Conf. Dr. Habil. Bogdan Mincă

Curriculum Vitae (PDF)

CURRICULUM VITAELISTA DE LUCRARI
 bogdan.minca@phenomenology.ro

Născut în 1974, Bucureşti

STUDII

STUDII DOCTORALE (2001-2006)

—Ianuarie 2006: Susţinerea tezei de doctorat la Universitatea Albert-Ludwig din Freiburg i. Br., Germania, în disciplinele: Filozofie şi Limba Greacă veche. Nota finală: Magna cum laude (1,3). Diploma de doctor a fost echivalată în 23.04.2007 de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România

—2001-2005: Studii de doctorat, încheiate cu o teză privitoare la Aristotel şi Heidegger, intitulată Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie / Poiesis. Cu privire la interpretările heideggeriene ale filozofiei aristotelice, sub îndrumarea Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, la Universitatea Albert-Ludwig din Freiburg i. Br., Germania

STUDII MASTERALE (1996-2000)

—2000: susţinerea examenului de Magister Artium cu o lucrare despre interpretarea heideggeriană a presocraticilor şi problema adevărului, intitulată Aletheia als Unverborgenheit / Aletheia ca neascundere, sub îndrumarea Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Nota finală maximă (1,0)

—1996-2000: Facultatea de Filozofie şi Facultatea de Limbi Clasice (secţia de limbă greacă), Universitatea Albert-Ludwigs din Freiburg i. Br., Germania

STUDII DE LICENŢĂ (1992-1996)

—1998: Licenţă în Filozofie, cu o lucrare despre interpretările lui M. Heidegger la fragmentele lui Heraclit şi Parmenide, însoţită de o traducere a primei părţi a vol. 55 (Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens) din Operele complete ale lui M. Heidegger, sub îndrumarea Prof. Dr. Gabriel Liiceanu

—1992-1997: Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti

STUDII LICEALE (1988-1992)

Colegiul naţional „Iulia Haşdeu”, Bucureşti

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2018-prezent – Conferențiar Dr.

—Cursuri ținute: Originile filosofiei europene (anul I), Hermeneutică (anul III), Fenomenologie franceză (anul II, Masteratul de Istoria și Circulația Ideilor Filosofice)
—Seminarii ținute la cursul de Filosofie greacă (an I, titular prof. dr. Sabin Totu)

2011-2018

Lector Dr. la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, în cadrul Departamentului de Filosofie Teoretică

—Cursuri ţinute: Fenomenologie (anul III), Hermeneutică (anul III), Fenomenologie germană (masteratul de Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice, anul II), precum şi seminariile aferente acestor cursuri.

—De asemenea, din anul univ. 2014-2015: seminarii ţinute la cursul Filosofie greacă (an I; titular: conf. dr. Savu Totu)

—Curs opţional ţinut: Platon, Hippias minor şi Hippias maior (sem. II, 2011-12)

—Cursuri ţinute în cadrul altor instituţii de învăţământ superior: Istoria culturii (anul II), sem. II, 2013-14 (Facultatea de Interpretare Muzicală, Universitatea Naţională de Muzică); Curs compact, Platon, Hippias minor, 9-10 mai 2012, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, în cadrul Masteratului de Filosofie Antică şi Medievală

2007-2011

Asistent Dr. la la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, în Catedra de Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii

—Seminarii ţinute la cursurile: Originile filosofiei europene (an I; titular: prof. Ion Bănşoiu), Fenomenologie (an III; titular: prof. Gabriel Liiceanu), Hermeneutică (an III; titular: prof. Gabriel Liiceanu), Fenomenologia de la Brentano la Husserl (masteratul de Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice, anul II; titular: prof. Gabriel Liiceanu)

—Cursuri opţionale ţinute: Aristotel, Metafizica, Cartea Zeta (sem. I, anul univ. 2006-07); Limba greacă veche (sem. II 2006-07 – sem. II 2010-11)

2008-prezent

Membru al Centrului de Studii Fenomenologice din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, condus între anii 2008 şi 2011 de prof. dr. Gabriel Liiceanu. Din 2011-2012, conducătorul acestui centru, care organizează din 2013 colocviul anual (aprilie-mai). În sarcina conducătorului intră, de asemenea, coordonarea activităţii de practică a studenţilor de la studiile de licenţă.

