Cercetătorii postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi şi studenții de licență avansați sunt invitați să participe la următoarea conferință organizată de studenți din cadrul programului masteral în științele cognitive „Mind the Brain” din cadrul Departamentului de Filosofie Teoretică al Facultății de Filosofie. Mai multe detalii despre programul de studii sunt disponibile aici: https://filosofie.unibuc.ro/master-of-arts-in-cognitive-science-mind-the-brain/

Conferința „New Work in the Theory of Mind” își propune să adune cercetători interesați de progresul înțelegerii felului cum interacționăm, fie folosind un cadru teoretic împrumutat din teoria minții, fie bazat pe abordări alternative emergente.

Conferința va avea loc între 10-11 februarie 2023, între orele 12.00 şi 20.00, ora locală pentru București. Prezentările neinvitate vor dura 30 minute, urmate de câte 10 minute de întrebări şi răspunsuri.

Conferința va avea un format mixt, vorbitorii putând alege să prezinte fie online, fie față în față la sediul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București 060024). Dacă aleg a doua variantă, prezentarea lor se va bucura de un public pe viu, dar va fi distribuită în direct şi publicului online.

Vor susține prezentări invitate profesorii:

Shaun Gallagher (University of Memphis & University of Wollongong)

Daniel Hutto (University of Wollongong)

Arii tematice:

Psihologia naivă şi practicile narative (înțelegerea temeiurilor, atitudini intenționale sau propoziționale, TOM reprezentațional sau calculatoriu, cei 4E)

Alternative la teoria minții (teoria interacțiunii, testul opiniilor false şi jocul prefăcut, competențe narative şi abilități intersubiective)

Apel deschis pentru rezumate de cercetare

Încurajăm masteranzii şi doctoranzii, ca şi tinerii doctori şi postdoctoranzii, să contribuie rezumate de cercetare relevante cuprinderii tematice a evenimentului. Rezumatele ar trebui să fie redactate în englezeşte şi să nu depășească 300 de cuvinte. Vor fi luate pe deplin în considerare rezumatele trimise înainte de 7 ianuarie 2023 la adresa următoare: theoryofmindconference@gmail.com  Anexe Word sau PDF sunt preferate, titlul mesajului fiind „abstract submission”. Toate rezumatele trimise vor trece prin procesul recenzării în orb. Vă rugăm să includeți detaliile ce vă identifică în corpul de text al mesajului Dvs. şi să păstrați anonim rezumatul de cercetare ce este anexat. Ne propunem ca programul final să fie anunțat la încheierea evaluării rezumatelor trimise, cel târziu pe 16 ianuarie 2023.

Pentru orice întrebări, nu ezitați să scrieți la adresa theoryofmindconference@gmail.com Vă puteți indica dorința de a participa în public înscriindu-vă la aceeași adresă înainte de 5 februarie 2023 pentru a primi detaliile de conectare Zoom.

Conferința este la a doua sa ediție, urmând conferinței studențești “Consciousness and Reality” organizate în iunie 2022, care s-a bucurat de prezentări invitate din partea profesorilor Mircea Dumitru (Universitatea din București), Gualtiero Picinnini (University of  Missouri) şi Hong Yu Wong (Universität Tübingen). Mai multe detalii despre acel eveniment sunt disponibile la: https://philevents.org/event/show/99970

Pentru aceia dintre Dvs. ce ar dori sa urmărească unele prezentări dar au alte angajamente în acele intervale orare, vom face tot posibilul să înregistrăm comunicările oricând întregul public consimte, urcând apoi înregistrările la canalul YouTube al departamentului nostru. Comunicări anterioare sunt disponibile aici: https://www.youtube.com/channel/UCOgUq3dN8CXI4L6DhZT1f_Q

Rămâneți pe fir, fiindcă vor fi anunțuri săptămânale despre evenimente ale departamentului nostru pe pagina Facebook intitulată „Seminarul Departamentului de Filosofie Teoretica UniBuc”. Mai multe evenimente recente ale departamentului sunt enumerate şi la https://philevents.org/event/show/105249 pentru 2022-23 şi la https://philevents.org/event/show/93365 pentru 2021-22