CfP: Conferința Școlii Doctorale de Filosofie „EXPERIENȚA – ÎNTRE ADEVĂR, CERTITUDINE ȘI ÎNDOIALĂ”

Conferința Școlii Doctorale de Filosofie

3-4.02.2022 – online

EXPERIENȚA – ÎNTRE ADEVĂR, CERTITUDINE ȘI ÎNDOIALĂ

Cercetarea tipurilor de experiență și a ipostazelor corespunzătoare subiectului

Apel la contribuții

 Teoriile cu privire la natura experiențelor umane sunt semnificative pentru toate disciplinele filosofice, de la ontologie, filosofia minții, epistemologie, la hermeneutică, etică aplicată, filosofia politică sau filosofia istoriei. O bună parte din literatura contemporană dedicată explorării autenticității atribuie un rol important experiențelor transformative, prin care se constituie tipuri de narațiuni identitare. Dezbaterea privitoare la rolul mediului înconjurător în mijlocirea legăturii dintre cogniție și corp este fundamentală pentru avansul programelor de dezvoltare a Inteligenței Artificiale. În etica medicală, relația medic-pacient este analizată pornind de la ipostazele corespunzătoare ”subiectului” unor experiențe specifice structurate în funcție de actele comunicării.

Pornind de la rolul important pe care experiențele noastre și ipostazele corespunzătoare subiectului îl joacă în înțelegerea lumii, a relațiilor sociale și afective dintre indivizi, dar și a instituțiilor sociale și politice, Conferința Școlii Doctorale de Filosofie propune studenților doctoranzi cinci secțiuni tematice:

 1. Experiență, conștiință, subiect – teorii ale experienței în filosofia contemporană
 2. Subiectul între ”justiție” și ”iubire”: observație, descriere și interpretare în etica aplicată și în consilierea filosofică
 3. Hermeneutica actului medical: cunoaștere, certitudine și comunicare ”medicală”
 4. Obiectivitatea experienței în proiectarea socială și problematica politicilor publice
 5. Etica cercetării – experiențe semnificative.

Cei care doresc să participe sunt invitați să trimită un abstract extins anonimizat de 500 de cuvinte pentru oricare dintre ariile tematice propuse. Abstractele vor fi trimise la adresa școlii doctorale: scoala.doctorala@filosofie.unibuc.ro , alături de un document care să conțină numele, anul de studiu, afilierea instituțională, adresa de email și titlul abstractului. Termenul limită pentru înscrierea abstractelor este 22.12.2021.

Comitetul de organizare: Prof. dr. Viorel CERNICA, Prof. dr. Mircea DUMITRU, Prof. dr. Constantin STOENESCU, Drd. Gabriela FLOREA, Drd. Anda ZAHIU

Comitetul științific: Prof. dr. Mircea FLONTA, Prof. dr. Gheorghiță GEANĂ, Prof. dr. Adrian-Paul ILIESCU, Prof. dr. Ilie PÂRVU, Prof. dr. Gheorghe VLĂDUȚESCU 

Comitetul de selecție: Prof. dr. Nelu BĂNȘOIU, Prof. dr. Vasile-Romlus BRÂNCOVEANU, Prof. dr. Cristian CIOCAN, Prof. dr. Wilhelm DANCĂ, Prof. dr. Bogdan MINCĂ, Prof. dr. Mihaela POP, Prof. dr. Laurențiu STAICU, Prof. dr. Savu TOTU

Conferința se adresează, în primul rând, studenților doctoranzi în filosofie, de la Universitatea din București și de la alte universități, institute și centre de cercetare din țară sau din străinătate. Pot participa, de asemenea, studenți ai Facultății de Filosofie a Universității din București, de la licență și master, cercetători în domenii filosofice, cadre didactice specializate în filosofie, din învățămândul universitar și preuniversitar.

Titlurile lucrărilor și un scurt rezumat (o jumătate de pagină) pot fi trimise pe adresa scoala.doctorala@filosofie.unibuc.ro până la data de 22.12.2021.

