În atenția studenților din anii terminali care au restanțe (click pe această secțiune)

Conform Structurii anului universitar 2021-2022, pentru anii terminali (anul III licență și anul II master) sesiunea de examene aferentă semestrului II se va desfășura între 02.05.2022 și 29.05.2022, iar sesiunea de restanțe, reexaminări și măriri de notă între 30.05.2022 și 12.06.2022.

Studenții din anul III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 15.05.2022 să transmită în format electronic cererea de susținere a restanțelor și dovada de plată a taxei de restanță (50 de lei/examen). Cererile în care vor fi menționate restanțele și copia OP-ului/chitanței vor fi transmise pe adresa de e-mail a persoanei din secretariat care are în atribuție rezolvarea problemelor administrative pentru anul/grupa din care face parte studentul, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul III FILOSOFIE

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: anul II

Secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro;

iuliailiescu2003@yahoo.com

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – CATEDRA UNESCO

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 

Taxa de susținere a restanțelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master – Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa (după caz).

 

Restanțele din anii anteriori se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1).

Restanțele din anul curent de studii se pot susține gratuit (doar două prezentări).

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

23.05.2022 – Etica stiintei, master EASAO, anul II;

16.05.2022 – Filosofia biologiei, anul III licenta;

03.06.2022 – restante/reexaminari.

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov Programare restanțe în data de 31.05.2022
Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

Examene ani terminali:
1. Filosofie contemporană, anul 3 Licenţă Filosofie: examen scris, 16 mai, ora 10, amf. C. Rădulescu-Motru (nu există posibilitatea de a da acest examen online)

Restanţe DOAR pentru studenţii din ani terminali:
1. Filosofie contemporană: examen scris, 7 iunie, ora 10, amf. C. Rădulescu-Motru (nu există posibilitatea de a da acest examen online)
2. Introducere în etică: examen scris, 7 iunie, ora 12, amf. C.Rădulescu-Motru (e necesară anunţarea intenţiei de a da acest examen înainte de începerea sesiunii de restanţe, printr-un mail trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro, în care să comunicaţi şi nota primită pe seminar şi pe eseu)
3. Introducere în estetică: examen scris, 7 iunie, ora 12, amf. C.Rădulescu-Motru ( e necesară anunţarea intenţiei de a da acest examen înainte de începerea sesiunii de restanţe, printr-un mail trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro, în care să comunicaţi şi nota primită pe seminar şi pe eseu)
4. Concepte şi terapii filosofice în Antichitate, master ICIF: referat trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro ; termen-limită pentru trimiterea referatelor: 5 iunie.

Lect. dr. Ionuț-Bogdan Dima

Examen Constitutional Democracy – 14 si 15 mai 2022, orele 10 (examen oral, fata in fata).

Examen restante – 11.06.2022, orele 12.00 (oral, fata in fata)

Prof. univ. dr. Savu Totu Filosofie si religie – examen: 12 mai, ora 12.00; restante si reexaminari: 30 mai, ora 10.00.
Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Filosofie, tehnologie și media (master, FGC, anul II) – examen: 13.05.2022, ora 16; restanță: 10.06.2022, ora 16
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

17.05.2022, ora 11; 7.06.2022, ora 11.

Restanţa/reexaminarea pentru anul III curent (toate cursurile) va fi pe 7 iunie ora 14, nu ora 11.

Reexaminări (scris) – marți, 14 iunie 2022, orele 11-13

Conf. univ. dr. Sebastian Grama Ani terminali (restanțe, reexaminare): – Filosofia imaginarului (an III, licenţă) – Semnul în artă (an II, master IAFC). An I, master ICIF (restanțe, reexaminare): – Istoria filosofică a retoricii Pentru toate grupele, examinarea se va realiza pe baza unui eseu (aproximativ 5 pagini). Termenul limită de predare: 6 iunie. Rezultatele vor fi transmise secretariatului până cel târziu la data de 10 iunie (pentru anii terminali), respectiv 17 iunie (pentru anul I ICIF).
Lect. univ. dr. Constantin Vică

Etica și politica noilot tehnologii (Licență) – examen: 03.05.2022, ora 12. Morality, Business and Information Technology (PPE) – 16 mai, ora 12.

Restanțe: 30 mai (ambele cursuri, studenții sunt rugați să îl contacteze pe dl profesor în prealabil pe mail).

Conf. dr. Alexandru Volacu

Evidence-based policies (PPE an 2) – 18 mai. Examenul consta intr-un eseu trimis pe mail la data respectiva.

Restante: 2 iunie si si reexaminari: 8 iunie (studenții sunt rugați să îl contacteze pe dl profesor în prealabil pe mail).).

