Prof. dr. Adrian Paul Iliescu

 

 

 

 

E-mail:  ad.paul.il@gmail.com

http://prof-adrian-paul-iliescu.blogspot.com/

Curriculum Vitae (PDF)

CURRICULUM VITAELISTA DE LUCRARIPENTRU STUDENȚI / FOR STUDENTS

Profesor titular / Full Tenured Professor. Conducător de doctorat (specialitatea filosofie) / PhD Supervisor (Philosophy).

Născut / Born:  Bucureşti, la 17.04.1953.

Studii /Education:  Liceul Spiru Haret (1964-1968) şi Liceul Tudor Vladimirescu (1968-1972) din Bucureşti. Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (absolvire în 1976, cu Diplomă de Merit şi recomandare pentru învăţămînt superior). Doctor în filosofie la Universitatea Bucureşti (1983), cu o teză de filosofia limbajului.

Experienţă didactică / Teaching Experience: predare (filosofie, filosofia limbajului,  filosofie politică, istoria ideilor,  etică socială şi politică) la Universitatea Politehnică Bucureşti (din 1980) şi, din 1990,  în Universitatea Bucureşti (Facultatea de filosofie). Profesor universitar din anul 1996.

Conducător de doctorat din 1997.

Cercetare şi recunoaştere internaţională / Research and International Recognition:

Cercetător invitat la Universitatea Bielefeld din Germania (bursier Humboldt, 1994-1996);  Senior Visiting Fellow la Oxford University  (Christ Church College – 1990); Cambridge University (St John’s College -1993); Robert Bosch Senior Fellow la Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Institutul pentru ştiinţele omului – Viena 1999), ş.a.

Lecturing abroad:

Conferinţe pe teme de specialitate, susţinute la invitaţia expresă a departamentelor de filosofie din universităţile sau institutele respective, la:

Philosophisches Kolloquium, Universität Bielefeld, Germany, 1995

Philosophisches Kolloquium,  Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie, Universität München, Germany,  1995

Philosophisches Kolloquium, Institut für Philosophie der Universität Karlsruhe, Germany, 1995

Philosophisches Kolloquium, Universität Bielefeld, Germany, 1995

Philosophisch-Naturwissenschaftliche Kolloquium, Zentrum für Höhere Studien, Institut für Philosophie, Universität Leipzig, Germany, 1995

Forschungskolloquium des Institut für Philosophie der Technischen Universität Berlin, Germany, 1995

Philosophisches Kolloquium, Institut  für Philosophie, Technische Universität Dresden, Germany, 1995

Philosophical Society, St. David’s University College, Lampeter, UK, 1996

Philosophical Society, University of Swansea, Department of Philosophy, UK, 1996

The Central European University, Budapest, Hungary, 1998

Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, 1999, în cadrul Seminarului State and Globalization

Chaire Hoover, Université Catholique de Louvain  (2003)

Bilkent University, Ankara, Turcia (2011).

Premii /Prizes:

Premiul Ion Petrovici al Academiei Române pe anul 1994.

Premiul JSRI pe anul 2004 pentru Filosofie

Premiul Fundaţiei Ideea Europeană  Cartea anului 2005 (pentru volumul

Anatomia răului politic)

Alte activităţi academice:

Membru al Societăţii europene de filosofie analitică şi al Societăţii române de filosofie analitică.

Membru fondator şi preşedinte al  AROSPA  (Asociaţia română de studii politice aplicate).

Membru al Senatului Universităţii Bucureşti (2000-2007).

Fondator şi conducător al Centrului de filosofie aplicată (filosofie politică şi morală) din Universitatea Bucureşti (1993 – 2001).

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, de pe lîngă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, comisia de filosofie (1998 – 2002;  2006-2015).

Expert evaluator al Consiliului Naţional pentru Cercetarea Ştiinţifică în Învăţămîntul Superior

(CNCSIS).

Membru în colegii de redacţie al unor reviste de specialitate.

Management academic:

Director ştiinţific al Colegiului Noua Europă (1997-1998).

Secretar ştiinţific al Facultăţii de filosofie (1993 – 1996).

Şef al Catedrei de filosofie politică şi morală din aceeaşi facultate (1996 – 2007).

Preşedintele Colegiului de etică al Universităţii Bucureşti (2008-2011).

Membru în Consiliul de conducere al Şcolii doctorale a Facultăţii de filosofie (2012- ).

Preşedintele Consiliului ştiinţific al Şcolii post-doctorale a Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti (2013- )

Director al DIRESS (centru de cercetare a dreptăţii intergeneraţionale, responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii) din 2013 până în prezent.

CĂRŢI / BOOKS

Publicate în străinătate / Published abroad

  1. Adrian-Paul Iliescu  Wittgenstein: Why Philosophy Is Bound To Err,  Peter Lang Verlag (Editura Peter Lang), Frankfurt am Main, 2000; 145 pag.

Publicate în ţară / Published in Romania

  1. Adrian-Paul Iliescu Filosofia limbajului şi limbajul filosofiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989; 318 pag.
  1. Adrian-Paul Iliescu Conservatorismul anglo-saxon,    Editura ALL, Bucureşti, 1994; 224 pag.  (Cartea a primit premiul Ion Petrovici al Academiei Române pe anul 1994)
  1. Adrian-Paul Iliescu Liberalismul – între succese şi iluzii,  Editura ALL, Bucureşti, 1998; 271 pag.
  1. Adrian-Paul Iliescu Solitude and the Birth of Modernity,  Colegiul  Noua  Europă – Editura Cris, Bucureşti, 1999; 120 pag.
  1. Adrian-Paul Iliescu Wittgenstein: Why Philosophy Is Bound To Err,  Peter Lang Verlag (Editura Peter Lang), Frankfurt am Main, 2000; 145 pag.
  1. Adrian-Paul Iliescu Introducere în politologie, Editura All, 2002; 178 pag.
  1. Adrian-Paul Iliescu Anatomia răului politic, Editura fundaţiei culturale Ideea Europeană, 2005; 357 pagini

(Cartea a luat premiul Cartea anului acordat de revista Contemporanul şi Fundaţia Culturală Ideea Europeană. Ea a fost nominalizată şi pentru premiile revistei Cuvântul pe anul 2005)

  1. Adrian-Paul Iliescu Supremaţia experienţei, Bucureşti: Editura EuroPress Grup, 2008; 294 pagini  (volumul este o ediţie revăzută a cărţii din 1994, Conservatorismul anglo-saxon, la care s-au adăugat trei studii ulterioare, reprezentînd mai mult de 25% din noul volum)
  1. Adrian-Paul Iliescu Equality and Justice, Bucureşti: Editura Universităţii din

Bucureşti, 2014, 225 pagini

Volume editate sau coordonate în exclusivitate / Editing

Cunoaştere şi analiză, Editura ALL, Bucureşti, 1998, 263 pag. Volumul cuprinde eseuri pe diverse teme filozofice de A. Miroiu, M.R. Solcan, R. Brâncoveanu, Gh. Mihai, A.P. Iliescu, V. Mureşan dedicate lui Mircea Flonta, precum şi răspunsurile acestuia.