Rezultatele evaluării propunerilor vor fi comunicate fircărui aplicant până la 12.01.2022.

Programul conferinței va fi anunțat până la 22.01.2022, pe site-ul Facultății de Filosofie.

Comitetul de organizare intenționează să propună Editurii Universității din București publicarea unui volum care să cuprindă lucrările prezentate la conferință. Pentru o evaluare rapidă și obiectivă a fiecărei lucrări, participanții (acceptați în program) sunt rugați ca în ziua conferinței să trimită pe adresa menționată mai sus planul extins al lucrării. Deadline-ul pentru predarea lucrării finale va fi stabilit și comunicat la conferință.

Ziua Mondială a Filosofiei – 2021 / World Philosophy Day – 2021

În acest an, sărbătorim Ziua Mondială a Filosofiei printr-o serie de activități online organizate cu elevi și profesori de la IPLT „Gheorghe Asachi”, Republica Moldova, Orașul Chișinău.

16 noiembrie, 11.30: Lecție publică „Etica vieții bune” susținută de Conf. univ. dr. Cristian Iftode

17 noiembrie, 19.00 – 20.00: „Cum ne învață școala să gândim?”

Atelier de filosofie pentru copii cu elevi din clasele a VI-a și a VII-a, pornind de la un fragment din romanul lui Matthew Lipman, Harry Stottlemeier’s Discovery.

Facilitatori:

  • Eryka Lang (Școala Gimnazială „Pia Brătianu” din București)
  • lector dr. Marin Bălan (Filosofie a Universității din București)

18 noiembrie, 17.00 – 18.00: „Au roboții drepturi?”

Workshop de filosofie cu elevi din clasele a IX-a și a X-a

Facilitator: prof. Laura Nicoleta Crețu (Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București)

Cu participarea studenților practicanți din Facultatea de Filosofie a Universității din București

18 noiembrie, 18.00 – 20.00: „Filosofia pentru copii și formarea competențelor sociale și civice în școala primară”

Conferință susținută de lector dr. Marin Bălan (Universitatea din București)

Aceste activități sunt organizate de Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București în parteneriat cu Laboratorul Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată din Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova, Chișinău, și IPLT „Gheorghe Asachi”, Republica Moldova, Orașul Chișinău. Laboratorul de Cercetări Științifice „Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată” desfășoară o cercetare în cadrul proiectului Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova. Prioritatea temei – Provocări societale – este înscrisă în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 20. 80009.1606.08 / ”Program de Stat” (2020-2023).

La conferința „Filosofia pentru copii și formarea competențelor sociale și civice în școala primară” sunt invitați să participe și profesori pentru învățământul pre-școlar și învățământul primar din România.

 • Data limită pentru înscrieri: 16.11.2021
 • Cererile de înscriere se vor trimite la adresa de e-mail: cff@filosofie.unibuc.ro
 • Ce trebuie să conțină cererea ce înscriere?
 • Nume și prenume
 • Unitatea școlară (școala/grădinița) unde solicitantul este afiliat
 • Contul de e-mail oficial al unității școlare unde este încadrat (titular sau suplinitor)

Comitetul de organizare

 • Marin Bălan, director al Centrului de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București
 • Eugenia Bogatu, șef Laborator de Cercetări Științifice „Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată” din Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova, Chișinău
 • Olesea Capcelea, profesor la IPLT „Gheorghe Asachi”, Republica Moldova, Orașul Chișinău

  Școală de vară online – filosofie pentru copii: ediția a II-a

  Școală de vară online: filosofie pentru copii
  București
  12-15 iulie 2021
  ediția a II-a

  După ce vacanța de primăvară s-a întins cât toată luna aprilie, vacanța mare, cu sosire fix la 15 iunie, a avut de așteptat, anul acesta, încă vreo zece zile, la porțile școlilor. Dare ea a adus și o Școală de vară online de Filosofie pentru copii de patru zile, 12-15 iulie 2021.