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

1. Examene curente: 06.05.2022 (ora 16.00) – ICIF II (Fenomenologie franceză).

2. Restanțe, reexaminări: 03.06.2022 (ora 11.00); deadline LUCRARE: 30.05.2022 – FC III (Istoria filosofiei românești), ICIF I (Hermeneutica filosofică a culturii), ICIF II (Fenomenologie franceză).

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

Filosofie naturală și originile științei moderne, 5 mai ora 10;

Restanțe și re-examinări 6 iunie ora 10 (online)

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

— Curs opțional L, M: Bios, Eros și Thanatos (II), prin Zoom 1) marți 24 mai 2022 (orele 14-16), pentru anii terminali (L3, M2) 2) marți 31 mai 2022 (orele 14-16), pentru L1, L2, M1. Restanțele: marți 7 iunie (orele 14-16).

— Curs transversal, Șc. Doc.: Metodologia și etica cercetării, prin Zoom Vineri, 27 mai 2022 (orele 16-18).

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Examen Introducere în filosofia analitică, luni 9.05. ora 10, termen limită de predare a referatelor

Restanțe/reexaminări Luni 6.o6. ora 10

Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu Examen Social and Political Philosophy, Masterat PPE, an II: 12 mai 2022, 0ra 16; Restante și  reexaminari Social and Political Philosophy, Master PPE , an II: 30 mai 2022, ora 16.
Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

curs anul III, Fil. Cult. „Hermeneutică“, data examenului: 25 mai, ora 9.  Restanțe: 8 iunie, ora 9.

Curs opțional, „Introducere în fenomenologie II: E. Husserl“, 28 mai, ora 9; restanțe: 11 iunie, ora 9.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Termen de depunere a eseurilor pentru GENDER AND INTERCULTURAL COMMUNICATION: 20 mai 2022. (anul II, CIS). Termen de restante pentru GENDER AND INTERCULTURAL COMMUNICATION: 10.06.2022
Conf. dr. Calin Valsan Examen final Political Economy pe 24 sau 25 mai. restante – oricand in perioada indicata
Dr. Bianca Savu Examen an III, Filosofie Teoretică, disciplina Ontologie: 10 mai 2022, ora 10:00. Scris.
Dr. Marian Calborean
05.05.2022 18:00 (discutat si acceptat de studentii din ani terminali de la acest curs optional – Logica si software)
Lect. univ. dr. Marin Bălan
an III, modul psiho-pedagogic: Colocviu Practică pedagogică – grupa Liceul Teoretic Ion Barbu: 24 05 ; grupa Colegiul Național Grigore Moisil: 13.05
Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu
Deadline referate 27 Mai ora 14.00
Lect. univ. dr. Oana Șerban
Restanță la Estetică, anul III, Filosofia culturii, 9 mai, ora 16.00
Reexaminare 30 mai, ora 12.00
Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu
Egalitate și gen, master an II, data de predare a eseurilor este 17 mai 2022, iar cea a examenului este pe 24 mai 2022 ( online, oral)
Dr. Bianca Savu
Retorică și argumentare, master an II, restanțe: 26.05, ora 17:00.
Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu 
Antropologie politică – anul III FMP, SE – 09.05.2022, ora 10.00
Etica drepturilor omului – anul II EASAO, anul II SDIERI – 12.05.2022, ora 16.00
Restanțe pentru ani finali (III licență, II master): 03.06.2022, ora 9.00
Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu
(1) Filosofia stiintelor umane, an III FMP, 12 mai, ora 9.00;
(2) restante (Etica Aplicata, Filosofia Stiintelor Umane, 2 iunie, ora 9.00)
Conf. univ. dr. Sorin Valentin Costreie
Restanțe, reexaminări – 7 iunie 2022, ora 12.00
Reexaminări (scris) – marți, 14 iunie 2022, orele 9-11
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

Examen anul III, Modernitate și Europenitate. 

prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

lect. univ. dr. Oana Șerban

_______________________________
RE
Deadline referat:  miercuri,18 mai, ora 14.00
Examen oral și examen scris: joi, 19 mai, ora 10.00
_______________________________
RE-RE
Deadline referat: miercuri, 1 iunie, ora 14.00
Examen oral și examen scris: joi, 2 iunie, ora 10.00
_______________________________
Restanțe la Filosofie Modernă
Examen oral 6 iunie a.c., examen scris 7 iunie a.c.
Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

În cadrul sesiunii de restanțe, reexaminări și măriri de notă:
1) Teste de seminar la Introducere în Logica Modernă, fizic, scris, luni, 30 mai, ora 10 dimineaţa;
2) Eseuri – pentru studenţii care au făcut seminarul cu Andrei şi au avut numărul necesar de prezenţe – de transmis via email până luni, 30 mai, ora 10 dimineaţa

Dr. Cristina Pop

– restanțe la Drept constituțional comparat – anul III Studii europene – 8 iunie, ora 17.00, Amfiteatrul Mircea Florian.

 

 

görükle escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici