Studii universitare de licență: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studenţii din anul III licenţă şi anul II master sunt rugaţi să trimită, pe email exclusiv secretarei de an, cererea cu titlul și aprobarea profesorului coordonator pentru susținerea examenului de licență și disertație – sesiunile a. u. 2021-2022.

Cererile vor fi trimise în perioada 01 – 20 decembrie 2021.