Dincolo de liberalism şi conservatorism, de John Gray. Editura ALL, 1998

Gîndirea politică a lui John Gray, numărul 3/2000  (vol. 7)  al revistei Polis,  număr dedicat integral gîndirii lui John Gray (160 pag.)

Filosofia socială a lui F. A.  Hayek,  Polirom, 2001, 214 pagini

Mentalităţi şi instituţii, Editura Ars Docendi, 2002, 404 pagini

(Volum nominalizat pentru premiere de către Asociaţia Editorilor din România, la Premiile AER din 2003  –  vezi site-ul web: www.aer.ro/ro/premii_ 2003.asp)

Volume editate sau coordonate în colaborare / Editing

Limitele puterii, Editura ALL, Bucureşti, 1994 (Coordonatori: A. P.  Iliescu, M.R. Solcan). Volumul are 180 pagini, şi este o antologie comentată de texte fundamentale din filozofia politică clasică britanică si americană (de la Mandeville şi iluminismul scoţian la Hayek şi Oakeshott) însoţită de studii critice. Contribuţia mea la acest volum constă în: împreună cu M.R. Solcan – conceperea volumului şi a prefeţei ; singur – scrierea studiului introductiv intitulat  Conservatorismul politic şi limitele puterii (19 pagini); elaborarea articolelor introductive la capitolele: II. Iluminismul scoţian (pp. 27-28);  IV. Edmund Burke (pp.61- 65);  V. John Stuart Mill (pp.89- 92);  VII. F.A. Hayek  (p.133).

Fundamentele gîndirii politice moderne, antologie comentată, Polirom, 1999 (Coordonatori: A.P. Iliescu şi E. M. Socaciu) Contribuţia lui A.P. Iliescu: conceperea de ansamblu a lucrării, Prefaţa (p. 9-16), studii introductive la Locke (p. 62-64), Rousseau (p. 115-117), Moeser (p. 128-129), Burke (p.157-159), Bradley (p. 276-277), Glosar (în colaborare cu celălalt coordonator), traducerea textelor din Locke (65-73), Rousseau (p. 118-127), Burke (p. 167-177), Bastiat (p. 222-225) şi revizuirea altor traduceri.

Raţiunea în epoca clasică,  material didactic auxiliar pentru predarea filozofiei, cu traduceri (Descartes – Hume) şi un scurt studiu introductiv de Veronica Iliescu şi Adrian-Paul Iliescu, Editura Punct, 2001, 57 pagini

Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi, Editura Paralela 45, 2004, 293 pagini. (Volum coordonat de A. P. Iliescu împreună cu Jörn Rüsen şi Hans-Klaus Keul)

60 de ani în universitate O carte dedicată profesorului Mircea Flonta, editori: Dumitru Mircea, Adrian-Paul Iliescu, Valentin Mureşan, Cosmin Văduva, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015

Tratate universitare, lucrări didactice, manuale / Treaties, Handbooks

Lecţii de filozofie ,  Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, 189 pag.  Autori: Gh. Vlăduţescu, Adrian Miroiu, A.P. Iliescu, Cristian Petru şi Mihaela Bârsan. Contribuţia mea, capitolul III al cărţii, reprezintă paginile 96-139 din volum.

Filosofie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ediţiile 1990-1999, 244 p. (manualul  pentru cl. XII de liceu). Autori: A.P. Iliescu, Adrian Miroiu, Mihaela Miroiu. Contribuţia mea la acest manual este următoarea: capitolul 2 Libertatea, pp. 37-64 (singur); capitolul 7 Ordinea , pp. 159- 192 (singur) – în total, aceste două capitole reprezintă 61 de pagini; în colaborare cu Mihaela Miroiu, capitolul 9 Filosofia pp. 219-230. (Paginaţia are în vedere ediţia 1994).

Filosofie,  Editura TREI, ediţia 2000 a aceluiaşi manual

Manual de filozofie, Humanitas Educaţional, 2003 şi ediţiile ulterioare. Autori: Doina-Olga Ştefănescu, Adrian Miroiu (coordonatori), Adrian-Paul Iliescu, Mihaela Miroiu, Cristian Pîrvulescu. Partea elaborată de mine cuprinde subcapitolele Libertatea, Egalitatea, Dreptatea socială, din capitolul 3 (Politica), adică pp. 53-77 (în ediţia 2003).

Filozofie politică,  curs universitar, Universitatea Dimitrie Cantemir, 2001, 192 p; ediţia  2002,  217 pag.

Doctrine politice, curs universitar, Universitatea Dimitrie Cantemir, 2001,  72 pagini;  ediţia   2002, 127 pag.

Etică socială şi politică, Ars Docendi – Universitatea Bucureşti, 2007 (325 pagini)

Teoria deciziei raţionale,  capitol al volumului Managementul cunoaşterii, coord. Romulus Brâncoveanu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 191-259

PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  /  SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAMS

1) Director de proiect de cercetare – Proiectul de cercetare Caracteristici ale culturii politice româneşti: influenţa unor modele culturale şi tradiţii comportamentale asupra funcţionării instituţiilor politice româneşti în perioada de tranziţie (proiect finanţat de Banca mondială, cod CNCSIS 334, între 2000 şi 2003)

2) Cercetător – în proiectul Teoria complexităţii I şi II (Banca Mondială) 1997-1999

3) Cercetător – în proiectul Concepte, reprezentări, conţinut mental  (CNCSIS 231), 2004-2005

4) Cercetător – în proiectul Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii (CNCSIS  872), 2006-2007

5) Membru al Steering Committee al Research Networking Programme “Rights to a Green Future, Uncertainty, Intergenerational Human Rights and Pathways to Realization (ENRI-Future)”, 2011-2015, în cadrul European Science Foundation (vezi: http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/social-sciences-scss/rights-to-a-green-future-uncertainty-intergenerational-human-rights-and-pathways-to-realization-enri-future/steering-committee.html), şi cercetător în acelaşi program.

6) Am condus echipa Universtităţii din Bucureşti în cadrul proiectului european de cercetare Platenso (2013-2016).

ALTE PROIECTE ACADEMICE

1/ Expert,  în proiectul Studii doctorale în România. Organizarea şcolilor doctorale,

proiect UEFISCSU (proiecte strategice pentru învăţământul superior) – cod 2686 (2009)

2/ Manager ştiinţific (pe secţiunea Filosofie), în proiectul Științe socio-umane și

politice aplicative. Program de pregatire postdoctorală și burse postdoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice (POSDRU ID 62259), 2010-2013

3/ Expert pe termen lung, în programul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863, program care a început în 2014.

STUDII ŞI ARTICOLE / PAPERS and ARTICLES

Publicate în străinătate / Published abroad

1) Analiză critică a lucrării Science and Its Fabrication  de  A. Chambers, în  International Studies in The Philosophy of Science (Anglia),  vol.5, No.1, 1991, pp. 89-92.

2) Hacker Versus Chomsky: The Argument from Normativity, în  The First European Congress of Analytic Philosophy, volum editat de ESAP (The European Society for Analytic Philosophy), Aix-en-Provence, 1993, p.43 (abstract).

3) Wittgenstein Against Explanation in Philosophy and in The Kulturwissenschaften, în volumul Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences, editat de Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, 1995, pp.348-354.

4) Rational Reconstruction: Preconditions and Limits, în revista Theoria, vol. 11, nr. 27, septembrie 1996, pp. 33-47.

5) Rawls’ Encapsulation of Justice, publicat în formă electronică de Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen, institut de studii avansate din Viena, pe pagina sa Web, la capitolul IWM Working Papers, nr. 2 /1999.   60 pagini.

Adresa: http://www.univie.ac.at/iwm/pub-wp.htm

6) Institutions démocratiques et mentalités autoritaires en Roumanie,  în revista

Cahier d’histoire immédiate, no.24, automne 2003, p.137-148 (revista, avînd  ISSN 1247-3189, apare la Toulouse, editată de Groupe de Recherche en Histoire Immédiate, şi apare şi pe site-ul: www.univ-tlse2.fr/grhi)

7) Political Manichaeism in Contemporary Public Debates: The Romanian Case, în revista Southeastern Europe/L’Europe de Sud-Est, vol. 30 (2003), pp. 1-12 (revista apare în California)

8) Two Kinds of Identitary Concern, în volumul  Weighting Differences : Romanian Identity in the Wider European Context, editat de Vasile Boari, Sergiu Gherghina, Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 96-112

9) Environmental Risk and Moral Obligations: Reflections on an East European Experience, în vol. Applied Ethics. Perspectives from Romania, editat de Valentin Mureşan, Shunzo Majima, publicat de Center for Applied Ethics and Philosophy, Hokkaido University, Kitaku Sapporo, Japonia, 2013, pp. 114-130.

10) The ‘missing link’: Polarization and the need for ‘trial by jury’ procedures, în volumul The Politics of Sustainability Philosophical Perspectives, edited by Dieter Birnbacher, May Thorseth, Routledge, 2015, pp. 195-211

11/ Philosophy of Law  [in Romania], în volumul Enrico Pattaro, Corrado Roversi  (eds.) A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, vol. 12, Springer, 2016, pp. 690-692

[în capitolul 20.5, Legal Philosophy and Theories of the State in 20th Century Romania]

 

Publicate în ţară / Published in Romania

1) Teoria ştiinţifică, în Revista de filozofie, tomul XXIII, Nr.3/1976, pp. 370-372.

2) Şcoala “dependenţei teoretice”: o alternativă capabilă de a înlocui empirismul logic?, în Revista de filozofie, tomul XXIII, nr.5/1976, pp.573-579.

3) Neoextensionalismul semantic, în Revista de filozofie, tomul XXVI, Nr.3/1979, pp.397-403.

4) Semantica – o ştiinţă socială?, în Ştiinţele sociale şi politice peste hotare, nr.1/1982, pp.10-18.

5) Adevăruri necesare – de la Kant la Putnam şi Kripke, în volumul Immanuel Kant – 200 de ani de la apariţia Criticii raţiunii pure, volum coordonat de A. Boboc, M. Flonta, R. Pantazi, I. Pârvu, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, pp.127-139.

6) Specificul matematicii – o abordare semiotică, în volumul Eficienţa predării matematicii în învăţămîntul superior, editat de Institutul Politehnic Bucureşti, 1982, pp.101-110.

7) Pragmatics Between Hopes and Illusions, în Revue roumaine des sciences sociales, philos.-logique, tome 27, Nos. 2-3/1983, pp.241-249.

8) Achiziţie social-istorică şi  programare genetică, în  Ştiinţele sociale şi politice peste hotare, nr.1/1983, pp. 38-48.

9) Relevanţa filozofică a teoriei ştiinţei, în Revista de filozofie , tomul XXX, nr.5/1983, pp. 458-463.

10) Surse ale interesului pentru limbaj în filozofia contemporană, în Revista de filozofie, tomul XXX, nr.6/1983, pp. 523-530.

11) Limbajul euristic şi creativitatea, în volumul Perspectivă multidisciplinară asupra creativităţii, editat de Institutul Politehnic Bucureşti, 1983, pp. 109-116.

12) Ştiinţele sociale şi ştiinţele naturii – opoziţie sau unitate?, în Ştiinţele sociale şi politice peste hotare, nr.2/1983.

13) The New Metascientific Paradigm and The Linguistic Turn, în Revue roumaine des sciences sociales, philos.-logique, tome 28, No. 2/1984, pp.139-146.

14) The Identity of Philosophy, în Revue roumaine des sciences sociales, philos.-logique, tome 28, nos. 3-4/1984, pp. 230-237.

15) Studiul proceselor cognitive – o nouă paradigmă?, în Ştiinţele sociale şi politice peste hotare, nr. 1/1985, pp. 80-91.

16) O “cotitură pragmatică” în teoria ştiinţei, idem, nr. 3/1985, pp. 57-69.

17) Demersul filozofic ca “recurs extraordinar” în cadrul cunoaşterii umane, în Revista de filozofie, tomul XXXIII, nr. 1/1986, pp.61-64.

18) Poeticul-o contracunoaştere, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Limba şi literatura română, anul XXXV, nr.1/1986, pp.8-12.

19) Probleme fundamentale ale teoriei adevărului, în volumul Studii de filosofie, editat de Institutul Politehnic Bucureşti, 1986, pp. 164-174.

20) Limitele ştiinţei şi libertăţile speculaţiei, în Ştiinţele sociale şi politice peste hotare, nr.1/1986.

21) From Different Kinds of Language-Use to Different Kinds of  Scientific Approach, în Revue roumaine des sciences sociales, philos.-logique, tome 30, nos. 3-4/1986, pp. 273-278.

22) Ludwig Wittgenstein – damnaţiunea gîndirii, în Viaţa românească, anul LXXXII, nr.5/1987, pp. 65-78.

23) Relevanţa demersului logic, în Revista de filozofie, tomul XXXIV, nr.5/1987, pp. 468-471.

24) Despre experienţa traducerii filozofice, în volumul Cercetare asupra intelectului omenesc de David Hume, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, pp. 74-85.

25) Exemplaritatea unei traiectorii intelectuale, în Viaţa românească, anul LXXXIII, nr.3/1988, pp.56-58.

26) Teoria ştiinţei şi presupoziţiile semantice, în volumul Cunoaştere, eficienţă, acţiune, editat de P. Ioan, Editura politică,  Bucureşti, 1988, pp. 24-44.

27) Ce este raţionalitatea?, în revista Alternative, anul II, nr.7-8/1991, pp.37-38

28) Transcendentalism and Linguistic Rules, în volumul Kant and the Transcendental Problem, editat de Societatea Kant din România, Bucureşti, 1991, pp. 111- 121.

(acelaşi articol apare şi în  Analele Universităţii Bucureşti, seria Filozofie, anul XL, 1991, pp. 31-36).

