Studenţii din anul I master și din anii I și II licenţă 2020/2021, înmatriculați la studii cu taxă, care în urma reclasificării din septembrie 2021 pot ocupa un loc la buget, în funcţie de medie, în anul universitar 2021/2022, sunt rugați să transmită până pe data de 10 septembrie 2021, o cerere pentru locul la buget, însoțită de diplomele de bacalaureat și de licență în original (pentru masterat), sau diploma de bacalaureat în original (pentru licență).

Nedepunerea diplomelor în original la secretariatul facultății va face ca locul pe care-l ocupă studenții să rămână cu taxă și în anul universitar 2021/2022.

Orar depuneri documente în original: luni – vineri 10.00-13.00.