Nume și prenume cadru didactic Adresă e-mail Programare
Prof. univ. dr. Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro  25 ianuarie ora 17.00 Filosofia istoriei anul II ICIF
Prof. univ. dr. Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Licență Anul-III-FC-Gr.-359 – Istoria filosofiei românești – 02 februarie, ora 14:00.
Master ICIF-Anul-I – Hermeneutica filosofică a culturii – 02 februarie, ora 16:00. 
Prof. univ. dr. Dumitru Mircea mircea.dumitru@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro 
Reasoning, master an II, examen scris fizic 3h, 7 februarie, ora 13.30
Philosophical Foundations of Cognitive Science, master an I, examen scris fizic 3h, 8 februarie, ora 10.
Semnificație, Existență, Adevăr, licență an III, examen scris fizic 3h, 3 februarie, ora 10.
Introducere în Logica Modernă, licență an II, examen scris fizic 3h, 1 februarie, ora 10.
Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Social & Political Philosophy/Ethics, anul II, masterat PPE:  31 ianuarie, ora 17.
Etică socială și politică, anul I, masterat EASAO:  9 februarie, ora 16.
Prof. univ. dr. Pop Alexandra-Mihaela mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro master ICIF an II, examen la Idei filosofice în artă, 10 februarie, ora 10.30, la facultate.
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Introducere în filosofie, licență anul I: 25, 26, 27 ianuarie, ora 10.
Metafizică, licență, anul II: 6, 7 februarie, ora 10.
Știință și societate, master FGC, anul II: 19 ianuarie.
Metafizică, master FGC, anul I: 5 februarie.
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Doctorat Filosofie analitică și filosofie continentală – luni 6 februarie, ora 10, termen predarea referatelor.
Masterat EASAO, SDIERI – miercuri 8 februarie, ora 8, termen predarea referatelor, ora 16, colocviu.
Masterat IAFC – miercuri 8 februarie ora 10, termen predarea referatelor, joi 9 februarie, ora 18, colocviu.
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro 06 februarie, ora 16 – Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclastă.
08 februarie, ora 10 – Filosofie greacă.
09 februarie, ora 16 – Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei.
Prof. univ. dr. Vizureanu Viorel viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro Curs „Modernism, antimodernism, postmodernism”, master ICIF, an II. 6 februarie, ora 12.00, predare referate.
Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Introduction to Neuroscience – 8 februarie, ora 16:00
Conf. univ. dr. Bogatu Eugenia bogatue@yahoo.com Pragmatism, 31 ianuarie 2023, ora 15.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro 
Philosophy of Mind, master an II, examen scris fizic 2h, 9 februarie, ora 17.
Critical Thinking in the Social Sciences, master an I, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 10.
Filosofia Matematicii, licență an III, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 9.
Filosofia Limbajului, licență an II, examen scris fizic 2h, 1 februarie, ora 17.
Prof. univ. dr. Radu Dudău  radu.dudau@filosofie.unibuc.ro Examen Teoria relatiilor internationale, SDIERI an II, 10 februarie ora 14. 
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Teorii şi paradigme culturale (licenţă, an III, Filosofia Culturii): 1 februarie – predarea eseurilor finale;
8 februarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Istoria filosofică a retoricii (master, an I, ICIF): 17 ianuarie – predarea eseurilor finale; 31 ianuarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Semnul în artă (master, an II, IAFC): 6 februarie – predarea eseurilor finale 

