Joi, 18 februarie 2021, începând cu ora 18.00, Interdisciplinary School of Doctoral Studies – UB organizează online conferința Is Human Mind Fully Algorithmic? Remarks on Goedel’s Incompletness Theorems and on Kripke’s Anti-Reductionist and Anti-Functionalist Philosophy of Mind (RO: Este mintea umană complet algoritmică? Observații asupra teoremelor incompletitudinii ale lui Godel și asupra filosofiei minții antireducționiste și antifuncționaliste ale lui Kripke) susținută de prof. univ. dr. Mircea Dumitru.

Ȋn cadrul conferinței va fi abordată o problemă din filosofia minții asociată filosofiei matematicii sau, mai precis, legată de natura cunoștințelor matematice și a raționamentului. Ȋntrebarea care se pune este dacă mintea și conștiința umană sunt sau nu pe deplin algoritmice.

Argumentația răspunsului va fi dezvoltată pe fundalul creat de renumitele Teoreme ale incompletitudinii ale lui Kurt Goedel și de ideile fertile ale lui Saul Kripke, legate de minte și conștiință. Planul discuției, în cadrul căreia se vor explora limitele abordării materialiste actuale ale minții și conștiintei, include următoarea structură:

– vor fi schițate principalele programe și răspunsuri la problema minte-corp în filosofia minții;

– va fi realizată o scurtă prezentare informală a celor două teoreme de incompletitudine  ale lui Goedel;

– vor fi prezentate și comentate câteva dintre principalele puncte de vedere susținute de Goedel și, respectiv, de Kripke, despre minte și mașini, minte și materie, conștiință fenomenală și contrastul dintre mașinile Turing și așa numitele minți Goedel. În acest proces, opiniile foarte neortodoxe și nemoderne ale lui Goedel împotriva computabilității, neuralismului, fizicalismului, paralelismului psihoneural și chiar și împotriva presupozițiilor filosofice legate de Mașinile Turing, vor fi examinate. Critică profundă a lui Kripke asupra funcționalismului și a teoriei identității va primi o prezentare temeinică.

Conferința va fi susținută ȋn limba engleză, online. Pentru a primi datele de logare, vă rugăm completați următorul formularul disponibil aici.

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru este cadru didactic la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București. Este membru corespondent al Academiei Române și fellow al Academiei Europea. Interesele sale de cercetare includ logica filosofică, filosofia limbajului, metafizica analitică a modalității și filosofia minții și conștiinței.

Despre seria de conferințe ISDS-UB

Ajunse deja la a cincea ediție, conferințele ISDS au fost lansate la sfârșitul anului 2019, cu scopul de a stimula cercetările interdisciplinare și de a face cunoscute rezultatele acestora, atât comunității academice cât și publicului larg.

Următoarea conferință programată abordează subiectul genealogii limbilor și va fi susținută în data de 4 Martie 2021 de domnul profesor Liviu P. Dinu.

Despre ISDS-UB

Interdisciplinary School of Doctoral Studies a fost înființată în anul 2018, cu scopul de a oferi tinerilor cercetători oportunitatea de a-și desfășura cercetarea într-un mediu de cercetare interdisciplinar.

Studiul și cercetarea la ISDS-UB sunt organizate exclusiv în limbi de circulație internațională, în toate cele 19 domenii de doctorat în care Universitatea din București oferă studii doctorale, dar și în cadrul unor grupuri de cercetare și de pregătire interdisciplinară (IRTG-uri) în care profesorii, cercetătorii și doctoranzii din diferite domenii colaborează în vederea realizării unor cercetări inovative.

În prezent, două astfel de grupuri sunt funcționale: Mind, Language, and Cognition-Biology – care reunește profesori și doctoranzi din domeniile informatică, lingvistică, matematică, psihologie și filosofie și Complex Systems Disentanglement through Data Analysis – care reunește profesori și doctoranzi din domeniile geografie, matematică, fizică și sociologie.

Mai multe informații privind activitatea Școlii Doctorale pot fi consultate pe web-site-ul https://isds.unibuc.ro.

Sursa: unibuc.ro