

– “Speech and Argumentation in a Democratic Society. Some Old Ideas Revived”, Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 35, 2015, pp. 99-112. (SCOPUS, ERIH, ISSN 1841-8325).

“Nature and legal norm from an environmentalist standpoint” Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, volum LXIII, nr. I, 2014, pp. 29-40. (BDI EBSCO, ISSN 2357-4044, ISSN-L 0068-3175).

– “Semantic Suppositions in Frege’s Definition of Natural Number”, Balkan Journal of Philosophy, vol. 6, nr. 2, 2014, pp. 127-136. (BDI ERIH Plus, Philosopher’s Index, CEEOL, EBSCO, ISSN 1313 – 888X print, ISSN 2367 – 5438 online).

– “Adevăr şi alegere în semantica structurală. Unificare teoretică şi diferenţă pragmatică între teoriile lui Frege şi Carnap”, Revista de Filosofie, Tomul LXI, nr. 2, 2014, pp. 113-132, (BDI Philosopher’s Index, ISSN 0034-8260).

“The  New Mode of Knowledge Production in the Knowledge Based Society”, Revue Roumaine de Philosophie, volum 56, nr.2, Logica, metodologia şi filosofia ştiinţei, 2012, pp. 235 – 246  (revistă cotată ISI, ISSN 1220-5400).

– “Bizantium after Bizantium and the religious framework. A conceptual analysis”, Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, volum LXI, nr. II, 2012, pp. 97-105, (ISSN 0068-3175). (Apărut în traducere românească cu titlul „Bizanț după Bizanț – analiza conceptuală a unei expresii elocvente” în volumul In Memoriam – Gheorghe Palade, editori Valentin Arapu, Anatol Petrencu, Corneliu Ciucanu, Editura Bons Offices, Chișinău, Republica Moldova, 2018, pp. 124-132, ISBN 978-9975-87-372-7.)

– “Modelul SECI al producerii cunoaşterii organizaţionale. O evaluare epistemologică”, Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 29, 2012, pp. 73-97 (European Reference Index for the Humanities, ISSN 1841-8325).

”Argumentul lui Berkeley împotriva materialităţii lumii”, Analele Universităţii din Bucureşti. seria Filosofie, Anul LX, vol. 2, 2011, pp. 3-12, (ISSN 0068-3175).

“Destin istoric şi profetism românesc în viziunea lui Emil Cioran. Metamorfozele unei critici severe”, Analele Universităţii din Bucureşti. seria Filosofie, Anul LX, vol. 1, 2011, pp. 83-96, (ISSN 0068-3175).

– “The Ethos of Modern Science and the Religious Melting Pot: About the Topicality of Merton’s Thesis” în Cultura. International Journal of Philosophy of Cultures and Axiology, volumul 8, nr. 2,  2011, pp. 127-142, (revistă cotată ISI, ISSN 1584-1957).

– “Teza formei fără fond şi contribuţia lui Titu Maiorescu la dezbaterea privind specificul naţional”, în Revista de Filosofie, Tomul LVIII, nr. 3-4, 2011, pp. 277-289,  (BDI Philosopher’s Index, ISSN 0034-8260)

– “Conştiinţa oglindă, conştiinţă transcendentală şi personalismul energetic”, în Analele Universităţii din Bucureşti. seria Filosofie, Anul LIX, 2010, pp. 107-112, (ISSN 0068-3175).

– “Este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific? Însemnări asupra controversei dintre Popper şi Şcoala de la Frankfurt”, în Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 25, 2010, pp. 139-158 (European Reference Index for the Humanities, ISSN 1841-8325).

– “Identitatea disciplinară a sociologiei ştiinţei în lucrările lui Robert K. Merton”, în Revista de Filosofie Analitică, volumul al IV-lea, nr.1, ianuarie-iunie 2010, pp 25-42, (ISSN 1843-9969 ediţie electronică, ISSN 1844+2218 ediţie tipărită, BDI CEEOL, EBSCO).

– “Noua economie imaterială şi managementul cunoaşterii”, în Sfera Politicii, Anul XVIII, nr.3 (145), 2010, (revistă cotată CNCSIS B+, BDI CEEOL)  

– “Principiul empirismului şi problema unui criteriu empirist al semnificaţiei cognitive la Moritz Schlick”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Filosofie, Anul LVIII, 2009, pp. 37-60, (ISSN 0068-3175).

– “The Doxastic Ideal in Traditional Epistemology and the Project of an Epistemology of Religion” în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 22, 2009, pp, 53-62 (revistă cotată ISI, ISSN 1583-0039) (studiu publicat şi în volumul Ilie Pârvu (editor), Bucharest School in Analytic Philosophy. An Anthology, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-16-0511-8, pp. 353-361) 

– “Problema metodei în empirismul conceptelor şi statutul epistemologic al ideilor generale abstracte” în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Filosofie, Anul LVII, 2008, pp.13-46, (ISSN 0068-3175).

– “Paritatea epistemologică: un principiu euristic?” în Revista de Filosofie (Centenar Kurt Godel), tomul LV, nr.1-2, 2008, pp.95 – 106, (BDI Philosopher’s Index, ISSN 0034-8260)

– „Percepţie şi cogniţie la William Ockham. În căutarea unei alternative la tradiţia aristotelică”, în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie, Anul LVI, 2007, pp.49-62, (ISSN 0068-3175).

“Preliminarii la o teorie cauzală a identităţii personale” în Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr.19, 2007, pp.167- 178, (European Reference Index for the Humanities, ISSN 1841-8325).

“Cine a ucis pozitivismul logic? Dosarul unui autodenunţ: Karl R. Popper”, în Revista de Filosofie Analitică, volumul 1, decembrie 2007, pp.48-68, (ISSN 1843-9969 ediţie electronică, ISSN 1844-2218 ediţie tipărită, BDI CEEOL, EBSCO).

“Adevăruri de raţiune şi cunoaştere matematică. O interpretare epistemologică a concepţiei lui John St. Mill”, în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria filosofie, Anul LV, 2006, pp.5-10, (ISSN 0068-3175).

– „Teoria reducerii şi construcţia unui limbaj fizicalist. Proiectul lui Carnap” în Buletin ştiinţific. Seria ştiinţe socio-umane, nr. 1 (15), 2006, Editura Universităţii din Piteşti, pp.34-51.

– „Despre cunoaştere şi adevăr în On denoting”, în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria filosofie, Anul LIV, 2005, pp.73-77, (ISSN 0068-3175).

– „Însemnări marginale la dosarul de mediu din Aquis-ul comunitar” în Sfera politicii, nr. 119, anul XIII, 2005, (revistă cotată CNCSIS B+, BDI CEEOL).

– „Vârsta modernităţii şi inventarea metodei” în Buletin ştiinţific. Seria Ştiinţe Socio-Umane, anul al VIII-lea, nr. 1 (13), Editura Universităţii din Piteşti, 2005, pp. 81-90.

– „Convenţia de la Aarhus şi politica formelor fără fond” în Sfera Politicii, nr. 115, Anul XIII, 2005 (în colaborare cu Dumitru Mihu) (revistă cotată CNCSIS B+, BDI CEEOL)

– „Despre posibilitatea formulării logico-deductive a principiului verificării” în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria filosofie, anul LIII-2004, pp. 97-104, (ISSN 0068-3175).

– „«Cotitura sociologică» în istoriografia ştiinţei” în Cercetări lingvistice şi filosofice, nr. 6, 2004

– „Directiva Uniunii Europene privind obligaţia de mediu” în Sfera Politicii, nr. 110-111, Anul XII, 2004 (în colaborare cu Dumitru Mihu) (revistă cotată CNCSIS B+, BDI CEOL).

– “Ce culoare au «verzii» din România?” în Sfera Politicii, nr. 108, Anul XII, 2004, (revistă cotată CNCSIS B+, BDI CEEOL).

– „Problema identităţii personale şi criteriul unităţii conştiinţei la John Locke” în Analale Universităţii Bucureşti. Filosofie. Anul LII-2003, (ISSN 0068-3175).

– „Argumentul transcendental şi problema respingerii scepticismului”, în Buletin Ştiinţific. Seria Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti, anul al VI-lea, nr. 1(9), 2003, pp. 43-47.

-„Despre statutul logic al criteriului verificaţionist al semnificaţiei cognitive” în Analale Universităţii Bucureşti. Filosofie. Anul LI-2002, (ISSN 0068-3175).

– „Cetăţeanul Ulise şi sirenele tranziţiei – pasiuni şi constrângeri raţionale într-o societate în tranziţie” în Revista de Criminologie, Criminalistică şi Penologie, nr. 2/2002

-„Este Programul lui Davidson o reîntoarcere la principiul verificării ? ” în Analele Universităţii Bucureşti – Filosofie, Anul L – 2001, (ISSN 0068-3175).

 

Recenzii

– “Pamela E. Heckel – The Ethics of Energy Sustainability. An Energy Ethics Workbook”, în Platenso Newsletter, Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii, Nr. 2, decembrie 2015, pp. 16-18.

“Yasumasa Fujii, Ryoichi Komizama – Long-Term Energy and Environmental Strategies”, în Platenso Newsletter, Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii, Nr. 1, noiembrie 2015, pp. 21-28.

– „John Elster – Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment and Contraints. Recezie” în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul LI-2002.

– „Hilary Kornblith (ed.) – Epistemology : Internalism and Externalism. Recenzie” în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul L – 2001

– „E.J. Lowe – An introduction to the philosophy of mind. Recenzie” în Analele Universităţii Bucureşti-Filosofie, Anul XLIX – 2000

 

Traduceri

-John Stuart Mill – O examinare a filosofiei lui Sir William Hamilton și a principalelor probleme filosofice discutate în scrierile sale. Capitolul al XI-lea, Teoria psihologică a credinței într-o lume externă, în Studii de istoria filosofiei universale, volumul al XIX-lea, editori Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu, Editura Academiei Române, București, 2021, pp. 185-195.

– John Stuart MillAuguste Comte și pozitivismul, în volumul Brentano – Comte – Mill: Ideea filosofiei ca știință, editor Ion Tănăsescu, Editura Institutul European, Iași, 2018, ISBN 978-606-24-0218-1, pp. 103-168, în colaborare cu Andreea Eșanu. 

Stephen ToulminEvoluţia ideilor ştiinţifice, în volumul Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii, coordonator Constantin Stoenescu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, pp. 134-144, ISBN 978-606-16-0042-7.

– Kevin Mulligan, Barry Smith – Mach şi Ehrenfels. Fundamentele teoriei Gestaltiste în volumul Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, editori C. Stoenescu, I. Tănăsescu, Editura Pelican, 2005, pp. 262-298.