  Invit la această școală de vară elevii care la 25 iunie au terminat fie clasa a II-a, fie clasa a III-a, fie clasa a IV-a, pentru patru ateliere în cadrul cărora vom citi povestiri care dau de gândit, vom face exerciții de gândire critică, creativă și caring, cercetând:

  • Ce sunt eu pentru celălalt?
  • Ce este celălalt pentru mine?
  • Ce să faci pentru un prieten?
  • Ce nu este curajul?

  Școala de vară online de filosofie pentru copii este organizată de Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității din București.

  • Toate atelierele se vor desfășura online, aplicația Google Meet.
  • Atelierul va începe, în fiecare zi, la ora 10.00 și va dura 60 de minute.
  • Conectarea se va face cu 10 minute înainte de ora 10.00.
  • Fiecare participant va păstra camera video deschisă pe întreaga durată a atelierului.
  • Nu se percepe taxă de participare.
  • Sunt numai 25 de locuri.
  • Această Școală de vară nu beneficiază de niciun fel de finanțare.

   

  Lector univ. dr. Marin Bălan

  Director al Centrului de Formare în Filosofie

  Facultatea de Filosofie a Universității din București

   

  Cine se poate înscrie?

  • Doar elevi care, la 25 iunie 2021, au terminat fie clasa II-a, fie clasa a III-a, fie clasa a IV-a.

  Ce conține Formularul de înscriere?

  • date personale ale copilului,
  • date personale ale părintelui / tutorelui care face înscrierea
  • date personale ale cadrului didactic de la unitatea școlară unde învață copilul

  Cum se completează Formularul de înscriere?

  • Completarea Formularului se face prin scriere la calculator.
  • Nu vor fi acceptate formularele completate cu scris de mână, fotografiate etc.

  Cum se fac înscrierile?

  • Părintele / tutorele legal va trimite Formularul de înscriere completat prin e-mail, ca document atașat: cff@filosofie.unibuc.ro
  • Organizatorul va da răspunsul de acceptare sau de respingere în termen de o zi de la data primirii formularului de înscriere.
  • Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.
  • Nu se admit contestații.

  Când se fac înscrierile?

  • Perioada de înscriere: 5-8 iulie 2021.
  • Dacă rămân locuri disponibile la data de 8 iulie, perioada de înscrieri se va prelungi.
  • Dacă cele 25 de locuri vor fi ocupate mai devreme de 8 iulie, înscrierea se va sista. Automat, solicitările trimise după sistarea înscrierilor nu vor mai fi luate în considerare. 

  Precizări privind confidențialitea datelor personale

  • Datele personale solicitate vor fi folosite numai în scopul organizării Școlii de vară din acest an și nu vor fi transmise unor terți. Pentru a proteja datele personale, pe site-ul facultății nu se va posta nicio listă cu numele copiilor înscriși; nu vor apărea nici numele cadrelor didactice, nici numele părinților.
  • Considerăm că toate persoanele implicate (copii, cadre didactice și părinți / tutori) ne permit să folosim datele de contact puse la dispoziție (email, telefon) în vederea furnizării de informații utile privind Școala de vară online din 12-15 iulie 2021.

  Părinții / tutorii legali sunt rugați

  • Să nu modifice programul copiilor, după efectuarea înscrierilor, astfel încât aceștia să nu mai poată participa la activitățile școlii de vară.
  • Să asigure condițiile tehnice necesare desfășurării activităților online, în primul rând, calculator / laptop / tabletă și internet.
  • Să permită ca, în timpul atelierelor online ale școlii de vară, camera video să rămână permanent deschisă. Astfel, fiecare participant va avea posibilitatea să privească spre cel ce vorbește sau spre cei ce îl ascultă.
  • Să asigure hârtie și instrumente de scris, creioane colorate pentru fiecare atelier.
  • Să nu desfășoare activități zgomotoase timpul desfășurării atelierelor.
  • Să asigure conectarea copilului cu 10 minute înainte de ora de începere a atelierului.

  Școală de vară online – filosofie pentru copii cu elevi de la IPLT „Gheorghe Asachi” din Chișinău

  Elevii din Republica Moldova sunt deja în vacanță. Fiecare zi de vacanță înseamnă poate un nou loc, o nouă carte, un nou joc, o nouă imagine… Oare le-ar plăcea să participe și la câteva ateliere de Filosofie pentru copii?

  Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București invită elevii de la IPLT „Gheorghe Asachi” din Chișinău la Școala de vară online de Filosofie pentru copii, în zilele de 21, 22, 23 și 24 iunie.

  25 de elevi din clasele a III-a și a IV-a vor forma GRUPA A, și alți 25 de elevi din clasele a V-a și a VI-a, GRUPA B.

  Școala de vară este organizată în baza Acordului de cooperare academică privind organizarea unor activități de suport de învățare și dezvoltare profesională în domeniul didacticii filosofiei și filosofiei pentru copii încheiat între Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București și Laboratorul de Cercetări Științifice „Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată” din Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova, pentru profesori și elevi din Moldova.

  Această activitate se desfășoară în cadrul proiectului Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova (cifrul proiectului: 20.80009.1606.08).

   

  Programul Școlii de vară

   

  GRUPA A (elevi din clasele a III-a și a IV-a):

  • Pot să fiu cu adevărat ca ceilalți? (21 iunie, 10.00-11.00)
  • Cum văd eu pe celălalt? (22 iunie, 10.00-11.00)
  • Există un singur fel de curaj? (23 iunie, 10.00-11.00)
  • Ce este prietenia? (24 iunie, 10.00-11.00)

   

  GRUPA B (elevi din clasele a V-a și a VI-a):

  • Cum este posibilă viața împreună? (21 iunie, 12.00-13.00)
  • Poate fi o doar o iluzie ceea ce credem că este adevărat? (22 iunie, 12.00-13.00)
  • Acționăm la întâmplare? (23 iunie, 12.00-13.00)
  • Iubirea de sine blochează cunoașterea de sine? (24 iunie, 12.00-13.00)

   

  Facilitator:

  Lector univ. dr. Marin Bălan

  Director al Centrului de Formare în Filosofie

  Facultatea de Filosofie a Universității din București

   

  Organizare locală:

  conf. univ. dr. Eugenia Bogatu

  Șef Laborator de Cercetări Științifice „Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată”

  Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova

  profesor Olesea Capcelea

  IPLT „Gheorghe Asachi” din Chișinău

  Ateliere online de Filosofie pentru copii în vacanța de Paște

  Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează două ateliere online de Filosofie pentru copii cu elevi din clasele a V-a și a VI-a de la  IPLT „Gheorghe Asachi” din Chișinău (profesor Olesea Capcelea), în zilele de 5 și 6 mai 2021.

  Facilitatori:

  • Marin Bălan, lector univ. dr. la facultatea de Filosofie a Universității din București, directorul CFF
  • Anca Purcari, profesor la Școala Gimnazială nr. 279 din București, membru asociat al CFF

  Aceste ateliere se desfășoară în baza Acordului de cooperare academică privind organizarea unor activități de suport de învățare și dezvoltare profesională în domeniul didacticii filosofiei și filosofiei pentru copii de către Centrul de Formare din Facultatea de Filosofie a Universității din București și Laboratorul de Cercetări Științifice „Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată” din Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova, pentru profesori și elevi din Moldova, în cadrul proiectului Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova (cifrul proiectului: 20.80009.1606.08).

  Vacanța cu P4C – Filosofie pentru copii online

  Vacanța cu P4C

  Filosofie pentru copii online

  București

  6, 13, 20 și 27 aprilie 2021

  O vacanță de primăvară atât de lungă!
  Poate că n-ar cădea rău o oră de filosofie în fiecare zi de marți a săptămânii.

