A apărut volumul „Investigând patrimoniul cultural” – editori Romulus Brâncoveanu, Ştefan Ionescu

Reunind o serie de articole științifice ce tratează o temă de mare actualitate, cea a identității și a patrimoniului cultural tangibil și intangibil, la Editura Universităţii din Bucureşti a apărut volumul „Investigând patrimoniul cultural”, coordonat de prof. Romulus Brâncoveanu şi asist. cercet. Ştefan Ionescu.

Lucrarea este rezultatul colaborării mai multor profesori și cercetători reprezentând câteva dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior româneşti: Universitatea din București, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Autorii analizează o tematică diversă grupată în jurul unor întrebări centrale precum: Ce este patrimoniul cultural şi cum se constituie el? Care este natura reprezentărilor și proceselor formative ale patrimoniului? Cum influențează noile mijloace de comunicare și socializare, noul mediu socio-economic, reprezentările ce îl alcătuiesc? Care este natura relației dintre patrimoniul cultural și mecanismele identitare? Cum pot fi caracterizate diferitele tipuri de identități în cadrul unei astfel de relaţii şi care-i sunt mijloacele de reprezentare specifice?

 

INVESTIGÂND PATRIMONIUL CULTURAL

Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series – Vol 69 No 2 (2020)

We are glad to announce that the last issue of The Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series (Vol. 69, No. 2, 2020) has just been released and can be consulted on the official website of the journal: http://annals.filosofie.unibuc.ro/index.php/annals/issue/view/37 

The journal The Annals of the University of Bucharest – Philosophy Series is indexed by Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index –  ESCI, EBSCOhost, Philosopher’s Index with Full Text, ERIH Plus, The Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L and DOAJ.

Lansare de carte: ,,Acțiune și rațiune”- in memoriam Valentin Mureșan

,,Acțiune și rațiune”- in memoriam Valentin Mureșan
Editura Universității din București, 2021

Valentin Mureșan urma să se pensioneze în vara anului 2018. Colegi și colaboratori ai săi au socotit că acesta este un moment potrivit pentru a pregăti o carte consacrată personalităţii și operei sale. Potrivit modelului adoptat, contribuţiile participanţilor la acest volum urmau să fie precedate de reflecţii autobiografice, intelectuale și profesionale ale celui omagiat. Invitaţiile de colaborare la volum au fost trimise de editori în prima jumătate a anului 2019. Aceștia, ca și cei care au răspuns invitaţiei lor, nu și-au închipuit că Valentin Mureșan nu va fi în măsură să-și scrie propria contribuţie, că el nu va fi printre noi când va apărea acest volum.
Nimeni nu a bănuit că Mureșan nu se va putea bucura de provocările cuprinse în contribuţiile colegilor și prietenilor săi, de plăcerea de a le discuta și comenta. Și, de asemenea, că cititorii acestui volum vor fi lipsiţi de relatările retrospective și reflecţiile sale, cele care i-ar fi interesat poate cel mai mult pe nu puţini dintre ei.
Volumul ,,Acțiune și rațiune”, editat de Emilian Mihailov, Mihaela Constantinescu și Mircea Flonta, reunește importante contribuții academice și 11 evocări emoționante ale profesorului Valentin Mureșan. Evenimentul de lansare a cărții îi are ca invitați pe Emilian Mihailov, Mihaela Constantinescu, Mircea Flonta și Mircea Dumitru.
Evenimentul se desfășoară prin intermediul platformei online Zoom. Link către sesiune: https://us02web.zoom.us/j/86773916016
Evenimentul începe la 18:00 și durează o oră și jumătate.

„ICOANĂ, IMAGINE ȘI CUVÂNT” – editori: PR. NICUȘOR BELDIMAN, SAVU TOTU, OANA CAMELIA ȘERBAN

Cartea pe care o citiți acum vă oferă prilejul de a gândi împreună cu un grup remarcabil de teologi și de filosofi, cercetători și profesori la unele dintre cele mai importante facultăți de profil sau institute de cercetări din țară, asupra unei teme cruciale atât pentru teologie și filosofie, ca domenii sistematice ale științelor umaniste, cât și pentru experiența trăită de oricine participă la forme ale vieții religioase. Într-adevăr, o reflecție sistematică asupra Icoanei, a relației acesteia cu Logosul și cu Cuvântul întrupat, dar și reciproc a celor două din urmă cu ideea de imagine și de reprezentare iconică se află chiar în miezul gândirii teologice și a unei secțiuni importante din filosofia contemporană.

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru