Următoarea conferință din cadrul seminarului de cercetare al Departamentului de Filosofie Teoretică în parteneriat cu CELFIS va fi susținută de Petrişor Ivan (Universitatea din București, Liceul Româno-Finlandez). Mai multe detalii despre dl. profesor Ivan sunt disponibile aici: https://ub-filosofie.academia.edu/PetrisorIvan 

Titlul prezentării sale este „Poincaré despre rolul convenţiilor într-o ierarhie a ştiinţelor”. Iată și rezumatul:

„Un loc comun al literaturii despre convenţionalismul lui Poincaré (d.ex., în exegeza lui David Stump) este argumentul ierarhiei ştiinţelor, care este menit să arate că filosoful francez foloseşte termenul „convenţie“ în sensuri diferite şi uneori incompatibile. Voi folosi acest punct de pornire ca pretext pentru o discuţie despre condiţii necesare ale articulării unei ierarhii a ştiinţelor, așa cum ar putea-o înțelege Poincaré, de ce acest proiect este problematic din perspectiva sa, şi de ce explorarea unei posibile ierarhii a științelor nu presupune înțelegerea termenului „convenție” în sensuri reciproc incompatibile.”

Conferința se va desfășura ȋn limba română miercuri, 18 mai, orele 18-20. Detaliile de conectare via Zoom vor fi distribuite celor ce își indică dorința de participare scriind la adresa andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Mai multe detalii sunt disponibile prin anunțul de pe pagina Facebook a seminarului: https://www.facebook.com/Seminarul-Departamentului-de-Filosofie-Teoretica-UniBuc-285279685738329 sau pe PhilEvents: https://philevents.org/event/show/93365