Admitere doctorat septembrie 2018

Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2018

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2018  se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 6102/15.12.2016 și ordinul Ministrului nr.3062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr.6102/15.12.2016Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2018 la studiile universitare de doctorat, Universitatea din Bucureşti, aprobată de Senatul Universităţii din Bucureşti la data de 21 martie 2018 şi prezentei metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri: (1) finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă); (2) finanţate  de la buget fără bursă (cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă); (3) cu taxă (cu frecvenţă).

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Condiţiile înscrierii la concursIV. Desfășurarea concursuluiV. Număr locuriVI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concursVII. Rezultate și precizări