29) Kant and Wittgenstein: Philosophy as Critical Enterprise, în volumul Critic and Doctrinal in Kant, editat de Societatea Kant din România,  Bucureşti, 1992, pp. 13-19.

30) Conservatorismul politic şi limitele puterii, în volumul Limitele puterii, editat de Adrian-Paul Iliescu şi Mihail-Radu Solcan, editura ALL, 1994, pp.155-173.

31) Michael Oakeshott: pledoaria pentru conservatorism, studiu introductiv la volumul Raţionalismul în politică, de Michael Oakeshott, Editura ALL, Bucureşti, 1995, pp. 1-7.

32) The Task of Philosophy: Clarifying or Explaining?, în Revue roumaine de philosophie, tome 39, nos. 3-4/1995.

33) Morala în politica românească, în revista  Secolul 20, nr. 10-12/1996  (379-381), pp.151-162.

34) Descartes, Leibniz şi iluziile paradigmei reprezentaţionale, în Revista de filozofie, nr. 1-2/1997, pp. 17-24.

35) Relevanţa experienţei epistemologice pentru teoria politică, în Polis, vol. 4, Nr. 4/1997, pp. 5-30.

36) Exil, exil interior, modernitate, în Secolul XX, nr. 10-11-12/1997, 1-2-3/1998 (391-396), pp. 22-34.

37) Conservatorismul, în volumul Doctrine politice, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, (coord. Alina Mungiu-Pippidi), pp. 73-83.

38) Paradigma deterministă între stringenţe logice şi nuanţări filozofice, în vol. Cunoaştere şi analiză,  Editura ALL, Bucureşti, 1998, (îngrijrea ediţiei: A.P. Iliescu), p. 117-161.

39) Descartes, Leibniz şi iluziile paradigmei reprezentaţionale, în vol. Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, (îngrijirea ediţiei: Mircea Flonta), Editura Universal Dalsi, Buc., 1998, pp. 225-237.

40) A Wittgensteinean Argument against the ‘Hidden Logic’ of Natural Language, în revista Krisis,  nr. 6/1998, pp.122-129.

41) Conservatorismul lui Eminescu,  în revista Polis,  vol. 5, nr. 2/1998, pp. 57-64.

42) Teorie politică şi gîndire canonică,  studiu introductiv  (pp. 1-26) la vol. John Gray Dincolo de liberalism şi conservatorism,  Editura  ALL, 1998.

43)  Wittgenstein şi problema nonsensului întrebărilor filozofice, în Revista de filosofie, tomul XLV, nr. 4, iulie-august 1998, pp. 459-470.

44) Conservatorismul şi raţiunile sale de a fi, în Polis, vol.5, Nr. 3/1998, p. 63-71.

45) Prefaţa (p. 9-12) şi studii introductive la Locke, Rousseau, Möser, Burke, Bradley în vol.  Fundamentele gîndirii politice moderne, Polirom, 1999.

46)  John Locke şi idealul modern al unei vieţi fondate pe reguli, studiu introductiv la volumul John Locke Al doilea tratat despre cîrmuire, Ed. Nemira, 1999, pp. 5-40.

47)  Eşecul tranziţiei şi carenţa instituţională,  în Polis,  vol. 6,  nr. 4/1999,  pp. 46-56

48)  Criza societăţii româneşti: o soluţie democrat-creştină sau una liberală?,  în revista 22, anul XI, nr. 36, 5-11 sept. 2000, p. VII

49) John Gray împotriva curentului, în revista Polis, vol. 7, nr. 3/2000, pag.  3-11

50)  Reforma ca ruptură radicală, în volumul colectiv  Educaţia şi învăţămîntul – orizont 2015, Corint, 2000, pp. 25-49 (în colaborare cu Alexandru Niculescu şi Vlad Alexandrescu) – ISBN 973-653-120-1

51)  Contradicţia lui Hayek, în volumul Filosofia socială a lui F. A. Hayek, (coord. A. P. Iliescu),  Polirom, 2001, pag.  117- 144.

52) Individualismul lui Thomas Hobbes, în vol. Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, (coord. E. M. Socaciu), Polirom, 2001, pp. 140-154.

53)  Wittgenstein împotriva intrinsecalismului, în volumul Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, editat de Mircea Flonta şi Gh. Ştefanov, Polirom, 2002, p. 83-91 (în limba română) şi p. 187-194 (în engleză: Wittgenstein against Intrinsecalism)

54)  Maniheism politic şi eşec instituţional, în volumul  Mentalităţi şi instituţii, coordonat de A. P.  Iliescu, Editura Ars Docendi, 2002, paginile 13-60

55) Hiperideologizarea în politica românească, în revista Symposion, editată de Academia Română – filiala Iaşi, ISSN: 1584-174X, tomul I, nr. 1/2003, pp. 161-164

56) Individualismul modern ca ideologie justificativă, textul unei conferinţe ţinute la Cluj,  publicat (electronic) în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 2, No. 4, Spring 2003, la adresa http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/100/100

57) Gândirea captivă şi rostul filosofiei, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Filosofie, (ISSN 0068-3175), anul LII, 2003, pp. 27-34

58)  Filozofia tîrzie a lui Ludwig Wittgenstein – Dificultăţi şi provocări, studiu introductiv la Ludwig Wittgenstein  Cercetări filozofice, Humanitas, 2004, pp. 21-82

59)  «Pacea eternă» a lui Kant în perspectiva actuală sau

Ştia oare Hobbes ceva ce Kant n-a aflat niciodată?, articol publicat electronic în anul 2004 pe site-ul Institutului Goethe din Bucureşti, la adresa http://www.goethe.de/ms/buk/Wort/depwort_kant.htm

60)  Drepturile universale ale omului: tensiuni interne şi imagini exterioare, în volumul  Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi, volum coordonat de A. P. Iliescu împreună cu Jörn Rüsen şi Hans-Klaus Keul, Editura Paralela 45, 2004, pp. 72-84

61)  Aspecte filozofice şi morale ale dreptului la viaţa privată, un scurt cuvînt înainte la volumul  Mario G. Losano (coordonator),  Legea italiană în privinţa protecţiei vieţii private, Editura All Beck, 2004, pp. XI – XVI

62) Raţionalism, raţionalism politic şi eroarea încapsulării, în vol. Filosofia azi – Prima întîlnire academică româno-chiliană, (Editori: Mircea Dumitru, Adrian-Paul Iliescu, Patricio Brickle), Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, pp. 137-146

63)  Sensul demersului filozofic iniţiat de Ludwig Wittgenstein, prefaţă la volumul Ludwig Wittgenstein  Lecţii şi convorbiri despre estetică, psihologie şi credinţa religioasă, (ediţia a II-a),  Humanitas, 2005, pp. 5-15

64) Normativitate, naturalism, realism politic, în Buletin ştiinţific (seria Ştiinţe socio-umane), Universitatea din Piteşti, ISSN 1453-5491, anul VIII, nr.1 (13), 2005, pp. 152-164

65) Fertilitatea şi eşecurile pledoariei lui Mill pentru libertate, prefaţă la volumul John Stuart Mill Despre libertate, ediţia a III-a, Humanitas, 2005, pp. 5-39

