LANSARE DE CARTE – ÎN AMINTIREA PROFESORULUI ALEXANDRU BOBOC

Alexandru Boboc a fost printre cei mai de seamă profesori ai Facultății de Filosofie și, mai mult decât atât, într-o vreme neprielnică iubirii-de-înțelepciune, care și gândea, cum ar fi zis poetul, singur. Aceasta, din 1957 până în 1990, când, o cabală urzită de unul, de altul, folosindu-se de ,,scandalul de la Academie”, cum spunea într-un interviu, decanul de atunci, I-a marginalizat, cu un blând eufemism.

Gheorghe Vlăduțescu

În dorința și tradiția Facultății de Filosofie de a păstra vie memoria celor care au studiat și lucrat în cadrul Facultății de-a lungul a numeroase generații de absolvenți, vă propunem să ne reamintim chipul blând dar dornic mereu de respect față de adevărul filosofic al Profesorului și Academicianului Alexandru Boboc.

Cu acest prilej, va avea loc și lansarea de carte omagială În amintirea Profesorului Alexandru Boboc publicată prin bunăvoința Editurii Paideia.

Sunt invitați nu numai autorii articolelor cuprinse în volum dar și toți cei care, studenți sau colegi fiind, s-au împărtășit din bunăvoința cumpănită filosofic și din cunoștințele extrem de largi ale celui care a fost Profesorul Alexandru Boboc și care doresc poate să împărtășească și celorlalți amintiri și impresii legate de personalitatea Profesorului.

Evenimentul va avea loc Vineri, 3 martie, Orele 12-14, în Amfiteatrul Mircea Florian, din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București și va fi coordonat de Prof. dr. Mihaela Pop (pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro)

Apariție editorială – Oana Șerban, Cultural Capital and Creative Communication. (Anti-)Modern and (Non-)Eurocentric Perspectives, Routledge, 2023

Inspired by Bourdieu’s thought, this book explores the notion of cultural capital, offering insights into its various definitions, its evolution and the critical theories that engage with it.

Designed for use by students and teachers, it addresses the limitations and expansion of Bourdieu’s theory of capital and power, considering the relationship between cultural, social and human capital, the distinctions between capital and capitalism, and the conflicts that exist among theories that have emerged in response to – or can be brought to bear on – Bourdieu’s work. Engaging with the thought of Max Weber, Fernand Braudel, Daniel Bell, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, Theodore Adorno, Max Horkheimer and Gilles Lipovetsky, Cultural Capital and Creative Communication represents the first book to develop a field of research and study that is devoted to cultural capital. Richly illustrated with empirical examples and offering assessment exercises, it will appeal not only to scholars and students of sociology, philosophy and social theory, but also to corporate communities who seek to develop training modules on the increase of their cultural capital. 

The book is available both as hardback and ebook and is included in the series Routledge Studies in Social and Political Thought.

Link in the first comment for orders directly from Routledge.

Apariție editorială – Marin BĂLAN (coord.): FILOSOFIE, EDUCAȚIE, DISTANȚĂ

Lucrările conferinței naționale online de filosofia educației

Conferința și-a propus să adune împreună, în mediul on-line, specialiști din mai multe domenii (filosofie, științe umaniste, științe sociale, matematică, ştiinţele naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe biologice şi biomedicale, arte, ştiinţa sportului şi educaţiei fizice) și s-a constituit într-un forum de dezbateri cu un profund caracter inter și transdisciplinar.

Sursa: https://editura-unibuc.ro/filosofie-educatie-distanta/ 

Conf. univ. dr. Cristian IFTODE invitat la Radio România Cultural

📜 Cinci minute de filosofie cu Cristian Iftode, profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, autorul volumelor „Filosofia ca mod de viață” și „Viața bună”.

Primul episod 👉 Despre originea istorică a noțiunii de autenticitate Avataruri ale autenticităţii în filosofia greacă: cine e adevăratul rege, Alexandru cel Mare sau Diogene, cinicul care a renunţat la posesiuni, ambiţii vane şi nu are nevoie de nimeni pentru a-i fi recunoscută superioritatea ce rezultă dintr-un suflet liber şi o viaţă ascetică?

Rubrică difuzată în cadrul emisiunii „Orașul vorbește” cu Daria Ghiu, pe frecvențele Radio România Cultural.

🌐 Mai multe detalii pe www.radioromaniacultural.ro 

Acad. Gheorghe Vlăduțescu, omagiat la împlinirea a 85 de ani de viață

A apărut de curând la prestigioasa Editură a Academiei Române, volumul omagial Istoria filosofiei ca hermeneutică. Studii și eseuri în onoarea profesorului Gheorghe Vlăduțescu, Oana Vasilescu, Ion Tănăsescu, Mircea Dumitru (editori), dedicat împlinirii anul acesta a 85 de ani de viață ai Acad. Gheorghe Vlăduțescu, personalitate marcantă a filosofiei de la noi din țară. Fapt cu totul remarcabil, mai mult de 60 de ani din aceștia au constituit activitate pedagogică neîntreruptă a Domniei sale la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Colectivul Facultății de Filosofie îl felicită pe Dl Acad. Gheorghe Vlăduțescu și îi urează pe această cale „La mulți și fericiți ani!”, cu convingerea că va rămâne și pe viitor un membru exemplar, prin erudiție și dedicare, al comunității noastre academice.

La volumul omagial au contribuit, alături de alte personalități ale filosofiei și culturii românești, foști și actuali colegi de-ai noștri de la Facultatea de Filosofie, mulți dintre aceștia studenți ai Profesorului Gheorghe Vlăduțescu. Îi amintim aici pe Acad. Mircea Dumitru (care semnează și un emoționant „Cuvânt înainte”), Acad. Vasile Tonoiu, Prof. Dr. Viorel Cernica, Prof. Dr. Sabin Totu sau Prof. Dr. Mihaela Pop.