Inițiativa colegului nostru Marin Bălan a fost cuprinsă în suita manifestărilor europene dedicate Zilei Filosofiei