În urma Scrisorii deschise semnate de peste 300 de profesori şi cercetători şi asumate instituţional de facultatea / departamentele de filosofie ţinând de universităţile din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, scrisoare în care se solicitau clarificări în legătură cu propunerile de noi planuri-cadru pentru liceu apărute în presă săptămâna trecută, doamna Ministru Ligia Deca a invitat, în această dimineaţă, reprezentanţi ai Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti la o discuţie menită să clarifice situaţia creată. Suntem conştienţi că profesorii Facultăţii de Filosofie din Bucureşti nu reprezintă şi nu angajează în niciun fel pe toţi colegii din Bucureşti şi din ţară care nu fac parte din comunitatea facultăţii noastre. În aceste condiţii, în nume personal şi ca reprezentanţi ai facultăţii noastre, putem să transmitem următorul mesaj:

Apreciem că discuţia cu doamna Ministru a fost una foarte deschisă şi constructivă. Am expus îngrijorările comunității filosofice cu privire la statutul disciplinelor socio-umane în planurile cadru din învățământul preuniversitar. Domnia Sa ne-a asigurat ferm că reducerea numărului de ore la disciplinele Filosofie şi Logică în învăţământul preuniversitar nu reprezintă un obiectiv urmărit şi susţinut la nivelul Ministerului Educaţiei şi că disciplinele socio-umane în cauză nu vor trece din regim trunchi comun în regim de discipline opţionale. Argumentul principal prezentat de doamna Ministru e că aceste ore de Logică şi de Filosofie contribuie în mod decisiv la formarea personalităţii şi la maturizarea elevilor, permiţând o înţelegere justă a mecanismelor unei societăţi democratice şi favorizând o implicare civică reală. Totodată, s-a discutat şi despre posibilitatea ca anumite discipline socio-umane să fie plasate şi la nivel gimnazial, pentru ca elevii din clasele superioare ale gimnaziului să-şi însușească noțiuni de bază cu privire la viaţa socială şi la etică. A fost reiterată poziţia oficială a Ministrului Educaţiei, conform căreia planurile-cadru prezentate săptămâna trecută în presă nu reprezentau decât anumite variante de lucru interne ale experților CNPEE, variante pe care nici Ministrul şi nici Ministerul nu şi le asumă ca documente oficiale. Doamna Ministru a asigurat că, în momentul demarării procesului de restructurare a planurilor-cadru pentru liceu, ministerul va solicita expertiza specialiștilor de la universităţile din România care derulează programe de studiu în ştiinţele socio-umane.

Participanții la discuție apreciază disponibilitatea pentru dialog a doamnei Ministru și își exprimă speranța că procesul de restructurare a planurilor-cadru va fi unul transparent și participativ, în beneficiul elevilor și al culturii democratice din România.