Universitatea din București vine în sprijinul studenților care nu au ocupat un loc în căminele proprii și se vor caza pe cont propriu, prin oferirea unei subvenții individuale de cazare. Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare, pentru anul universitar 2021-2022, este de aproximativ 1.400 lei.

Conform OUG 73/2004, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, pot primi lunar o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare. Potrivit legislației în vigoare, cuantumul maxim al subvenției este echivalent cu valoarea alocației de cazare în cămine.

Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de subvenția individuală sunt următoarele:

  1. să fie studenți bugetați;
  2. să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
  3. nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de învăţământ superior la care studiază;
  4. provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
  5. au vârsta de până la 29 de ani;
  6. optează pentru subvenţie şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în care frecventează cursurile.

Solicitanţii pentru subvenţia individuală de sprijin pentru cazare vor depune dosarele cu acte prin care se confirmă veniturile proprii ale acestora și ale persoanelor în grija cărora se află, copie CI, adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, copie contract de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice. Acestea se depun la adresa cazare@rectorat.unibuc.ro până la data de 20 octombrie 2021.

Subvenția nu se acordă pe perioadele de vacanţă.