Admitere licență septembrie 2017

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 04 – 13 14 septembrie 2017

Perioada de înscrieri s-a prelungit până pe 14 septembrie, ora 14.00
  • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204 după următorul program

Luni – Vineri: 9.00 – 14.00

Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 12.00

  • sau online accesând următorul link

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

LocuriAdmitereActe necesareMetodologie admitereRezultate & precizăriSituația după confirmarea locurilor
  • 39 buget

– 15 locuri pentru modulul Filosofie
– 24 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

  • 52 cu taxă

– 26 locuri pentru modulul Filosofie
– 26 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)* sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE în original (sau copie legalizată)* (pentru promoţia iunie 2017)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* (pentru candidaţii licenţiaţi)
– ADEVERINȚĂ STUDENT (CU FORMA DE FINANȚARE) PENTRU CANDIDAȚII CARE MAI SUNT ÎNSCRIȘI ȘI LA ALTE FACULTĂȚI;
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– DOSAR PLIC
– CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 130 lei (se achita la Secretariat sau accesând link-ul
http://po.unibuc.ro/admitere.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

– CHESTIONARUL DE ADMITERE (completat)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

Liste pe specializări

modulul Filosofie

modulul Filosofie – Studii europene

Precizări importante

În atenția tuturor candidaților admiși

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

  • Studenţii de la modulul Studii Europene – Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
  • Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie  Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi  Filosofia Culturii – Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă. 
În atenția candidaților admiși pe locuri la buget&taxă

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2017 la concursul de admitere studii de licență – Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în perioada 16-18 septembrie 2017, după următorul program:

  • sâmbătă – duminică: 9,00 – 12,00
  • luni – 9,00 -14,00

BUGET – diploma de bacalaureat în original

TAXĂ  –   confirmare taxă 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau prin OP în contul RO11 RNCB0076010452620 304, deschis la BCR, sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”

 

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)
buget
taxă