66) Hegel sau Cum este posibilă filozofia speculativă după Kant?, prefaţă la volumul G. W. F. Hegel  Prelegeri de filozofie a istoriei, Editura Paralela 45, 2006, pp. 7-21

67) Fundamente filosofice ale realismului politic modern, în Buletin ştiinţific (seria Ştiinţe socio-umane), Universitatea din Piteşti, ISSN 1453-5491, anul IX, 2006,  pp. 89-100

68) Patru explozii de intransigenţă istericoidă, partea I, în Caiete critice, nr. 10-12 (228-230) / 2006, pp. 58-70   (revistă editată de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă – ISSN 1220-6350)

69) Falimentul moral al elitelor, în volumul  Problema evreiască – perspective româneşti, editat de Aura Christi, Editura Ideea europeană, 2006, pp. 105-111 (fragment preluat din cartea mea Anatomia răului politic)

70) Fascinaţia răului (fragment din cartea Anatomia răului politic), în volumul Problema evreiască, editat de Aura Christi, Editura Ideea europeană, 2006, pp. 291-307

71)  J. S. Mill’s Views on Democracy: Are They Still Valid?, în volumul colectiv Proceedings of the International Conference „John Stuart Mill. 1806-2006“, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 135-152

72) Conservatorism sau radicalism de dreapta?, în vol. Conservatorismul românesc, editat de Liviu Brătescu şi Mihai Chiper, editura Pim, 2008, pp.159-183 (articol reluat în cartea Supremaţia experienţei)

73) De ce misionarii anticomunismului sunt incapabili să judece comunismul, în vol. Iluzia anticomunismului, editat de Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Şiulea, Ovidiu Ţichindeleanu, editura Cartier, 2008, pp. 151-164

74)  L’inexprimable a-t-il encore une place dans la philosophie dernière de Wittgenstein?, în Les Actes du Colloque international «Système, Images, Langages», editat de Mihaela Pop, Sabin Totu, Viorel Vizureanu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 127-136

75)  Opţiunile politice şi sensibilitatea morală, în vol. Ion Ianoşi – 80, volum alcătuit de Aura Christi şi Alexandru Ştefănescu, Editura EuroPress Grup, 2008,  pp. 173-185

76) Influenţe ale filosofiei dreptului asupra deontologiei juridice, în volumul Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.)  Etică şi cultură profesională, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, pp. 9-34

77) Mentalităţi antioccidentale în România de azi, în  Anuarul Universităţii Petre Andrei din Iaşi, Seria ştiinţe socioumane, tomul III, 2008, pp. 18-35

78) Gîndirea critică şi cultivarea ei academică, în vol. Structura universităţii, structura cunoaşterii, editat de Romulus Brâncoveanu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 111-123

79) Conceptul de noroc politic, în  Analele Universităţii Bucureşti, anul LVII, 2008, pp. 89-102

80)  Cît de puternică este pledoaria anti-iluministă contemporană?, în vol. editat de Rainer Schubert şi Mihai-Andrei Todoca, Aufklärung Heute/Iluminismul astăzi,  Presa Universitară Clujeană, 2008,  pp. 259-280

81)  Ideea de nedreptate socială, în Revista de filosofie analitică, vol. III, no.1, ianuarie-iunie 2009, pp. 27-43 (ISSN: 1843-9969 | http://www.srfa.ro/rfa/pdf/rfa-III-1-adrian-paul-iliescu.pdf)

82) Sechele totalitare în cultura politică a României postcomuniste, în volumul România după douăzeci de ani, editat de Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea, Institutul European, 2010, pp. 137-154

83) The Autonomy of Morals. Two Analytic Arguments, în revista Journal for the Study of  Religions and Ideologies, vol. 9, no. 26, Summer 2010, pp. 3-17 (vezi şi site-ul www.jsri.ro)

84) Rolul economic al Constituţiei, în vol. Revizuirea Constituţiei economice, editat de Simina Tănăsescu, Violeta Alexandru, Alexandra Soci, Bucureşti: Institutul de Politici Publice, 2011, 25-53

85) Mass-media, „montarea“ interpretărilor şi democraţia, în vol. Daniel Şandru, Sorin Bocancea (coord.)  Mass-media şi democraţia în România postcomunistă, Institutul European, 2011, pp. 15-26

86) Universal Human Rights Versus Public Interest, în Revista Română de Filosofie Analitică, vol. VI, nr. 1, Ianuarie-Iunie 2012, pp. 67-79 (http://www.srfa.ro/rrfa/pdf/rrfa_VI-1-adrianp-iliescu.pdf)

87) Mitul purificării în România postcomunistă, în volumul Sergiu Gherghina, Sergiu Mişcoiu, editori, Miturile politice în România contemporană, Institutul European, 2012, pp. 181-204

88/ Recenzie elaborată împreună cu Ileana Dascălu, la cartea  Arguing about justice. Essays for Philippe van Parijs. (Presses Universitaires de Louvain, 2011), edited by Axel Gosseries & Yannick Vanderborght. Recenzia a apărut în revista Public Reason, Vol.4, No.1-2, June-December 2012

89/ Monarhia şi problemele-cheie ale societăţii, în vol. Liviu Brătescu, Ştefania Ciubotaru,coordonatori, Monarhia în România. O evaluare, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 2012, pp. 166-181

90/ Ce au produs intelectualii?, în vol. Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea (coord.) Intelectualii şi puterea, Institutul European, 2012, pp. 123-146

91/ How Is Equality Possible? An Analysis of the Idea of Intrinsic Equality, în revista Transylvanian Review, Vol. XXII, No. 1, Spring 2013, pp. 3-16

92/ Capitalism şi democraţie. Presupoziţiile unei dezbateri, în vol. Alexandru Mamina (coord.)  Capitalism şi democraţie. Principii, Structuri, Evoluţie, Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2013, pp. 55-73

93/ Ludwig Wittgenstein şi înţelegerea fenomenului religios, în volumul colectiv Atena şi/sau Ierusalim, coordonat de Marin Bălan, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, pp. 79-98

94/ Rawls’s Encapsulation of Society, în revista Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, vol. LXII, Number 1, 2013, pp. 3-17

95/ Rawls’s Idea of Cooperation. An Analysis, în vol. colectiv Bucharest School in Analytic Philosophy, editor: Ilie Pârvu, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, pp. 281-298

96/ Alături de Mircea Flonta: de la devotament la apostazie, în vol. colectiv Dumitru Mircea, Adrian-Paul Iliescu, Valentin Mureşan, Cosmin Văduva, editori, 60 de ani în universitate O carte dedicată profesorului Mircea Flonta, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, pp.255-282

97/ Între specializare şi eclectism, prefaţă la cartea lui Claude Karnoouh Pentru o genealogie a globalizării, Alexandria Publishing House, 2016, pp. 7-25

 

COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE / LECTURES and SCIENTIFIC PAPERS PRESENTED AT CONFERENCES

Susţinute în străinătate:

