Conferința națională „ICOANĂ, IMAGINE ȘI CUVÂNT”

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

ICOANĂ, IMAGINE ȘI CUVÂNT

10-11 NOIEMBRIE 2017

Deadline pentru inscrieri: 30 septembrie 2017

Facultatea de Filosofie – Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră din cadrul Universității din București organizează Conferința Națională ICOANĂ, IMAGINE ȘI CUVÂNT.
Conferința este prilejuită de celebrarea anului 2017 ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești, potrivit deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
ICOANĂ, IMAGINE ȘI CUVÂNTPROGRAMCALL FOR PAPERSDEADLINEOrganizatori Panel

 

 

Icoana survine în formele artei iconografice ca mărturisire nu doar a Întrupării Mântuitorului, dar și ca semn al legăturii dintre cei care îi împărtășesc caracterul sacramental-liturgic și Dumnezeu. Rolul icoanei în aprofundarea vieții duhovnicești, așa cum apare în tradiția creștină și arta iconografică bisericească, poate fi în bună măsură înțeles prin deschiderile pe care teologia icoanei le dezvăluie ca obiect de cult dar și ca operă de artă, în evoluția reprezentărilor sale. Icoana revendică, în mărturisirea dreptei credințe, un scop haric, cultic și catehetic revelat în mod diferit în canoanele orientale și cele occidentale de reprezentare; predominanța picturii în ulei sau a gravurii în redarea reprezentărilor iconografice exprimă nu doar o practică artistică și estetică tributară unei anumite tradiții metafizice, ci și un acord al acesteia cu un conținut dogmatic, din care transpar prevederile canonice, juridice și hermeneutice privitoare la icoane și pictura bisericească.

Realitatea iconică, bucurându-se de o arhitectonică semantică inedită, pe care se constituie antropologia creștină, dogma hristologică și umanismul patristic, reflectă granițele dintre vizibil și invizibil. Însă toate aceste elemente care au determinat în mod destinal figura omului în dialogul său cu Dumnezeu au suportat, sub influența secularizării, multiple resemnificări prin care icoana a dobândit noi valori în arta liturgică.

Cadre didactice, cercetători, doctoranzi și masteranzi sunt invitați să participe la dialogul academic interdisciplinar pe care îl inițiem pe marginea acestor determinări istorice, dogmatice, sociale și culturale ale icoanei, de la geneza până la rolul ei în lumea contemporană, traversând perioada pre- și post-iconoclastă printr-o serie de consolidări, rezistențe și reînnoiri ale reprezentărilor și mărturiilor pe care le dezvăluie prin simpla prezență.

Conferința se va desfășura prin trei sesiuni tematice paralele cu caracter interdisciplinar, în domeniile estetică, teologie și metafizică.

Participanții sunt rugați să transmită la adresa cciif.fil.unibuc@filosofie.unibuc.ro titlul propunerii, însoțit de un scurt abstract (max. 300 cuvinte), și o scurtă prezentare (incluzând afilierea academică) până la data de 30 septembrie 2017. Programul va fi comunicat la data de 1 octombrie 2017. Conferința se va desfășura în sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței, nr. 204. Amf. Mircea Florian.

Panelul de estetică – Prof. Univ. Dr. Mihaela Pop

Panelul de teologie – Pr. Lect. Univ. Dr. Nicușor Beldiman

Panelul de metafizică – Prof. Univ. Dr. Savu Totu

Secretar conferință – Drd. Oana Șerban