Școală de vară (ediția a II-a): CUM SĂ GÂNDEȘTI CA UN FILOSOF?

Școală de vară

(ediția a II-a)

CUM SĂ GÂNDEȘTI CA UN FILOSOF?

București, 2-7 septembrie 2019

Situația ocupării locurilor la Școala de vară la data de 15 iunie 2019

În perioada 25 mai-15 iunie 2019, s-au ocupat 25 din cele 35 de locuri pentru Școala de vară (București, 2-7 septembrie 2019).

În vederea acupării celor 10 (zece) locuri rămase se va organiza o nouă sesiune de înscrieri în perioada 20-25 august 2019, în aceleași condiții ca în prima etapă.

Dacă cele zece locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (25 august 2019), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul facultăţii. Automat, solicitările trimise după postarea anunţului nu vor mai fi luate în considerare.

Înainte să înceapă studiul filosofiei în clasa a XII-a, elevii întâlnesc multe subiecte filosofice în celelalte discipline din curriculum, cu precădere în cele umaniste și sociale. Dar ajung ei să gândească filosofic atunci când le discută?

Puțini dintre profesorii din liceu privesc cu ochi buni filosofia, în afara celor care o și predau; unora li se pare prea complicată și având un potențial mai curând descurajator decât motivant, pentru adolescenți, iar alții o socotesc de-a dreptul dăunătoare.

Școala de vară (ediția a II-a) organizată de Centrul de Formare în Filosofie propune elevilor din colegii și licee o introducere în studiul filosofiei cu ajutorul unor profesori din Facultatea de Filosofie. Timp de șase zile, elevii vor participa la unsprezece workshop-uri în cadrul cărora vor explora în mod cooperativ concepte și teorii aparținând unor filosofi reprezentativi pentru gândirea filosofică în general sau pentru o disciplină filosofică, pentru o epocă, pentru o direcție filosofică.

 • „PLATON” – prof. univ. dr. Savu Totu
 • „AUGUSTIN” – lector univ. dr. Marin Bălan
 • „HOBBES” – conf. univ. dr. Emanuel SOCACIU
 • „DESCARTES” – prof. univ. dr. Viorel Vizureanu
 • „VOLTAIRE” – lector univ. dr. Constantin Vică
 • „KANT” – lector univ. dr. Emilian Mihailov
 • „BERGSON” – lector univ. dr. Ileana Dascălu
 • „POPPER” – prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • „RAWLS” – prof, univ. dr. Romulus Brâncoveanu
 • „KRIPKE” – prof. univ. dr. Mircea Dumitru
 • „NUSSBAUM” – conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu

Optând pentru workshop ca formă de activitate în cadrul școlii de vară, invităm participanții, indiferent de amploarea experienței lor anterioare în materie de filosofie, să gândească critic, creativ, binevoitor. Astfel, privilegiem întrebările și dialogul; profesorul nu va vorbi ca un „mai știutor” în fața audienței intimidate, ci va fi facilitator într-o activitate de producție filosofică. Elevii vor învăța cum să afirme idei, să le susțină și, în același timp, să aprecieze și să respecte ceea ce spun ceilalți; vor experimenta pluralismul de opinii, convingeri, credințe și moduri de viață. Totodată, își vor extinde vocabularul filosofic; vor învăța să conceptualizeze, să problematizeze, să argumenteze. Se vor obișnui să ia cuvântul în fața unui grup; vor construi noi relații, se vor acomoda cu mediul universitar.

Evenimentul va începe luni, 2 septembrie, la ora 9.30, cu un Cuvânt de deschidere din partea decanului facultății, și se va încheia vineri, 7 septembrie, cu un curs festiv, în cadrul căruia fiecare elev va exprima un gând în fața colegilor și a profesorilor cu care a lucrat.

