FORMULARE ȘI CERERI TIPIZATE

Aici găsiți toate formularele și cererile tipizate

În perioada 1 – 26 august 2022 Secretariatul este închis pentru concediu de odihnă.

*

În perioada 1 – 15 septembrie 2022 se pot transmite la secretariat cereri pentru:

  • reînmatriculări,
  • prelungiri de școlaritate pentru finalizarea studiilor cu semestre de grație, cu taxă (studenți care au maximum 5 examene nepromovate),
  • reluări de studii (după întrerupere)

*

Studenții din anii I și II licență și anul I master

Examenele nepromovate din anul curent universitar se susțin în perioada 1-11 septembrie 2022 (nu se depun cereri).

Restanțele din anii anteriori  (anul I/licență) se pot susține cu obligația achitării taxei în valoare de 50 lei/disciplină. Cererile însoțite de dovada achitării taxei se transmit pe adresa de e-mail a secretarei de an, în perioada 29 august – 1 septembrie 2022.

Examenele nepromovate (reexaminări) se pot susține la cerere, cu taxă (50 lei/disciplină) pentru a treia prezentare. Cererile însoțite de dovada achitării taxei se transmit, pe adresa de e-mail a secretarei de an, până la 11 septembrie 2022.

Reexaminările în vederea măririi notei se susțin la cerere, în perioada 12 – 18 septembrie 2022. Cererile pentru măriri de note se transmit pe adresa de e-mail a secretarei de an, până la data de 11 septembrie 2022. Studenții pot solicita reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 6 discipline, din care 3 gratuite, urmând ca celelalte să fie susținute cu obligația achitării taxei de 50 lei/examen.

*

Reclasificare an univ. 2022-2023

Studenții din anii I și II  de licență, an univ. 2021/2022, vor aduce la secretariat diploma de bacalaureat,  în original (dacă nu este depusă deja la dosar), în perioada 11-22 septembrie 2022, în vederea reclasificării pe locurile de la buget/taxă.

Studenții din anul I master, an univ. 2021/2022, vor aduce la secretariat diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original (dacă nu sunt depuse deja la dosar), în perioada 11-22 septembrie 2022, în vederea reclasificării pe locurile de la buget/taxă (adeverințele depuse la admitere în anul 2021 au avut valabilitate 12 luni, termenul fiind actualmente depășit).

*

Achitare taxe

Taxa/taxele se achită direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau într-unul dintre următoarele conturi BCR:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11 RNCB0076010452620 304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27 RNCB0076010452620 307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

BANCA: BCR SECTOR 5

Explicaţia: Tipul taxei / Nume şi prenume student / Programul de studii (licență/master) și Anul de studii.