În atenția studenților din anii terminali care au restanțe (click pe această secțiune)

Conform Structurii anului universitar 2021-2022, pentru anii terminali (anul III licență și anul II master) sesiunea de examene aferentă semestrului II se va desfășura între 02.05.2022 și 29.05.2022, iar sesiunea de restanțe, reexaminări și măriri de notă între 30.05.2022 și 12.06.2022.

Studenții din anul III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 15.05.2022 să transmită în format electronic cererea de susținere a restanțelor și dovada de plată a taxei de restanță (50 de lei/examen). Cererile în care vor fi menționate restanțele și copia OP-ului/chitanței vor fi transmise pe adresa de e-mail a persoanei din secretariat care are în atribuție rezolvarea problemelor administrative pentru anul/grupa din care face parte studentul, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul III FILOSOFIE

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: anul II

Secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro;

iuliailiescu2003@yahoo.com

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – CATEDRA UNESCO

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 

Taxa de susținere a restanțelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master – Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa (după caz).

 

Restanțele din anii anteriori se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1).

Restanțele din anul curent de studii se pot susține gratuit (doar două prezentări).

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

23.05.2022 – Etica stiintei, master EASAO, anul II;

16.05.2022 – Filosofia biologiei, anul III licenta;

03.06.2022 – restante/reexaminari.

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov Programare restanțe în data de 31.05.2022
Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

Examene ani terminali:
1. Filosofie contemporană, anul 3 Licenţă Filosofie: examen scris, 16 mai, ora 10, amf. C. Rădulescu-Motru (nu există posibilitatea de a da acest examen online)

Restanţe DOAR pentru studenţii din ani terminali:
1. Filosofie contemporană: examen scris, 7 iunie, ora 10, amf. C. Rădulescu-Motru (nu există posibilitatea de a da acest examen online)
2. Introducere în etică: examen scris, 7 iunie, ora 12, amf. C.Rădulescu-Motru (e necesară anunţarea intenţiei de a da acest examen înainte de începerea sesiunii de restanţe, printr-un mail trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro, în care să comunicaţi şi nota primită pe seminar şi pe eseu)
3. Introducere în estetică: examen scris, 7 iunie, ora 12, amf. C.Rădulescu-Motru ( e necesară anunţarea intenţiei de a da acest examen înainte de începerea sesiunii de restanţe, printr-un mail trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro, în care să comunicaţi şi nota primită pe seminar şi pe eseu)
4. Concepte şi terapii filosofice în Antichitate, master ICIF: referat trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro ; termen-limită pentru trimiterea referatelor: 5 iunie.

Lect. dr. Ionuț-Bogdan Dima

Examen Constitutional Democracy – 14 si 15 mai 2022, orele 10 (examen oral, fata in fata).

Examen restante – 11.06.2022, orele 12.00 (oral, fata in fata)

Prof. univ. dr. Savu Totu Filosofie si religie – examen: 12 mai, ora 12.00; restante si reexaminari: 30 mai, ora 10.00.
Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Filosofie, tehnologie și media (master, FGC, anul II) – examen: 13.05.2022, ora 16; restanță: 10.06.2022, ora 16
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

17.05.2022, ora 11; 7.06.2022, ora 11.

Restanţa/reexaminarea pentru anul III curent (toate cursurile) va fi pe 7 iunie ora 14, nu ora 11.

Reexaminări (scris) – marți, 14 iunie 2022, orele 11-13

Conf. univ. dr. Sebastian Grama Ani terminali (restanțe, reexaminare): – Filosofia imaginarului (an III, licenţă) – Semnul în artă (an II, master IAFC). An I, master ICIF (restanțe, reexaminare): – Istoria filosofică a retoricii Pentru toate grupele, examinarea se va realiza pe baza unui eseu (aproximativ 5 pagini). Termenul limită de predare: 6 iunie. Rezultatele vor fi transmise secretariatului până cel târziu la data de 10 iunie (pentru anii terminali), respectiv 17 iunie (pentru anul I ICIF).
Lect. univ. dr. Constantin Vică

Etica și politica noilot tehnologii (Licență) – examen: 03.05.2022, ora 12. Morality, Business and Information Technology (PPE) – 16 mai, ora 12.

Restanțe: 30 mai (ambele cursuri, studenții sunt rugați să îl contacteze pe dl profesor în prealabil pe mail).

Conf. dr. Alexandru Volacu

Evidence-based policies (PPE an 2) – 18 mai. Examenul consta intr-un eseu trimis pe mail la data respectiva.

Restante: 2 iunie si si reexaminari: 8 iunie (studenții sunt rugați să îl contacteze pe dl profesor în prealabil pe mail).).