– John Earman – Legi ale naturii, în volumul Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice, editori M. Flonta, G. Nagâţ, Gh. Ştefanov, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2004, pp. 120-127.

– Ursula Wolf, Ernst Tugendhat – Propedeutică logico-semantică, Editura Pelican, 2003, în colaborare cu Dragan Stoianovici.

– Moritz Schlick – Formă şi conţinut. O introducere în gândirea filosofică, Editura Pelican, 2003, în colaborare cu Mircea Flonta şi Angela Teşileanu.

– K.R. Popper – Conjecturi şi infirmări. Creşterea cunoaşterii ştiinţifice, Editura Trei, 2002, în colaborare cu Dragan Stoianovici şi Florin Lobonţ.

– Antonio La Pergola – Dreptul constituţional al statului şi normele internaţionale din perspectiva integrării europene, Fundaţia Română pentru Democraţie prin Drept, 2001, în colaborare cu Dan Hazaparu şi Constantin Sima.

– K.R. Popper – Filosofie socială şi filosofia ştiinţei (Antologie editată de David Miller) Editura Trei, 2000, în colaborare cu Brânduşa Palade, Gheorghe Flonta şi alţii.

– Moritz Schlick – Formă şi conţinut. O introducere în gândirea filosofică, paragrafele 6 – 9, 14, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, editori Mircea Flonta, Constantin Stoenescu, Gheorghe Ştefanov, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999 (reeditat 2005), pp. 99 – 107.

– Noam Chomsky – Reguli şi reprezentări, fragmente, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 119 – 132.

– R. M. Chisholm – Teoria cunoaşterii, cap. 2, cap. 4, fragmente, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 139 – 152.  

– Gilbert Harman – Gândirea, cap. 1, cap. 2, cap. 8, cap 10, fragmente, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp.155-166.

– Keith Lehrer – Teoria cunoaşterii, cap. 6, fragmente, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 167 – 182.

– W. V. Quine – Epistemologie naturalizată, fragmente, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 183 – 199.

– Alfred Tarski – Concepţia semantică a adevărului, fragmente, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 211 – 218.

 

Alte publicaţii

Educaţie pentru dezvoltarea durabilă a resursei umane. Set de instrumente pentru dezvoltare durabilă în şcoli (în colaborare cu Daniela Stănculescu, Mariana Niţelea), volum realizat în cadrul proiectului “Dear Student – Dezvoltare durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor locali interesaţi”, Bucureşti, 2015,  ISBN 978-973-0-20152-9.   

 

Publicistică (selecţie)

– „Despre starea de rămânere în filosofie”, în volumul 23 Gânditori în autoprezentări subiective, culegere realizată de Marin Diaconu, Fundația Națională pentru Știiință și Artă, București, 2020, pp. 469-480.

„Îndoieli marginale”, în volumul CoronaJurnal, editor Petre Crăciun, Editura Zorio, 2020, pp. 135-142.

– „Pandemia erorilor”, articol publicat pe site-ul https://invatamsagandim.ro/pandemia-erorilor-constantin-stoenescu/ , data publicării 23 iulie 2020.  

– „Apa ca principiu sau despre trecerea în orizontul filosofic al discursului”, în volumul Acad. Gheorghe Vlăduțescu. 80 de ani, editor Sabin Totu,  Editura Universității din București, București, 2017, pp. 137-150.

“Democraţia deliberativă şi problemele de mediu”, Platenso Newsletter, Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii, Nr. 5,  2016, pp. 8-17.

– “Câteva amintiri surprinzătoare şi cum am împlinit o promisiune, după 35 de ani”, în volumul Un profesor de filosofie: Alexandru Valentin, editori Mircea Flonta, Liana Ionescu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, pp. 181-198.

– “Tehnicieni şi umanişti – două perspective asupra siguranţei instalaţiilor nucleare”, Platenso Newsletter, Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii, Nr. 4,  2016, pp. 18-23.

“Energia nucleară ca parte a soluţiei la schimbările climatice”, Platenso Newsletter, Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii, Nr. 4,  2016, pp. 24-28.

– “Pledoarie pentru energia nucleară? Pornind de la punctul de vedere al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică”,  în Platenso Newsletter, Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii, Nr. 3, ianuarie 2016, pp. 12-18.

– “Schimbările climatice şi viitorul energiei nucleare. Însemnări pe marginea rezultatelor Conferinţei privind schimbările climatice de la Paris”,  în Platenso Newsletter, Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii, Nr. 2, decembrie 2015, pp. 19-24.

– “Geneva, între neutralitate şi reformă”, în Valahia, Anul VII, nr. 60, decembrie 2011.

– “Casa din alt punct de vedere! O perspectivă filosofică asupra relaţiei dintre natură şi locuire”, în Revista construcţiilor, nr.56, ianuarie-februarie 2010, p.58-59.

– “Urcuş şi ascensiune pe Muntele Athos”, în Sud, nr.11-12, (114-115), Anul 12, noiembrie-decembrie 2009.

– “Slăbiciunile omeneşti, post-modernismul şi criza economică”, în Sud, nr. 9 (112), Anul 12, septembrie 2009.

– “Lecţia secolului trecut, deja uitată? Câteva însemnări pornind de la Karl Popper” în Sud, nr. 5 (118), Anul 12, mai 2009.

“Cum regândim filosofia astăzi? Experimentul Seul” în Sud, nr. 9-10 (110-111), Anul 11, septembrie – octombrie 2008.

– „Gheorghe Lazăr – Onisifor Ghibu. Confluenţe spirituale” în  Valahia, nr. 15, ianuarie 2006.

– „Pictura bisericească murală exterioară din Bucovina. O interpretare” în Valahia, nr. 5, martie 2005

– „Precaritatea ontologică a kitsch-ului” în Sud, nr. 8(61), Anul 7, august 2004

– “Descoperirea contextului sau în căutarea unui temei filosofic pentru relativismul cultural” în Catedra, nr. 12(34), noiembrie, 2003

– „Raţionalitate politică şi constrângeri constituţionale” în Catedra, nr. 10(32) aprilie 2003

– „Perspectivă istorică asupra relaţiei dintre ştiinţă şi tehnologie” în Catedra, serie nouă, nr. 4-5(26-27), septembrie-decembrie 2001

– „Teza Denison: şi intelectualii produc, nu-i aşa?” în Catedra, serie nouă, nr. 2(24), martie 2001

– „Dependenţa sau independenţa Ministerului Public?” în Giurgiu Express, nr. 1210, 9 februarie 2001

– „Ideea dezvoltării durabile şi contextul politic internaţional” în Iubiţi Pământul!, nr. 5, 2000

– „Natura ca normă – o provocare filosofică” în Iubiţi Pământul!, nr. 4, 1999

– „O dispută istorică: sunt ştiinţele culturii autonome metodologic?” în Apollon, nr. 4-5, noiembrie, 1999

– „Principiul subsidiarităţii şi dezvoltarea locală” în Natură şi Cultură, nr. 4, februarie 1999

– „Vara de la mijlocul toamnei” în Natură şi Cultură, nr. 4, februarie 1999

– „Logica microfizicii” în Generaţii, nr. 1, 1999

– „Filosofia substanţei” în Apollon, nr. 2-3, decembrie 1998

– „Structuri ale cotidianului în basmele populare” în Apollon, nr. 2-3, decembrie 1998

– „Exilul în sud” în Sud, nr. 5, octombrie 1998

– „Despre împăcarea omului dialogal cu natura nevorbitoare” în Iubiţi Pămâtul!, nr. 3, 1998

– „Spre Europa Unită. Trei secole de istorie” în Giurgiu Express, nr. 688, 9 mai 1998

– „Economie şi ecologie” în Natură şi Cultură, nr. 3, martie 1998

– „Dileme şi opţiuni manageriale ale reformei învăţământului” în Catedra, nr. 11-12, 1997

– „Conceptul de literatură universală la Tudor Vianu” în Apollon, nr. 1, noiembrie 1997, fragmentar în Adevărul Literar şi Artistic, nr. 397 decembrie 1997

– “Iisus Hristos – transcendere în absolut” în  Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 6, iunie 1997

– „Despre rostul demiurgic al iubirii” în Iubiţi pământul!, nr. 2, 1997

– „Despre plictiseală (Omagiu lui Emil Cioran)” în volumul Antologie de creaţie literară, Editura Tentant, Giurgiu, 1997

– „Despre rostul disciplinei Logică în Liceu” în Catedra, nr. 10, 1996

– „Calea cea dreaptă” în  Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 5, mai 1996

– „Iisus în ţara mea” în Aldebaran, nr. 2, aprilie 1996

– „Pentru o nouă alianţă om-natură” în Iubiţi Pământul, nr. 1, 1996

– „Locul şi rolul disciplinelor socio-umane în textul şi contextul legii învăţământului” în Catedra, nr. 9, 1996

– „Tăcerea în cuvinte târzii” în Giurgiu Express, nr. 188, 26 aprilie 1995

– „Gloanţele de suflet ale poetului” în Giurgiu Express, nr. 182, 17 aprilie 1995

– „Schimbarea prin pace (I)” în Giurgiu Express, nr. 337, 27 noiembrie 1995

– „Schimbarea prin pace (II)” în Giurgiu Express, nr. 362, 30 ianuarie 1996

– „Liceul” în volumul Liceul „Ion Maiorescu” Editura Pressco, Giurgiu, 1995

– „Educaţia morală şi cunoaşterea economiei de piaţă” în Catedra, nr. 7-9, octombrie 1995

– „Principiul non-reciprocităţii (I)” în Giurgiu Express, nr. 274, 29 august 1995

– „Principiul non-reciprocităţii (II)” în Giurgiu Express, nr. 277, 1 septembrie 1995

– „Despre vin şi semnificaţia lui în Sfânta Scriptură”în  Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 4 aprilie 1995

– „Profesorul ideal” în Catedra, nr. 6, aprilie 1995

– „Iisus Hristos sau îndumnezeirea omului” în Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 3, martie 1995

– „Ce este mistica?” în Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 2, noiembrie 1994

– „Instrucţie ştiinţifică şi educaţie morală” în Catedra, nr. 5, iunie 1994

– „Privilegiul de a fi mioritici” în Suficient?, nr. 1, mai 1994

– „Da” în Suficient?, nr. 1, mai 1994

– „Splendoarea lipsei de ideal” în Lybris, martie 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale:

– „Teza Neurath – Haller și proto-istoria filosofiei analitice” (Comunicare prezentată la Conferința națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 10-11 noiembrie 2022)

– „Filosofia lui Shakespeare” (Comunicare prezentată la Conferința „Respir Shakespeare” organizată de Fundația Hestugma și Facultatea de Filosofie, 10 noiembrie 2022)

