BENEFICIARI

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport STB studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), în vârstă de până la 26 de ani.

Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioada în care se desfășoară activitățile didactice, inclusiv sesiunile de examene.

Nu se decontează abonamentele comune (STB/Metrorex)

DOCUMENTE

Pentru decontarea abonamentelor STB, trebuie să depuneți, fizic, la secretariatul facultății următoarele documente:

–      cardul de călătorie STB, în original și copie (copia se depune pentru decont; seria cardului trebuie să corespundă cu cea a bonului fiscal)

–      bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe verso de către emitent (abonamentul trebuie să fie expirat la data depunerii)

–      copie carnet student sau legitimație de transport

–      copie carte de identitate (CI)

–      declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată la prima decontare)

–      extrasul de cont al studentului (se depune o singură dată la prima decontare sau atunci când numărul de cont se modifică).

Programul de primire a documentelor la secretariat: 6 – 9 februarie 2023, între orele 12.00-15.00.