Digitizarea colecțiilor complete ale revistelor de filosofie Analele Universității din București-Seria Filosofie și Izvoare de Filosofie

În cadrul proiectului nostru, PATCULT#RO – Proiect 4 ARHID, „Platforma pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și nontangibil din România – Proiect 4. Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană – director prof. dr. Romulus Brâncoveanu (PN III-P1-1.2- PCCDA-2017-0686, 52PCCDI / 2018) finanțat de UEFISCDI și dezvoltat de Facultatea de Filosofie a Universității din București în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică – ICI București, au fost digitizate colecțiile complete ale revistelor de filosofie Analele Universității din București, Seria Filosofie și Izvoare de Filosofie.

Colecțiile digitizate ale celor două reviste pot fi accesate aici: https://drive.google.com/drive/folders/1gL9rQk17zZpWvCUymUWYRvvc-yN3sd7J?usp=sharing

Taking Relational Authenticity Seriously: Neurotechnologies, Narrative Identity, and Co-Authorship of the Self

Colegii noștri Emilian Mihailov, Alexandra Zorilă și Cristian Iftode au publicat de curând articolul „Taking Relational Authenticity Seriously: Neurotechnologies, Narrative Identity, and Co-Authorship of the Self” în prestigioasa revistă American Journal of Bioethics (AJOB) Neuroscience. AJOB Neuroscience este revista oficială al International Neuroethics Society (INS) și oferă o resursă cuprinzătoare pentru erudiți, practicieni și alte persoane interesate de etică și neuroștiințe.

“Rethinking ‘dark matter’ within the epistemologically different worlds (EDWs) perspective”

Recent a apărut volumul „Cosmology 2020. The Current State” editat de Michael Smith în care colegul nostru Gabriel Vacariu a publicat capitolul „Rethinking “Dark Matter” within the Epistemologically Different World (EDW) Perspective”.

In the first part of the article, we show how the notion of the “universe”/“world” should be replaced with the newly postulated concept of “epistemologically different worlds” (EDWs). Consequently, we try to demonstrate that notions like “dark matter” and “dark energy” do not have a proper ontological basis: due to the correspondences between two EDWs, the macro-epistemological world (EW) (the EW of macro-entities like planets and tables) and the mega-EW or the macro–macro-EW (the EW of certain entities and processes that do not exist for the ED entities that belong to the macro-EW). Thus, we have to rethink the notions like “dark matter” and “dark energy” within the EDW perspective. We make an analogy with quantum mechanics: the “entanglement” is a process that belongs to the wave-EW, but not to the micro-EW (where those two microparticles are placed). The same principle works for explaining dark matter and dark energy: it is about entities and processes that belong to the “mega-EW,” but not to the macro-EW. The EDW perspective (2002, 2005, 2007, 2008) presupposes a new framework within which some general issues in physics should be addressed: (1) the dark matter, dark energy, and some other related issues from cosmology, (2) the main problems of quantum mechanics, (3) the relationship between Einstein’s general relativity and quantum mechanics, and so on.

Articolul este accesibil gratuit și poate fi accesat la următoarea adresă: https://www.intechopen.com/books/cosmology-2020-the-current-state/rethinking-dark-matter-within-the-epistemologically-different-world-edw-perspective