– „Russell’s view on the method of philosophical analysis before ‘On Denoting’” (Cumunicare prezentată la Conferința Internațională „Russell 150” organizată de Facultatea de Filosofie a Universității din București și Institutul de Filosofie al Academiei Române, 4-5 noiembrie 2022)

– „Philosophical Premises of Changing Educational Practices. The Community of inquiry Case” (Comunicare prezentată la Conferința Internațională „Philosophy for/with Children/Inside and Outside of School” organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 28-29 octombrie 2022)

– „Fenomenalismul metodologic al lui John St. Mill” (Comunicare prezentată la Seminarul de cercetare al Institutului de Filosofie al Academiei Române, 20 octombrie 2022)

– „Un model epistemologic al producerii cunoașterii” (Comunicare prezentată la conferința „Inițiere în istoria și filosofia științei”, organizată de Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române, 17 octombrie 2022)

– „Is Understanding Enough ?” (Comunicare prezentată la workshopul „Experience, Language, Konwledge. Romanian-Bulgarian Workshp in Analytic Philosophy”, organizat de Societatea Română de Filosofie Analitică, Societatea Bulgară de Filosofie Analitică, Universitatea din Veliko Târnovo, Veliko târnovo, 7-8 octombrie 2022)

-„Taxonomic objectivity” (Comunicare prezentată la conferința internațională „On the Objectivity of Scientific Knowledge. Models and Theoretical Representations of Structure and Progress in Science. Thomas Kuhn’s Legacy ”, organizată de Institutul de Filosofie al Academiei Române, București, 29 septembrie-2 octombrie 2022)

– „Puncte cardinale în haos sau despre depășirea fragilității omului contemporan” (Comunicare prezentată la masa rotundă „Nichifor Crainic. 50 de ani de eternitate”, organizată de Episcopia Giurgiului și Muzeul Județean „Teohari Antonescu”, 26 septembrie 2022)

 – „Cum să înțelegem ‘miracolul’ neorealismului italian în istoria artei cinematografice?” (Comunicare prezentată la Atelierul „Filosofia filmului” organizat de Institutul de Cercetări al Universității din București, 24 iunie 2022)

– „Restoration or falsification of the natural landscape ? An analogy with the work of art” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Perspectives about truth” organizată de Universitatea Politehnică din bucurești, 20-21 iunie 2022)

– „Spiritul științific și spiritul filosofic în viziunea lui Ion Petrovici” (Comunicare prezentată la Colocviul Național „Ion Petrovici – 50” organizat de Institutul de Filosofie al Academiei Române, 10 iunie 2022)

– „Amprenta ecologică a războiului” (Comunicare prezentată la workshopul exploratoriu „Pace și război”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 9 iunie 2022)

-„De la adevăr la post-adevăr” (Comunicare prezentată la „Banchetul filosofic”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 7 iunie 2022)

-„Ways of Understanding the Phenomenal. The Case of Pictorial Representation and Exemplification” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Understanding III”, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 3-4 iunie 2022)

– „Virtuți epistemice și procesul de formare a opiniilor” (Comunicare prezentată la workshop-ul „Epistemologie și modalități”, organizator Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, București, 27 mai 2022)

 – „Tudor Vianu despre idealul clasic al omului” (Comunicare prezentată la Simpozionul „Ilustrul Tudor Vianu”, organizat de Primăria municipiului Giurgiu, Ateneul „Nicolae Bălănescu”, Giurgiu, 21 mai 2022)

– „Precauție și risc în percepția publică din România a politicii energetice nucleare” (Comunicare prezentată la Conferința Națională „Despre riscuri în știință și tehnică”, organizator Academia Română, Comitetul Român de Istorie și Filosofie a Științei și Tehnicii, București, 19 mai 2022)

– „Comunitatea de investigare și noua paradigmă a învățării” (Comunicare prezentată la Seminarul de cercetare organizat de Centrul de cercetări în filosofie teoretică, filosofie practică și epistemologie aplicată, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 12 mai 2022)

– „Cunoașterea ca bun public” (Comunicare prezentată la Conferința Internațională „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din perspectiva Eticii Globale”, organizator Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul de Științe Socio-Umane, Chișinău, 15 aprilie 2022)

– „Theory of Precedent in Arts. The Kuhnian Roots of Hancock’s Radical Hermeneutics” (Comunicare prezentată la Conferința Internațională „Rethinking Modernity – Transitions and Challenges”, organizator Facultatea de Filosofie a Universității din București, București, 8 aprilie 2022)

– „Dialog și polilog intercultural. Riscurile poliloghiei” (Comunicare prezentată la ediția a III-a Conferințelor București-Chișinău „Identitate, Patrimoniu, Globalizare”, organizatori Universitatea din București și Universitatea de Stat a Moldovei din Chișinău, București, 8 aprilie 2022)

– „Ar trebui să înlocuim cunoașterea cu înțelegerea ?” (Comunicare prezentată la Masa rotundă „Filosofie, Învățare, Dezvoltare”, organizată de Universitate de Stat a Moldovei, Chișinău, 22 ianuarie 2022)

– „Este suficientă claritatea ? Câteva considerații pornind de la propoziția 4.112 din Tractatus” (Comunicare prezentată la Conferința Națională „Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus – Prima sută de ani” organizată de Institutul de Filosofie al Academiei Române, București, 26-27 noiembrie 2021)

– „Ce este filosofia analitică ? Școală filosofică, metodă, stil de gândire, tradiție ?” (Comunicare prezentată la Conferința aniversară a 75 de ani de la înființare, Universitatea de Stat a Moldovei, Chișinău, 10-11 noiembrie 2021)

– „Could Paul Taylor’s biocentrism be reconstructed as a Rawlsian theory of justice ?” (Comunicare prezentată la Conferința Internațională „After Justice: John Rawls’ Legacy in the 21st Century”, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 5-6 noiembrie 2021)

– „Valori inerente discursului științific – între obiectivitate și relativism”,  (Comunicare prezentată la Simpozionul Național cu participare internațională „Valorile educației – educația valorilor, din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluții practice”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, 29-30 octombrie 2021)

– „From human knowledge to information technologies : some epistemological remarks”, (Comunicare prezentată la a XI-a ediție a Conferinței Internaționale „Electronic Communications and Computing”, organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, 21-22 octombrie 2021)

– „The law of inseparable association by Mill and its role in the edification of his science of human nature” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „The Idea of Philosophy as Science within 19th Century Thinking”, organizată de Institutul de Filosofie al Academiei Române, București, 16-17 septembrie 2021)

-„Virtual Agora, competence criteria and the problem of expertise” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Philosophy Nowadays : Traditions, Innovations, Education”, organizată de Institutul de Filosofie și Sociologie, Academia Bulgariă, Varna, Bulgaria, 9-13 septembrie 2021)

– „Sufletul românesc descris de Dumitru Drăghicescu” (Comunicare prezentată la Conferința „Identitate și valori culturale în context european”, Conferințele București –Chișinău, ediția a II-a, organizatori Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din București, 4 iunie 2021)

– „Dreptul de a fi sigur, virtuți intelectuale și comunitatea epistemică” (Comunicare prezentată la workshop-ul „Epistemologia virtuții și problema cunoașterii modalităților” organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, București, 2 iunie 2021)

– „N. Bagdasar – Critica empirismului consecvent al lui John St. Mill” (Comunicare prezentată la Colocviul național „Nicolae Bagdasar –Teorii ale adevărului”, organizat de Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, București, 29 mai 2021)

– „Etica globală și noile tehnologii ale informației și comunicării” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din perspectiva Eticii Globale”, organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul de Științe Socio-Umane, Chișinău, 16 aprilie 2021)

– „Omenirea la răscruce. Criza ecologică și filosofia” (Conferință susținută în cadrul Banchetului filosofic, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 8 aprilie 2021)

– „Disciplină științifică, distanță, transdiciplinaritate” (Comunicare prezentată la Conferința Națională „Filosofie, Educație, Distanță”, organizată de Centrul de Formare în Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, București, 4-5 martie 2021).

– „Magic Realism in Terry Gillian’s films and the Iron Cage of Rationality” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Philosophy Today: Traditions, Inovations, Creativity. Creativity-in-Between”, organizată de Academia Bulgară, Institutul de Filosofie și Sociologie, Sofia, Bulgaria, 27 noiembrie 2020)

-„Why Some Philosophers Prefer the Methodological Phenomenalism ?” (Comunicare prezentată la Conferința Internațională „Personal Development and Education for Society: Current Epistemological Themes”, organizată de Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Cercetare și Inovare al USM, Chișinău, Republica Moldova, 19-20 noiembrie 2020 – keynote speaker)

– „Environmental Ethics as Global Ethics” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Philosophy and religious studies in the context of modernizing China and Europe”, organizată de Universitatea din București și Renmin University of China, Institutul Confucius, București, 6 decembrie 2019).

– „Gilbert Ryle about the specificity of philosophical argumentation” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Philosophy and Critical Thinking”, Veliko Târnovo, Bulgaria, 21 noiembrie 2019)

– „The Idea of Sustainable Development and Biocultural Ethics” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Cultural Heritage and Identity. Normative Perspectives, Sustainability and Global Guvernance”, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, București, 15-17 noiembrie 2019)

– „Before the division between Analytic and Continental: Comte, Mill, Brentano and the Positivist Turning Point in Philosophy” (Comunicare prezentată la conferința internațională „Philosophy Nowadays – Cultural, educational, scientific policies in the European countries and the countries of the Black Sea Region”, Bulgarian Academy, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Varna, Bulgaria, 3-6 septembrie 2019)

– „Dublul Heidegger sau filosoful care divide” (Comunicare prezentată la conferința „Scrierea istoriei. Provocarea Caietelor negre ale lui Heidegger”, Centrul Cultural Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Universitatea „Vasile Goldiș”, Arad, 13 mai 2019)

– „Modernitatea și proiectul unui limbaj perfect din punct de vedere logic” (Comunicare prezentată la Conferința Națională „Leibniz, Descartes și modernitatea europeană”, organizată de Societatea Leibniz – România și Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, București, 12 aprilie 2019)

– „Criza universității în societatea cunoașterii?” (Comunicare prezentată la ediția a III-a a Dezbaterilor de la Sinaia, „Criza educației. Indicatori de stare și rezolvări”, organizator Fundația Alexandrion, Sinaia, 29-30 martie 2019 )

– „Atitudine și critică socială în publicistica lui Mihai Eminescu” (Comunicare prezentată la Conferințele București – Chișinău, Ediția I, „Identitate și valori culturale în context european”, organizatori Universitatea de Stat din Chișinău și Universitatea din București, București, 29 martie 2019)