1/ Hacker Versus Chomsky: the Argument from Normativity, The First European Congress of Analytic Philosophy, Aix-en-Provence, Franţa, 23-26 Aprilie 1993

2/ Wittgenstein’s Metaphilosophy, Philosophisches Kolloquium, Universität Bielefeld, Germania, 5 ianuarie 1995

3/ Some Hidden Suppositions of  Wittgenstein’s Metaphilosophy, Philosophisches Kolloquium,  Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie, Universität München, Germania, 15 mai 1995

4/ Some Hidden Suppositions of  Wittgenstein’s Metaphilosophy, Philosophisches Kolloquium, Institut für Philosophie der Universität Karlsruhe, Germania, 23 mai 1995

5/ Why Philosophy Is Bound To Err, Philosophisches Kolloquium, Universität Bielefeld, Germania, 31 mai 1995

6/ On Explaining As An Empirical Enterprise, Philosophisch-Naturwissenschaftliche Kolloquium, Zentrum für Höhere Studien, Institut für Philosophie, Universität Leipzig, Germania, 1 iunie 1995

7/ Wittgenstein and the Limits of Explanation, Forschungskolloquium des Institut für Philosophie der Technischen Universität Berlin, Germania, 27 iunie 1995

8/ The Hidden Suppositions of Wittgenstein’s Metaphilosophy, Philosophisches Kolloquium, Institut  für Philosophie, Technische Universität Dresden, Germania, 28 iunie 1995

9/ Wittgenstein Against Explanation in Philosophy and in the Kulturwissenschaften, Al XVIII-lea Simpozion Internaţional Wittgenstein, Kirchberg am Wechsel, Austria, 13-20 august 1995

10/ Can Philosophy Discover Essences?, Philosophisches Kolloquium, Universität Bielefeld, Germania, 14 decembrie 1995

11/ Why Philosophy Is Bound To Err, comunicare la Philosophical Society, St. David’s University College, Lampeter, Anglia, 24 ianuarie 1996

12/ Why Philosophy Is Bound To Err, comunicare la Philosophical Society, University of Swansea, Department of Philosophy, Anglia, 25 ianuarie 1996

13/ Naturalistic and Anti-Naturalistic Approaches to Language, comunicare la Central European University, Budapesta, Ungaria, 2 martie 1998

14/ Minimizing the State: The Conventional Wisdom and its (East European) Discontents, comunicare în cadrul Seminarului State and Globalization, organizat la Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen, Viena, 5 mai 1999

15/ Universal Human Rights versus Public Interest. An Argument Against the Universality of Rights, comunicare la Seminarul Catedrei de etică economică şi socială, Chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Universitatea Louvain la Neuve, Belgia, 18 februarie 2003

16/ What Would Ludwig Wittgenstein Have Said to John Rawls, comunicare la Departamentul de Filosofie, Universitatea Bilkent, Ankara, Turcia, 9 februarie 2011

17/ Developing Countries, Entrapment and Obstacles to Sustainability, la workshop-ul internaţional Shaping a Sustainable World: Interconnecting Sustainability Scenarios, Intergenerational Human Rights, Risks, and Motivation & Governance Issues, Graz/Seggau (Austria), organizat în cadrul programului ENRI Future finanţat de European Science Foundation,12-14 September 2012

18/ Entrapment as an Obstacle to Sustainability, la conferinţa internaţională Natural Resources,Global Justice and Obstacles to Sustainability, organizată de Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norvegia, 13-14 iunie 2013

19/ Entrapment and Moral Dilemmas: Are There Cases where Priority Should Be Given to Development, not to Environmental Values?, la conferinţa internaţională Developing Countries and Duties towards the Future, organizată de Universitatea Catolică din Louvain la Neuve, Belgia, sub egida programului internaţional ENRI  Future şi al ARC (Belgia),   desfăşurată la Louvain la Neuve, Belgia, 20-21 iunie 2013

20/ The Principle of Just Savings and Its Discontents, la conferința Grand challenges and our obligations to future generations, organizată de NTNU, în cadrul Programme for Applied Ethics al Dept.of Philosophy and Religious Studies, Trondheim, Norvegia, 21-22 mai 2015

Link : http://www.ntnu.edu/appliedethics/participants

21/ From Make-believe Debates to Genuine Debates on Nuclear Matters, la SENIX Conference: The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix, Stockholm, Suedia, 25-27 mai 2015

Link: https://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/5669/SENIX_Conference_prel_programme.pdf

Susţinute în ţară:

1/ Etica şi analiza logică a limbajului, Simpozionul de etică, Universitatea Bucureşti, 4 martie 1976

2/ Acţiune şi cauzalitate la Raimo Tuomela, Simpozionul Interferenţe în definirea conceptului de cauzalitate, Institutul Politehnic Bucureşti, 7 mai 1980

3/ Teoria logică a înţelesului şi semantica lumilor posibile, Sesiunea de comunicări a Catedrei de filozofie a Institutului Politehnic Bucureşti, 18-19 noiembrie 1980

4/ Semantica lui Richard Montague, Sesiunea de comunicări a Institutului de filozofie, Bucureşti, mai 1979

5/ O reconsiderare a distincţiei dintre ştiinţele formale şi ştiinţele factuale, Sesiunea  de comunicări a Institutului de filozofie, Bucureşti, 7-8 mai 1982

6/ O analiză logică a raporturilor ierarhice, Sesiunea ştiinţifică interdisciplinară ‘Filozofia şi

logica acţiunii’,  Institutul Politehnic Bucureşti, 17-18 iunie 1982

7/ Teoria istorică a referinţei, Seminarul de filozofia limbajului de pe lîngă Institutul de filozofie, Bucureşti, noiembrie 1982

8/ Semnificaţii ontologice ale cercetărilor de logică modală, Sesiunea de comunicări a Comitetului pentru istoria şi filozofia ştiinţei, Academia română, Bucureşti, 12-13 noiembrie 1982

9/ Specificul matematicii – o abordare semiotică, Simpozionul ‘Eficienţa predării matematicii învăţămîntul superior’, Institutul Politehnic Bucureşti, 26-27 noiembrie 1982

10/ Limbajul euristic şi creativitatea, Simpozionul ‘Perspectivă pluridisciplinară asupra creativităţii’, Institutul Politehnic Bucureşti, Buşteni, 12-13 septembrie 1983

11/ Istoria ştiinţei şi presupoziţiile semantice, Sesiunea ‘Teorie şi metodă în istoria ştiinţei’, Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, 3-4 decembrie 1983

12/ Două tipuri de cunoaştere ştiinţifică, Sesiunea de comunicări a Institutului de filozofie, Bucureşti, 9-11 mai 1985

13/ Pragmatica – o revoluţie în înţelegerea filozofică a naturii limbajului, Seminarul interdisciplinar de teoria limbajului, Universitatea Bucureşti, 11 iunie 1985

14/ Definiţia din perspectiva pragmaticii logice, Sesiunea Institutului de lingvistică al Academiei, Bucureşti, 21-24 octombrie 1985

