3 septembrie 2020

Conf. univ. dr. Radu Dudău – ora 10.00;

Conf. univ. dr. Daniela Jalobeanu – ora 12.00;

Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe (Filosofia Dreptului licență și Morality and Law master și UNESCO)

4 septembrie 2020

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

Cursuri:

Filosofia Imaginarului (an III – licenţă).

Istoria Filosofică a Retoricii (an I – master ICIF).

Etica în Mass Media (an II – master EASAO).

Pentru toate cele trei cursuri, data de 4 septembrie este termenul limită de predare a unui eseu reprezentând lucrarea de examen.

Precizări:

– Date fiind incertitudinile privind posibilitatea de a desfăşura activităţi implicând prezenţa fizică la facultate în luna septembrie, eseul va fi trimis la adresa de e-mail sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro.

– Eseul va trebui să trateze în mod explicit una dintre temele discutate la curs (la alegerea studenţilor), să aibă în jur de 5 pagini şi să cuprindă cel puţin patru note de subsol.

– Rezultatele vor fi comunicate secretariatului Facultăţii cel târziu în data de 11 septembrie.

Lect. univ. dr. Cristina Pop, Principii ale dreptului european, Master SDIERI anul I, ora 12.00.

7 septembrie 2020

Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Introducere în etică și Introducere în estetică – ora 12.00;

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu – ora 10.00;

Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Introducere în etică și Introducere în estetică – ora 12.00;

9 septembrie 2020 Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu – ora 10.00;
10 septembrie 2020 Conf. univ. dr. Sorin Costreie – ora 10.00;
11 septembrie 2020 Lect. univ. dr. Ileana Dascălu – Anul I master (IC, IM, MBA): Ethics and Academic Integrity (Google Classroom și Turnitin);
12 septembrie 2020

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu – Anul I master IM: Research Seminar (Google Classroom);

Lect. univ. dr. Mirela Adăscăliței – Limba engleză  (Studii europene și Filosofie) – (Skype și examenul scris (sem. 1), de trimis prin e-mail. Este important să ia legătura cu d-na profesoară din timp, cu cel putin 1 săptămână înainte.

14 septembrie 2020 Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu – ora 10: examenele pentru anii 1 și 2;
15 septembrie 2020

Lect. univ. dr. Marin Bălan – ora 10.00;

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu – ora 10.00

Lect. univ. dr. Constantin Vică

16 septembrie 2020

Prof. univ. dr. Vasile Romlus Brâncoveanu – ora 10.00

Prof. univ. dr. Mihaela Pop – ora 10.30, Restanțe și măriri de notă. Referatele (maxim 10 pagini) pentru examen vor fi trimise pe data de 10 septembrie 2020 pe adresa mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

Conf. univ.dr. Dorina Pătrunsu – ora 10.00, Filosofie socială și politică;

17 septembrie 2020

Prof. univ. dr. Savu Totu

  • ora 10, Gh. Vlăduțescu – Istoria filosofiei-istoria ideilor filosofice;
  • ora 11, S. Totu – Filosofie greacă;
  • ora 14, S. Totu – Filosofie și creștinism;

Prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduțescu – ora 10

Prof. univ. dr. Viorel Cernica – ora 9 – Istoria filosofiei românești și la Hermeneutica filosofică a culturii (restanțe și măriri);

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov – ora 10.00;

20 septembrie 2020 Lect. univ. dr. Emilian Mihailov
21 septembrie 2020

Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu – ora 9.00 (Restanțe la Modernitate și europenitate și la Filosofie modernă). Termenul limită pentru trimiterea referatelor la ambele discipline este 14 septembrie, ora 12.00;

Conf. univ. dr. Bogdan Minca – ora 10, cursurile Originile filosofiei europene (anul I, sem. I), Phenomenology and Ontology of European Culture (UNESCO, sem. I), cursurile opționale: Elemente de limbă greacă veche și Despre limbă: Heidegger și Merleau-Ponty (ambele pe sem. II) și Heidegger și Heraclit (sem. I) – examen prin eseu;

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru – ora 12.00;

Lect. univ. dr. Cătălin Cioabă – ora 14.00;