– „Proiectul ascuns al unei epistemologii sociale în opera lui Petre Andrei” (Comunicare prezentată la Conferința Națională „Fața văzută și fața nevăzută a filosofiei românești în ultima sută de ani”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 16 noiembrie 2018)

– „Constituirea tradiției pozitiviste și problema matematizării științelor omului”, (Comunicare prezentată la Conferința Internațională „Școala Internațională de Metodologie în Științele Socio – Umane. Ediția a III-a, Valențe teoretico –aplicative ale discursului interpretativ”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 15-16 noiembrie 2018, keynote speaker)

– „Phenomenalism and the Metaphysical Question of the External World. The Strange Case of John St. Mill” (Comunicare prezentată la „The Seventh World Conference on Metaphysics”, Salamanca, Spania, 24-27 octombrie 2018)

– „Was Brentano in Psychology from an Empirical Standpoint a Silent Follower of Mill’s Phenomenalism?” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Brentano – Comte – Mill. The Idea of Philosophy and Psychology as Science”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, Institutul de Filosofie „Alexandru Dragomir”, București, 27-28 septembrie 2018) 

– „Locul Logicii în proiectul maiorescian al culturii critice. Reverberații contemporane” (Comunicare prezentată la conferința „Tradiție și creativitate în școală”, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație, 8 septembrie 2018)

-„Realism și adevăr” (Comunicare prezentată la Școala de vară „Elemente de bază pentru o gândire filosofică”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 3 septembrie 2018)

– „Despre influența Logicii lui Mill asupra Logicii lui Maiorescu” (Comunicare prezentată la Conferința Națională „Titu Maiorescu în cultura contemporană”, Facultatea de Filosofie, Centrul de Cercetări a Istoriei Ideilor Filosofice, Universitatea din București, 24 noiembrie 2017)

– „To the Glory of the Creator – Science as a Social Institution and Reformation” (Comunicare prezentată la Conferința Internațională „Reformation and Modernity”, Facultatea de Filosofie, Institutul de Cercetări al Universității din București, 17-18 noiembrie 2017)

– „Sfârșitul istoriei și forme ale epuizării imaginii divine în arta contemporană. O abordare metafizică” (Comunicare prezentată la Conferința Națională „Icoană, imagine și cuvânt”, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București, 10-11 noiembrie 2017)

-„The representational turn and the division between sensory and conceptual elements of a representational system” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Contemporary Philosophy – problems, trends and perspectives”, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of the Study of Societies and Knowledge, Varna, Bulgaria, 29 august-2 septembrie 2017)

– „When translating legislation, what is more important: accurately rendering the text or interpreting it freely? A workshop with practical examples from in-house texts” (Conferință susținută la Comisia Europeană – Direcția Generală de Traduceri, Luxemburg, 2 iunie 2017)

– „Ce mai înțelegem astăzi prin expresia lui Iorga Bizanț după Bizanț? O analiză conceptuală” (Comunicare prezentată la Sesiunea științifică a Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 28 aprilie 2017, keynote speaker)

– „Another bridge between Early Analytic Philosophy and Phenomenology: Russell and Twardowski about truth, judgments and objects” (Comunicare prezentată la Seminarul CELFIS, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 5 aprilie 2017)

– „Didactica gândirii și formarea critică a opiniilor. Câteva considerații pornind de la John Dewey” (Comunicare prezentată la Conferința Nașională „Pot face copii filosofie?”, organizată de Facultatea de Filosofie a Universității din București, București, 31martie-1 aprilie 2017)

– „Twardowski and Russell about non-existent entities, truth and predication. A comparative study” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „29th Twardowski’s Readings. Methaphyscial Discourse in Philosophy”, organizată de Institutul de Filosofie, Logică și Sociologie,  Lviv, Ucraina, 10-11 februarie 2017, plenary speaker) 

– „Falsificarea naturii” (Comunicare prezentată la Conferința Națională (Anti)natură și (post)umanism organizată în cadrul proiectului D-Platform – instrument cultural și portal interdisciplinar dedicat arealului dunărean, PN-II-RU-TE-2014-4-2601, Universitatea de Arte București în colabirare cu Facultatea de Filosofie a Universității din București, București, 7 decembrie 2016)

– „The Aristotelean essential explanation and its challenges” (Comunicare prezentată la Conferința internațională 2400 Aristotle, organizată de Facultatea de Filosofie,  Universitatea din București, București, 25-26 noiembrie 2016)

– „Interacțiunea industrie – stat – cercetare în România interbelică. Un studiu de caz” (Comunicare prezentată la „Zilele Academice Ieșene –  secțiunea Cunoașterea și tehnologia astăzi”, manifestare organizată de Academia Română – Filiala Iași, respectiv Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” și Subcomitetul Român de Istoria și Filosofia Științei, Iași, 7 octombrie 2016)

-„Process and Symbolic Reference in Whitehead’s View” (Comunicare prezentată la Conferința internațională „Identity and Diversity in Contemporary Culture – Process Philosophy Approaches” organizată de Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy, Romanian Academy și Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, București, 23 septembrie 2016)

– “Antim Iverianul and the Emergence of Romanian Humanism” (Comunicare prezentată la Conferinţa internaţională “Antim Iverianul and the European Enlightenment: Texts and Contexts”, organizată de Universitatea Ivane Javakhishvili din Tbilisi, Institutul de Filosofie, Tbilisi, Georgia, 7-8 iunie 2016)

– “Viitorul filosofiei şi universitatea managerială” (Comunicare prezentată la Conferinţa “Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România – Diaspora şi prietenii săi”, organizată de Administraţia Prezidenţială şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Timişoara, 26-29 aprilie 2016)  

“Devenirea ca procesualitate la Constantin Noica. Cum este posibilă ireversibilitatea în modelul determinaţiilor” (Comunicare prezentată la Conferinţa naţională  “Ontologie şi metafizică în filosofia românească”, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 27 noiembrie 2015)

– “Ecologia profundă şi critica modernităţii” (Comunicare prezentată la Conferinţa naţională “Critică, marginalitate, cinism”, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 25 noiembrie 2015)

– “Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi dezvoltarea durabilă” (Comunicare prezentată la Seminarul “Dezvoltare durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor sociali”, organizat de Asociaţia Caritas, Asociaţia Municipiilor din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectul DEAR Student, Bucureşti, 25 noiembrie 2015)

– “The knowledge-based society and the reverse transition from knowledge to information” (Comunicare prezentată la Conferinţa internaţională “Culture and values in late modernity project. Interdisciplinary approaches to process philosophy”, organizată de Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, şi Institute of Philosophy, Romanian Academy, Sofia, Bulgaria, 8-9 octombrie, 2015)

“Feminist epistemology. About Male, Female and Knowledge” (Comunicare prezentată la Conferinţa Internaţională “Social and Academic Policies for Women”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi, în cadrul proiectului PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania, Iaşi, 10-13 septembrie 2015, keynote speaker)

– “Romanian Public Perception of Precaution and Risk in Nuclear Energy Policy” (comunicare prezentată la Conferinţa internaţională SENIX – The Role of Social Sciences in a Low – Carbon Energy Mix, Stockholm, Suedia, 25-27 mai 2015)

“Accountability and Safety in the Nuclear Field: Reactions to the Romanian National Energy Strategy” (comunicare prezentată la Seminarul Internaţional “The Future of Nuclear Energy in Romania, Sustainability, Social and Philosophical Aspects. Workshop in the Work Package 3 of the Platenso Program”, Facultatea de Filosofie, DIRESS, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 26 martie 2015)

– “The Epistemological Rupture and the Tradition of Rupture” (comunicare prezentată la Colocviul Internaţional “The Tradition of Rupture”, organizat de Universitatea din Bucureşti, Universitatea Autonomă din Mexic, Universitatea Autonomă a Statului Mexic şi Universitatea din Craiova,  28 – 30 octombrie 2014)

– “Energia nucleară şi dezvoltarea durabilă” (comunicare prezentată la Seminarul “Energia nucleară în România – relansarea dezbaterii privind aspectele sociale şi etice”, organizat de Facultatea de Filosofie şi DIRESS, Universitatea din Bucureşti, în cadrul proiectului Platenso, 27 octombrie 2014)

– “University Educators for Sustainable Development. The Case of Romania” (împreună cu Daniela Dumitru) (comunicare prezentată la Project Partner Annual Meeting, Praga, Republica Cehia, 3 octombrie 2014)

– “Ecologismul în cultura populară” (comunicare prezentată la Şcoala de vară “Filosofie, ştiinţă, teologie şi cultură populară”, organizată de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 3-7 septembrie 2014)

– “Brain and Perception. The Case of Vision for Humans and Robots” (comunicare prezentată la Universitatea “Comenius” din Bratislava, Slovacia, în cadrul programului CEEPUS, 3 iunie 2014)

– “The Future of Philosophy and the Managerial University” (comunicare prezentată la conferinţa internaţională “Philosophy in Afterpostmodern Situation – Applications and Perspectives” organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Veliko Tarnovo, Bulgaria, 19 – 20 mai 2014)

– “Scrisorile lui Feyerabend către Kuhn şi începutul drumului către Structură” (comunicare prezentată la Seminarul CELFIS, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 16 aprilie 2014)

– “Ce înseamnă a fi românesc în filosofie? Reflexivitatea identitară a filosofiei şi recursul la tema specificului naţional” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Hermeneutica ideii de filosofie românească” organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 8-9 noiembrie 2013)

– “Speech and Argumentation in a Democratic Society” (comunicare prezentată la conferinţa internaţională “Democracy and Truth” organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Belgrad, Belgrad, Serbia, 5-6 octombrie 2013)

 – “ Valori etice împărtăşite de comunitatea ştiinţifică” (prelegere prezentată la Cursul de vară “Ştiinţă, religie şi filosofie”, ediţia a III-a, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2-6 septembrie 2013)

 – “Teismul şi problema posibilităţii cunoaşterii religioase” (prelegere prezentată la Cursul de vară “Ştiinţă, religie şi filosofie”, ediţia a II-a, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 3-7 septembrie 2012)

– “The Balkan state of fact and the idea of destiny” (comunicare prezentată la seminarul internaţional “Culture and Religions in the Carpatho-Balkanic region. History and actuality”, organizat de Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 15-16 iunie 2012)

– “Ştiinţa ca instituţie socială – de la programul tare la reţeaua de actori” (comunicare prezentată la Seminarul de filosofie teoretică, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 30 mai 2012)

