CCIIF reia seminarul de cercetare interdisciplinară „Filosofie și Filocalie”

CCIIF reia seminarul de cercetare interdisciplinară „Filosofie și Filocalie”. Prima întâlnire se va desfășura luni, 21 octombrie, la ora 18.00 în Amf. Titu Maiorescu. Seminarul este adresat în mod particular cercetătorilor, doctoranzilor dar și masteranzilor care pot desfășura stagiile obligatorii de practică profesională în acest cadru de lucru (programele ICIF și IAFC sunt preponderent vizate cu această ocazie).

Informații suplimentare: Prof. Univ. Dr. Sabin Totu (savu.totu@filosofie.unibuc.ro) și Oana Șerban (oana.serban@filosofie.unibuc.ro).