Bucharest – Oxford Workshop in Applied Ethics, ediția a patra

Pe 12, 13 și 14 iunie 2017 profesori și cercetători ai Universității din Oxford se vor afla la București pentru a participa la cea de-a patra ediție a Bucharest – Oxford Workshop in Applied Ethics, parte a seriei Bucharest Colloquium in Analytic Philosophy (BCAP 2017). Întâlnirile vor avea loc la Facultatea de Filosofie a Universității din București, fiind organizate de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA) al Facultății de Filosofie în parteneriat cu Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, cu sprijinul Societății Române de Filosofie Analitică și al programului Erasmus+.

În cadrul întâlnirilor se vor aborda subiecte de actualitate, cu impact asupra agendei publice din România și celei globale, folosind metodele eticii aplicate și filosofiei practice. Este schimbarea climatică cea mai importantă provocare morală a secolului nostru? Ce este normativitatea și cum se poate fi ea (re)gândită? De ce e importantă virtutea socială a autenticității? Cum putem evalua și controla algoritmii care ne guvernează viața digitală? De ce genetica și epigenetica au nevoie de o etică? A mai rămas vreo șansă pentru viața mentală privată într-o lume a intervențiilor neuronale? Ce argumente putem aduce în favoarea îmbunătățirii și ameliorării morale? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările și temele pe care cercetătorii britanici și români le vor analiza pe parcursul celor două zile. Printre cei peste cincisprezece participanți se numără Julian Savulescu (Oxford), Roger Crisp (Oxford), Ingmar Persson (Oxford), Mircea Dumitru (Rector, Universitatea din București) și Emilian Mihailov (Universitatea din București).

De asemenea, luni, 12 iunie, de la ora 16.00, vor avea loc două cursuri deschise susținute de profesorii Roger Crisp și Julian Savulescu. Primul curs privește relația dintre noroc moral și egalitatea de șanse, iar cel de-al doilea rolul conștiinței profesionale în cazurile controversate ale bioeticii de azi. În plus, marți și miercuri profesorii de la Oxford vor ține o serie de tutoriale cu studenții masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Filosofie.

Reunind pentru a patra oară cercetătorii din sfera eticii aplicate și filosofiei practice din Anglia și România, Bucharest – Oxford Workshop in Applied Ethics este rezultatul unui parteneriat de lungă durată între Universitatea din Oxford și Universitatea din București. Acesta este menit să susțină o colaborare permanentă între profesori și cercetători ai celor două universități.

Workshopul are loc la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, București, în amfiteatrul Mircea Florian, începând de marți, 13 iunie, ora 09.30. Limba evenimentului este engleza. Accesul este deschis studenților, cercetătorilor, profesorilor și celor interesați de etica aplicată în limita locurilor disponibile.

Programul workshopului se găsește aici.
Programul cursurilor deschise se găsește aici.

Open Mind Workshop on Theory of Mind, 14-15 June 2013

THEORY OF MIND AND THE SOCIAL DESIGN OF THE MIND
An OPEN MIND workshop

June 14-15, 2013
Faculty of Psychology and Education, University of Bucharest
Soseaua Panduri 90, Bucharest

PARTICIPANTS

Radu Bogdan (Tulane University and University of Bucharest)
Patricia Ganea (University of Toronto)
Gyorgy Gergely (Central European University)
Jessica Hobson (University College London)
Peter Hobson (University College London)
Josef Perner (University of Salzburg)
Wolfgang Prinz (Max Planck Institute for Human Cognition and     Brain Sciences)
Hannes Rakoczy (University of Gottingen)

PROGRAM

Friday, June 14

9.00-9.30 Radu Bogdan (Tulane University and University of Bucharest) Introducing the Theme of the Workshop

9.30-10.30 Peter Hobson and Jessica Hobson (University College London) Interpersonal Engagement, Communication, and Understanding: What Leads to What?