– “Încrederea ca dimensiune subiectivă a statului de drept” (comunicare prezentată la conferinţa naţională “Justiţia şi statul de drept”, organizată de Asociaţia Magistraţilor din România, Asociaţia Procurorilor din România şi Fundaţia Română de Democraţie prin Drept, Palatul Parlamentului, Bucureşti, 24 mai 2012)

– “Global Justice and Temporality” (comunicare prezentată la conferinţa internaţională ”Global Justice: Norms and Limits” organizată de Centrul pentru studierea raţionalităţii şi a credinţelor, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 9-12 mai 2012)

Eliberarea animalelor şi problema extinderii domeniului moralităţii” (comunicare prezentată în cadrul conferinţelor Centrului de Cercetare în Etica Aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 30 martie 2012)

– “Main findings from ESD research and policy recommendations” (comunicare prezentată la seminarul internaţional “Policy Lab on Education  for Sustainable Development”, 20-22 februarie 2012, Ljubljana, Slovenia)

– “Principiul antropic, argumentul finalist şi ştiinţa contemporană” (comunicare prezentată la Centrul de Dialog şi Cercetare a relaţiei dintre Teologie, Filosofie şi Ştiinţă, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, 14 februarie 2012)

Un zeu servit de o muritoare. Eminescu şi contemporanii săi” (conferinţă susţinută la Ateneul ”Nicolae Bălănescu”, Giurgiu, 14 ianuarie 2012)

– “Derivare empirică şi deducţie transcendentală. Hume, după Locke şi înainte de Kant ” (comunicare prezentată la Colocviul naţional “David Hume la 300 de ani” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Societatea Română de Filosofie Analitică, Bucureşti, 10 decembrie 2011)

– “The SECI Model of organizational knowledge production. An epistemological appraisal” (comunicare prezentată la Conferinţa internaţională “Rethinking Politics for the Knowledge Society” organizată de Filiala Iaşi a Academiei Române şi Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi în cadrul proiectului POSDRU “Knowledge Based Society”, Iaşi, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011)

– “Shakespeare nu a fost Shakespeare” (comunicare prezentată la ”Respir Shakespeare – festival neconvenţional”, organizat de Fundaţia “Calea Victoriei”, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Clubul Ţăranului, Librăriile Cărtureşti, Bucureşti, 16 -19 noiembrie 2011)

– “Eon dogmatic, cuplu metodologic şi teorie ştiinţifică” (comunicare prezentată la simpozionul naţional ”Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga”, organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Bucureşti, 9 noiembrie 2011)

– “Some ideas about Local Agenda 21 in Romania as a case study” (comunicare prezentată la workshop-ul de lansare a proiectului “Rights to a Green Future. Uncertainty, Intergenerational Human Rights and Pathways to Realization (ENRI-Future), 2011-2015”, organizat de Universitatea din Bucureşti,Facultatea de Filosofie,  proiect finanţat de European Science Foundation, Bucureşti, 31octombrie-2 noiembrie 2011)

Cred că şi cred în ca temeiuri ale cunoaşterii practice” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”, ediţia a IV-a, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Centrul de Dialog şi Cercetare în Teologie, Ştiinţă şi Filosofie ale Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Pariarhia Română, în cadrul programului Courses on the Relation Among Science, Religion and Philosophy, finanţat de Fundaţia John Templeton, S.U.A., Mânăstirea Caraiman, Buşteni, 29 septembrie – 2 octombrie 2011)

– “National report regarding the education for sustainable development” (comunicare prezentată în cadrul proiectului “Enjoined. Education for sustainable development”, 12-17 septembrie 2011, Ohrid, Macedonia)

– “Valorile întemeietoare ale ştiinţei moderne” (prelegere prezentată la Cursul de vară “Ştiinţă, Filosofie şi Religie”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 5-9 septembrie 2011)

– “A new way of thinking in environmental sciences” (comunicare prezentată la al XIV – lea Congres de Logică, Metodologia şi Filosofia Ştiinţei, organizat de Uniunea Internaţională de Istoria şi Filosofia Ştiinţei, Divizia de Logică, Metodologia şi Filosofia Ştiinţei, Nancy, Franţa, 16-26 iulie 2011)

– “Content analysis of textbooks and the education for sustainable development in Romania” (comunicare prezentată la workshop-ul organizat în cadrul proiectului“Enjoined. Education for sustainable development”, Prizren, Kosovo, 17-18 iunie 2011).

– “Was the modern Cosmopolis transformed  into a post – modern global village?” (comunicare prezentată la Conferinţa internaţională “Values of the Human Person: Contemporary Challenges” organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Council for Research in Values and Philosophy din Washington, Bucureşti, 3-4 iunie 2011) 

– “Disperarea filosofului în faţa neputinţei de schimbare a poporului. Despre problema specificului naţional la Emil Cioran” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei”, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Institutul de Filosofie al Academiei Române şi Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 20 mai 2011)

– “Education for sustainable development in Romanian framework curriculum” (comunicare prezentată la workshop-ul organizat în cadrul proiectului “Enjoined. Education for sustainable development”, insula Solta, Croaţia, 19-21 mai 2011)

– “Plictiseala ca exces metafizic şi căderea în aforism” (comunicare prezentată la seminarul româno-bulgar Centenar Cioran organizat de Ambasada României din Bulgaria şi Universitatea Kliment Ohridski din Sofia, 11 mai 2011)

– “The New Form of Knowledge Production in the Knowledge Society” (comunicare prezentată la Conferinţa internaţională “Knowledge and Action” organizată de Universitatea de Nord din Baia Mare în cadrul proiectului POSDRU “Knowledge Based Society”,  Baia Mare, 9-12 decembrie 2010)

– “Teza maioresciană a formelor fără fond şi dezbaterea privind specificul naţional” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Societatea Română de Filosofie, 26 noiembrie 2010)

– “Argumentul lui Berkeley împotriva materialităţii lumii” (comunicare prezentată la Colocviul naţional “Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare, Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra principiilor cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Societatea Română de Filosofie, Societatea Română de Filosofie Analitică şi revista Analele Universităţii din Bucureştiseria Filosofie, 10 noiembrie 2010)

– “Specific Conditions of Legal Normativity in Environmental Ethics” (comunicare prezentată la Bucharest Conference in Applied Ethics, organizată de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Etică Aplicată, Universitatea din Bucureşti, 28-29 octombrie 2010)

– “Despre împăcarea omului dialogal cu natura nevorbitoare. Problema posibilităţii eticii mediului dintr-o perspectivă fenomenologică” (comunicare prezentată la Colocviul naţional “Fenomenologie şi etică” organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 21-23 octombrie 2010)

– “Cunoaştere personală şi cunoaştere organizaţională” (comunicare prezentată la Simpozionul “Managementul cunoaşterii. Probleme fundamentale.”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 11 iunie 2010 )

– “Filosofia ca avantaj competitiv în societatea cunoaşterii” (comunicare prezentată la Simpozionul “Criza instituţională a filosofiei în sistemul educaţional românesc. Problematizări şi soluţii pentru ieşirea din criză”, organizat de Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Societatea Română de Filosofie-filiala Cluj-Napoca, Asociaţia SACRI, Cluj-Napoca, 23 aprilie 2010)

– “Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea Florian” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 19-20 martie 2010)

– “Romanian experience regarding progress on STO pilot implementation” (comunicare prezentată la reuniunea “Best Practice Implementation of Solar Thermal Obligation” organizată de Lisboa-E Nova şi Ambiente- Milano, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Lisabona, Portugalia, 15-16 martie 2010 )

– “Under authorities. Philosophy and ideology in the obsessive decade of ’50 in Romania” (comunicare prezentată la Simpozionul internaţional “The Fall of Communism. After 20 years – Philosophical Perspectives”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 4-5 decembrie 2009 )

– “Competiţie şi selecţie în procesul construcţiei sociale a ştiinţei” (comunicare prezentată la Simpozionul “Darwin, evoluţia speciilor şi gândirea evoluţionistă”, organizat de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Biologie, 20-21 noiembrie 2009)

– “Slăbiciunile omeneşti, post-modernismul şi criza economico-financiară actuală” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Cultura postmodernă, mass-media şi noua realitate culturală”, organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, 11 noiembrie 2009)

– “O perspectivă filosofică asupra relaţiei dintre natură şi locuire” (comunicare prezentată la Conferinţa Naţională “Produse şi sisteme pentru construcţia locuinţelor economice” organizată de Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România, 5 noiembrie 2009, Bucureşti)

“Este dezvoltarea durabilă un instrument de etică?” (comunicare prezentată în cadrul Bucharest Conference in Applied Ethics ’09, organizată de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Etică Aplicată, Universitatea din Bucureşti, 30-31 octombrie 2009 )

– “Godel şi Husserl. De la paritatea epistemologică la reducţia fenomenologică”  (comunicare prezentată la Colocviul aniversar “Descrierea încotro? Moştenirea fenomenologică la 150 de ani de la naşterea lui   Husserl ”, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 18-19 septembrie 2009)

“Problema empirismului din perspectiva lui cum e cu putinţă ceva nou” (comunicare prezentată la Conferinţa Naţională “Gândirea lui Constantin Noica astăzi” organizată de Societatea Românâ de Filosofie şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 24-25 aprilie 2009, Bucureşti)  

Omul suplimentar şi maladia non-locuirii” (comunicare prezentată la simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii filosofului Constantin Noica, organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, 27 martie 2009, Bucureşti )

– “Este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific? Controversa dintre Popper şi Şcoala de la Frankfurt” ( comunicare prezentată la conferinţa internaţională „Reason in contemporary public space” organizată de Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor şi Facultatea de Filosofie, 13-14 noiembrie 2008, Bucureşti )

-”What do we get in correspondence theory of truth after the semantic ascent”(comunicare prezentată la comferinţa internaţională  ”100 de ani de la naşterea lui Quine. Filosofia lui Quine în retrospectivă şi în perspectivă” organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucurelti, 8-9 noiembrie 2008)

-“De la creşterea economică la dezvoltarea durabilă”  (conferinţă susţinută la Centrul de Tineret al Direcţiei pentru Tineret a Judeţului Giurgiu, activitate desfăşurată în parteneriat cu Societatea Ecologistă Noua Alianţă şi cu sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Tineret, 4 0ctombrie 2008, Giurgiu)  

-“Modul teandric şi raportul religie – cultură la Nichifor Crainic” (comunicare prezentată la simpozionul  “Dialogul dintre filosofie şi teologie. Filosofi români care au abordat religia în operele lor”, organizat de Patriarhia Ortodoxă Română şi Ministerul Culturii şi Cultelor, 19-20 iunie 2008, Bucureşti)

