Oferta de studii universitare avansate pentru doctoranzii înmatriculaţi la 03.10.2022

Discipline dedicate competenţelor transversale semestrul I, anul universitar 2022-2023

OFERTA DE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE PENTRU DOCTORANZII ÎNMATRICULAŢI LA 03.10.2022, DISCIPLINE DEDICATE COMPETENŢELOR TRANSVERSALE SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2022/2023