PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE LA  PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

NIVELUL I (STUDII DE LICENȚĂ)

SESIUNEA OCTOMBRIE 2020

PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I (2020/2021) LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2020

 

A.    Preînscriere în vederea susținerii examenului de admitere

 1. Studenții înmatriculați în anul I de studii în urma concursului de admitere, sesiunea iulie-septembrie 2020  – ciclul de licență, pentru a se putea înscrie la examenul de admitere pentru Nivelul I vor accesa platforma de preînscriere online în perioada 5 – 10 octombrie 2020, pentru a fi luați în evidență, la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYnDPq77ah3FAurujcwtSG1Gdc5YZOZwg870OlgMvQroLQ/viewform?usp=sf_link

B.     Pregătirea pentru înscriere la examenul de admitere Nivel I

 1. În perioada 5-10 octombrie 2020, fiecare student care doreşte să se înscrie pentru susținerea examenului de admitere va avea responsabilitatea de a completa datele solicitate pe platforma dedicată ((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYnDPq77ah3FAurujcwtSG1Gdc5YZOZwg870OlgMvQroLQ/viewform?usp=sf_link) pentru a primi un cont de înscriere. Orice problemă tehnică de logare se va semnala la adresa admitere.dppd@credis.unibuc.ro  
 2. În perioada 7-14 octombrie 2020,  folosind adresa de e-mail furnizată (contul de înscriere), studentul va realiza înscrierea la examenul de admitere accesând linkul dedicat (platforma de înscriere online): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAo7k4KXC61MBafyuFUTqoGYfAxWhgq_xhcgLZqntdv5WT0Q/viewform?usp=sf_link.
 3. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:
 • certificat de naștere;
 • certificat de ăsătorie (în cazul schimbării numelui), dacă este cazul;
 • I./Pașaport;
 • diploma de bacalaureat;
 • atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de bacalaureat obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor;
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
 • certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • adeverință medicală care să ateste faptul că nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie (cadru didactic);
 • scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți cadre didactice, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;

Documentele specificate la pct. e, f, și g  sunt necesare doar pentru candidații străini sau care au studiile liceale în afara țării.

 

 • Înscrierea pentru examenul de admitere se realizează urmând paşii obligatorii din formularul de înscriere, candidatul având obligaţia de a anexa/ încărca toate documentele solicitate.
 1. După finalizarea înscrierii, candidatul va primi un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere.
 2. După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la examenul de admitere. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă,  candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail (contul de înscriere) pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru concursul de admitere.

C.    Înscrierea online

 1. Candidații se pot înscrie la concursul de admitere  în perioada 7-14 octombrie 2020.

D.    Examenul de admitere

 1. Examenul de admitere se desfășoară pe baza evaluării scrisorii de motivație cu calificativul ADMIS/RESPINS.

 

 

Nr. crt.

TERMEN

PAȘI DE REALIZAT

1

În perioada 5 – 10 octombrie 2020

Studenții din anul I, anul univ. 2020/2021, care doresc să se înscrie pentru concursul de admitere la Programul de certificare pentru profesia didactică – Nivel I (inițial), vor avea responsabilitatea solicitării unui cont de înscriere prin accesarea platformei de preînscriere la adresa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYnDPq77ah3FAurujcwtSG1Gdc5YZOZwg870OlgMvQroLQ/viewform?usp=sf_link

Orice problemă tehnică de logare cu privire la contul de conectare este sesizată  la adresa admitere.dppd@credis.unibuc.ro

2

În perioada

6-11 octombrie 2020

Fiecare candidat va primi un cont de înscriere pentru conectarea la platforma pusă la dispoziție de FPSE.

3

Perioada de înscriere

7-14 octombrie 2020

Studenții se vor înscrie pentru susținerea examenului de admitere (conform indicațiilor din procedura de înscriere) accesând platforma pusă la dispoziție de FPSE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAo7k4KXC61MBafyuFUTqoGYfAxWhgq_xhcgLZqntdv5WT0Q/viewform?usp=sf_link.

4

După finalizarea înscrierii

Studentul va primi un mesaj automat (pe contul de înscriere) care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma online.

5

După finalizarea perioadei de înscriere, nu mai târziu de 16 octombrie 2020

Studentul va primi un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la examenul de admitere.

 

 

6

În perioada

19- 20 octombrie 2020

Studenții vor verifica pe site-ul facultății – https://fpse.unibuc.ro/ – listele cu candidații înscriși la concursul de admitere.

7

21-23 octombrie

Afișare rezultate

Afișarea rezultatelor concursului de admitere se face pe site-ul facultății: https://fpse.unibuc.ro/ .

Candidații admiși pe locurile cu taxă, pentru confirmarea locului ocupat, vor achita ½ din taxa de școlarizare aferentă anului I de studii (sem. I), după cum urmează:

Monospecializare – 250 de  lei

Dublă specializare – 300 de lei

Taxa se achită în contul Facultății de Psihologie și Științele Educației –  RO51RNCB0076010452620069 –  deschis la BCR, sector 5. Pe chitanță trebuie specificate numele studentului(ei), facultatea de proveniență  și mențiunea ”Nivel I – anul I”.

Copia chitanței de achitare a taxei  se transmite pe adresa: admitere.dppd@credis.unibuc.ro, până la 30 octombrie 2020.

În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat/va pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

Candidații care sunt înmatriculați pe locurile de la buget la facultățile de proveniență vor studia fără taxă în anul universitar 2020-2021.