Cine se poate înscrie?
 • Şcoala de vară este organizată pentru elevii din clasele: a IX-a, a X-a sau a XI-a (în actualul an școlar 2018/19).
 • Așteptăm să se înscrie eleve și elevi din unitățile școlare bucureștene, dar și din alte localități.
 • Rugăm elevele și elevii care doresc să se înscrie să se asigure că în perioada 2-7 septembrie nu sunt angrenate / angrenați în alte activități în sau în afara colegiului / liceului.
 • Numărul de locuri: 35.
 • Fără taxă.
Cum şi când se fac înscrierile?
 • Înscrierile se fac în perioada: 25 mai-15 iunie 2019.
 • Elevele / elevii vor fi acceptate / acceptați:
 • dacă se constată îndeplinirea condiţiilor de participare (vârstă, apartenență școlară, recomandare din partea cadrului didactic, acord din partea părintelui /tutorelui);
 • dacă mai există locuri disponibile la data la care a fost primit formularul de înscriere.
 • Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email, în termen de 2 zile de la data primirii formularului de înscriere.
 • Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.
 • Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (15 iunie 2019), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul facultăţii. Automat, solicitările trimise după postarea anunţului nu vor mai fi luate în considerare.
 • Dacă rămân locuri disponibile la data de 15 iunie, se va organiza o nouă sesiune de înscrieri în perioada 20-25 august 2019.
 • Nu se admit contestaţii.
Cum se completează Formularul de înscriere?
 • În afara datelor personale legate de eleva / elevul care dorește să participe la Școala de vară, Formularul de înscriere conține și date personale ale cadrului didactic care face recomandarea și ale părintelui  / tutorelui care își dă acordul.
 • În vederea recomandării, eleva / elevul se va adresa unui cadru didactic cu care a studiat în anul / anii anteriori, preferabil de logică și filosofie, dar nu neapărat.
 • Organizatorii Școlii de vară mulțumesc anticipat cadrelor didactice pentru recomandări și le adresează rugămintea de a se asigura că elevele / elevii pentru care semnează vor și frecventa Școala de vară de filosofie.
 • Organizatorii Școlii de vară îi roagă pe părinții / tutorii care își dau acordul pentru participare să nu modifice programul copiilor astfel încât să nu mai poată frecventa activitățile școlii.
Precizări privind confidențialitea datelor personale
 • Datele personale solicitate vor fi folosite numai în scopul organizării Școlii de vară de Filosofie din acest an. Aceste date nu vor fi transmise unor terți. Pentru a proteja datele personale, pe site-ul facultății nu se va posta nicio listă cu numele elevilor înscriși. Nu vor apărea nici numele cadrelor didactice care au făcut recomandări, nici numele părinților care și-au exprimat acordul privind participarea elevelor /elevilor la această școală de vară.
 • Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email persoanei care a solicitat înscrierea.
 • Considerăm că elevele și elevii care solicită înscrierea, cadrele didactice care semnează recomandările și părinții / tutorii care își dau acordul ne permit să folosim datele de contact puse la dispoziție (email, telefon) în vederea furnizării de informații utile privind Școala de vară din 2-7 septembrie 2019. Dar aceste date de contact nu vor fi transmise unor terți.
Locație
 • Activităţile din cadrul Şcolii de vară se vor desfăşura în sediul Facultății de Filosofie, sala 2 (parter).

Adresa: Spl. Independenţei, nr. 204.

Mijloace de transport până la sediul Facultăţii de Filosofie
 • metrou – staţia Grozăveşti
 • tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1 (10), 11, 35
 • autobuz

– staţia Facultatea de Filosofie: 601

– staţia Podul Grozăveşti: 105

– staţia Pod Cotroceni: 123

– staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668

 • troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96
Alte precizări
 • Această Școală de vară nu beneficiază de niciun fel de finanțare. Ca urmare, organizatorii nu preiau niciun fel de costuri ale participanților.
 • Pe parcursul desfăşurării activităţilor specifice Şcolii de vară, elevii vor respecta prevederile regulamentelor școlare în vigoare.
 • Organizatorii nu își asumă niciun fel de răspundere privind deplasarea elevelor și elevilor de la domiciliu până la Facultatea de Filosofie și de la Facultate până la domiciliu.
 • Diplomele de participare vor fi decernate elevelor / elevilor care au participat la toate activitățile programate.
 • Programul workshop-urilor: de luni până vineri (2-7 septembrie), de la ora 10 până la ora 14.
 • Orarul Școlii de vară va fi postat pe site-ul facultății în jurul datei de 1 septembrie.
Ce va urma?

Şcoala de vară reprezintă o activitate didactică prin care Facultatea de Filosofie şi Centrul de Formare în Filosofie urmăresc să aducă împreună eleve și elevi din colegii și licee cu interese în domeniul filosofiei și care doresc să se acomodeze cu filosofia universitară

Ne dorim să organizăm școli de vară în parteneriat cu unități școlare din București și din țară, cu inspectoratele școlare județene și casele corpului didactic. Vom răspunde cu entuziasm invitațiilor adresate de toți cei care vor dori să devină gazde filosofice.

