În cadrul proiectului nostru, PATCULT#RO – Proiect 4 ARHID, „Platforma pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și nontangibil din România – Proiect 4. Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană – director prof. dr. Romulus Brâncoveanu (PN III-P1-1.2- PCCDA-2017-0686, 52PCCDI / 2018) finanțat de UEFISCDI și dezvoltat de Facultatea de Filosofie a Universității din București în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică – ICI București, au fost digitizate colecțiile complete ale revistelor de filosofie Analele Universității din București, Seria Filosofie și Izvoare de Filosofie.

Colecțiile digitizate ale celor două reviste pot fi accesate aici: https://drive.google.com/drive/folders/1gL9rQk17zZpWvCUymUWYRvvc-yN3sd7J?usp=sharing