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

1. Examene curente: 06.05.2022 (ora 16.00) – ICIF II (Fenomenologie franceză).

2. Restanțe, reexaminări: 03.06.2022 (ora 11.00); deadline LUCRARE: 30.05.2022 – FC III (Istoria filosofiei românești), ICIF I (Hermeneutica filosofică a culturii), ICIF II (Fenomenologie franceză).

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

Filosofie naturală și originile științei moderne, 5 mai ora 10;

Restanțe și re-examinări 6 iunie ora 10 (online)

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

— Curs opțional L, M: Bios, Eros și Thanatos (II), prin Zoom 1) marți 24 mai 2022 (orele 14-16), pentru anii terminali (L3, M2) 2) marți 31 mai 2022 (orele 14-16), pentru L1, L2, M1. Restanțele: marți 7 iunie (orele 14-16).

— Curs transversal, Șc. Doc.: Metodologia și etica cercetării, prin Zoom Vineri, 27 mai 2022 (orele 16-18).

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Examen Introducere în filosofia analitică, luni 9.05. ora 10, termen limită de predare a referatelor

Restanțe/reexaminări Luni 6.o6. ora 10

Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu Examen Social and Political Philosophy, Masterat PPE, an II: 12 mai 2022, 0ra 16; Restante și  reexaminari Social and Political Philosophy, Master PPE , an II: 30 mai 2022, ora 16.
Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

curs anul III, Fil. Cult. „Hermeneutică“, data examenului: 25 mai, ora 9.  Restanțe: 8 iunie, ora 9.

Curs opțional, „Introducere în fenomenologie II: E. Husserl“, 28 mai, ora 9; restanțe: 11 iunie, ora 9.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Termen de depunere a eseurilor pentru GENDER AND INTERCULTURAL COMMUNICATION: 20 mai 2022. (anul II, CIS). Termen de restante pentru GENDER AND INTERCULTURAL COMMUNICATION: 10.06.2022
Conf. dr. Calin Valsan Examen final Political Economy pe 24 sau 25 mai. restante – oricand in perioada indicata
Dr. Bianca Savu Examen an III, Filosofie Teoretică, disciplina Ontologie: 10 mai 2022, ora 10:00. Scris.
Dr. Marian Calborean
05.05.2022 18:00 (discutat si acceptat de studentii din ani terminali de la acest curs optional – Logica si software)
Lect. univ. dr. Marin Bălan
an III, modul psiho-pedagogic: Colocviu Practică pedagogică – grupa Liceul Teoretic Ion Barbu: 24 05 ; grupa Colegiul Național Grigore Moisil: 13.05
Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu
Deadline referate 27 Mai ora 14.00
Lect. univ. dr. Oana Șerban
Restanță la Estetică, anul III, Filosofia culturii, 9 mai, ora 16.00
Reexaminare 30 mai, ora 12.00
Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu
Egalitate și gen, master an II, data de predare a eseurilor este 17 mai 2022, iar cea a examenului este pe 24 mai 2022 ( online, oral)
Dr. Bianca Savu
Retorică și argumentare, master an II, restanțe: 26.05, ora 17:00.
Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu 
Antropologie politică – anul III FMP, SE – 09.05.2022, ora 10.00
Etica drepturilor omului – anul II EASAO, anul II SDIERI – 12.05.2022, ora 16.00
Restanțe pentru ani finali (III licență, II master): 03.06.2022, ora 9.00
Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu
(1) Filosofia stiintelor umane, an III FMP, 12 mai, ora 9.00;
(2) restante (Etica Aplicata, Filosofia Stiintelor Umane, 2 iunie, ora 9.00)
Conf. univ. dr. Sorin Valentin Costreie
Restanțe, reexaminări – 7 iunie 2022, ora 12.00
Reexaminări (scris) – marți, 14 iunie 2022, orele 9-11
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

Examen anul III, Modernitate și Europenitate. 

prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

lect. univ. dr. Oana Șerban

_______________________________
RE
Deadline referat:  miercuri,18 mai, ora 14.00
Examen oral și examen scris: joi, 19 mai, ora 10.00
_______________________________
RE-RE
Deadline referat: miercuri, 1 iunie, ora 14.00
Examen oral și examen scris: joi, 2 iunie, ora 10.00
_______________________________
Restanțe la Filosofie Modernă
Examen oral 6 iunie a.c., examen scris 7 iunie a.c.
Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

În cadrul sesiunii de restanțe, reexaminări și măriri de notă:
1) Teste de seminar la Introducere în Logica Modernă, fizic, scris, luni, 30 mai, ora 10 dimineaţa;
2) Eseuri – pentru studenţii care au făcut seminarul cu Andrei şi au avut numărul necesar de prezenţe – de transmis via email până luni, 30 mai, ora 10 dimineaţa

Dr. Cristina Pop

– restanțe la Drept constituțional comparat – anul III Studii europene – 8 iunie, ora 17.00, Amfiteatrul Mircea Florian.