  Ar fi ca și cum copiii ar privi casa, școala, orașul, lumea dintr-un loc despre care nu știau că există și în care au ajuns experimentând noi moduri de a călători. Cu această nouă privire, vor citi fragmente din înțelepciunea străveche, cărți ilustrate, basme, și vor forța granițele gândirii cercetând:
  • Ce înseamnă să fii liber?
  • Poți avea prieteni la distanță?
  • Ce înseamnă să îți pese de celălalt?
  • Cum distingi ceea ce crezi că știi de ceea ce știi cu adevărat?

  Invit părinții să-și înscrie copiii la acest ciclu de 4 ateliere online de filosofie pentru copii, organizat de Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie a Universității din București.
  • Atelierele vor avea loc în fiecare zi de marți din luna aprilie: 6, 13, 20 și 27, în intervalul orar 11.00 – 12.00.
  • Toate atelierele se vor desfășura online – se va folosi aplicația Google Meet.

  Lector univ. dr. Marin Bălan
  Director al Centrului de Formare în Filosofie
  Facultatea de Filosofie a Universității din București

  Cine se poate înscrie?
  • Numărul de locuri: 25.
  • Doar pentru elevi din clasele a III-a și a IV-a (în actualul an școlar 2020/21), din orice localitate, atât din țară, cât și din străinătate.
  • Fără taxă de participare.

  Cum se completează Formularul de înscriere?
  Formularul de înscriere este completat de către părinte / tutore legal.
  • Completarea Formularului se face prin scriere la calculator. Nu se vor lua în considerare formularele completate cu scris de mână.

  Cum se fac înscrierile?
  • Părintele / tutorele legal va trimite Formularul de înscriere completat prin e-mail, ca document atașat, la adresa: cff@filosofie.unibuc.ro
  • Răspunsul de acceptare sau de respingere va fi transmis în termen de o zi de la data primirii formularului de înscriere.
  • Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.
  • Nu se admit contestații.

  Când se fac înscrierile?
  • Perioada de înscriere: 1 – 4 aprilie 2021.
  • Dacă rămân locuri disponibile la data de 4 aprilie, perioada de înscrieri se va prelungi cu cel mult două zile.
  • Dacă cele 25 de locuri vor fi ocupate mai devreme de 4 aprilie, înscrierea se va sista. Automat, solicitările trimise după sistarea înscrierilor nu vor mai fi luate în considerare.

  Precizări privind confidențialitatea datelor personale
  • Datele personale solicitate vor fi folosite numai în scopul organizării programului de filosofie pentru copii online „Vacanța cu P4C” din luna aprilie 2021 și nu vor fi transmise unor terți. Pentru a proteja datele personale, pe site-ul facultății nu se va posta nicio listă cu numele copiilor înscriși.
  • Considerăm că toate persoanele implicate (copii, cadre didactice și părinți / tutori) ne permit să folosim datele de contact puse la dispoziție (e-mail, telefon) în vederea furnizării de informații utile privind programului de filosofie pentru copii online din luna aprilie 2021.

  Părinții / tutorii legali sunt rugați
  • Să nu modifice programul copiilor, după efectuarea înscrierilor, astfel încât aceștia să nu mai poată participa la activitățile școlii de vară.
  • Să asigure condițiile tehnice necesare desfășurării activităților online, în primul rând, calculator / laptop / tabletă și internet.
  • Să permită ca, în timpul atelierelor online ale școlii de vară, camera video să rămână permanent deschisă.
  • Să asigure hârtie și instrumente de scris, creioane colorate pentru fiecare atelier.
  • Să supravegheze copiii în timpul desfășurării atelierelor.

  Alte precizări
  • Acest ciclu de ateliere de filosofie pentru copii nu beneficiază de niciun fel de finanțare.
  • Diplomele de participare vor fi decernate copiilor prezenți la toate atelierele programate. Vor fi trimise prin e-mail ca document atașat.