Conf. univ. dr. Ianole-Călin Rodica rodica.ianole@faa.unibuc.ro Experimental Approaches in Economics, master PPE an II, 30 ianuarie, orele 18-20. 
Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Introducere în etică, anul I Licență: 10 februarie, ora 10, amf. TM, examen scris.
Conf. univ. dr. Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro Examen Filosofia științei (anul III FT) 25 ianuarie, ora 10.
Examen Arta de a pune întrebări (anul I master FGC) 26 ianuarie, ora 16.
Examen Cosmologie (opțional) 27 ianuarie, ora 14.
Examen Epicureism și modernitate 6 februarie, ora 14.
Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Analiză și argumentare în etică (Master EASAO) – 30 ianuarie, ora 14.
Etică biomedicală (Master EASAO) – 31 ianuarie, ora 16.
Teorii etice (Licență) – 3 februarie, ora 12.
Conf. univ. dr. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro „Originea Gândirii Europene“ (licență, anul I) – 5 februarie, 23:59.
„Teme ale Gândirii Grecești“ (master ICIF, anul I) – 27 ianuarie, 15:00.
„Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO) – 4 februarie, 9:00.
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina  dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro  Instituții politice și sociale, Licență, an III, 1 februarie (predare eseuri), 8 februarie (examen)
Modern Political Thought, Master, PPE, an I, 4 februarie (predare eseuri), 10 februarie (examen)
Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Etica Aplicata: 2 februarie, ora 10.00
Fundamente conceptuale ale eticii si economieie (EASAO 1): 3 februarie, ora 16.00
Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Argumentare și gândire critică, anul I – 7 februarie, ora 10.
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro Teoria cunoașterii științifice: 07 februarie;
Filosofia minții: 10 februarie.
Lect. univ. dr. Adăscăliței Mirela mirela.adascalitei@lls.unibuc.ro  23 ianuarie – limba engleză, scris.
Lect. univ. dr. Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic, an I Filosofie (sinteză): 23 ianuarie, ora 16.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Liceul Teoretic Cervantes: 11 februarie, ora 10.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Colegiul Național Moisil: 6 februarie. ora 16.00

Lect. univ. dr. Cioabă Cătălin-Dănuț catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro Fenomenologie an III, 9 Februarie ora 11
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

1. Etică și Integritate Academică, masteratele EASAO, ICIF, FGC anul I:
– termen limită pentru predarea eseului – luni, 6 februarie 2023, ora 12, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– prezentarea eseului în cadrul unui colocviu – vineri, 10 februarie 2023, 14.00-17.00h, sala Titu Maiorescu

2. Academic Ethics and Integrity, MA PPE & CogSci, year I:
– deadline for sending the written essay – Sat, 4 Feb 2023, 14hrs, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– presenting the essay during a colloquim – Thu, 9 February 2023, starting 16hrs, Mircea Florian room

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Licenta, Filosofie, anul 3: Filosofie politică contemporană. Termen eseuri: 30 ianuarie, susținere: 7 februarie.
Master, UNESCO, anul I (IM+CIS+MBA): Ethics and Academic Integrity. Termen eseuri: 6 februarie.
Master, UNESCO, CIS, anul 2: European Cultural Interferences. Termen eseuri: 4 februarie. 
Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro Interculturality and Problems of the Contemporary World  24 ianuarie, ora 18
Lect. univ. dr. Karlstedt Ana ana.karlstedt@lls.unibuc.ro vineri, 3 februarie: 08:00-09:00 nivel începători și 09:30-10:30 nivel avansați – Sala 7 Lucian Blaga 
Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate și europenitate, anul II, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: vineri, 20 ianuarie, ora 12.00
Examen oral, miercuri 25 ianuarie, ora 9.00 (Amf. Mircea Florian)
Examen scris, joi, 26 ianuarie, ora 10.00 (Amf. Mircea Florian)

Estetică, Filosofia Culturii, anul III, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: miercuri 25 ianuarie, ora 9.00.

Lect. univ. dr. Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro New Media and Intercultural Communication – UNESCO – 26 ianuarie, ora 16.
Ethics of Cognitive Technologies – Master Cognitive Science – 31 ianuarie, ora 15.
Dezvoltare și tehnologie – SDIERI – 1 februarie – depunere raport.
Asist. univ. dr. Dragomir Alexandru alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro Curs: Etica Inteligenței Artificiale: (1) termen limită pentru predarea eseurilor: 4 februarie, (2) susținerea eseurilor va avea loc pe 6 februarie, în intervalul 16:00-20:00, în sala „Constantin Noica”. Pentru alte detalii mă puteți contacta la adresa de e-mail: alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro.
Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro
Filosofie Greacă: 30 ianuarie, ora 12:00, data limită de predare a referatelor;
08 februarie, începînd cu ora 10:30, susținerea referatelor (examen oral).
Dr. Bujor Raluca raluca.bujor@gmail.com Figura lui Socrate (curs opțional) – 10 februarie 2023
Dr. Constantin Brîncuș constantin.brincus@unibuc.ro Cultură, cunoaștere, valori, Master FGC anul II, 31 ianuarie, ora 16:00
Dr. Ghinea Laura laura.ghinea@drd.unibuc.ro 10 februarie 2023