Admitere master iulie 2017

SESIUNEA IULIE 2017

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 06 – 25 iulie 2017

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204 după următorul program

  Luni – Vineri: 9.00 – 14.00

  Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 12.00

 • sau online accesând următorul link

INTERVIU: 27 iulie 2017, ora 9.00

Pentru programul de master Filosofie, Politică și Economie (PPE) interviul va începe la ora 11.00

LocuriActe necesareAdmitereRezultate & precizări

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română): 15 buget & 35 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română): 20 buget & 30 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română): 8 buget & 22 taxă (3100 RON/an)
– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 14 buget & 36 taxă (3100 RON/an)
– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 10 buget & 40 taxă (3100 RON/an)
– Istoria artei și filosofia culturii (în limba română) [în parteneriat cu Facultatea de Istorie]: 7 buget
– Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză): 7 buget & 43 taxă (3100 RON/an)
– Globalizare și diplomație culturală (în limba engleză): 50 taxă (6000 €/an)
– Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză): 12 buget & 13 taxă (2000 €/an)
– Management intercultural (în limba engleză): 15 buget & 10 taxă (3100 RON/an)
– Comunicare interculturală (în limba engleză): 12 buget & 13 taxă (3100 RON/an)
– Filosofie, Politică și Economie (PPE) (în limba engleză): 10 buget & 40 taxă (3100 RON/an)

 • SCRISOARE DE INTENŢIE (SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE)

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) * sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2017)

 • Doar pentru candidaţii care au mai urmat sau urmează un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE

 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE *

 • COPIE CARTE DE IDENTITATE

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)

 • DOSAR PLIC

 • TAXA DE ADMITERE – 140 Ron (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu: 27 iulie 2017, ora 9.00

Criterii de departajare pentru mediile egale: media de la licenţă

În cazul în care după sesiunea de admitere din luna septembrie cifra de școlarizare de  la masterul pentru care candidații au optat inițial nu va fi atinsă, candidații declarați admiși la acel masterat vor fi repartizați la masteratele cu cifra de școlarizare realizată, în conformitate cu propriile lor opțiuni.
– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii
buget & taxă

– Filosofie analitică

buget & taxă

– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

buget & taxă

– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

buget & taxă

– Istoria şi filosofia ştiinţei

buget & taxă

– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

buget & taxă

– Filosofie, Politică și Economie (PPE)

buget & taxă

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2017 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare, în zilele de 28-31 iulie 2017 sau în perioada 28-31 august 2017.

BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2017

TAXĂ

 • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei   se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.)