Comitetul de organizare al Școlii de vară de filosofie
 • Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu (coordonator)
 • Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu
 • Lector univ. dr. Marin Bălan
Directorul Școlii de vară și persoană de contact

Lector univ. dr. Marin Bălan
email: marin.balan@filosofie.unibuc.ro

CCEA: Summer School in Bioethics

Summer School in Bioethics
Predeluț
11-16 September, 2016

Între 11 și 16 septembrie va avea loc, la Predeluț, școala de vară Summer School in Bioethics. Aceasta este organizată de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată al Facultății de Filosofie, Universitatea din București, cu sprijinul Swiss National Science Foundation. Cu acest prilej, mai mulți cercetători europeni, specialiști în bioetică și etică aplicată de la universități de renume,se vor reuni pentru a dezbate timp de 5 zile probleme actuale din domenii precum etica medicală, neuroetică sau etică experimentală.

12 September

10.00 – 11.20: Sabine Salloch (University Medicine Greifswald), Good ethics depends on good facts – The background of empirical-ethical research

11.20 – 11.30: Coffee break

11.30 – 13.00: Bogdan Olaru (Romanian Academy, Iasi Branch), The effect of outcome on moral judgments illustrated by an example of medical practice

13.00 – 15.00: Lunch break

15.00 – 16.00: Ileana Dascalu (CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest), Luck egalitarianism and intergenerational equity in healthcare; Discussant: Priya Satalkar.

16.00 – 16.10: Coffee break

16.10 – 17.10: Toni Gibea (CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest), Experimental ethics; Discussant: Sabine Salloch.

13 September

10.00 – 11.20: Sabine Salloch (University Medicine Greifswald), The ETHICO project as an empirical-ethical intervention study

11.20 – 11.30: Coffee break

11.30 – 13.00: Valentin Mureșan (CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest), Ethical decision making, between procedures and paradigms

13.00 – 15.00: Lunch break

15.00 – 16.00: Milenko Rakic & Michael Rost (IBMB, University of Basel), Palliative care in Switzerland – adult patients’ self-determination and decision-making in the paediatric setting; Discussant: Emilian Mihailov.

16.00 – 16.10: Coffee break

16.10 – 17.10: Daniela Rusnac (State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”), Ethical issues in genetics; Discussant: Radu Uszkai.

14 September

10.00 – 11.20: Bogdan Olaru (Romanian Academy, Iasi Branch), Common morality and how (not) to solve moral dilemmas

11.20 – 11.30: Coffee break

11.30 – 13.00: Valentin Mureșan (CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest), Ethics management in healthcare organizations

13.00 – 15.00: Lunch break

15.00 – 16.00: Marcello Ienca (IBMB, University of Basel), Neuro-technology for dementia; Discussant: Constantin Vică.

16.00 – 16.10: Coffee break

16.10 – 17.10: Victoria Federiuc (State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”), Ethics of orphan drugs; Discussant: Emanuel Socaciu.

15 September

10.00 – 11.20: Evert van Leeuwen (Radboud University Nijmegen), A philosophical grounding of empirical ethics

11.20 – 11.30: Coffee break

11.30 – 13.00: Evert van Leeuwen (Radboud University Nijmegen), Empirical research in ethics, the qualitative approach of moral deliberation

13.00 – 15.00: Lunch break

15.00 – 16.00: Cristina Voinea (CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest), A critical assessment of the Internet as a promise of cognitive enhancement. The case of online medicine; Discussant: Bogdan Olaru.

16.00 – 16.10: Coffee break

16.10 – 17.10: Claire Leonie Ward & Evelyn Anane-Sarpong (IBMB, University of Basel), Public health ethics in the global South; Discussant: Evert van Leeuwen.

16 September

10.00 – 11.20: Emilian Mihailov (CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest), The moral permissibility of bioenhancement, an experimental proposal

11.20 – 11.30: Coffee break

11.30 – 13.00: Round table on interdisciplinary approaches to bioethics, moderated by Emanuel Socaciu (CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest)

13.00 – 14.30: Lunch break

Supported by the Swiss National Science Foundation’s SCOPES Program, Grant No. IZ74ZO_160445

Programul scolii de vara FILOSOFIE, ŞTIINŢĂ, TEOLOGIE ŞI CULTURĂ POPULARĂ, Bucureşti 3-7 septembrie 2014

Programul scolii de vara FILOSOFIE, ŞTIINŢĂ, TEOLOGIE  ŞI  CULTURĂ POPULARĂ,

Bucureşti  3-7 septembrie 2014

Programul Scolii de varã

Afis

 

MIERCURI

3 septembrie

 

12.00 DESCHIDEREA şcolii de vară

MESAJUL DECANULUI FACULTĂŢII DE FILOSOFIE

Prof. dr. Romulus BRâncoveanu

Mesajul directorului CCIif

Conf. dr. Viorel vizureanu

 

14.00-20.00: EXPUNERI ÎN PLEN

14.00: Orient-Occident – expansiune și rezistentă a culturii populare în societatea globală

Daniela Zeca-Buzura(Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării; TVR2)

 

16.00: Ecologismul în cultura populară

Constantin STOENESCU

(Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie)

 

18.00: Darwin în cultura din România în perioada comunistă

Virgil IORDACHE (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie)

 

JOI

4 septembrie

 

10.00-12.00: PROIECTELE STUDENŢILOR

Jay-Z performance marketing

Robert Cincu (drd.)

