Program
Call for papers

Facultatea de Filosofie și Facultatea de Istorie ale Universității din București și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova organizează, în regim fizic și online, cea de-a cincea ediție a seriei de Conferințe București-Chișinău, cu tematica „Identitate, patrimoniu, globalizare” în zilele de 21 și 22 martie 2024.

Contextul geopolitic actual este unul deosebit de provocator, nu doar la adresa diferitelor tipuri de identitate (comunitară, locală, națională etc.), ci chiar și în privința fenomenului globalizării însuși, care apărea până de curând teoreticienilor și publicului larg ca fiind unul aproape implacabil. În mod evident, istoricii și filosofii, dar și cercetători din domeniile conexe, se regăsesc în „prima linie” a efortului intelectual de descifrare a multiplelor semnificații implicate în evenimentele globale recente (pandemie, conflicte armate de amploare, războaie hibride, dezvoltarea AI etc.).

Lucrările conferinței constituie nu doar prilejul reînnodării întâlnirii deja tradiționale dintre reputați specialiști de la cele două centre universitare, ci și o ocazie excelentă pentru dezbateri științifice de calitate la care sunt așteptate să participe și alte figuri marcante din domeniul științelor socio-umane.

Ediția din acest an a Conferinței București-Chișinău se dorește a fi și un reper semnificativ al seriei de evenimente prin care comunitatea UB celebrează 160 de ani de la înființarea Universității din București și 330 de ani de tradiție academică la București, prin marcarea rolului aparte – științific, dar și afectiv – pe care îl ocupă relația sa cu Universitatea de Stat din Moldova.

Titlurile și rezumatele se vor trimite până la 20 28 februarie 2024 prin intermediul formularului https://forms.gle/X4ztBFLozDq2U1WM6

Rezultatele selecției vor fi comunicate până cel târziu pe 4 7 martie 2024.

Comitetul de organizare

 • Prof. univ. dr. Marian PREDA, Rectorul Universității din București
 • Conf. univ. dr. Igor ȘAROV, Rectorul Universității de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Constantin VICĂ, Prorector Internaționalizare și Relații Publice, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Florentina NIȚU, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea din București
 • Lect. univ. Igor BERCU, Decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU, Decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București
 • Academician Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU, Directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU, Directorul Departamentului de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Emil DRAGNEV, Directorul Departamentului de Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Dumitru DODUL, Directorul Departamentului de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Alexandru-Murad MIRONOV, Departamentul Relații Internaționale și Istorie Universală, Facultatea de Istorie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Ioan OPRIȘ, Departamentul Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie, Universitatea di București
 • Lect. univ. dr. Oana ȘERBAN, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Dr. Lilian CIACHIR, Coordonatorul Catedrei UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Comitetul științific

 • Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU, Prorector Bugetare și Resurse Umane, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Florentina NIȚU, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea din București
 • Lect. univ. Igor BERCU, Decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU, Decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București
 • Academician Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU, Directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Cristian IFTODE, Directorul Departamentului de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Sorin COSTREIE, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Marin BĂLAN, Directorul Centrului de Formare, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Savu TOTU, Directorul Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Sergiu MATVEEV, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Lect. univ. dr. Laurențiu GHEORGHE, Directorul Centrului pentru Studierea Raționalității şi Credințelor, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Eudochia SAHARNEANU, Departamentul de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Șarolta SOLCAN, Departamentul Istoria Romanilor si a Sud-Estului European, Facultatea de Istorie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Eugenia BOGATU, Departamentul de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Liliana ROTARU, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Ion EREMIA, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei
 • Conf. univ. dr. Ioan OPRIȘ, Departamentul Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie, Universitatea di București