BENEFICIARI

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport STB studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), în vârstă de până la 26 de ani.

DOCUMENTE

Pentru decontarea abonamentelor STB, trebuie să prezentați la secretariatul facultății următoarele documente:

  • cardul de călătorie STB, în original și copie (copia se depune pentru decont)
  • bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe verso de către emitent (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor)
  • copie carnet student sau legitimație de transport
  • copie CI
  • declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată la prima decontare).        

ORAR

Programul de primire a documentelor:

12-15 decembrie 2022 între orele 12.00-15.00.