O abordare filosofică a hacking-ului

Cristina Voinea (mrd.)

Codul de etică al umanităţii, o parte a pregătirii morale în eventualitatea întâlniriicu forme de viaţă extraterestre

Marian Dumitru (mrd.)

 

Cultura rave – un budism avangardist

Ioana Mihaela Vancea (lic.)

 

12.00-14.00: PAUZĂ

 

14.00-20.00: EXPUNERI ÎN PLEN

 

14.00: Relaţia dintre spiritualitate şi spaţiu sacru, astăzi

Augustin IOAN (Universitatea de Arhitecturăşi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti)

 

16.00: Relatia film-literatură în entertainment

Ioan PÂNZARU (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine)

 

18.00: Dostoievski în conştiinţa literară românească (dezbatere)

Albert Kovács (Fundaţia „Dostoievski”

/Fundaţia Culturală Est-Vest)

Elena Loghinovski (Fundaţia „Dostoievski”/Fundaţia Culturală Est-Vest)

Mihai Vacariu (SNSPA)

Gabriel VACARIU (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie)

 

 

 

VINERI

5 septembrie

 

10.00-12.00: PROIECTELE STUDENŢILOR

„Braconarea cotidianului” şi cultură pop în România anilor ’70 (dr.)

Gabriel BADEA (dr.)

 

De ce ne place Alice în Țara Minunilor? (Alice în Țara Minunilor, timp sacru, utopie, literatură)

Carla-Francesca Schoppel(mrd.)

 

Baletul în cultura populară

Andreea Cristina Stoicescu (lic.)

 

12.00: Dificultati epistemologice in vulgarizarea stiintei.
Ion Vezeanu (Universitatea Grenoble 2, Facultatea de Filosofie )

13.00-14.00: PAUZĂ

 

 

14.00-20.00: EXPUNERI ÎN PLEN

 

14.00: De ce ne place Evul Mediu? Teme medievale în cultura populară

Marin BĂLAN (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie)

 

16.00: Pornografia şi cultura digitală

Constantin VICĂ (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie)

 

18.00: De la cunoaştere la viaţă, prin labirintul Pop Culture

Adrian Sorin MIHALACHE (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă)

 

 

SÂMBĂTĂ

6 septembrie

 

10.00 PROIECTELE STUDENŢILOR

Desaga culturală -cercetare despre ”bagajul cultural” cu care pornesc la drum în viață copiii și tinerii români

Raluca Marlena Petrescu (drd.)

„Votează Vlad Ţepeş”- un experiment de filosofie politică

Marian Dumitru (mrd.)

Imersiunea la joc – o altă perspectivă

Anca-Elena Budu (lic.)

 

12.00-14.00: PAUZĂ

 

14.00-20.00: EXPUNERI ÎN PLEN

 

14.00 Teme creştine în Haibane Renmei

Gheorghe ŞTEFANOV (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie)

 

16.00 Filosofia la halbă (Distanţa şi tonul)

Sebastian Grama(Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofe)

 

18.00: Club cultural. Ce?… Şi de ce!?

Voicu RĂDESCU (Green Hours & Teatrul LUNI)   şi invitaţii săi:

Lia BUGNAR (actriţă, scenaristă, scriitoare)

Vlaicu GOLCEA (compozitor, comtrabasist, muzică electronică)

 

 

 DUMINICĂ

7 septembrie

 

10.00: ÎNCHIDEREA ŞCOLII DE VARĂ

Acordarea diplomelor

Impresii

ŞCOALĂ DE VARĂ FILOSOFIE, ŞTIINŢĂ, TEOLOGIE ŞI CULTURĂ POPULARĂ Bucureşti 3-7 septembrie 2014

scoala de varaActualizare: Situaţia înscrierilor la sfârşitul etapei I (15-20 iulie 2014)

Etapa I a fost destinată înscrierii studenţilor (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care vor prezenta proiecte de cercetare în cadrul sesiunilor tematice din cadrul Şcolii de vară. Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor a fost trimis prin email fiecărui student în data de 22 iulie 2014.