CĂRŢI

 1. Bogdan Mincă, Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2006 (editură cu prestigiu internaţional)
 2. Bogdan Mincă, Scufundătorii din Delos. Heidegger şi primii filozofi, Humanitas, Bucureşti, 2010 (editură recunoscută CNCSIS, categoria A)

ARTICOLE

 1. „Heidegger şi problema interpretării în Sein und Zeit“, în: Krisis – Revistă de filozofie, no. 4, an II, dec. 1996
 2. „Das Modell der Herstellung. Über den Bezug techne–eidos–logos in M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles“, în: Studia Phaenomenologica, Nos. 1-2, 2004 (revistă indexată ISI)
 3. „Todtnauberg-ul lui Heidegger“, articol însoţit de traducerea scrierii “Schöpferische Landschaft” a lui M. Heidegger, în: Idei în dialog, Noiembrie 2004
 4. „Dialogul între două popoare apusene. O perspectivă heideggeriană“, articol însoţit de traducerea scrierii “Wege zur Aussprache” a lui M. Heidegger, în: Idei în dialog, Ianuarie 2005
 5. „Heideggers Interpretation der aristotelischen dynamis und energeia am Leitfaden der Herstellung“, în: H.-C. Günther & A. Rengakos (eds.), Heidegger und die Antike, C.H. Beck Verlag, München, 2006 (editură cu prestigiu internaţional)
 6. „Jarul fulgerătoarei clipe“, în: Idei în dialog, Decembrie 2007
 7. „Mobilitatea virtuală“, în: Arhitext, nr. 1-2/2008
 8. „Martin Heideggers Interpretationen zu Aristoteles”, în: New Europe College Yearbook 2004-2005, ed. de I. Vainovski-Mihai, 2009 (revistă indexată CEEOL)
 9. „M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon logon echon bei Aristoteles“, în: H.-C. Günther & A.A. Robiglio (eds.), The European Image of God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights (IATP 3), Brill, Leiden–Boston, 2010 (Brill, editură cu prestigiu internaţional)
 10. „Despre Geschichte şi Geschick la Heidegger şi despre traducerea lor în română”, în: Chr. Ferencz-Flatz & P. Marinescu (ed.), Timp, memorie şi tradiţie. Studii de fenomenologia istoriei, Zeta Books, Bucureşti, 2012 (editură recunoscută CNCSIS, categoria B)
 11. „Die Übersetzung von Heideggers Vorträge und Aufsätze ins Rumänische als ein philosophisches Gespräch mit drei anderen Sprachen (Deutsch, Latein, Griechisch)“, în: Heidegger Studies, vol. 28/2012 (revistă indexată ERIH)
 12. „»Dacă un asemenea om există…«. O interpretare la Hippias Minor”, în: Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, ed. de Cătălin Cioabă & Bogdan Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012 (editură recunoscută CNCSIS, categoria B)
 13. „»Das arbeitende Tier«. Zu M. Heideggers Auslegung der Arbeit in den Vorträgen und Aufsätzen (GA 7)”, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, secţia Philosophia, 1/2013 (revistă indexată SCOPUS)
 14. „The Enowning of Translation”, 2014, în: Universidad Carlos III de Madrid, E-archivo (https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18521/enowning_minca_PT_2012.pdf?sequence=1)
 15. „Heidegger und die Ethik: die Vollbringung des Anderen”, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, secţia Philosophia, 1/2014 (revistă indexată SCOPUS)
 16. „Turnura uitării fiinţei la Heidegger”, în: Paul Marinescu & Christian Ferencz-Flatz (eds.), Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei, Editura Univ. A.I.Cuza din Iaşi, 2014 (editură recunoscută CNCSIS, categoria B)
 17. Alethes oder a-lethes im frühen Platon? Eine Auslegung von Hippias Minor im Lichte vonHeideggers Platon-Interpretation“, în: Heidegger Studies, vol. 30/2014 (revistă indexată ERIH)
 18. „Dichtung und Politik bei Martin Heidegger“, în: H.C. Günther (ed.), Political Poetry across the Centuries, IATP, Brill, Leiden–Boston, 2016
 19. „Interpretarea dată de Heidegger arche-ului grec ca «salt originar» (Ur-sprung) în Originea operei de artă”, în: Mădălina Diaconu & Christian Ferencz-Flatz (eds.), Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice și tendințe actuale, Editura Universității A.I. Cuza din Iași, Iași, 2016
 20. „Jean-Luc Marion, lecteur de Heidegger”, în: Cristian Ciocan & Anca Vasiliu (eds.), Lectures de Jean-Luc Marion, Cerf, Paris, 2016
 21. “Heidegger’s Return to the Cave. The Interpretation of the Platonic Cave Allegory and Theaetetus as an Early Indication of Kehre and Ereignis”, în: Heidegger Studies, 33/2017, (revistă indexată ERIH)
 22. „Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Heidegger“, în: Alexandru Bejinariu & Ileana Borțun (eds.), Comunitate – Identitate – Diferență. Priviri fenomenologice,
  Zetabooks, București, 2018 (editură recunoscută CNCSIS, categ. B)
 23. «…esența acțiunii este aducerea la împlinire»“, în: Cristian Ciocan & Bogdan Mincă (eds.), Heidegger și ființa omului. Scrisoarea despre „umanism“ după 70 de ani, Zetabooks,
  București, 2019 (editură recunoscută CNCSIS, categ. B)