-“Ideea de dependenţă funcţională şi cercetarea sistemelor complexe. Un caz exemplar: teoria Gestalt-istă” (comunicare prezentată la ediţia a doua a seminarului “Fundamente teoretice şi metodologice în modelarea dinamicii sistemelor complexe” organizat de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Logică, Filosofia şi Istoria Ştiinţei, Universitatea din Bucureşti, 29 martie 2008, Bucureşti)

-“Disciplina ştiinţifică şi structura organizaţională a comunităţii ştiinţifice”(comunicare prezentată la Conferinţa naţională “Structura cunoaşterii – structura universităţii. Schimbarea instituţională în universitatea de astăzi” organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 7-8 decembrie 2007, Bucureşti)

-“Ion Petrovici despre Henri Poincare sau de ce filosofează oamenii de ştiinţă” (comunicare prezentată la simpozionul “Actualitatea găndirii filosofice a lui Ion Petrovici”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Universitatea din Bucureşti, 23 noiembrie 2007, Bucureşti )

-“ Oare ne imaginăm ceva atunci când gândim? O dezbatere actuală în filosofia minţii”(comunicare prezentată la colocviul “Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice” organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu- Motru” al Academiei Române, 8-9 noiembrie 2007, Bucureşti)

– “Internalism şi externalism în epistemologie – o moştenire a dualismului cartesian?”(comunicare prezentată la ediţia a patra a Colocviilor Naţionale de Filosofie de la Casa Lovinescu, cu tema “ Filosofie şi dualism”,organizată de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 25-27 octombrie 2007, Bucureşti)

-“Adevăr şi realism convergent. Câteva întâmpinări critice” (comunicare pretentată la sesiunea ştiinţifică “Reconsiderarea problematicii adevărului sub impactul noilor teorii privind unitatea ştiinţei” organizată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” din Iaşi, parte a contractelor de grant nr. 213/22.08.2007 şi 215/13.08.2007, ale Academiei Române, 12 octombrie 2007, Iaşi ) 

-“Adevărul ca valoare. O interpretare din perspectiva teoriei nalorilor a lui Tudor Vianu”(comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică “Tudor Vianu în cultura română(110 ani de la naştere)” organizată cu prilejul Zilei mondiale a filosofiei de Academia Română, Secţia de Filozofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu şi Primăria municipiului Giurgiu, 28 septembrie 2007, Giurgiu)  

– „Cunoaştere şi comunicare. Preliminarii la o teorie consensuală a adevărului” (comunicare prezentată la simpozionul internaţional „Limbaj, Modelare, Comunicare” organizat de Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Centrul Cultural Piteşti, 8-9 iunie 2007).

– „Idealul doxastic în epistemologia tradiţională şi problema unei epistemologii a religiei” (comunicare prezentată la simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie” organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Ministerul Culturii şi Cultelor, 14-16 mai 2007, Durău).

– „Evoluţia universităţii din perspectiva relaţiei dintre ştiinţă şi tehnologie” (comunicare prezentată la sesiunea „Structura cunoaşterii – structura universităţii. Fundamente culturale şi valorice ale universităţii moderne” organizată în cadrul proiectului CNCSIS-872, „Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii”, 21 aprilie 2007, Bucureşti).

– „Statutul epistemic al credinţei în existenţa lui Dumnezeu” (comunicare prezentată la simpozionul „Argumentul ontologic”, organizat de secţia de Filosofie a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi Institutul de filosofie şi psihologie al Academiei Române, 20 aprilie 2007, Sibiu).

– „Conştiinţa oglindă, conştiinţa transcendentală şi personalismul energetic” (comunicare prezentată la simpozionul „Constantin  Rădulescu-Motru în posteritatea critică” organizat de Centrul de cercetare a ideilor filosofice din Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 16 martie 2007).

– „Paritatea epistemologică – un principiu euristic?” (comunicare prezentată la Simpozionul – Centenar Kurt Gödel, organizat de Academia Română, secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Matematică, 27-28 ianuarie 2007).

– „Adevărurile de raţiune şi cunoaşterea matematică” (comunicare prezentată la Conferinţa Internaţională John Stuart Mill organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Colegiul „Noua Europă”, 3-4 noiembrie, 2006)

– „Preliminarii la o teorie cauzală a identităţii personale” (comunicare prezentată la simpozionul „Identitate şi individuaţii” organizat de Universitatea „Lucian  Blaga” din Sibiu, 13 mai 2006).

– „Finanţarea campaniei electorale în România” (raport – realizat în colaborare cu Dan Hazaparu şi Constantin Sima – prezentat la Seminarul UNIDEM „Precondiţiile alegerilor democratice”, organizat de Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei şi Ministerul Afacerilor Externe al Romniei, Bucureşti, 17-18 februarie 2006)

– „Despre cunoaştere şi adevăr pornind de la On Denoting” (comunicare prezentată la colocviul „Bertrand Russell – o sută de ani de la apariţia articolului On Denoting” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 23 noiembrie 2005)

– „Egalitatea de gen şi paradigma feministă” (comunicare prezentată la seminarul „Europa este importantă pentru tine”, organizat de Ministerul Integrării Europene, Giurgiu, 16 noiembrie 2005)

– „Problema lui McTaggart a irealităţii timpului” (comunicare prezentată la a II-a ediţie a Colocviilor de Filosofie ale Casei Lovinescu, organizate de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005)

– „Oare este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific?” (comunicare prezentată la masa rotundă „60 de ani de la apariţia lucrării Societatea deschisă şi duşmanii ei de Karl R. Popper”, organizată de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Bucureşti, 3 iunie 2005)

– „Se poate spune ceva despre timp dintr-o perspectivă riguros fenomenalistă ?” (comunicare prezentată la colocviul „Timpul. Abordări clasice şi contemporane” organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Institutul de Filosofie al Academiei Române, Sibiu, 20 mai 2005)

– „Europenizare şi recreştinare. Valorile europene şi codul moral creştin” (comunicare prezentată la simpozionul „Religia şi integrarea europeană” organizat de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Giurgiu şi Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase Conştiinţă şi Libertate, Giurgiu, 21 aprilie 2005)

– „Cetăţenia activă – tradiţie şi pluralism într-o Europă unită” (comunicare prezentată în cadrul manifestării „Festivalul şanselor tale – săptămâna educaţiei permanente în România” organizată de Asociaţia Universităţilor Populare Germane – Proiect România şi Centrul Zonal pentru Educaţie Permanentă Giurgiu, 8-14 noiembrie 2004)

– „Proiectul « dizolvării sinteticului a priori » în scrierile lui Moritz Schlick” (comunicare prezentată la simpozionul „Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi.” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti şi Institutul de Filosofie al Academiei Române, Bucureşti, 23-24 septembrie 2004)

– “Integrarea europeană: temeri şi aşteptări” (intervenţie în cadrul Conferinţei Regionale “Networking Europe/Informaţie europeană la puterea n” organizată de Delegaţia Comisiei Europene în România, Bucureşti 21-22 iunie 2004)

– “Kant şi Hume” (comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică Kant 2004 organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la moartea lui Immanuel Kant. Organizatori: Academia Română, Institutul de Filosofie şi Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 11-12 iunie 2004)

– “Cetăţenia activă – adaptare la condiţiile unei Europe în schimbare” (comunicare prezentată la seminarul trilateral România – Bulgaria – Macedonia “O euroregiune a învăţării”, organizat de Centrul Zonal Giurgiu de Educaţie a Adulţilor şi IIZ/DVV – Germania, Giurgiu, 6 – 8 noiembrie 2003)

– “Cum vor inova statele Europei de Est economia de piaţă?” (comunicare prezentată la Conferinţa “Inovaţia în Europa lărgită” organizată de Academia Economică D.A. Ţenov din Sviştov, Bulgaria, şi Universitatea Pierre Mendes din Grenoble, Franţa; Sviştov, 24-26 septembrie 2003)

– “Poate deveni Dunărea un coridor al dezvoltării economice?” (comunicare prezentată la Simpozionul Internaţional “Dezvoltare Durabilă în zonele riverane Dunării” organizat în cadrul Festivalului Internaţional “Dunărea – Fluviu al Europei”, Tulcea, 9-10 august 2003)

– „Rolul organizaţiilor nonguvernamentale în elaborarea planului local de dezvoltare durabilă” (comunicare prezentată în cadrul studiului de caz „Giurgiu – Agenda Locală 21” care a încheiat stagiul de instruire pentru lideri ai organizaţiilor nonguvernamentale din Europa de Est organizat de Fundaţia Universităţii Mării Negre sub egida ECOSOC/UN, Giurgiu, 31 mai 2003)

– „Dezvoltarea durabilă şi planificarea strategică” (comunicare prezentată la seminarul româno-ucrainian al oraşelor partenere organizat de Asociaţia Municipiilor din Ucraina, Cernăuţi, Ucraina 5-6 mai 2003)

– „Constrângeri constituţionale şi raţionalitate politică” (comunicare prezentată la Simpozionul internaţional „Raporturile dintre Curtea Constituţională şi Parlament în statul de drept”, 29-30 noiembrie 2002, Bucureşti, simpozion organizat la Palatul  Parlamentului de Fundaţia Română pentru Democraţie prin Drept, Camera Deputaţilor şi Curtea Constituţională, cu participarea Comisiei de la Veneţia)

– „Demarcaţie şi criticabilitate” (comunicare prezentată la Simpozionul internaţional „Centenar K.R. Popper” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, octombrie 2002)

– „Cetăţeanul Ulise şi sirenele tranziţiei” (comunicare prezentată la Simpozionul Naţional „Deontologie şi Justiţie Penală” 24-25 mai 2002, Bucureşti)

– „Wittgenstein şi Cercul de la Viena. Problema propoziţiilor de bază” (Comunicare prezentată la simpozionul „L. Wittgenstein în filosofia secolului XX”, organizat de Facultatea de Filosofie, 25-26 mai 2001)

– „Efecte transfrontaliere ale Directivei 96/61/EC referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării” (Workshop organizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi EPTISA International, Sibiu, 24-25 mai 2001)

– “Statutul ecologiei în curriculumul şcolar şi în contextul educaţiei nonformale” (comunicare prezentată la simpozionul “Educaţia ecologică a elevilor” organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu, 20 februarie 2001).