■ Numărul de locuri ocupate în etapa I: 10.

Înscrierea studenţilor (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care doresc să prezinte proiecte de cercetare în sesiunile tematice ale şcolii de vară va continua şi în etapa a II-a (18-20 august), după aceleaşi reguli.

 

 

Cine se poate înscrie în etapa a II-a (18-20 august)?

Etapa a II-a se organizează întrucât au rămas locuri disponibile la sfârşitul etapei I.

Se pot înscrie:

■ Studenţi (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care doresc să prezinte proiecte de cercetare – se vor respecta aceleaşi reguli din atapa I:

▪ Vor fi trimise prin email, ca documente ataşate: Formularul de înscrierecompletat şi Abstractul (600-900 de cuvinte), la adresa: mb.filosofie@gmail.com

▪ Răspunsul de acceptare / respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email fiecărui student în perioada 22-23 august 2014.

♦ Numărul de locuri: 15.

 

■ Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă în anul univ. 2013/2014 (inclusiv cei respinşi în etapa I) şi absolvenţi de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

▪ Va fi trimis prin email Formularul de înscrierecompletat, ca document ataşat, la adresa: mb.filosofie@gmail.com

▪Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere. Fiecare candidat (student la licenţă sau absolvent de colegiu/liceu admis în învăţământul superior în iulie 2014) va primi un răspuns de acceptare / respingere (18-20 august).

▪ Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (20 august), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul Facultăţii. Automat, solicitările trimise după acest anunţ nu vor mai fi luate în considerare.

♦Numărul de locuri pentru studenţii (studii de licenţă): 15.

♦Numărul de locuri pentru absolvenţi de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014: 15.

=========================================================================

Formular de inscriere (DOC)

Anunt  Scoala de vara (PDF)

Cultura populară ne înconjoară zi de zi, fie că o simţim sau nu, fie că recunoaştem sau nu: tricouri şi bluejeans, sticle şi sacoşe de plastic, afişe şi panouri publicitare, ziare şi reviste, filme şi muzică, jucării şi desene animate, entertainment şi reality-show, talk-show-uri, jocuri pe calculator, radio, TV, internet…

Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti organizează, prin Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, o Şcoală de vară pe tema relaţiei dintre filosofie, ştiinţă, teologie, pe de o parte, şi cultura populară (pop culture), pe de altă parte. Sunt invitaţi să se înscrie studenţi (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) de la orice universitate din ţară şi din afara ţării. Scopul şcolii este să încurajeze preocupările şi interesele de studiu legate de diferite aspecte ale culturii populare – studenţii vor avea posibilitatea să prezinte proiectele lor de cercetare în sesiunile tematice din cadrul Şcolii.

Număr de locuri: 40.

Nu se percepe taxă de participare.

Directorul cursului:                                    

Lector dr.Marin Bălan

mail:mb.filosofie@gmail.com

Persoană de contact:

Lector dr.Marin Bălan

mail: mb.filosofie@gmail.com

 

Lista vorbitorilor invitaţi

(în ordine alfabetică)

 

Bălan, Marin                             De ce ne place Evul Mediu?

Universitatea din Bucureşti                    Teme medievale în cultura populară

Facultatea de Filosofie

 

Grama, Sebastian                      Filosofia la halbă (Distanţa şi tonul)

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Ioan, Augustin                          Relaţia dintre spiritualitate şi spaţiu sacru, astăzi

Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

 

Ionescu, Doru                              Pop Rock Folk Jazz în Romania anilor ‘60 – ‘80.

TVR2                                                     Creativitate, originalitate, contracultură

 

Iordache, Virgil                          Darwin în cultura din România în perioada comunistă

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Biologie

 

Mihalache, Sorin                        De la cunoaştere la viaţă, prin labirintul Pop Culture

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,

Iaşi,Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Pânzaru, Ioan                              Relatia film-literatură în entertainment

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi Străine

 

Rădescu, Voicu                       Club cultural. Ce?…Şi de ce!?

Green Hours & Teatrul LUNI

 

Stoenescu, Constantin                 Ecologismul în cultura populară

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Ştefanov, Gheorghe                    Teme creştine în Haibane Renmei

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Vezeanu, Ion                              Dificultăţi epistemologice în vulgarizarea ştiinţei

Universitatea Grenoble 2

Facultatea de Filosofie

Vică, Constantin                        Pornografia şi cultura digitală

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Zeca-Buzura, Daniela                Orient-Occident – expansiune și rezistentă

TVR2                                             a culturii populare în societatea globală

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Jurnalism şi

Ştiinţele Comunicării

 

Vorbitorii invitaţi vor susţine expuneri în plen. Timpul alocat unei expuneri va fi de 100 min., incluzând şi discuţiile (cel puţin 20 min.).