TRADUCERI

 1. M. Heidegger, Parmenide(vol. 54 din Opere complete), Bucureşti, Humanitas, 2001 — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Sorin Lavric (editură recunoscută CNCSIS, categ. A)
 2. Aristotel, Protrepticul, Humanitas, Bucureşti, 2005 — studiu introductiv, sinopsă, traducere, note şi concordanţă a fragmentelor, în colaborare cu Cătălin Partenie (editură recunoscută CNCSIS, categ. A)
 3. M. Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei (vol. 24 din Opere complete), Bucureşti, Humanitas, 2006 — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Sorin Lavric (editură recunoscută CNCSIS, categ. A)
 4. M. Heidegger, Conferinţe şi studii, în curs de apariţie — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Ileana Borţun

EDITĂRI

 1. Alexandru Dragomir, Caietele timpului, Humanitas, Bucureşti, 2006 — editat în colaborare cu Cătălin Partenie (editură recunoscută CNCSIS, categ. A)
 2. Alexandru Dragomir, Seminţe, Humanitas, Bucureşti, 2008 — editat în colaborare cu Gabriel Liiceanu (editură recunoscută CNCSIS, categ. A)
 3. Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, ed. de Cătălin Cioabă & Bogdan Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012 (editură recunoscută CNCSIS, categoria B)
 4. Bogdan Mincă, Remus Breazu, Iulian Apostolescu (eds.), Aspecte ale metodei fenomenologice, Ed. Univ. din Bucureşti, Bucureşti, 2015 (editură recunoscută CNCSIS, categ. B)
 5. Cristian Ciocan & Bogdan Mincă (eds.), Heidegger și ființa omului. Scrisoarea despre „umanism“ după 70 de ani, Zetabooks, București, 2019 (editură recunoscută CNCSIS, categ. B)

BURSE DE STUDII ŞI GRANTURI DE CERCETARE OBŢINUTE

 1. 2015-2017 (doi ani), Proiect de cercetare pentru tinere echipe (TE), PN-II-RU-TE-2014-4-2881, finanțat prin CNCS-UEFISCDI, 2015-2017, ca director de proiect
 2. 2011-2013 (18 luni): Proiect postdoctoral de cercetare la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, cu titlul: „Platon şi Heidegger pe româneşte. Hermeneutică, dialog, traducere”, în cadrul programului de cercetare postdoctorală POSDRU/89/1.5/S/60189, secţia „Reflecţie critică şi patrimoniu cultural: normă, memorie şi interpretare”.
  3. 2004-2005 (10 luni): Proiect individual de cercetare la New Europe College, Bucureşti, cu titlul: „M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles. Die Frage nach dem Dasein des Menschen am Leitfaden der aristotelischen Rhetorik / Interpretările heideggeriene la Aristotel. Întrebarea cu privire la fiinţa omului, pornind de la Retorica lui Aristotel”.
  4. 2001-2003 (trei ani): Bursă de doctorat a landului Baden-Württemberg, Germania
  5. 1999-2000 (17 luni): Bursă a Leo-Ricker-Stiftung, Freiburg im Breisgau, Germania
  6. 1996-1997 (5 luni): Bursă DAAD, Freiburg im Breisgau, Germania
 3. 1994 (1 lună): Bursă DAAD, cursuri de vară, Freiburg im Breisgau, Germania

