Revista Morphe constituie un proiect editorial realizat prin inițiativa studenților Facultății de Filosofie, Universitatea din București, luând naștere din nevoia de a accentua importanța dialogului filosofic, de a coagula și de a reuni reflecțiile acestora în domenii de interes și cercetare academică distincte.  Acest proiect reprezintă totodată un adjuvant al activităților de cercetare independentă derulate de către studenți, masteranzi si doctoranzi  aflați sub îndrumarea cadrelor didactice ale Facultății de Filosofie. În acest sens, considerăm că prezenta inițiativă editorială va situa în concordanță scrierile tinerilor ancorați în domeniul filosofic, cu exigențele publicațiilor în literă academică, provocând totodată la un tratament critic direcționat în egală măsură atât către dimensiunile filosofiei analitice cât și către sfera filosofiei practice.

Cel de-al doilea număr al publicației este destinat temei: FILOSOFIE ȘI MODERNITATE: DE LA ARHETIPURI LA IMPOSTURI.

Potențialii colaboratori sunt rugați să trimită articolele aferente până pe data de 1 AUGUST, fie la adresa de email a redacției- morphe.filosofie.ub@gmail.com – fie la adresa de email  serbanoanacamelia@gmail.com .

Pentru informații suplimentare, privind exigențele de redactare a articolelor, normele editoriale și condițiile de publicare,   accesați blogul: http://morphefilosofieub.wordpress.com/