Nu se fac înscrieri pentru alte expuneri în plen.

Sesiuni tematice pentru studenţi

În cadrul Şcolii de vară, studenţii (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) vor prezenta proiecte de cercetare în cadrul unor sesiuni tematice.

■Subiectul proiectului poate fi ales dintr-o  mare varietate de elemente care compun cultura populară (pop culture), dar fără a ocoli tema relaţiei dintre aceasta din urmă, pe de o parte, şi filosofie, ştiinţă, teologie, pe de altă parte: stil de viaţă, modă, mediu, feminism, eroi, celebritate şi celebrităţi, film, teatru, denene animate, groază, crimă, science-fiction, studii despre moarte, spectacole, evenimente istorice (de ex., 22 decembrie 1989), literatura pentru copii şi tineret, hip-hop, rock, jazz, dans, umor, entertainment, jocuri video, radio, televiziune, internet, pornografie, comerţ, noile tehnologii etc.

■ Nu vor fi acceptate abordări în care nu sunt respectate valorile democraţiei europene şi se aduc prejudicii demnităţii umane.

■  Proiectul de cercetare va fi gândit ca un studiu interdisciplinar, folosind diferite metodologii şi instrumente conceptuale, în vederea unei analize complexe.

■  Proiectele de cercetare prezentate în cadrul acestei şcoli de vară pot sta la baza unor viitoare teze de licenţă, dizertaţii de master sau teze de doctorat.

■Sesiunile tematice pentru susţinerea proiectelor de cercetare vor fi organizate pornind de la informaţiile oferite în Abstracte.

■Pentru prezentarea fiecărui proiect vor fi alocate 15 minute.

■Fiecare sesiune tematică se va încheia cu discuţii pe marginea proiectelor.

 

Cine se poate înscrie?

Şcoala de vară din acest an este organizată exclusiv pentru studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă, master sau şcoală doctorală, în anul univ. 2013/2014.

■Studenţii de la şcolile doctorale şi mastere vor fi admişi numai dacă vor propune proiecte de cercetare.

■  Dintre studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă vor avea întâietate cei care propun proiecte de cercetare în conformitate cu tema anunţată; cei care nu propun proiecte se pot înscrie doar dacă vor rămâne locuri neocupate; la fel, absolvenţii de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

 

Cum şi când se fac înscrierile?

Înscrierile se fac on-line, în două etape:

Etapa I: 15-20 iulie 2014

Trimiterea de către studenţi (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) a Formularului de înscriere completat şi a unui Abstract (600-900 de cuvinte), ca documente ataşate, la adresa: mb.filosofie@gmail.com

Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email fiecărui student în perioada 22-23 iulie 2014 – în aceeaşi perioadă, va fi făcută cunoscută situaţia ocupării locurilor, pe site-ul Facultăţii.

Nu se admit contestaţii.

Etapa a II-a: 18-20 august 2014

(Se va organiza numai dacă rămân locuri disponibile la sfârşitul etapei I)

Trimiterea Formularului de înscrierecompletat, ca document ataşat, la adresa: mb.filosofie@gmail.comde către studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă în anul univ. 2013/2014 (inclusiv cei respinşi în etapa I) şi absolvenţii de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.

Fiecare student (sau absolvent de colegiu/liceu admis în învăţământul superior) va primi un răspuns de acceptare sau de respingere (18-20 august 2014). Va fi acceptat dacă se constată îndeplinirea condiţiilor de participare şi întrucât există locuri disponibile. Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (20 august), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul Facultăţii. Automat, solicitările trimise după acest anunţ nu vor mai fi luate în considerare.

 

Ghid pentru Abstract

■Va fi redactat în limba română, cu respectarea normelor DOOM.

■Nu va conţine niciun fel de date personale.

■Va fi precedat de:   – titlul proiectului

– 3-4 cuvinte-cheie

– precizare: dacă prezentarea proiectului va conţine slide-uri,

video-clip-uri.

■Lungimea textului prorpiu-zis (fără cele menţionate mai sus): 600-900 de cuvinte.

■În Abstract se va descrie subiectul ales şi se va indica clar poziţia susţinută.

■Vor fi schiţate cel puţin trei dintre argumentele care urmează să fie prezentate în proiect.

■Se vor face referiri explicite la principalele surse (cărţi, filme, spectacole, albume de muzică etc.) pe care se bazează redactarea proiectulu.

■ Va fi scris în Word (nu pdf) şi trimis ca document ataşat.

 

Ghid pentru prezentarea proiectului

După primirea răspunsului de acceptare a proiectului de cercetare pe baza Abstractului, studenţii (studii de licenţă, master sau şcoală doctorală) vor trece la pregătirea prezentărilor pe care le vor susţine în sesiunea tematică. Categoric, prezentarea proiectului de cercetare nu înseamnă o simplă citire a textului trimis anterior ca Abstract. Pe de altă parte, se presupune că proiectul este mai vast decât ceea ce se va prezenta în cele 15 min. rezervate.

■Dacă vorbitorul dispune de un text printat în care proiectul său este mai amplu prezentat decât ceea ce va face în cele 15 min. rezervate, poate distribui câteva cópii asistenţei.

■ Prezentarea poate fi făcută fie citind un text de la început până la sfârşit, fie vorbind liber, fie alternând vorbirea liberă cu citirea textului, în funcţie de experienţa pe care o are fiecare student, precum şi de felul în care îşi stăpâneşte emoţiile.

■Prezentarea va fi astfel structurată încât să poată fi spus tot ce era de spus în timpul alocat. Neîncadrarea în timp nu este un merit, ci un neajuns. Asistenţa nu este plăcut impresionată când vorbitorul, constatând că au mai rămas lucruri de spus, arată cu degetul spre organizatori pentru timpul scurt pus la dispuzişie, ca şi cum până atunci nu ar fi ştiut.

■ Se va ţine seama de faptul că cei de faţă vor fi ascultători, nu cititori. Fiind vorba de o prezentare de 15 min., aceasta n-ar trebui să conţină mai mult de trei-patru puncte clar formulate şi bine susţinute.

■Cea mai mare parte a prezentării ar trebui să constituie rezultatul propriului efort. Nu se recomandă o prezentare constând doar în trecerea în revistă a literaturii de specialitate, evitând cercetarea pe cont propriu.

■Nu se va folosi un limbaj foarte specializat; este posibil ca puţini din cei care formează asistenţa să fie familiarizaţi cu domeniul vorbitorului; termenii tehnici absolut necesari în prezentare vor fi explicaţi.

■Nu se va folosi un limbaj abundent în cuvinte şi expresii pretenţionase şi nu vor fi invocate la tot pasul nume proprii; cei de faţă şi-ar putea forma impresia că vorbitorul caută cu orice preţ să arate cât de inteligent este.

■Se va limita folosirea mijloacelor audio-vizuale; cea mai mare parte din timpul alocat trebuie să fie destinată  propriilor observaţii şi consideraţii.

■În concluzii, se va preciza de ce este important subiectul ales şi care este în esenţă contribuţia adusă.

■În fine, asistenţa va fi invitată să pună întrebări sau/şi să ofere sugestii; vorbitorul va răspunde la întrebările adresate în timpul alocat discuţiilor.

 

Reguli şi restricţii

Şcoala de vară Filosofie, ştiinţă, teologie şi cultură populară reprezintă o activitate didactică, o manifestare exclusiv intelectuală prin care Facultatea de Filosofie şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice urmăresc să aducă laolaltă studenţi cu preocupări şi interese de cercetare legate de diferite teme ale culturii populare. Prin urmare, pe parcursul desfăşurării activităţilor Şcolii, se vor respecta regulile specifice vieţii universitare.

Studenţii vor frecventa toate activităţile organizate în cadrul Şcolii de vară şi, chiar dacă este încă vacanţă, vor fi punctuali.

 

Unde mă pot caza, dacă sunt din provincie?

Pe durata Şcolii de vară, studenţii din provincie se pot caza contra cost (c. 15-20 lei / noapte) la Căminele Universităţii din Bucureşti. Cei interesaţi vor menţiona acest lucru în Formularul de înscriere; la sfârşitul perioadei de înscriere, vor primi prin mail Instrucţiuni privind documentele necesare şi paşii de urmat în vederea cazării.

 

Ce trebuie să fac în prima zi a Şcolii de vară, înainte de Deschidere?

În prima zi a Cursului de vară (3 septembrie), înainte de şedinţa de Deschidere, fiecare student va prezenta documente din care să rezulte că este afiliat la instituţia menţionată în Formularul completat şi trimis spre înscriere:

■studenţii (studii de licenţă, master, doctorat): carnet de student + copie xerox (sau adeverinţă de la facultate);

■ absolvenţii de colegiu sau liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014, neavând încă o afiliere instituţională, pot prezenta vechiul carnet de elev + copie xerox (sau diploma de bacalaureat + copie xerox)

Copiile xerox vor rămâne la Facultatea de Filosofie.

