Admitere masterat septembrie 2018

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 03 – 19 septembrie 2018

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204

Luni-Vineri: 9.00-14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00-12.00

LocuriActe necesareAdmitereRezultate & precizăriSituația după confirmarea locurilor
Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)
 • 1 buget
 • 30 taxă (3500 RON/an)
Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 3 buget
 • 47 taxă (3500 RON/an)
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 6 buget
 • 39 taxă (3500 RON/an)
Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română)
 • 2 buget
 • 36 taxă (3500 RON/an)
Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză)
 • 2 buget
 • 39 taxă (3500 RON/an)
Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics) (în limba engleză)
 • 5 buget
 • 37 taxă (3500 RON/an)
Open mind (program masteral în ştiinţe cognitive) (în limba engleză)
 • 27 taxă (3500 RON/an)

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză)
 • 3 taxă (2000 EUR / an)
Management intercultural (în limba engleză)
 • 10 taxă (3500 RON/an)
Comunicare interculturală (în limba engleză)
 • 8 buget
 • 12 taxă (3500 RON/an)

 

 • SCRISOARE DE INTENŢIE (SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE)

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) * sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2018)

 • Doar pentru candidaţii care au mai urmat sau urmează un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE

 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE*

 • COPIE CARTE DE IDENTITATE

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)

 • DOSAR PLIC

 • TAXA DE ADMITERE – 150 RON  (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu: 20 septembrie 2018, ora 10.00

Pentru masteratele cu predare în limba engleză se dă test în cadrul interviului

Criterii de departajare pentru mediile egale: media de la licenţă

În cazul în care după sesiunea de admitere din luna septembrie cifra de școlarizare de la masterul pentru care candidații au optat inițial nu va fi atinsă, candidații declarați admiși la acel masterat vor fi repartizați la masteratele cu cifra de școlarizare realizată, în conformitate cu propriile lor opțiuni.
Liste comune pentru toate programele de master

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2018 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în zilele de 21, 24 și 25 septembrie 2018 ora 12.00.

Pentru locurile la BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2018

Pentru locurile la TAXĂ 

 • confirmare taxă   500 lei

(achitarea  sumei   se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” sau  în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502). Pe chitanță se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu master”

in numerar, la Casieria Universitatii din Bucuresti (Facultatea de Drept, demisol; adresa:  Bdul M. Kogalniceanu nr. 36-46, luni – joi: 10.00 – 14.00 ; vineri: 10.00 – 12.00).
sau
online

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN: RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304
Cont IBAN: RO27RNCB0076010452620307 (pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO)
BANCA: BCR SECTOR 5
Mentiuni plata: Taxă studii master