În data de 1 octombrie începe perioada de înscriere pentru a V-a ediție (2021) a Premiilor Senatului Universității din București.

Premiile se vor acorda celor mai merituoși membri ai comunității academice pentru contribuțiile lor excepționale în anul universitar precedent la îndeplinirea misiunii Universității din București.

Premiile se acordă în următoarele domenii de studii: Științe Umaniste, Științe Sociale, Științele Vieții și Pământului, Științe Exacte și Inginerie.

Pentru fiecare dintre aceste domenii, pot fi făcute propuneri la următoarele categorii de premii:

 1. „Profesorul anului”

Nominalizările pot fi făcute de asociațiile studențești sau de grupuri de studenți, pe baza unei  scrisori de argumentare a propunerii, însoțită obligatoriu de rezultatele evaluării profesorului de către studenți în anul universitar anterior (confirmate printr-un document semnat de catre decan/directorul de departament), precum și alte materiale care să sprijine propunerea (suportul de curs, materiale didactice, fotografii, filme etc.)

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/ASiuMntz5ek7KWzAA

 1. „Cel/cea mai inovator/inovatoare curs/metodă de predare/material didactic”

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, și constau într-o scrisoare de argumentare a propunerii și materialele de curs în format electronic.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/tPbjuebCcTa44Ddu6

 1. Cel mai inovator program universitar/post-universitar (se acordă inițiatorului/ coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza unei scrisori de argumentare a propunerii care să includă prezentarea programului  si a elementelor sale inovative.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/SKPfMXJRDKHxD8QV7

4.A. „Cel mai prestigios articol”    şi    4.B. „Cea mai prestigioasă carte”

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților, pe baza articolului/cărții/ apărute în perioada anului universitar anterior (1.10.2020-30.09.2021) sau a unui link funcțional către acestea.

Propunerile pentru aceaste categorii pot fi transmise completând formularele care se regăsesc accesând următoarele link-uri:

4.A. https://forms.gle/hgKeMoAR8Ws8XSJd9  pentru articole

4.B.  https://forms.gle/dnqQqcvgGnsA1hUX6 pentru cărți.

 1. „Autorul/Proiectul/echipa de cercetare cu cea mai mare contribuție științifică cu impact în  societate” (se acordă pentru  inovații, invenții, legi, politici publice sau alte contribuții  similare care au avut un impact pozitiv asupra unor grupuri sau comunități sau asupra societății în ansamblu)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza unei scrisori de argumentare și a dovezilor privind impactul pozitiv.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/pGg3ApRnR1WQQ877A

 1. „Cea mai bună teză de doctorat” (se acordă autorului și coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/scolilor doctorale, pe baza tezei de doctorat și, optional, a copiilor referatelor din partea membriilor comisiei.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/veoMKuMFgiCeva1w9

 1. „Cea mai bună disertaţie de masterat” (se acordă autorului și coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza disertației de master și, optional, a evaluării scrise a lucrării de către profesorul coordonator.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/4YeqEyAqZX32jrW27

 1. „Cea mai bună teză de licență” (se acordă autorului și coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza lucrării de licență și, optional, a evaluării scrise a lucrării de către profesorul coordonator.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/y7w28rpeKuXamZhc9

 1. „Profesorul emerit al anului” (premiu pentru întreaga activitate)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza memoriului de activitate și a listei de publicații.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/a7SqN36xRm7YjGeTA  

 1. „Profesorul asociat al anului”

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza memoriului de activitate, a listei de publicații și, opțional, a unei scrisori de susținere.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/T9n76QuCSddXnAm36

 1. „Alumnus-ul anului” (pentru cele mai mari realizări după absolvire)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților, pe baza unui memoriu de activitate din care sa rezulte realizarile de dupa absolvire.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/2gUsxaTm6nZiuwRU7

 1. „Angajatorul anului” (cu cel mai mare număr de angajați din rândul absolvenţilor UB)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor/coordonatorilor programelor de master, pe baza listei angajatilor absolventi ai UB si pozitiile lor in cadrul organizatiei.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/wBnHY7HEsN1bB9iK6

 1. „Cea mai bună revistă” (pentru reviste editate de colective din UB)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza descrierii revistei și a prezentății ultimelor numere din aceasta. Menționarea explicită în revistă a apartenenței editorilor la UB este o condiție obligatorie.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/MB7znLmmTpBCzL5K6

 1. „Cea mai bună inițiativă civică”

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor/asociațiilor studențești, pe baza descrierii cât mai detaliate a inițiativei.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise completând formularul care se regăsește accesând următorul link:  https://forms.gle/1F9ni39digKTUGy67

Dintre câștigătorii domeniilor vor fi desemnați câștigătorii Marilor Premii ale Senatului UB: „Profesorul anului”; „Programul universitar/postuniversitar al anului”; „Autorul anului”; „Proiectul de cercetare al anului”; „Teza de licență a anului”; „Disertația anului”; „Teza de doctorat a anului”; „Alumnus-ul anului”; „Angajatorul anului”.

Cuantumul total al premiilor pentru anul 2021 propus de Senatul Universității din București va fi de 505.460 RON plus alte resurse obținute din sponsorizări. Valoarea premiilor pe domenii este de 1/3 din valoarea Marilor Premii. Beneficiul patrimonial aferent unui Mare Premiu nu poate fi cumulat cu cel aferent unui premiu pe secţiune.

Beneficiile patrimoniale aferente Premiilor sunt decise de Senatul Universităţii și pot consta în:

prime în bani, participare la conferinţe sau achiziţii de bunuri şi servicii necesare exercitării profesiei – pentru angajaţii Universităţii

burse de excelenţă – pentru studenţi

Premiile (inclusiv Marile Premii) pentru Alumnus-ul anului și pentru Angajatorul anului sunt onorifice și nu au o componentă patrimonială.

Regulamentul complet privind acordarea Premiilor anuale ale Senatului Universității din București poate fi consultat accesând următorul link: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament-Premiile-Senatului-2018-1.pdf

Înscrierile pentru Premiile Senatului UB pentru anul universitar 2020-2021 pot fi făcute în perioada 1 octombrie – 10 noiembrie, prin completarea formularului Google Forms corespunzator fiecărei categorii de premii din lista de la punctele 1-14.

Calendarul poate fi consultat accesând următorul link:  https://drive.google.com/file/d/1ifRb2VGSIvU7mt0hJAvp5YziJZ4itESA/view