Studenţii din anul I  master (an universitar 2020/2021) care au la dosar adeverința de absolvire, sunt rugaţi să depună la secretariat o cerere pentru un loc la buget și diploma de licenţă însoțită de suplimentul la diplomă în original, până pe data de 10 septembrie 2021, pentru a putea beneficia,  după reclasificare, de un loc la buget în anul II  (2021/2022).

Nedepunerea diplomei în original va face ca locul pe care-l ocupă studenţii să fie cu taxă.

Orar depuneri documente în original: luni – vineri 10.00-13.00.