Conform Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București, articolul 19, alineatul d, studenții reprezentanți au obligația de: „a informa semestrial studenții reprezentați despre activitatea lor în structurile în care au fost aleși; informarea se poate face printr-un raport de activitate postat pe site-ul facultății, al Asociației Studenților și pe grupurile facultății.”

În continuare vă prezentăm rapoartele de activitate pentru primul semestrul al anului universitar 2020 -2021 ale studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Filosofie și al studentei reprezentante în Senatul Universității din București. 

Studenții consilieri sunt următorii: 

  • Ruxandra Toma (prelungire de mandat),

  • Adrian Ciocioman (prelungire de mandat),

  • Ștefan Bârzu (prelungire de mandat),

  • Silvia Patrașc (validată la data de 19 noiembrie 2020).

Studenta senatoare este Silvia Patrașc (validată la data de 19 noiembrie 2020).