Admitere licență iulie 2017

SESIUNEA IULIE 2017

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 06 – 25 iulie 2017

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204 după următorul program

  Luni – Vineri: 9.00 – 14.00

  Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 12.00

 • sau online accesând următorul link

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

LocuriAdmitereActe necesareMetodologie admitereRezultate & precizăriSituația după confirmarea locurilor
 • 107 buget

– 65 locuri pentru modulul Filosofie
– 42 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

 • 73 cu taxă

– 37 locuri pentru modulul Filosofie
– 36 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)* sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE în original (sau copie legalizată)* (pentru promoţia iunie 2017)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* (pentru candidaţii licenţiaţi)
– ADEVERINȚĂ STUDENT (CU FORMA DE FINANȚARE) PENTRU CANDIDAȚII CARE MAI SUNT ÎNSCRIȘI ȘI LA ALTE FACULTĂȚI;
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– DOSAR PLIC
– CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 130 lei (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/admitere.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

– CHESTIONARUL DE ADMITERE (completat)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

Liste pe specializări

modulul Filosofie

modulul Filosofie – Studii europene

 

Precizări importante

În atenția tuturor candidaților admiși

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

 • Studenţii de la modulul Studii Europene – Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
 • Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie  Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi  Filosofia Culturii – Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă. 
În atenția candidaților admiși la buget
 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2017, ora 12:00.
 • Cei care nu depun  Diploma de Bacalaureat în original în termenul anunţat, o mai pot depune  şi în perioada 28 august – 31 august 2017, ora 12:00.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.
În atenția candidaților admiși la taxă

 

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2017 (ora 12:00) următoarele:

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.
 • Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).
 • Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxă până pe 31 iulie 2017 pot face acest lucru şi in perioada 28 august – 31 august 2017, ora 12:00.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)
buget
taxă