10.30-11.00 Discussion

11.00-11.15 Coffee

11.15-12.15 Patricia Ganea (University of Toronto) Mapping Language to Mind: Toddlers’ Understanding of the Mentalistic and Representational Nature of Language

12.15-12.45 Discussion

12.45-15.00 Lunch

15.00-16.00 Josef Perner (University of Salzburg) Object of Thought Meets Object

16.00-16.30 Discussion

16.30-16.45 Coffee

16.45-17.45 Gyorgy Gergely (Central European University) Ostension, Epistemic Trust and Deferential Beliefs: the Social Origins and Cultural Transmission of Cognitively Opaque Knowledge about Kinds

17.45-18.15 Discussion

Saturday, June 15

9.30-10.30 Hannes Rakoczy (University of Gottingen) How Human Children and Non-human Primates Represent Regularities and Rules: the Difference Made by Social Norms and Theory of Mind

10.30-11.00 Discussion

11.00-11.15 Coffee

11.15-12.15 Wolfgang Prinz (Max Planck Institute for Human Cognition and Brain Sciences) How Mirrors Make Minds

12.15-12.45 Discussion

12.45-15.00 Lunch

15.00-16.00 Radu Bogdan (Tulane University and University of Bucharest) Intuitive Psychology as Mind Designer

16.00-16.30 Discussion

16.30-16.45 Coffee

16.45-18.30 General Discussion

OPEN MIND
An International School of Advanced Studies in Cognitive Science

http://www.unibuc.ro/e/n/cercetare/stii-cogn/index.php

For more information, please, contact dr. Alina Tigau, Open Mind program coordinator: alina_mihaela_tigau@yahoo.com

sursa: http://www.unibuc.ro/e/n/cercetare/stii-cogn/Open_Mind_Workshop_on_Theory_of_Mind_-_June_2013.php

Curs optional: Ce este înţelegerea? Relaţii dintre raţiunea teoretică şi raţiunea practică

Intelegerea – ratiune teoretica si practica – fisa cursului (PDF)

Curs opţional, 2 ore săptămânal: Ce este înţelegerea? Relaţii dintre raţiunea teoretică şi raţiunea practică

(Mircea Flonta, Gheorghe Ştefanov, Iulian Toader)

Cursul abordează tema fundamentală a înţelegerii, pe fundalul relaţiilor dintre raţiunea teoretică şi raţiunea practică. Textele propuse ilustrează emergenţa istorică şi elaborarea teoretică a problematicii, precum şi câteva contribuţii semnificative pentru stadiul actual al cercetării. Printre autorii ale căror texte vor fi discutate menţionăm pe Aristotel, Imanuel Kant, Max Weber, Otto Neurath, Edmund Husserl, Werner Heisenberg, Ludwig Wittgenstein, Clifford Geertz, Georg Henrik von Wright, Gilbert Harman şi Christine Korsgaard.

PRECONDIŢII: Se presupune că participanţii la curs au urmat un curs de introducere în filosofie, precum şi un curs introductiv de gândire critică şi argumentare.

TEMATICA:

