Studenții de la licență și master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 20.05.2020 să completeze formularul online al cererii de susținere a restanțelor accesând următorul link: https://forms.gle/eiqoQHVWCRKy3TAY6 și să încarce dovada plății taxei de restanță.

Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1), modificat și aprobat în ședința Senatului UB din 16.10.2019, și Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020, examenele din anii de studii anteriori se plătesc, taxa fiind de 50 de lei/examen.

Taxa de susținere a restanțelor din anii anteriori se poate achita online în următorul cont deschis la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11RNCB0076010452620304 pentru licență și master
Explicația/ Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume și prenume student, Facultatea de Filosofie, anul de studiu și grupa.

Important ! Restanțele din anul curent de studii, anul universitar 2019-2020, nu se plătesc !

Notă:

Conform Art. 8 din Procedura privind desfășurarea evaluărilor studenților aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență“(…) Studenții care din motive obiective cauzate de starea de urgență nu pot achita contravaloarea restanțelor sau diferențelor (cf. Regulamentului privind activitatea profesională a studenților) pot participa la evaluare în baza unei cereri pe email adresate Secretariatului facultății. Plata se va realiza după încetarea stării de urgență, dar nu mai târziu de sfârșitul anului universitar sau de finalizarea studiilor, oricare dintre acestea intervine mai devreme. În cazul neplății, rezultatele evaluării devin nule și nu vor fi luate în considerare ulterior.”

Studentul care nu poate achita online taxa de restanță va încărca o declarație pe proprie răspundere, în locul dovezii de achitare a taxei, prin care se angajează ca până la data de 11.06.2020 să achite taxa de restanță la Casieria Universității din București, Șoseaua Panduri nr. 90, și să transmită dovada pe adresa office@filosofie.unibuc.ro. În cazul netransmiterii chitanței, rezultatele la examenele de restanță din anii de studii anteriori devin nule și nu vor fi luate în considerare ulterior.