– „Principii şi strategii ale cooperării euroregionale” (august 2000, Rezervaţia „Sreberna” – Bulgaria, seminar organizat de Universitatea din Russe cu sprijinul Fundaţiei Charles Stuart Mott şi Clubului „Societatea Deschisă”)

– „Parteneriat şi participare publică în procesul luării deciziei în politicile locale” (15-16 noiembrie 2000, Bucureşti, seminar româno-britanic organizat de Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă şi WSAtkins International Limited)

– „Agenda Locală 21 şi dezvoltarea durabilă” (octombrie 2000, Istanbul – Turcia, seminar internaţional organizat de UNDP Turcia şi IULA-EMME);

– „Principiul separaţiei puterilor şi independenţa Ministerului Public” (februarie, 2000, Bucureşti, Palatul Parlamentului, Seminar internaţional cu participarea Comisiei de la Veneţia, organizat de FRDD în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române)

– „Colaborare şi comunicare transfrontalieră” (septembrie, 1999, Bezenye-Ungaria)

– “Precaritatea ontologică a limbii de lemn” (comunicare prezentată la simpozionul “Dialecte actuale ale limbii de lemn” organizat de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Giurgiu şi Casa Corpului Didactic în colaborare cu Academia “Caţavencu”, 12 decembrie 1998)

– „Societatea civilă şi valorile democraţiei” (octombrie, 1998, Sofia-Bulgaria, Seminar internaţional organizat de DVV Germania şi Academia Bulgariei)

– „Principiul subsidiarităţii, organizaţiile nonguvernamentale şi creşterea eficienţei deciziilor administraţei publice” (septembrie, 1998, Bistriţa)

– „Conceptul de literatură universală la Tudor Vianu” (decembrie, 1997, Giurgiu, Centenar Vianu, organizat sub egida Academiei Române)

– „Opţiuni şi dileme manageriale ale reformei învăţământului” (mai, 1996, Arad)

– „Pentru o nouă alianţă om-natură” (noiembrie, 1995, Timişoara)

– „Instrucţie ştiinţifică şi educaţie morală” (decembrie 1989, Cluj-Napoca)

– „Căi şi metode de cercetare a fenomenului educaţional” (octombrie, 1989, Bistriţa)

– „Perspectivă istorică asupra raportului dintre ştiinţă şi tehnologie” (octombrie 1989, Braşov)

– „Educaţia permanentă şi competenţa profesională” (octombrie, 1988, Timişoara)

– „Învăţământul – factor al creşterii economice. (Teza Denison)” (octombrie, 1988, Braşov)

– „Cotitura sociologică în istoriografia ştiinţei” (mai, 1988, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)

– „Logica microfizicii” (mai, 1987, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)

– „Concepţia lui Ştefan Lupaşco despre o logică a energiei” (aprilie, 1986, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)

– „Supoziţii semantice în definiţia fregeană a numărului” (mai, 1985, Cluj-Napoca, Sesiune organizată de Universitatea din Cluj)

 – „Paradoxe în logica deontică” (aprilie, 1984, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)

 – „Gh. Lazăr – O. Ghibu – confluenţe spirituale” (noiembrie 1983, Sesiune organizată de Universitatea Bucureşti cu prilejul centenarului Ghibu)

 

Manifestări ştiinţifice organizate

Conferinţa naţională studenţească “De ce (nu) (mai) suntem moderni?” organizată de Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 29-30 martie 2012

– Simpozionul naţional “Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 20 mai 2011.

Simpozionul naţional “Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 26 noiembrie 2010

–  Colocviul naţional “Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare, Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra principiilor cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Societatea Română de Filosofie, Societatea Română de Filozofie Analitică şi revista Analele Universităţii din Bucureştiseria Filosofie, Bucureşti, 10 noiembrie 2010

–  Simpozionul naţional “Managementul cunoaşterii. Probleme fundamentale.”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 11 iunie 2010 , în cadrul proiectului CNCSIS PN II Idei “Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii”

– Simpozionul naţional “Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 19-20 martie 2010

– Simpozionul internaţional “The Fall of Communism. After 20 years – Philosophical Perspectives”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 4-5 decembrie 2009

Conferinţa Naţională “Gândirea lui Constantin Noica astăzi” organizată de Societatea Românâ de Filosofie şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 24-25 aprilie 2009, Bucureşti.  

– Conferinţa internaţională „Reason in contemporary public space” organizată de Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor şi Facultatea de Filosofie, 13-14 noiembrie 2008, Bucureşti .

– Conferinţa naţională “Structura cunoaşterii – structura universităţii. Schimbarea instituţională în universitatea de astăzi” organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 7-8 decembrie 2007, Bucureşti.

– Simpozionul naţional “Actualitatea găndirii filosofice a lui Ion Petrovici”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Universitatea din Bucureşti, 23 noiembrie 2007, Bucureşti

– Sesiunea ştiinţifică “Tudor Vianu în cultura română(110 ani de la naştere)” organizată cu prilejul Zilei mondiale a filosofiei de Academia Română, Secţia de Filozofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu şi Primăria municipiului Giurgiu, 28 septembrie 2007, Giurgiu. 

– Sesiunea naţională  „Structura cunoaşterii – structura universităţii. Fundamente culturale şi valorice ale universităţii moderne” organizată în cadrul proiectului CNCSIS-872, „Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii”, 21 aprilie 2007, Bucureşti

– Simpozionul naţional „Constantin  Rădulescu-Motru în posteritatea critică” organizat de Centrul de cercetare a ideilor filosofice din Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 16 martie 2007

– „Simpozionul naţional– Centenar Kurt Gödel, organizat de Academia Română, secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Matematică, 27-28 ianuarie 2007

–  Conferinţa Internaţională John Stuart Mill organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Colegiul „Noua Europă”, 3-4 noiembrie, 2006

– Colocviul naţional  „Bertrand Russell – o sută de ani de la apariţia articolului On Denoting” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 23 noiembrie 2005

– Simpozionul  internaţional „Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi.” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti şi Institutul de Filosofie al Academiei Române, Bucureşti, 23-24 septembrie 2004

– Seminarul trilateral România – Bulgaria – Macedonia “O euroregiune a învăţării”, organizat de Centrul Zonal Giurgiu de Educaţie a Adulţilor şi IIZ/DVV – Germania, Giurgiu, 6 – 8 noiembrie 2003

– Workshop  „Giurgiu – Agenda Locală 21” care a încheiat stagiul de instruire pentru lideri ai organizaţiilor nonguvernamentale din Europa de Est organizat de Fundaţia Universităţii Mării Negre sub egida ECOSOC/UN, Giurgiu, 31 mai 2003

–  Simpozionul internaţional „Raporturile dintre Curtea Constituţională şi Parlament în statul de drept”, 29-30 noiembrie 2002, Bucureşti, simpozion organizat la Palatul  Parlamentului de Fundaţia Română pentru Democraţie prin Drept, Camera Deputaţilor şi Curtea Constituţională, cu participarea Comisiei de la Veneţia

– Simpozionul internaţional „Centenar K.R. Popper” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, octombrie 2002

– Seminar intrenaţional organizat de Universitatea din Russe cu sprijinul Fundaţiei Charles Stuart Mott şi Clubului „Societatea Deschisă”, august 2000, Rezervaţia „Sreberna” – Bulgaria

–  Seminar internaţional cu participarea Comisiei de la Veneţia, organizat de FRDD în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, februarie, 2000, Bucureşti, Palatul Parlamentului

– Simpozionul naţional “Dialecte actuale ale limbii de lemn” organizat de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Giurgiu şi Casa Corpului Didactic în colaborare cu Academia “Caţavencu”, 12 decembrie 1998

 

 

 

– 1995-1998 – coordonator al Clubului 2020 al DTSJ Giurgiu, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului

– 1998- coordonator al proiectului „Păstraţi curăţenia, curăţenia recrează, recreerea ajută gândirea”, realizat cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă;

– 1999-2000- coordonator al proiectului „ Dunărea albastră”, realizat în parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale din Ungaria, cu sprijinul financiar al programului “Youth for Europe”;

– 2000- coordonator pentru partea română în proiectul “ Împreună, să apărăm fluviul Dunărea”, realizat de Fundţia “Znanie” din Ruse, Bulgaria, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Charles Stuart Mott;

– 2001-2003 – membru în Comitetul de Selecţie a proiectelor în cadrul Programului de acţiune comunitară Tineret al Agenţiei pentru Cooperare în domeniul tineretului – Eurotin.

– 2001 -2003 – coordonator al secretariatului Agendei Locale 21, proiect-pilot al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiect finalizat prin elaborarea Planului Local de Dezvoltare Durabilă al Municipiului Giurgiu.

– 2001-2010 – membru în Comisia Ecologică şi de Sănătate Giurgiu (România) – Ruse (Bulgaria).

– 2002-2003 – colaborator în cadrul proiectului “Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la legislaţia de mediu în domeniul gestionării deşeurilor menajere” finanţat de Uniunea Europeană prin REC Romania

 • 2003 – coordonator al proiectului “Întărirea Capacităţii Cetăţenilor de a Influenţa şi Contribui la Dezvoltarea Comunităţii” realizat de Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale
 • 2003 – 2004 – membru al Grupului Integrat de Acţiune în cadrul programului “Reforma Administraţiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile” – GRASP, proiect USAID
 • 2003 – 2004 – membru în Comitetul de Coordonare al Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Giurgiu – proiect PHARE.

– 2003 – 2004 – membru în Comitetul de Coordonare al Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 3 sud Muntenia – proiect PHARE.