15/ Două tipuri fundamentale de ideal cognitiv, Sesiunea Institutului de filozofie, Bucureşti, 24-25 aprilie 1986

16/ Poeticul – o contracunoaştere, Sesiunea Institutului de lingvistică al Academiei, Bucureşti, 14 mai 1986

17/ Univers referenţial şi traducere, Seminarul interdisciplinar de teoria limbajului, Universitatea Bucureşti, 28 octombrie 1986

18/ Experienţă şi cunoaştere, Sesiunea institutului de filozofie, Bucureşti, 25-26 mai 1987

19/ Raţionalitate ştiinţifică şi relativism, Sesiunea Institutului de filozofie, Bucureşti, 26-27 mai 1989

20/ Eşecul lui Wittgenstein, Simpozionul “Ludwig Wittgenstein” organizat de Academia Română, Bucureşti, 27 iunie 1989

21/ Wittgenstein si Blaga despre problema misterului, Simpozionul “Lucian Blaga”, Cluj, 3-5 mai 1991

22/ Transcendentalismul şi regulile lingvistice, Al doilea simpozion internaţional al Societăţii Kant din România, Bucureşti, 21-23 septembrie 1991

23/ Lucian Blaga şi metafilozofia, Simpozionul “Lucian Blaga”, Cluj, 7-10 mai 1992

24/ Kant şi Wittgenstein, Al treilea simpozion internaţional al Societăţii Kant din România, Iaşi, 19-21 septembrie 1992

25/ Chomsky şi stilul filozofiei americane, Simpozionul internaţional “Figuri seminale ale filozofiei americane”, organizat de Centrul european de poezie si dialog est-vest, Sibiu, 1-7 octombrie 1992

26/ Wittgenstein şi problemele limbajului, Simpozionul “Obiectiv şi subiectiv în cunoaşterea ştiinţifică”, Academia română, Bucureşti, 14-15 decembrie 1993

27/ Proiectul raţionalist clasic şi limitele limbajului, Sesiunea ştiintifică “Descartes şi Leibniz”, Academia română, 16-17 mai 1996

28/ Conservatorismul, conferinţă susţinută la invitaţia Societăţii  Academice din România, în ciclul “Doctrine politice”, la 25 martie 1997

29/ Naşterea singurătăţii în epoca modernă, conferinţă publică organizată de New Europe College, la Bucureşti, 24 martie 1998.

30/ 19th Century Romantic and Conservative Sources of Romanian Autochtonism, comunicare la conferinţa internaţională „Culture and Politics of Identity in Modern Romania”, organizată de Journal of the History of Ideas (SUA), la Bucureşti. 27-30 mai 1998.

31/ The Myth of the Minimal State and Its (Devastating) East-European Consequences, la conferinţa internaţională „1989-1999: Ten Years After. The Countries of Eastern and Central Europe between Project and Reality”, organizată de Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 15-18 septembrie 1999.

32/ Machiavelli şi geneza individualismului modern, la Conferinţa internaţională Machiavelli e la cultura politica moderna, Institutul Italian de cultură,  Bucureşti,  18-19 mai 2000

33/ Criza societăţii româneşti – o soluţie creştin-democrată sau o soluţie liberală?, la Conferinţa Creştin-democraţia: o şansă pentru România?,  organizată de Fundaţia Hans Seidel şi Fundaţia Corneliu Coposu,  Bucureşti,  22 iunie 2000

34/ Critici contemporane ale libertarianismului şi relevanţa lor pentru societăţile post-totalitare est-europene, la Prima conferinţă anuală „Sisteme politice în schimbare” organizată de Societatea română de ştiinţe politice, Bucureşti, 25-27 septembrie 2000

35/ Wittgenstein împotriva intrinsecalismului, la Simpozionul “Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX”, Facultatea de Filosofie,  Universitatea Bucureşti, 25-26 mai 2001

36/ Tradiţii politice româneşti şi influenţa lor asupra disfuncţiilor instituţionale, la Conferinţa „Cultură politică şi instituţii”, organizată de Universitatea din Bucureşti şi AROSPA, Tg Neamţ, 26-28 aprilie 2002

37/ Universal Human Rights: Inner Tensions and Outer Images, la Academia de toamnă româno-germană/Rumaenisch-Deutsche Herbstakademie, Filosofia practică şi ştiinţele sociale/Praktische Philosophie, cu tema generală Drepturile omului în conflictul cultural, Sibiu, 6-11 octombrie 2002

38/ Why Rights Cannot Be Trumps?, la Simpozionul internaţional Current Issues in Analytical Philosophy and the Philosophical Foundations of Cognitive Science, Bucureşti, 16-17 mai 2003

39/ Hiperideologizarea în politica românească, la Simpozionul aniversar al Universităţii ‘Petre Andrei’, Iaşi, 4-5 iulie 2003

40/ Esenţialism filozofic, gnosticism politic şi ideologie. O analiză critică.,  la Simpozionul Filosofie şi ideologie/Philosophie und Ideologie, organizat de Centrul Cultural German şi Facultatea de Filosofie a Universităţii ‘Al. I. Cuza’ din Iaşi, 10 octombrie 2003

41/ Raţionalism, raţionalism politic şi eroarea încapsulării, la Filozofia azi, Prima întîlnire academică româno-chiliană, Bucureşti, Facultatea de Filozofie,  8 decembrie 2003

42/ Moralismul politic ca atavism, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ‘Teorie şi acţiune politică în spaţiul românesc’, Iaşi, Universitatea Petre Andrei, 25-26 iunie 2004

43/ «Pacea eternă» a lui Kant în perspectiva actuală sau Ştia oare Hobbes ceva ce Kant n-a aflat niciodată?, comunicare la conferinţa internaţională Dezbateri kantiene, organizată de Institutul Goethe din Bucureşti şi Facultatea de Filozofie, 21-22 octombrie 2004

44/ Obstacole actuale în calea formării unei culturi a recunoaşterii şi toleranţei, comunicare la simpozionul internaţional Premisele spirituale ale unei culturi a recunoaşterii, organizat de Kulturwissenschaftliches Institut Essen, Institutul Goethe Bucureşti, New Europe College etc., 17-21 martie 2005, Sibiu

45/ Dreptatea socială: ce anomalii trebuie să îndrepte ea?, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ‘Teorie şi acţiune politică în spaţiul românesc’, Iaşi, Universitatea Petre Andrei, 26 iunie 2005

46/ The Nash Problem and Its Application to Constitutional Negotiations, la The 4th International Bucharest Colloquium in Analytic Philosophy, Bucureşti, 20-21 mai 2006

47/ L’inexprimable a-t-il encore une place dans la philosophie mature de Wittgenstein? la Colocviul internaţional Systèmes, Images, Langages organizat la Universitatea Bucureşti, 13-15 iunie 2006

48/ Filosofia americană şi democraţia modernă, în cadrul programului Rolul filosofiei în schimbarea mentalităţilor şi în democratizarea vieţii publice, organizat la Cluj de SACRI, Catedra de filosofie sistematică de la UBB şi Centrul Cultural American, 3 octombrie 2006

49/ Mill’s Arguments for Democracy: Are They Still Valid?, la Conferinţa internaţională „J. S. Mill”, organizată de Fac. de Filosofie şi New Europe College, Bucureşti, 3-4 noiembrie 2006

50/ Cît de puternică este pledoaria anti-iluministă contemporană?, la simpozionul internaţional Aufklärung heute, organizat de Forumul cultural austriac, Sibiu, 15-16 martie 2007

51/ The Tragedy of Self-Exception, la colocviul internaţional  Légitimité, singularité, état d’ exception, organizat de Colegiul European şi Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj, Cluj, 12-13 octombrie 2007

52/ Mentalităţi antioccidentale în România de azi, la sesiunea de comunicări  Teorie şi acţiune politică în spaţiul românesc, Facultatea de ştiinţe politice şi administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, 6 iunie 2008

53/ Refuzul reglementării ca încălcare a responsabilităţii sociale corporative, la Bucharest Conference in Applied Ethics 2008, Universitatea Bucureşti, 30-31 octombrie 2008

54/ De la obsesia identitară la grija legitimă pentru identitate, la Colocviul internaţional Identitate românească în context european, 28-30 nov 2008, Cluj Napoca (Universitatea Babeş Bolyai)

55/ Surse de întemeiere ale responsabilităţii sociale corporative, la conferinţa  „Responsabilitatea socială corporativă şi dezvoltarea durabilă“, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 10 aprilie 2009

56/ Responsabilitate socială corporativă şi responsabilitate politică, la Sesiunea de comunicări  „Teorie şi acţiune politică în spaţiul românesc“, organizată de Universitatea Petre Andrei din Iaşi, 6 iunie 2009

57/ Sechele totalitare în cultura politică a României post-comuniste, la Colocviul Internaţional  „România după 20 de ani de la căderea regimului comunist“, organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 30-31 octombrie 2009

58/ Burying Socialism. What Has Been Done and what Should Have Been Done, la Simpozionul internaţional „Fall of Communism after 20 Years. Philosophical Perspectives“, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, 4-5 decembrie 2009

59/ Dezvoltare şi valori, la Sesiunea de comunicări Dimensiuni contemporane ale dezvoltării, Universitatea Petre Andrei din Iaşi, 4-5 iunie 2010

60/ Eşecul tranziţiei post-comuniste şi responsabilitatea intelectualilor, la colocviul Intelectualii şi puterea. Rolul intelectualilor în societatea democratică, organizat de Centrul de Analiză Politică al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj, 15 octombrie 2010

61/ Rolul economic al Constituţiei, la dezbaterea Revizuirea Constituţiei economice a României, organizată de Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, şi de Institutul pentru politici publice, 18 noiembrie 2010

62/ Fairness Assessment Task Force on the Saligny Disposal Project – Presentation of a Project, la workshopul internaţional Rights to A Green Future, organizat în cadrul programului de cercetare internaţional “Rights to a Green Future, Uncertainty, Intergenerational Human Rights and Pathways to Realization (ENRI-Future)”, Universitatea din Bucureşti, 2 noiembrie 2011

63/ A schiţat David Hume bazele unui nou tip de raţionalitate?, la colocviul ştiinţific David Hume la 300 de ani, organizat la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 10 decembrie 2011

64/ Entrapment and Global Justice, la conferinţa internaţională Global Justice: Norms and Limits, Universitatea din Bucureşti, 10-12 mai 2012. La această conferinţă am fost şi Chair al secţiunii Global Justice and Limits, pe 10 mai 2012

65/ Rawls, Intergenerational Justice and rational Evaluation of Priorities, la Conferinţa româno-chineză Filosofia şi societatea actuală, Universitatea din Bucureşti, 19-20 iunie 2014

66/ ‘How Could Rawls Justify the Priority of the Principle of Just Savings over the Principle of Difference?’ comunicare la workshopul Intergenerational Justice, Human Rights and Sustainability, workshop în cadrul programului ENRI-Future, asociat celui de-al 8-lea Congres al Societăţii Europene de Filosofie Analitică, Bucureşti, Romania, 29 August 2014.

La acest workshop, am fost şi Chair la sesiunea de dimineaţă.

67/ Should Nuclear Risks Be Discounted?, comunicare la workshopul international THE FUTURE OF NUCLEAR ENERGY IN ROMANIA. SUSTAINABILITY, SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS, organizat la Universitatea din Bucureşti, în cadrul programului internaţional PLATENSO, 26 martie 2015

68/ What Would Wittgenstein Have Said to Peter Singer? The Error of Encapsulation in Applied Ethics, la ‘Bucharest-Oxford Workshop in Applied Ethics’ – Does Applied Ethics Need A Better Philosophy, București, 3 decembrie 2015

69/ Framing the arguments for/against nuclear energy used in public discourse and its influence upon public opinion, la conferinţa internaţională RICOMET 2016: Risk Perception, communication and ethics of exposures to ionising radiation, Bucureşti, 1 iunie 2016

TRADUCERI  DE   SPECIALITATE / TRANSLATIONS

În exclusivitate:

John Stuart Mill  Despre libertate,  traducere şi aparat ştiinţific de Adrian-Paul Iliescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 150 pag.  Ediţia a II-a: aceeaşi editură, 2001; ediţia a III-a, aceeaşi editură, 2005 (pp. 41-207).

Michael Oakeshott  Raţionalismul în politică, traducere şi aparat ştiinţific de Adrian-Paul Iliescu, Editura ALL, Bucureşti, 1995, 136 pag.

Traduceri din Locke, Rousseau, Burke şi Bastiat în vol. Fundamentele gîndirii politice moderne (vezi mai sus)

Traduceri din Hayek în vol. Filosofia socială a lui F.  A.  Hayek.

şi alte texte mai scurte publicate în Revista de filozofie, Viaţa românească, Contrapunct etc.

În colaborare:

David Hume Cercetare asupra intelectului omenesc, traducere şi note de Mircea Flonta, Adrian-Paul Iliescu, Constanţa Niţă. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, 235 pag. (în colaborare).

Patrick Suppes  Metafizica probabilistă, traducere şi note de Adrian-Paul Iliescu şi Valentin Mureşan, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, 384 pag. (în colaborare).

Ludwig Wittgenstein  Lecţii şi convorbiri despre estetică, psihologie şi credinţa religioasă, traducere   de  Mircea Flonta şi  Adrian-Paul Iliescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, , 157 pag, reeditat 2005 (în colaborare).

Ludwig Wittgenstein  Caietul albastru, traducere şi note de Mircea Flonta şi Adrian-Paul Iliescu, Editura Humanitas, Bucuresti, 1993, 160 pag. (în colaborare)

Ludwig Wittgenstein  Însemnări postume , traducere de Mircea Flonta şi Adrian-Paul Iliescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, 178 pag, reeditat 2005 (în colaborare).

Filosofia dreptului – curs obligatoriu, anul II

FILOSOFIE  SOCIALĂ  ŞI  POLITICĂ
– curs, anul II Principii generale de evaluare

eticawittg