CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE PERFECŢIONARE
SESIUNEA AUGUST 2009
DEFINITIVAT (17-25 AUGUST)
MIERCURI 19 AUGUST- probă scrisă la specialitate şi  metodica predării ei;
21 AUGUST – probă orală la specialitate şi metodica predării ei;
24 AUGUST- probă scrisă la pedagogie.

GRADUL DIDACTIC II (26 – 31 AUGUST)
MIERCURI 26 AUGUST- probă scrisă la specialitate şi  metodica predării ei.