Colega noastră, Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu, invitată la Conferința Post-educația din 28.10.2023

Printre invitații conferinței Post-educația, care se desfășoară azi la Timișoara, se numără și colega noastră, Mihaela Constantinescu, cu o prezentare intitulată Post-boți & viitorul tehno://moral al educației. Intervenția poate fi urmărită live pe pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/post.educatia

Abstract prezentare: „Chatboții, roboții și coboții ce utilizează inteligența artificială generativă, de la ChatGPT, Bard și Bing la PALM-E sau DALL-E-Bot, reconfigurează viitorul educației. Este vorba mai degrabă de o re-configurare și nu de o des-figurare, căci diversele forme de boți tot mai autonomi oferă prilejul unei reflecții (auto-)critice asupra rolului, mizelor și implicațiilor demersurilor educaționale. Devine astfel mai pregnantă importanța dimensiunii formative a educației, axate pe educarea caracterului, în detrimentul dimensiunii informative, centrate pe transmiterea de informații, sau a dimensiunii performative a educației, axate pe dobândirea de abilități. În acest viitor tehno-moral al educației, boții devin post-boți. Dincolo de a fi simple instrumente interactive condiționate de input-output, post-boții sunt asistenți colaborativi ce mediază, facilitează sau sabotează formarea caracterului utilizatorilor. Dacă suntem preocupați de folosirea responsabilă a post-boților în educație, este necesar să ne întoarcem la rădăcinile filosofice ale educației morale, mai cu seamă la cadrele etice axate pe formarea caracterului și deprinderea unor dispoziții stabile de comportament virtuos. Virtuțile morale despre care vorbea Aristotel acum mai bine de 2400 de ani sunt reconfigurate în secolul XXI de filosofii tehnologiei ca virtuți tehno-morale. Agenda post-educației trebuie să includă o evaluare etică a rolul post-boților în formarea acestor virtuți tehno-morale.”

Conferința națională „Dincolo de scriitură: Experiența spirituală ca depășire a textului” la Muzeul UAIC, 28.10.2023

Conferința națională „Dincolo de scriitură: Experiența spirituală ca depășire a textului” va avea loc pe data de 28 octombrie 2023, ora 10, la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Titu Maiorescu, nr. 12.
Evenimentul este organizat de Departamentul de Filosofie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie, Universitatea București, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice și Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității (România/USA).

Pentru informații suplimentare accesați link-ul https://360.uaic.ro/blog/2023/10/25/conferinta-nationala-dincolo-de-scriitura-experienta-spirituala-ca-depasire-a-textului-la-muzeul-uaic/ 

SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R.: Joi, 26 octombrie 2023

Joi, 26 octombrie 2023, orele 12–14
– online –

Linkul pentru accesul online este:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

Conferențiar: RAZVAN SANDRU (Systems Neuroscience Department, Champalimaud Foundation, Lisbon)

Tema: „Evidențierea banalului: rolul artei la Kant”

Începând de la afirmația lui Kant din cursurile sale de antropologie că „rolul artistului este de a prezenta familiarul în așa fel încât să sară în ochi”, voi încerca să reconstruiesc rolul artei în filosofia estetică kantiană. Voi argumenta în patru pași că arta permite experiența familiarului ca nefamiliar. Această experiență conduce la un proces reflexiv menit să integreze nefamiliarul în structura conceptuală a subiectului, ceea ce la rândul său va deschide în final spațiul pentru două posibile experiențe: a) uimirea în fața ideilor estetice prezentate de opera de artă în chestiune trăită ca un sentiment al posibilității supranaturalului și b) conștiința reflexivă a naturii habituale a subiectului și posibilitatea reconstruirii acestei naturi într-o a doua natură morală.

Linkul pentru accesul online este: https://meet.google.com/idm-boup-spy

___________________________________________________

Următoarea comunicare:

  • 02.11.2023: ANDREEA-ALEXANDRA BULBUC, LAURA VISU-PETRA (Universitatea Babeș-Bolyai), „Acceptarea părții întunecate: explorarea autenticității și identității în persoanele cu trăsături dark”

SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R.: Joi, 12 octombrie 2023

Joi, 12 octombrie 2023, orele 12–14
– online –

Linkul pentru accesul online este:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

Conferențiar: CS II dr. TITUS LATES (I.F.P.A.R.)

Tema: Filosofia în limba română în Imperiul Habsburgic

Apariția filosofiei în limba română în Imperiul Habsburgic – mai târziu numit Imperiul Austriac (Kaisertum Österreich: 1804–1867) și Imperiul Austro-Ungar (Österreichisch-Ungarische Monarchie/Osztrák-Magyar Monarchia: 1868–1918) – a fost posibilă după emanciparea naționalităților din secolul al XVIII-lea. Au fost tipărite cărți de filosofie în limba română la Buda, la Viena și mai târziu la Cernăuți. Au luat naștere câteva centre de învățământ teologic și pedagogic în care s-a predat și filosofia și au fost tipărite primele manuale de filosofie, la Blaj, Baia-Mare, Sibiu, Brașov, Arad, Năsăud. Autorii care au predat sau au tipărit cărți de filosofie în Imperiu s-au aflat în permanentă legătură cu cei din țările române, și apoi din Principatele Unite și România, care și-a proclamat independența în anul 1877. Unii au trecut granița datorită presiunilor politice, alții și-au continuat activitatea devenind personalități notabile, înființând societăți și publicații în care a fost promovată filosofia, chiar și în condițiile în care învățământul superior în limba română a rămas interzis în aceste regiuni până la Marea Unire din 1918.

Linkul pentru accesul online este: https://meet.google.com/idm-boup-spy

___________________________________________________

Următoarea comunicare:

  • 26.10.2023: RAZVAN SANDRU (Systems Neuroscience Department, Champalimaud Foundation, Lisbon), „Evidențierea banalului: rolul artei la Kant”

SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R.: Joi, 5 octombrie 2023

Joi, 5 octombrie 2023, orele 12–14
– online –

Linkul pentru accesul online este:
https://meet.google.com/idm-boup-spy 

Conferențiar: Lector univ. dr. ȘTEFAN VIANU (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”)

Tema: Filozofia realității și realitatea filozofiei: Henry, Chestov, Fondane

Curentul filozofic în care mă situez este filozofia vieții (Lebensphilosophie). Pe urmele filozofilor numiți în titlul conferinței vreau să arăt că reproșul adus cândva acestui curent, acela de a nu (putea) fi o ontologie, este nejustificat. A fi înseamnă a fi real, în sensul deplin al termenului. Viața este realitatea primordială. Iar filozofia, la rândul ei, posedă cel mai înalt grad de realitate, în sensul că nu datorează nimic științelor (exacte sau umaniste) – ca filozofie a vieții. Filozofia, precum arta, nu este o activitate exterioară vieții; ea participă la viața omului, aceasta fiind „obiectul”, și în același timp sursa ei. Realitatea filozofiei nu este un simplu dat, ea este cucerită printr-un dublu gest: o critică a idealismului și obiectivismului (sau raționalismului) în toate formele sale; și o revelare a faptului că viața se manifestă în artă și în filozofie, în adevărul ei, ca viață interioară.

Linkul pentru accesul online este: https://meet.google.com/idm-boup-spy

___________________________________________________

Următoarea comunicare:

  • 12.10.2023: TITUS LATES (I.F.P.A.R.), „Filosofia în limba română în Imperiul Habsburgic ”