Facultatea de Filosofie a Universității din București anunță simpozionul ”Managementul cunoașterii: probleme fundamentale”, programat pentru zilele de 11 și 12 iunie 2010, în București. Manifestarea
este organizată în cadrul proiectului de cercetare “Epistemologia științei și managementul cunoașterii” , gestionat de către Centrul Pentru Studierea Raționalității și Credințelor al Facultății de Filosofie și finanțat de CNCSIS prin Programul PN II Idei.

Simpozionul își va îndrepta atenția asupra problemelor întemeietoare ale managementului cunoașterii. El va încerca o evaluare ”la zi” a temelor fondatoare ale disciplinei și totodată să anticipeze noi perspective pentru de cercetarea fundamentală în acest domeniu. Astfel, simpozionul va viza să degaje noi contribuții și clarificări în problematica deja consacrată, dar și să identifice chestiuni capabile de un impact major asupra evoluției domeniului, aflat încă la începuturile sale.

Prin aceasta, simpozionul intenționează să se plaseze în avangarda cercetării, oferind o platformă de comunicare comunității academice românești preocupate de chestiunile fundamentale din domeniul managementului cunoașterii. Din acest punct de vedere, întâlnirea urmărește să pună într-un dialog interdisciplinar cercetătorii din cele mai variate arii, preocupați de această disciplină, născută la confluența unor preocupări teoretice atât de diverse, ca epistemologia și economia și să ofere o tribună de pentru contribuțiile lor teoretice. Dincolo de calitatea de forum al comunității academice, la eveniment va putea asista orice persoană interesată. Manifestarea va constitui pentru aceștia din urmă un bun prilej de a se se familiariza sau a ține la curent cu ultimele dezvoltări teoretice din domeniul managementului cunoașterii, în special pentru reprezentanții companiilor aflați în căutarea unor modele teoretice aplicabile în organizațiile pe care le reprezintă, în vederea sporirii capitalului intern de cunoaștere.

2. Apel pentru contribuții cu lucrări

Cu această ocazie, organizatorii invită toți membrii comunității academice interesați de domeniu să participe cu lucrări care să fie prezentate în cadrul simpozionului. Ulterior prezentării, acestea vor fi publicate într-un volum. Sunt binevenite contribuțiile provenind nu numai din sfera filosofiei și economiei, ci și din oricare altă disciplină capabilă să furnizeze un aport teoretic semnificativ în sfera problemelor fundamentale ale managementului cunoașterii. Cu titlu de exemplu, și fără a fi limitate de ele, lucrările vor putea fi dedicate unor subiecte precum

• noi puncte de vedere asupra problemelor fundamentale ale domeniului, de la cunoașterea tacită la dezvoltarea cunoașterii
• probleme principiale ca și clarificări conceptuale și epistemologice ale aparatului teoretic existent
• instrumentalizări originale ale unor concepte și teorii economice, filosofice, sociologice etc în domeniul managementului cunoașterii; semnalarea unor resurse teoretice deja existente în varii domenii de cercetare , cu impact potențial asupra managementului cunoașterii
• consecințe ale dezvoltărilor teoretice din sfera managementului cunoașterii asupra câmpului problematic al disciplinelor adiacente
• perspectivele teoretice ale managementului cunoașterii și oportunitățile de cercetare oferite de stadiul actual al disciplinei

Selecția lucrărilor ce vor fi prezentate va urmări ca, dincolo de menținerea unui nivel academic ridicat, să se obțină o acoperire cât mai bună a problematicii cât și un grad ridicat de interdisciplinaritate, prin captarea unor puncte de vedere care să vină dinspre cât mai varii ramuri ale cercetării. Lucrările propuse vor putea fi trimise în format electronic pe adresa de email simpozion@managementulcunoasterii.ro până în data de 15 mai 2010.

Nu se percepe taxa de participare. Cazarea și transportul vor fi suportate de participanți.

Pentru a vă menține permanent la curent cu privire la noutățile legate de eveniment, puteți vizita pagina http://www.managementulcunoasterii.ro/evenimente.php sau urmări newsletter-ul proiectului de cercetare “Epistemologia științei și managementul cunoașterii”.

3. Comitetul de organizare
Comitetul de organizare este format din:
• CONSTANTIN STOENESCU, conf. univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
• ILIE PÂRVU, prof. univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București;
• ROMULUS BRÂNCOVEANU, prof. univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti;
• LAURENȚIU STAICU, conf. univ. dr. Facultatea de Filosofie, Universitatea din București;
• LAVINIA MARIN, asist. cerc. drd., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București;
• BOGDAN BOGHIȚOI, asist. cerc. dr., Facultatea de Filosofie,Universitatea din București.

Persoană de contact: asist. cerc. dr. Bogdan Boghitoi; e-mail: simpozion@managementulcunoasterii.ro tel: 0723 686 753