 • 2003 – 2004 – membru al Grupului de Parteneriat Local pentru elaborarea Planului de Dezvoltare al Regiunii 3 sud Muntenia în perspectiva aderării României la UE – proiect cu asistenţă DFID – Marea Britanie.
 • 2004 – 2005 – coordonator al proiectului “Dezvoltarea capacităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere între România şi Bulgaria”, proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Capacity 2015.
 • 2004 – 2005 – coordonator zonal al proiectului „Construirea capacităţilor pentru participarea efectivă a publicului la evaluarea transfrontalieră a impactului asupra mediului” realizat de Asociaţia Experţilor de Mediu din România şi Institutul pentru Modernizare Ecologică din Bulgaria, cu sprijinul financiar al Guvernului Canadei.
 • 2004 – 2005 – coordonator pentru partea română în cadrul proiectului transfrontalier „Lumea minunată a peşterii Orlova Chuka” realizat de Prefectura Ruse (Bulgaria) (Proiect PHARE CBC BG-RO 2002/000-62304.30).
 • 2004 – 2005 – coordonator pentru partea română în cadrul proiectului transfrontalier „Itinerarii turistice comune” realizat de Primăria Ruse (Bulgaria) (Proiect PHARE CBC BG-RO 2002/000-62304.23).
 • 2005 – 2012 – membru al Grupului Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice Locale.
 • 2005 –2007 – membru în grupul consultativ pentru elaborarea strategiei „Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale” din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013.
 • 2005-2006 participant la proiectul „Platforma de informare şi comunicare O reţea de oraşe dunărene”, Programul Interreg III B CADSES, proiect coordonat de Primăria Viena, TINA Viena şi ABC – Consulting.
 • 2006 – partener în cadrul proiectului „Dialog şi cooperare transfrontalieră la Dunărea de Jos”, finanţat de Ministerul Mediului din Olanda şi cu asistenţa tehnică Milieukontakt Oost-Europa.
 • 2006-2007 – coordonator sectorial în cadrul Proiectului de cooperare transfrontalieră „EU şi UE. Club româno-bulgar la Giurgiu” (nr. proiect 2004/016-784.01.04-057)
 • 2006-2008 – partener în cadrul proiectului „Participarea publicului la dezvoltarea durabilă regională în România şi Bulgaria”, finanţat prin Programul Matra din Olanda.
 • 2006-2008 – partener în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră pentru implementarea Coridorului Verde al Dunării Inferioare. România-Bulgaria”, coordonat de Fondul Mondial pentru Natură (WWF) – Programul Dunăre-Carpaţi.
 • 2006-2007 – membru al grupului de dezbatere pentru proiectul Programului Operaţional de Cooperare Teritorială Transfrontalieră România-Bulgaria pentru perioada 2077-2013.
 • 2006-2007 – partener zonal în cadrul proiectului „Compuşii organici volatili în mediul înconjurător – caracterizare, identificare, informare şi conştientizarea publicului” finanţat de Uniunea Europeană prin PHARE 2004 – Programul Societatea Civilă – compenenta 2 – Adoptarea şi implementarea aquis-ului comunitar.
 • 2007 – expert regional pentru proiectul „Crearea unui centru virtual pentru dezvoltarea şi administrarea bogăţiilor şi resurselor naturale din regiunea de graniţă Ţenovo/Bulgaria-Comana/România” finanţat de Ministerul Dezvoltării din Bulgaria şi PHARE BG 2004/016-783.01.03.01.-17

–   2007 – partener la proiectul „Poduri peste Dunăre”, coordonat de       Clubul Societatea Deschisă din Ruse/Bulgaria şi finanţat de The German Marshall Fund prin The Balkan Trust for Democracy

–  2007 – 2012 – membru în Comitetul Comun de Monitorizare al

Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria pe perioada 2007- 2013

– 2007- 2010 – membru în Consiliul pentru Transparenţă Locală pentru implementarea Strategiei pentru transparenţă instituţională prin participare publică, program al Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei sprijinit de Ambasada Marei Britanii la Bucureşti

– 2007 – 2008 coordonator sectorial în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră “Clubul EU şi UE continuă la Giurgiu” (PHARE CBC 2005 017/535.01.03.02, valoare totală proiect 58900 EUR)

– 2007-2008- partener al Centrului Naţional de Dezvoltare Durabilă în procesul elaborării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, proiect al Guvernului României implementat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile în parteneriat cu Academia Română, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma

-2007-2008-coordonator al proiectului „Tineri pentru păstrarea diversităţii naturale şi culturale”, desfăşurat în colaborare cu organizaţia Salva-Eco din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Tineret.

– 2008 – partener la proiectul “Educaţie şi conştientizare publică în vederea colectării separate a deşeurilor reciclabile”, implementat de Primăria municipiului Giurgiu cu sprijinul financiar al Fondului de Mediu (valoare proiect 40 395 RON)

– 2008 – expert în  proiectul ”Europa în dialog cu cetăţenii săi”(Active Citizenship Project 2007), realizat de Asociaţia Municipiilor din România în cadrul programului “Europa pentru cetăţeni” al Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene

– 2008-2010 expert în cadrul proiectului “Cele mai bune practici pentru implementarea obligaţiei privind folosirea energiei solare pentru producerea apei calde ” (Best Practice Implementation of Solar Thermal Obligation – ProSTO, proiect EIE/07/205/S12.466799 ), parteneriat între municipalităţi şi organizaţii din Italia, Spania, Portugalia, Germania, România, valoare totală proiect 1 200 000 EUR  

– 2008 – 2009 membru în grupul de lucru sectorial pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Giurgiu 2008 – 2013”

– 2008-2012 – membru în Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia .

– 2008- 2009 – expert în cadrul proiectului PHARE CBC RO – BG 2006 “Studiu privind fenomenele naturale distructive din judeţul Giurgiu: percepţia populaţiei şi soluţii alternative de preîntâmpinare a dezastrelor, în special a inundaţiilor din regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse” (Nr. Proiect RO 2006/018-445.01.03.03), implementat de Consiliul Judeţean Giurgiu.

– 2008 – 2009 – expert în cadrul proiectului PHARE CBC RO – BG 2006  “Pentru un viitor împreună” (Nr. Proiect RO 2006/018-445.01.04.03), implementat de Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” din Giurgiu. Valoare proiect 52 825 EUR

– 2008- 2009 – partener local în cadrul proiectului “Mă informez, deci contez” derulat de Asociaţia Pro Democraţia – Club Bucureşti, finanţat de Comisia Europeană prin programul Youth in Action.

– 2010-2012 – partener în cadrul proiectului “Drumul apei – rute naturale şi culturale pentru un turism durabil (Coridorul verde în euroregiunea Dunărea Inferioară)” implementat de Universitatea Sf. Chiril şi Metodiu din Veliko Târnovo, Bulgaria, cu finanţarea Programului de Cooperare Transfrontalieră 2007 – 2013, Romania – Bulgaria. Valoare totală proiect 630344, din care 86308 pentru Noua Alianţă.

– 2013- 2015 – expert în cadrul proiectului “Dezvoltarea durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor locali interesaţi prin conceptul de dezvoltare a educaţiei şi creştere a conştientizării (DEAR) – DEAR STUDENT”, Coordonator general Fondul pentru Solidaritate Internaţională a Municipiilor din Andaluzia (FAMSI), Spania, implementat în Romania de Asociaţia Municipiilor, partener asociat Ministerul Educaţiei Naţionale. Proiectul este finanţat prin Programul Actori Non – Guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA – LA) EUROPEAID/131143/C/ACT/Multi, lot 2, Dezvoltarea educaţiei şi creşterea conştientizării asupra temelor de dezvoltare în Europa. 

– 2015 – coordinator grup ţintă în proiectul “Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări”, SMIS-CSNR 36586.

– 2017 – organizator conferința „Identități și experiențe dunărene”, organizată de Fundația Amfiteatru și Patronatul Județean Giurgiu al Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

– 2021 – „Fii voluntar! Dăruind vei dobândi!”, proiect de parteneriat transnațional pentru tineri voluntari, parteneriat între Asociația Casa română (Silicon Valley, SUA), Bay Area Ro Youth (Silicon Valley, SUA), Colegiul Național „Ion Maiorescu” (Giurgiu, România), Societatea Ecologistă „Noua Alianță” (Giurgiu, România).

 

 Granturi/contracte de cercetare academică

          -„Concepte, reprezentări, conţinut mental. Teme actuale în fundamentele ştiinţelor cognitive”, cod CNCSIS 231, membru în colectivul de cercetare.

          -„Universitatea Europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamentele cultural-valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi”, tema grantului 2 A – cod CNCSIS 872, membru în colectivul de cercetare.

          – „Centru de informare, consultanţă şi asistenţă juridică pentru cetăţeni şi instituţii”, proiect naţional desfăşurat în cadrul Programului PHARE pentru democraţie, nr. PDP 297, director de proiect.

         – “Teme ale complexităţii”, proiect de cercetare finanţat de Banca mondială, membru în colectivul de cercetare.

          – „Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România”, proiect nr. 033238, finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Marii Britanii şi Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională, director de proiect.

          -„Creşterea capacităţii cetăţenilor de a influenţa şi contribui la dezvoltarea comunităţii”, proiect finanţat de Banca  Mondială, contract nr. 73/2003, responsabil pentru domeniul Educaţie.

          -„Dezvoltarea capacităţii pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria”, proiect nr. 38954, finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Capacity 2015, coordonator al activităţilor în România.

         – “Raţionalitate şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală”, proiect CNCSIS de cercetare exploratorie în cadrul programului PN II IDEI, cod proiect ID-951, membru în echipa de implementare, 2008-2010.

         – “Fundamente teoretice şi metodologice ale modelării dinamicii sistemelor complexe socio- economice”, grant CNCSIS de tip A, cod 1028, membru în colectivul de cercetare.

          – “Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii”, proiect CNCSIS de cercetare exploratorie în cadrul programului PN-II-IDEI-PCE 2008-2, cod proiect 1976, director de proiect, 2009-2011.

          – “Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării din universităţi şi creşterea viabilităţii prin publicare ştiinţifică”, expert evaluator, 2010-2011.

          – “Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”, Proiect POSDRU/86/1.2/S/6028, membru grup de cercetare, 2010-2011

          – “Academic Reputation Survey”, cercetare realizată de Thomson Reuters, 2010-2011

          – “Education for sustainable development project initiative” , Network of Education – Policy Center,  Croaţia, Centrul Educaţia 2000+, Romania, 2011 – 2012

          – ”Rights to a Green Future: Uncertainty, Intergenerational Human Right and Pathways to Realization. (ENRI – Future)”, reţea de cercetare cu participanţi din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda, Polonia, România, Norvegia, proiect finanţat de European Science Foundation, FP 7, 2011 – 2015.

          – “University Educators for Sustainable Development – UE4SD”, consorţiu universitar european, finanţat de Comisia Europeană prin “Lifelong Learning Programme”, 2013 – 2015.

          – “Building a Platform for Enhanced Societal Research related to Nuclear Energy in Central and Eastern Europe – PLATENSOO”, reţea de cercetare cu participanţi din Anglia, Belgia, Bulgaria, Cehia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, proiect finanţat prin FP 7, tema “Widening Involvement in the Fission, Safety, and Radiation Protection Programme”, 2013 – 2016.  

– “Culture and values in late modernity project. Interdisciplinary approaches to process philosophy”,  proiect de cercetare interacademică, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, şi Institute of Philosophy, Romanian Academy, cu sprijinul Facultății de Filosofie a Universității din București, 2015-2017.

– Ideea filosofiei ca știință, Brentano-Comte-Mill, Proiect Tănăsescu, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0473, PNCDI III, finanțat de CNCS – UEFISCDI , 2017-2019

– PATCULT – Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România, PN III-P1-1.2-PCCDA-2017-0686, 2018-2020 PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, PATCULT#RO, cod proiect 33495, nr. 52PCCDI/2018, 2019-2021.

– „Epistemologia modală și problema post-persoanelor”, mentor proiect post-doctoral Alexandru Dragomir PN-III-PD-2019-0004, finanțator UEFISCDI, 2020-2022

– Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova (codul proiectului: 20.80009.1606.08), 2020-2023.