PREZENTĂRI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

 1. 17-18 aprilie 2009, colocviul internaţional L’immagine europea dell’uomo e di Dio e le sue origini nell’antichità nel contesto dell’attuale discussione sui diritti dell’uomo, organizat de Accademia di studi italo-tedeschi, Merano, Italia; conferinţa: „M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon logon echon bei Aristoteles“
 2. 5-6 noiembrie 2010, colocviul internaţional L’eredità fenomenologica, organizat de Facoltà di Filosofia, Università Sapienza, Roma & Accademia di Romania, Roma, Italia; conferinţa: „Die Übersetzung von Heideggers Vorträge und Aufsätze ins Rumänische als ein philosophisches Gespräch mit drei anderen Sprachen (Griechisch, Latein, Deutsch)“
 3. 17-19 mai 2012, conferinţa internaţională A Part of Life: The Meaning of Work Today, organizată de Centrul de Filozofie Aplicată, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, România; conferinţa cu titlul: „»Das arbeitende Tier«. Zu M. Heideggers Auslegung der Arbeit in den Vorträgen und Aufsätzen
 4. 24-26 septembrie 2012, congresul internaţional Pensar la traducción. La filosofia de camino entre las lenguas, Universitatea Carlos III, Madrid-Getafe, Spania; conferinţa: „The Enowning of Translation”
 5. 18-20 aprilie 2013, a 11-a conferinţă anuală a Nordic Society for Phenomenology, intitulată The Significance of Phenomenology, University of Copenhagen, Danemarca; conferinţa: „Concealment and Forgetfulness. Applying Heidegger’s Thoughts about aletheia to Plato’s Hippias Minor
 6. 24-26 aprilie 2014, a 12-a conferinţă anuală a Nordic Society for Phenomenology, intitulată At the Limits of Phenomenology, University of Helsinki, Finlanda; conferinţa: “Heidegger’s Interpretation of the Platonic Cave Allegory (1931-32) as the First Instance of the Re-Turn (Kehre)”
 7. 2 aprilie 2015, Hermeneutics and Relational Ontology (Symposium), Radboud University Nijmegen, Olanda; conferinţa: „Heidegger’s Interpretation of the Cave Allegory and Theaetetus (1931-32) as an Early Indication of Kehre and Ereignis”
 8. 2 mai 2015, XLIV Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, cu titlul Politische Dichtung durch die Jahrhunderte / La Poesia Politica attraverso i secoli, organizat de Accademia di studi italo-tedeschi, Merano, Italia; conferinţa: „Dichtung und Politik bei Martin Heidegger”
 9. 21-23 aprilie 2016, prezentare la conferința internațională Phenomenology and Beyond, a 14-a conferință anuală a Nordic Society for Phenomenology, University of Reykjavik, Islanda. Titlul prezentării: „Origin and Difference. Heidegger’s Thinking of the Difference in the Years 1931-35”.
 10. 25-26 noiembrie 2016, prezentare la conferința internațională 2400 Aristotle, organizată de către Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Titlul prezentării: “Heidegger’s Interpretation of the Aristotelian Poiesis and of its Importance for the Preeminence of Sophia over Phronesis”.
 11. 23-26 martie 2017, prezentare la conferința internațională Issues in Contemporary Phenomenology, organizată de Societatea Poloneză de Fenomenologie & Univ. din Varșovia. Titlul conferinței: „Marion et Heidegger sur l’Ereignis comme donation et retrait. Théologie mystique ou pensée de l’être?“
 12. 12 iunie 2018, prezentare în cadrul binger Phänomenologisches Kolloquium, Forum Scientiarum, Universität Tübingen, Germania. Prezentare cu titlul: „Platon, Heidegger und das Hermeneutische“

PREZENTĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE

 1. 21-23 octombrie 2010, colocviul naţional Fenomenologie şi etică, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi de Centrul de Studii Fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, România; conferinţa „Heidegger şi etica: «producerea» celuilalt“
 2. 21-22 octombrie 2011, colocviul naţional Fenomenologie şi istorie, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi de Centrul de Studii Fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, România; conferinţa „Despre Geschichteşi Geschickla Heidegger şi despre traducerea lor în română”
 3. 8 mai 2012, conferinţa „»Dacă un asemenea om există…«. O interpretare la Hippias Minor”, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Centrul de Filosofie Antică şi Medievală
 4. 18-19 octombrie 2012, colocviul naţional Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi de Centrul de Studii Fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Univ. din Bucureşti, România; conferinţa „Turnura uitării fiinţei la Heidegger”
 5. 10-11 octombrie 2013, colocviul Lectures de Jean-Luc Marion, organizat de Societatea Română de Fenomenologie în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, conferinţa: „Jean-Luc Marion, lecteur de Heidegger”
 6. 21 noiembrie 2015, colocviul naţional Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice şi tendinţe actuale, organizat de Societatea Română de Fenomenologie în cadrul Facultăţii de Filosofie, Univ. din Bucureşti; conferinţa: „Interpretarea dată de Heidegger arché-ului grec ca „salt originar” (Ur-sprung) în Originea operei de artă
 7. 16-17 noiembrie 2016, prezentare la conferința anuală a Societății Române de Fenomenologie, Comunitate – Identitare – Diferență. Perspective fenomenologice, în colaborare cu Inst. de Cercetări al Univ. București și Inst. de Filozofie „Alexandru Dragomir”, titlul prezentării: „Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Heidegger”.
 8. 31 mai 2017, prezentare în cadrul workshop-ului Scrisoarea despre „umanism“ după 70 de ani, organizat la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Prezentare cu titlul:
  „«…esența acțiunii este aducerea la împlinire» (M. Heidegger, Repere pe drumul gândirii, p.  297)“

APARTENENŢĂ

—Membru fondator al Centrului de studii fenomenologice (CSF) din cadrul Facultăţii de Filozofie a Universităţii din Bucureşti

—Membru al redacţiei revistei Studia Phaenomenologica, publicaţie a Societăţii Române de Fenomenologie

—Membru fondator al Societăţii Române de Fenomenologie

—Membru al Nordic Society for Phenomenology