 • Statutul cunoaşterii ştiinţifice, al înţelepciunii practice şi al înţelegerii intelectuale în concepţia aristotelică asupra virtuţilor dianoetice – Aristotel, Etica Nicomahică,  Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, Cartea VI, pp. 134-144, 146-152.
 • Raţiune pură şi raţiune practică la Kant. Problema unităţii raţiunii. – Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, Editura Iri, Bucureşti, 1998, Canonul ratiunii pure, pp. 569-588; Immanuel Kant, Critica raţiunii practice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, Prefaţa, pp. 89-98 sus.
 • Fapte şi valori în ştiinţă – Max Weber, „Science as a Vocation”, în H. H. Gert, C. Wright Mills (editori), From Max Weber: Essays in Sociology, Routledge and Kegan Paul, Londra, 1967, pp. 137-156.
 • Critica fundaţionalismului empirist şi rolul deciziilor practice în ştiinţă – Otto Neurath, „The Lost Wanderers of Descartes and the Auxiliary Motive (On the Psychology of Decision)”, în Otto Neurath, Philosophical Papers 1913-1946 (editat de R. S. Cohen şi M. Neurath), Reidel, Dordrecht, 1983, pp. 1-12.
 • Simplitate şi conservatorism – idealuri ale raţiunii teoretice sau ale raţiunii practice? – Gilbert Harman, „Practical Aspects of Theoretical Reasoning”, în Alfred R. Mele şi Piers Rawling (editori), The Oxford Handbook of Rationality, Oxford University Press, Oxford, 2004, pp. 45-56.
 • Ştiinţa şi problemele vieţii omeneşti în concepţia fenomenologiei lui Husserl – Edmund Husserl, „Criza ştiinţelor ca expresie a crizei existenţiale radicale a umanităţii europene”, în Mircea Flonta (editor), Filosoful – rege?, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, pp. 15-31.
 • Explicaţie teoretică şi înţelegere – Georg Henrik von Wright, Explicaţie şi înţelegere, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, Cap. 1 – „Două tradiţii”, pp. 25-53; Cap. 3 – „Intenţionalitate şi explicaţie teleologică”, pp. 98-141.
 • Înţelegerea în ştiinţa teoretică a naturii – Werner Heisenberg, „Conceptul de «înţelegere» în fizica modernă”, în W. Heisenberg, Partea şi întregul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pp. 43-62.
 • Înţelegerea unei practici – Ludwig Wittgenstein, „Remarks on Frazer’s Golden Bough”, în Ludwig Wittgenstein, Philosophical Occasions 1912-1951 (editat de James Klagge şi Alfred Nordmann), Hackett Publishing Company, Indianapolis & Cambridge, 1993, pp. 119-155; Clifford Geertz, „Deep play: notes on the Balinese cockfight”, în C. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, 1973, pp. 412-453.
 • Provocarea sceptică adresată raţiunii practice – Christine M. Korsgaard, „Skepticism about Practical Reason”, The Journal of Philosophy, Vol. 83, No. 1. (Jan., 1986), pp. 5-25.

EVALUARE: Nota finală va fi obţinută pe baza participării active la întâlniri (40%), a unei prezentări realizate de către studenţi în cadrul seminarului (20%) şi a unui eseu (40%). Studenţilor li se oferă posibilitatea de a participa la un colocviu online, organizat la încheierea activităţii în cadrul

Jurnalului Departamentului de Filosofie Teoretică, aflat la adresa:

http://filosofieteoretica.wordpress.com/

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

 • Herbert Schnädelbach, „Raţiunea”, în H. Schnädelbach şi E. Martens (editori), Filosofie. Curs de bază, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999, pp. 61-90.
 • Robert Nozick, The Nature of Rationality, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1993.
 • Robert Audi, The Architecture of Reason: The Structure and Substance of Rationality, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 • Alfred R. Mele şi Piers Rawling (editori), The Oxford Handbook of Rationality, Oxford University Press, Oxford, 2004.
  David Papineau, The Roots of Reason. Philosophical Essays on Rationality, Evolution, and Probability, Oxford University Press, Oxfod, 2006.
 • Wallace, R. Jay, „Practical Reason”, în The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/practical-reason/

"Noi Direcţii în Ştiinţele Cognitive" – Seminarii introductive

Seminarii introductive
Profesorul Radu Bogdan (Tulane University şi Universitatea din Bucureşti) va conferenţia şi discuta „Noi Direcţii în Ştiinţele Cognitive” marţi, 14 iunie 2011; joi, 16 iunie 2011; marţi, 28 iunie; joi, 30 iunie, în intervalul 16.00-18.00, la sediul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (Splaiul Independenţei 204).
Seminariile introductive sunt parte din programul masteral şi acumulează credite în obţinerea titlului de masterat. Studenţii sunt rugaţi să audieze şi conferinţele oaspeţilor programate în evenimentele inaugurale din 20 şi 21 iunie. Aceste conferinţe vor fi discutate în seminariile introductive finale.
Studenţii masteranzi sunt rugaţi să contacteze Coordonatorul programului Open Mind pentru înscrieri.
Coordonatorul Programului Open Mind
Dr. Alina Tigau
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti
Email: alina_mihaela_tigau@yahoo.com
Tel: [40] [0] 722 228 980

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort