Admitere licență septembrie 2018

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 03 – 19 septembrie 2018

Înscrierea candidaților absolvenți de licee situate în mediul rural are loc în perioada 03 – 13 septembrie 2018

 

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204

Luni-Vineri: 9.00-14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00-12.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

LocuriAdmitereActe necesareRezultate & precizăriSituația după confirmarea locurilor
 • 4 locuri la buget

 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural *

 • 51 locuri cu taxă (3500 RON/an)

 • 8 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni

* Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)* sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE în original (sau copie legalizată)* (pentru promoţia iunie 2018)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* (pentru candidaţii licenţiaţi)
– ADEVERINȚĂ STUDENT (CU FORMA DE FINANȚARE) PENTRU CANDIDAȚII CARE MAI SUNT ÎNSCRIȘI ȘI LA ALTE FACULTĂȚI;
– CERTIFICAT DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ*
– CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE ÎN COPIE LEGALIZATĂ*
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– DOSAR PLIC
– CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 130 lei (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/admitere.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

– CHESTIONARUL DE ADMITERE (completat)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

Liste pe specializări

– modulul Filosofie

– modulul Filosofie – Studii europene

Precizări importante

În atenția tuturor candidaților admiși

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

 • Studenţii de la modulul Studii Europene – Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
 • Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie  Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi  Filosofia Culturii – Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă. 
În atenția candidaților admiși la buget
 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în zilele 21, 24 și 25 septembrie 2018 (ora 12:00)
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.
În atenția candidaților admiși la taxă
 • Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în zilele 21, 24 și 25 septembrie 2018 (ora 12:00) următoarele:
 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

*Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)