 

Diplome

În ultima zi a Şcolii de vară se vor decerna diplome.

Diplome de Excelenţă – studenţilor care au susţinut proiecte.

Diplome de Participare – studenţilor înmatriculaţi la studii de licenţă (care nu au susţinut proiecte) şi absolvenţilor de colegiu sau liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

 

Locul de desfăşurare

Toate activităţile din cadrul Şcolii de vară (expuneri şi colocvii) se vor desfăşura în sediul Facultăţii de Filosofie, Spl. Independenţei, nr. 204, în principal, în amfiteatrele „Titu Maiorescu”, „Mircea Florian” şi „Constantin Rădulescu-Motru”.

 

Mijloace de transport până la sediul Facultăţii de Filosofie

■ metrou – staţia Grozăveşti

■ tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1, 11, 35

■ autobuz

– staţia Podul Grozăveşti: 105

– staţia Facultatea de Filosofie: 601

– staţia Pod Cotroceni: 123

– staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668

■ troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96

PROGRAMUL CURSULUI DE VARĂ Ştiinţă, religie şi filosofie (ediţia a III-a) ETICA ÎN ŞTIINŢĂ, RELIGIE ŞI POLITICĂ

Program-Curs-de-vara

PROGRAMUL CURSULUI DE VARĂ

Ştiinţă, religie şi filosofie (ediţia a III-a)

ETICA ÎN ŞTIINŢĂ, RELIGIE ŞI POLITICĂ

Bucureşti

2-6 septembrie 2013

Luni, 2 septembrie
Amf. „Titu Maiorescu”

11:00

PRIMIREA PARTICIPANŢILOR

Prezentarea actelor de afiliere instituţională

13:00

DESCHIDEREA CURSULUI

MESAJUL DECANULUI FACULTĂŢII DE FILOSOFIE

14:00

Capcanele autenticităţii şi rădăcinile creştine ale ideii de „sine autentic”.

 

Cristian IFTODE

(Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

16:00

Un program ştiinţific ambiţios: naşterea eticii

Valentin MUREŞAN

(Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

18:00

Sloganul „Less Aesthetics – More Ethics” revizitat

Augustin IOAN

(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti)

Marţi, 3 septembrie
Amf. „Titu Maiorescu”

12:00

Etica in fenomenologie

Cristian CIOCAN

(Institutul de Filosofie „Alexandru Dragomir”, București)

14:00

Etica cercetării ştiinţifice

Ion VEZEANU

(Facultatea de Filosofie, Universitatea Grenoble 2)

16:00

Etica în spaţiul public

Adrian MIROIU

(Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București)

18:00

Cât de nouă este „etica virtuţilor”?

Marin BĂLAN

(Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Mercuri, 4 septembrie
Amf. „Titu Maiorescu”

12:00

Poziţii şi puncte de vedere cu privire la relaţia dintre morală şi religie

Mircea FLONTA

(Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

14:00

Valori etice împărtăşite de comunitatea ştiinţifică

Constantin STOENESCU

(Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

16:00

Etica şi capitalismul. O interpretare interdisciplinară

Costea MUNTEANU

(Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academina de Studii Economice București)

INTERVENŢIE: Alexandru PĂTRUŢI (Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academina de Studii Economice București)

18:00

Controverse actuale privind caracterul obiectiv al eticii

Ion CEAPRAZ

(Şcoala doctorală Filosofie, Universitatea de Vest din Timişoara)

Joi, 5 septembrie
Amf. „Titu Maiorescu”

12:00

Intenţionalitate şi etică la Brentano

Ion TĂNĂSESCU

(Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Academia Română)

14:00

Asumarea tainei şi demnităţii persoanei în contextul sistemului tehnologizat actual

Adrian LEMENI

(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti)

INTERVENŢII: Laurenţiu GHEORGHE (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Adriaqn-Sorin MIHALACHE (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

16:00

Etica, o perspectivă dialogistică în inteligența artificială și religie

Stefan TRĂUŞAN-MATU

(Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnică din Bucureşti)

18:00

Ştiinţa interiorităţii şi cuantificarea eului. Teologia ortodoxă şi neuroştiinţele despre  viaţa lăuntrică şi dominaţia recentă a tehnologiilor

Adrian-Sorin MIHALACHE

(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

 Vineri, 6 septembrie
Amf. „Titu Maiorescu”

10:00

Decizia morală în religie vs. decizia morală la Aristotel

Sebastian MATEESCU

(Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

12:00

ACORDAREA DIPLOMELOR