Ambasadoarea Franței în România, doamna Laurence Auer, i-a conferit, vineri, 2 iulie, în cadrul unei ceremonii la Reședința Franței, însemnele de Ofițer al Ordinului Palmelor Academice, profesorului Mircea Dumitru, membru al Academiei Române și Președinte al Societății Europene de Filosofie Analitică între 2011 și 2014.

Această ceremonie a adus un omagiu strălucitei sale cariere de cercetător și numeroaselor sale inițiative de promovare a schimburilor cu cercetătorii din Franța, precum și a dinamismului Francofoniei academice.

In discursul său, ambasadoarea Franței a subliniat angajamentul domnului Dumitru în favoarea Francofoniei universitare, care s-a manifestat prin activitatea constantă pe care acesta a desfășurat-o, în special, în cadrul a două instituții de elită care s-au dezvoltat pe deplin sub conducerea sa: Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene și CEREFREA.

„Franța și francofonia au ocupat întotdeauna un loc important în cariera dumneavoastră academică, mărturie fiind alegerea dumneavoastră în calitate de președinte al Institutului Internațional de Filosofie de la Paris în perioada 2017-2019 (…). Ați impulsionat și facilitat, de asemenea, în mod decisiv înființarea Centrului regional francofon de studii avansate în științe sociale (CEREFREA) în colaborare cu Agenția universitară a francofoniei și Ambasada Franței” a menționat Ambasadoarea Franței în discursul său.

Sursa: https://ro.ambafrance.org/Domnul-Mircea-Dumitru-Ofi%C8%9Ber-al-Ordinului-Palmelor-Academice