Studenții din anii II și III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 17.01.2021 să transmită în format electronic cererile de susținere a restanțelor și dovezile de plată a taxei* de restanță (50 de lei/examen).

Cererea în care vor fi menționate restanțele pe care le vor susține în sesiunea ianuarie-februarie 2021 (în intervalul 18.01-07.02), însoțită de copia scanată a OP-ului sau a chitanței, va fi transmisă pe adresa de e-mail a persoanei de la secretariat care are în atribuție rezolvarea problemelor administrative pentru anul / grupa din care face parte studentul, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul II, III FILOSOFIE

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul II, III STUDII EUROPENE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: anul II

Secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro ; iuliailiescu2003@yahoo.com

MASTER CATEDRA UNESCO

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor din această sesiune se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa.

 

* Examenele din anii anteriori se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1).